Etusivu » Cargotecin osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2021: Vahva kysyntä, globaalit komponentti- ja logistiikkahaasteet jatkuivat

Cargotecin osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2021: Vahva kysyntä, globaalit komponentti- ja logistiikkahaasteet jatkuivat

Cargotecin osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2021: Vahva kysyntä, globaalit komponentti- ja logistiikkahaasteet jatkuivat

| Source:

Cargotec Oyj

Cargotec Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

CARGOTEC OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI–SYYSKUU 2021, 28.10.2021 KLO 13.30

Cargotecin osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2021: Vahva kysyntä, globaalit komponentti- ja logistiikkahaasteet jatkuivat

₋ Saadut tilaukset kasvoivat 33 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä
₋ Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat 18 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä
₋ Globaalit komponentti- ja logistiikkahaasteet pidensivät toimitusaikoja
₋ Hiab jatkoi erinomaista suoritustaan
₋ Sähköisten versioiden osuus Kalmarin haarukkatrukkitilauksista nousi 27 prosenttiin
₋ Nettovelkaantumisaste oli 31 prosenttia

Heinä–syyskuu 2021 lyhyesti: Huoltoliiketoiminnan hyvä kehitys jatkui

 • Saadut tilaukset kasvoivat 33 prosenttia ja olivat 985 (740) miljoonaa euroa.
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 2 696 (31.12.2020: 1 824) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto kasvoi 6 prosenttia ja oli 822 (777) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 9 prosenttia ja oli 264 (244) miljoonaa euroa.
 • Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto oli 34 (36) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 278 (46) miljoonaa euroa eli 33,8 (5,9) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää 213 (-16) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä. Liikevoiton kasvu oli pääosin seurausta Navis-ohjelmistoliiketoiminnan myynnistä saadusta myyntivoitosta.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 4 prosenttia ja oli 65 (62) miljoonaa euroa eli 7,9 (8,0) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 45 (74) miljoonaa euroa.
 • Kauden tulos oli 219 (27) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 3,40 (0,41) euroa.

Tammi–syyskuu 2021 lyhyesti: Saadut tilaukset olivat korkealla tasolla

 • Saadut tilaukset kasvoivat 57 prosenttia ja olivat 3 377 (2 158) miljoonaa euroa.
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 2 696 (31.12.2020: 1 824) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto kasvoi 1 prosentin ja oli 2 405 (2 391) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 6 prosenttia ja oli 787 (743) miljoonaa euroa.
 • Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto oli 36 (36) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 347 (53) miljoonaa euroa eli 14,4 (2,2) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää 161 (-104) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 19 prosenttia ja oli 186 (157) miljoonaa euroa eli 7,7 (6,6) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 110 (101) miljoonaa euroa.
 • Kauden tulos oli 255 (1) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 3,95 (0,03) euroa.

Vuoden 2021 näkymät

Cargotec toistaa 4. helmikuuta 2021 annetut näkymät ja arvioi vuoden 2021 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2020 (227* miljoonaa euroa).

*Vertailukelpoinen liikevoitto 228 miljoonaa euroa on täsmennetty 227 miljoonaan euroon. Lisätietoja vertailukelpoinen liikevoitto -tunnusluvun määritelmästä on annettu 29.3.2021 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Cargotecin avainluvut

MEUR Q3/21 Q3/20 Muutos Q1-Q3/21 Q1-Q3/20 Muutos 2020
Saadut tilaukset 985 740 33 % 3 377 2 158 57 % 3 121
Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset 271 229 18 % 854 723 18 % 987
Tilauskanta kauden lopussa 2 696 1 751 54 % 2 696 1 751 54 % 1 824
Liikevaihto 822 777 6 % 2 405 2 391 1 % 3 263
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto 264 244 9 % 787 743 6 % 1 005
Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto* 13 38 −65 % 86 122 −29 % 166
Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto, % liikevaihdosta 34 % 36 % 36 % 36 % 36 %
Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto 140 180 −22 % 460 558 −17 % 777
Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto, % liikevaihdosta 17 % 23 % 19% 23 % 24 %
Liikevoitto 278,2 45,8 > 100 % 347,5 52,8 > 100 % 70,4
Liikevoitto, % 33,8 % 5,9 % 14,4 % 2,2 % 2,2 %
Vertailukelpoinen liikevoitto 64,8 62,2 4 % 186,0 156,9 19 % 226,7
Vertailukelpoinen liikevoitto, % 7,9 % 8,0 % 7,7 % 6,6 % 6,9 %
Tulos ennen veroja 272,6 38,3 > 100 % 328,4 29,9 > 100 % 34,5
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 45,3 74,1 −39 % 109,6 100,5 9 % 296,4
Kauden tulos 219,5 26,6 > 100 % 254,9 1,4 > 100 % 8,1
Osakekohtainen tulos, EUR 3,40 0,41 > 100 % 3,95 0,03 > 100 % 0,13
Korollinen nettovelka kauden lopussa 465 851 −45 % 465 851 −45 % 682
Nettovelkaantumisaste, % 30,6 % 65,8 % 30,6 % 65,8 % 52,4 %
Korollinen nettovelka / EBITDA** 1,0 3,8 1,0 3,8 3,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), viimeiset 12 kk, % 14,3 % 2,8 % 14,3 % 2,8 % 2,8 %
Henkilöstö kauden lopussa 10 868 11 758 −8 % 10 868 11 758 −8 % 11 552

*Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihtoon sisältyvät automaatio-ohjelmistot sekä Navis-liiketoimintayksikkö 1.7.2021 asti
**Viimeisten 12 kuukauden EBITDA
Tasepohjaisia tunnuslukuja laskettaessa myytävänä olevat omaisuuserät ja niihin liittyvät velat on huomioitu kyseisiin eriin sisältyvinä, vaikka ne esitetään taseessa yhdellä rivillä.

Cargotec on muuttanut vaihtoehtoisen vertailukelpoinen liikevoitto -tunnusluvun määritelmää 1.1.2021 alkaen sulautumisesitteessä käytetyn määritelmän mukaiseksi. Uuden määritelmän mukaan laskettu tunnusluku ei sisällä vertailukelpoisuuteen merkittävästi vaikuttavien erien lisäksi liiketoimintojen hankintamenon kohdistamisen vaikutuksia. Vuoden 2020 vertailuluvut on oikaistu uuden määritelmän mukaisesti. Tämän seurauksena vuonna 2020 vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 6 miljoonaa euroa kolmannella vuosineljänneksellä, 17 miljoonaa euroa tammi-syyskuussa ja 23 miljoonaa euroa koko tilikaudella. Lisätietoja määritelmän muutoksesta on annettu 29.3.2021 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen: Vahva kysyntä jatkui, mutta komponenttipula hidasti toimituksia
Markkinan palautuminen pandemiasta sekä vuoden 2020 lopulla alkanut taloudellisen aktiviteetin voimakas vilkastuminen tukivat ratkaisujemme kysyntää kolmannella vuosineljänneksellä. Tärkeimmät kysyntäajurimme – satamissa käsiteltävien konttien määrä, rakentamisaktiviteetti, uusien alusten tilausmäärät – jatkoivat vahvaa kasvuaan.

Saadut tilaukset kasvoivat 33 prosenttia, kun kaikkien liiketoiminta-alueiden saadut tilaukset paranivat vertailukaudesta. Tilauskantamme jatkoi kasvuaan ja on nyt 48 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2020 lopussa. Vahvana jatkuneen tilauskertymän lisäksi pidentyneet toimitusajat kasvattivat tilauskantaamme.

Liikevaihtomme kasvoi 6 prosenttia vertailukaudesta. Komponenttipula ja globaalit logistiikkahaasteet rajoittivat edelleen kykyämme vastata kasvaneeseen kysyntään. Arvioimme näiden vaikutusten liikevaihtoon olleen noin 50 miljoonaa euroa vuoden kolmannella vuosineljänneksellä. Teemme tiiviisti yhteistyötä alihankkijoidemme kanssa mahdollistaaksemme parhaan mahdollisen komponenttien saatavuuden. Arvioimme komponentti- ja logistiikkahaasteiden jatkuvan pitkälti samanlaisina myös vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Myös raaka-aineiden, komponenttien ja rahtikuljetusten hinnat olivat vuosineljänneksen aikana korkealla tasolla. Olemme kuitenkin luottavaisia, että pystymme pääosin kompensoimaan kohonneet kustannukset alkuvuoden aikana tekemillämme hinnankorotuksilla.

Huoltoliiketoimintamme hyvä kehitys jatkui kolmannella vuosineljänneksellä. Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat 18 prosenttia ja liikevaihto 9 prosenttia vertailukauteen nähden. Yhdessä huolto- ja ohjelmistoliiketoiminta muodostivat 34 prosenttia liikevaihdostamme.

Cargotecin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 4 prosenttia vertailukaudesta Hiabin paremman tuloksen myötä. MacGregorin vertailukelpoinen liikevoitto laski hieman. Toimitusketjun haasteet ja siihen liittyvät lisäkustannukset vaikuttivat ennen kaikkea Kalmarin tulokseen, ja sen vertailukelpoinen liikevoitto laski 14 prosenttia.

Logistiikkateollisuuden hiilijalanjäljen pienentäminen on meille merkittävä liiketoimintamahdollisuus. Kestävä ja kannattava kasvu ovat strategiamme ytimessä, ja jatkoimme sen määrätietoista toteuttamista kolmannella vuosineljänneksellä. Saatoimme päätökseen Navis-ohjelmistoliiketoiminnan myynnin teknologiasijoitusyhtiö Accel-KKR:lle 380 miljoonan euron velattomaan kauppahintaan. Kaupalla oli noin 230 miljoonan euron positiivinen vaikutus kolmannen vuosineljänneksen liikevoittoomme. Kaupasta saatavat varat mahdollistavat lisäpanostukset yrityskauppoihin sekä tuotekehitysinvestointeihin sähköistämisessä, digitalisaatiossa, robotisaatiossa ja automaatiossa. Sähköisten tuotteiden kysynnän arvioidaan kasvavan jatkossa vahvasti, esimerkiksi kolmannella neljänneksellä sähkökäyttöiset laitteet muodostivat yli neljänneksen saamistamme haarukkatrukkitilauksista.

Tiedotimme myös yhteistyöstämme SSAB:n kanssa fossiilivapaan teräksen käytöstä lastin- ja kuormankäsittelyteollisuudessa tulevaisuudessa. Kyseessä on merkittävä virstanpylväs matkalla kohti kestävää kehitystä ja fossiilivapaiden tuotteiden tarjontaa.

Hiab vahvisti kolmannella vuosineljänneksellä asemaansa USA:ssa ostamalla yhdysvaltalaisen vaihtolavalaitteita valmistavan Galfabin. Vastatakseen ajoneuvotrukkien kasvaneeseen kysyntään Hiab myös laajentaa tuotantoaan Yhdysvaltoihin ja lisää ajoneuvotrukkiensa tuotantokapasiteettia Irlannin Dundalkissa.

Cargotec ja Konecranes tiedottivat sulautumisestaan 1. lokakuuta 2020, ja molempien yhtiöiden osakkeenomistajat hyväksyivät sulautumisen 18. joulukuuta 2020 järjestetyissä yhtiökokouksissa. Kilpailuviranomaiset muun muassa EU:ssa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Yhdysvalloissa arvioivat tällä hetkellä ehdotettua järjestelyä. Heinäkuussa Euroopan Komissio sekä Yhdistyneen kuningaskunnan kilpailu- ja markkinaviranomainen aloittivat suunnitellun järjestelyn toisen vaiheen lupaharkinnan. Cargotec ja Konecranes tekevät aktiivista yhteistyötä kilpailuviranomaisten kanssa esitettyjen huolenaiheiden lieventämiseksi.

Elokuussa Cargotec ja Konecranes saivat Kiinan markkinasääntelyviranomaiselta (SAMR) ehdottoman hyväksynnän suunnitellulle yhdistymiselle. Sekä Cargotec että Konecranes ovat luottavaisia, että loput tarvittavat hyväksynnät saadaan siten, että sulautuminen voidaan toteuttaa vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Siihen saakka yhtiöt toimivat täysin erillisinä ja itsenäisinä yhtiöinä. Lisätietoja sulautumisesta löytyy osoitteesta www.sustainablematerialflow.com.

Raportointisegmenttien avainluvut

Saadut tilaukset

MEUR Q3/21 Q3/20 Muutos Q1-Q3/21 Q1-Q3/20 Muutos 2020
Kalmar 421 328 28 % 1 550 955 62 % 1 401
Hiab 396 274 45 % 1 329 793 68 % 1 210
MacGregor 168 139 21 % 499 410 22 % 511
Sisäiset tilaukset 0 −1 0 −1 −1
Yhteensä 985 740 33 % 3 377 2 158 57 % 3 121

Tilauskanta

MEUR 30.9.2021 31.12.2020 Muutos
Kalmar 1 226 842 46 %
Hiab 922 503 83 %
MacGregor 549 480 14 %
Sisäinen tilauskanta 0 0
Yhteensä 2 696 1 824 48 %

Liikevaihto

MEUR Q3/21 Q3/20 Muutos Q1-Q3/21 Q1-Q3/20 Muutos 2020
Kalmar 377 364 3 % 1 082 1 119 −3 % 1 529
Hiab 309 254 21 % 912 799 14 % 1 094
MacGregor 137 158 −14 % 412 474 −13 % 642
Sisäinen liikevaihto 0 0 −1 −1 −1
Yhteensä 822 777 6 % 2 405 2 391 1 % 3 263

Liikevoitto

MEUR Q3/21 Q3/20 Muutos Q1-Q3/21 Q1-Q3/20 Muutos 2020
Kalmar 265,8 31,4 > 100% 311,9 42,4 > 100% 61,8
Hiab 37,6 25,9 45 % 110,8 72,3 53 % 97,3
MacGregor 1,0 −0,7 > 100% −7,9 −35,6 78 % −48,2
Konsernihallinto ja tukitoiminnot −26,2 −10,9 < -100% −67,3 −26,4 < -100% −40,7
Yhteensä 278,2 45,8 > 100% 347,5 52,8 > 100% 70,4

Vertailukelpoinen liikevoitto

MEUR Q3/21 Q3/20 Muutos Q1-Q3/21 Q1-Q3/20 Muutos 2020
Kalmar 30,0 34,9 −14 % 83,6 95,5 −12 % 126,1
Hiab 41,7 31,5 33 % 125,9 87,1 44 % 128,8
MacGregor 2,5 4,0 −37 % 8,9 0,9 > 100% 6,6
Konsernihallinto ja tukitoiminnot −9,4 −8,2 −15 % −32,4 −26,7 −21 % −34,9
Yhteensä 64,8 62,2 4 % 186,0 156,9 19 % 226,7

Puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille
Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään julkaisupäivänä klo 15.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja Mika Vehviläinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka. Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 14.30 mennessä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 09 817 10 310 ja esittämällä tunnuksen 24099885#. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.

Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa https://cargotec.videosync.fi/2021-q3/. Tilaisuus nauhoitetaan, ja tallenne on saatavilla Cargotecin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.
Huomaa, että osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että keräämme hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimi ja yritystiedot.

Lisätietoja:
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105
Aki Vesikallio, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 040 729 1670

SULAUTUMISTA JA SULAUTUMISVASTIKEARVOPAPEREITA EI OLE REKISTERÖITY EIKÄ REKISTERÖIDÄ YHDYSVALTAIN ARVOPAPERILAIN MUKAISESTI EIKÄ NIITÄ SAA TARJOTA, MYYDÄ TAI TOIMITTAA YHDYSVALTOIHIN TAI YHDYSVALLOISSA, PAITSI YHDYSVALTAIN ARVOPAPERILAIN REKISTERÖINTIVAATIMUKSISTA SÄÄDETYN POIKKEUKSEN NOJALLA TAI TRANSAKTIOSSA, JOHON YHDYSVALTAIN ARVOPAPERILAIN REKISTERÖINTIVAATIMUKSET EIVÄT SOVELLU.

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 000 henkilöä. www.cargotec.fi

Liite

Attachments


Cargotec Oyj:n osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2021, pdf

Cargotec Oyj:n osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2021, pdf…Alkuperäinen artikkeli