Etusivu » Aspo-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021: ESL Shipping ja Telko-liiketoiminta jälleen ennätystulokseen

Aspo-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021: ESL Shipping ja Telko-liiketoiminta jälleen ennätystulokseen

Aspo-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021: ESL Shipping ja Telko-liiketoiminta jälleen ennätystulokseen

| Source:

Aspo Oyj

Aspo Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

Aspo Oyj
Osavuosikatsaus
27.10.2021 klo 9.30
Aspo-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021

Aspon Q3: ESL Shipping ja Telkoliiketoiminta jälleen ennätystulokseen

Heinä-syyskuu 2021
Suluissa esitetty vuoden 2020 vastaavan ajanjakson luvut.

 • Aspon liikevaihto kasvoi 25 % ja oli 148,0 Me (118,4).
 • Liikevoitto yli kaksinkertaistui vertailukaudesta ja oli 7,6 Me (3,6).
 • Liikevoittoprosentti oli 5,1 (3,0).
 • Kolmannen vuosineljänneksen voitto oli 5,4 Me (2,0).
 • Osakekohtainen tulos nousi ja oli 0,16 euroa (0,05).
 • Telko segmentissä raportoitavan Kaukon liikearvoon kirjattiin 3,4 Me arvonalentumistappio, jolla oikaistu liikevoitto oli 11,0 Me ja oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,27 euroa.
 • ESL Shippingin liikevoitto oli 7,1 Me (-0,1), Telkon 2,5 Me (4,2) ja Leipurin 0,6 Me (0,3). Telko segmentin oikaistu liikevoitto ilman Kaukon 3,4 Me alaskirjausta oli 6,0 Me.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 11,1 Me (9,4). Vapaa rahavirta oli 7,2 Me (6,1)
 • Rolf Jansson aloitti Aspon toimitusjohtajana 16.8.2021 toimitusjohtaja Aki Ojasen jäätyä eläkkeelle 15.8.2021.
 • ESL Shipping tiedotti syyskuussa 70 miljoonan euron investoinnista uuden sukupolven sähköhybridilaivoihin.

Tammi-syyskuu 2021

 • Aspon liikevaihto kasvoi 15 % ja oli 423,2 Me (367,2).
 • Liikevoitto yli kaksinkertaistui ja oli 25,1 Me (11,7) ESL Shippingin ja Telko-liiketoiminnan ennätyksellisen tulostason ansiosta.
 • Liikevoittoprosentti oli 5,9 (3,2).
 • Katsauskauden voitto kasvoi ja oli 19,6 Me (7,3).
 • Osakekohtainen tulos parani ja oli 0,59 euroa (0,20).
 • Kaukon 3,4 Me arvonalentumistappiolla oikaistu liikevoitto oli 28,5 Me ja oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,70 euroa.
 • ESL Shippingin liikevoitto oli 17,0 Me (2,8), Telkon 12,5 Me (10,8) ja Leipurin 1,2 Me (1,2). Telko segmentin oikaistu liikevoitto ilman Kaukon 3,4 Me alaskirjausta oli 16,0.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 33,3 Me (39,9). Käyttöpääoman muutoksen vaikutus oli -12,6 Me (11,4). Vapaa rahavirta oli 23,4 Me (34,5).
Avainluvut *)
7-9/2021 7-9/2020 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020
Liikevaihto, Me 148,0 118,4 423,2 367,2 500,7
Liikevoitto, Me 7,6 3,6 25,1 11,7 19,3
Liikevoitto-% 5,1 3,0 5,9 3,2 3,9
ESL Shipping, liikevoitto, Me 7,1 -0,1 17,0 2,8 7,6
Telko, liikevoitto, Me 2,5 4,2 12,5 10,8 14,9
Leipurin, liikevoitto, Me 0,6 0,3 1,2 1,2 1,4
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,16 0,05 0,59 0,20 0,39
Voitto ennen veroja, Me 6,6 2,5 22,2 8,4 14,8
Katsauskauden voitto, Me 5,4 2,0 19,6 7,3 13,4
Liiketoiminnan rahavirta, Me 11,1 9,4 33,3 39,9 65,0
Vapaa rahavirta, Me 7,2 6,1 23,4 34,5 56,0
Oman pääoman tuotto (ROE), % 22,0 8,3 11,4
Omavaraisuusaste, % 31,8 29,0 30,1
Nettovelkaantumisaste, % 130,9 163,0 149,0
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 3,97 3,56 3,63

*) Kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2021 luvut sisältävät Kaukon liikearvoon tehdyn alaskirjauksen 3,4 Me. Alaskirjauksen vaikutus osakekohtaiseen tulokseen oli 0,11 euroa/osake.

Ohjeistus vuodelle 2021
Aspon liikevoitto on noin 30–36 miljoonaa euroa (19,3 Me) vuonna 2021. Ohjeistus sisältää Kaukon liikearvon arvonalenemisen vaikutuksen 3,4 miljoonaa euroa.

Aspo-konsernin toimitusjohtaja Rolf Jansson kommentoi vuoden 2021 kolmatta neljännestä:
Aspon vuoden 2021 kolmas neljännes oli erittäin vahva ESL Shippingin ja Telko-liiketoiminnan tuloskehityksen myötä. Voimistunut yleinen talouskehitys tuki Aspon tulosta ja kolmannen neljänneksen liikevoitto nousi 7,6 miljoonaan euroon (3,6), vaikka tulosta rasittivat noin 1,75 miljoonan euron kustannukset liittyen toimitusjohtajan vaihdokseen, sekä Kaukon 3,4 miljoonan euron liikearvon alaskirjaus. Aspon tammi-syyskuun osakekohtainen tulos kohosi 0,59 euroon (0,20) per osake. Aspon vahva tuloksentekokyky luo tukevan pohjan kasvulle ja suunnitelluille investoinneille.

ESL Shipping ylsi jälleen historiansa korkeimpaan tulokseen. Voimistunut kysyntä metsäteollisuuden tuotteiden, sahatavaran ja sellun sekä metalliteollisuuden tuotteiden kuljetuksissa on nostanut edelleen ESL Shippingille tärkeitä laivarahtihintoja.

Vastatakseen kasvavaan kysyntään ESL Shipping päätti 70 miljoonan euron kasvuinvestoinnista kuuden aluksen sarjaan energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä uuden sukupolven sähköhybridilaivoja, joista ensimmäiset ovat liikenteessä vuoden 2023 loppupuolella. Uudet Green Coaster -alukset liikennöivät Itämerellä ja Pohjanmerellä ja ovat ESL Shippingin strategian ytimessä teollisuuden kumppanina.

Telkon markkinatilanne jatkui hyvänä. Kasvava kysyntä yhdistettynä strategian mukaisen korkeamman lisäarvon tuotteiden myynnin kasvuun tukivat Telko-liiketoiminnan ennätyksellistä tulosta. Kova kysyntä ja koronapandemian aiheuttamat häiriöt tuotanto- ja toimitusketjuissa näkyvät yhä negatiivisesti osassa liiketoimintojamme raaka-aineiden saatavuusongelmina.

Leipurin tuotteiden hinnat nousivat yleisesti, vaikkakin hintojen volatiliteetti säilyi korkeana. Leipurin markkinoilla tapahtuneet rakenteelliset muutokset koronaviruspandemian kiihdyttämänä vaikuttavat Leipurin liikevaihtoon. Teolliset leipomot ovat edelleen vahvoja vaikeassa markkinatilanteessa. Perustuotteiden suhteellinen myynti on lisääntynyt, koska teollisten myyntikanavien merkitys on kasvanut. Vaikutukset ovat kuitenkin markkinakohtaiset ja koronapandemia vaikutti edelleen merkittävästi Leipurin myyntiin etenkin Baltian maissa ja Venäjällä.

Toimintamme ydin on omistaa, johtaa ja kehittää liiketoimintoja pitkäjänteisesti. Kokonaisuutena Aspo on vahvalla pohjalla tulevia kehitysaskeleita varten. Kerromme lisää Aspon strategiasta ja Aspon omistamien liiketoimintojen näkymistä pääomamarkkinapäivässämme 1.12.2021.
ASPO-KONSERNI

Taloudellinen tulos ja tavoitteet

Aspo tavoittelee nykyrakenteella 6 prosentin liikevoittoa, keskimäärin yli 20 prosentin oman pääoman tuottoa sekä enintään 130 prosentin nettovelkaantumisastetta.

Liikevoittoprosentti nousi merkittävästi ja oli 5,9 % (3,2). Oman pääoman tuotto parani selvästi ja oli 22,0 % (9/2020: 8,3). Oman pääoman tuotto ilman Kaukon 3,4 miljoonan euron alaskirjausta oli 25,5 %. Nettovelkaantumisaste jatkoi laskuaan ja oli 130,9 % (12/2020: 149,0).

Aspon hallitus linjasi loppuvuodesta 2020 yhtiön uuden pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteen, jonka mukaan Aspon omistamat liiketoiminnot ovat toimialojensa edelläkävijöitä vastuullisuudessa. Työ uusien vastuullisuustavoitteiden asetannan osalta on jatkunut ja niistä kerrotaan tarkemmin pääomamarkkinapäivässämme 1.12.2021.
Toimintaympäristö

Aspon toimintaympäristö on palautumassa koronapandemian liiketoimintaa heikentäneistä vaikutuksista. Tavaroiden ja palveluiden kysyntä on kasvanut nopeasti, mikä on parantanut Aspon toimintaedellytyksiä, mutta samanaikaisesti kysynnän kasvu ja kontti- ja komponenttipula ovat hidastaneet toimitusketjujen toimintaa ja kasvattaneet hintapaineita. Länsimarkkinoilla liiketoiminta on kasvanut nopeasti lähes pandemiaa edeltäneelle tasolle. Itämarkkinoilla Venäjän rupla on pysynyt heikkona suhteessa euroon, vaikka öljyn hinta on noussut voimakkaasti. Venäjällä kysyntä on myös kasvanut nopeasti hintoja nostaen lähes joka sektorilla, kun samalla kuluttajien reaalitulot ovat laskeneet. Nopeat muutokset koronaviruksen leviämisessä ja sen hallinnassa saattavat muuttaa liiketoimintaympäristöä nopeasti.

Liikevaihto markkina-alueittain
1-9/2021 Osuus 1-9/2020 Osuus Muutos
Me % Me % %
Suomi 139,5 33 129,8 35 7
Skandinavia 77,2 18 56,2 15 37
Baltia 38,9 9 34,0 9 14
Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 111,3 26 103,9 28 7
Muut maat 56,3 13 43,3 12 30
Yhteensä 423,2 100 367,2 100 15

Konsernin päämarkkina-alueet ovat Suomi, Skandinavia, Baltia ja itämarkkinat, eli Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina. Liikevaihto ylitti vertailukauden tason, vaikka markkina-alueiden välillä tapahtui muutoksia. Itämarkkinan liikevaihdon suhteellinen lasku johtuu ESL Shippingin nopeasta kasvusta, Telkon ILS Group -yritysostoista vuonna 2020 Ruotsissa ja Leipurin markkinan rakenteellisista muutoksista Venäjällä.

Rahavirta ja rahoitus

Konsernin tammi-syyskuun liiketoiminnan rahavirta oli 33,3 miljoonaa euroa (39,9). Käyttöpääoman muutoksen vaikutus katsauskauden rahavirtaan oli -12,6 miljoonaa euroa (11,4) ja johtui pääosin Telkon vaihto-omaisuuden kasvusta. Vapaa rahavirta oli 23,4 miljoonaa euroa (34,5). ESL Shippingin telakointi-investointeja siirrettiin pandemian takia vuodelle 2021, mikä heikensi vapaata rahavirtaa.

9/2021 9/2020 12/2020
Me Me Me
Korolliset velat 186,1 210,0 201,4
Rahavarat 23,7 28,5 32,3
Korollinen nettovelka 162,4 181,5 169,1

Korollinen nettovelka laski 162,4 miljoonaan euroon ja nettovelkaantumisaste aleni 130,9 %:iin (9/2020: 163,0, 12/2020: 149,0). Konsernin omavaraisuusaste kauden lopussa oli 31,8 % (9/2020: 29,0, 12/2020: 30,1).

Tammi-syyskuun nettorahoituskulut laskivat -2,9 miljoonaan euroon (-3,3). Korollisten velkojen keskikorko ilman vuokrasopimusvelkoja oli 1,6 % (1,6).

Konsernin likviditeettiasema säilyi vahvana. Rahavarat olivat katsauskauden päättyessä 23,7 (12/2020: 32,3) miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa sitovien valmiusluottolimiittien määrä oli yhteensä 40,0 miljoonaa euroa ja ne olivat vertailukauden tapaan kokonaisuudessaan käyttämättömiä. Aspon 80 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 5 miljoonaa euroa (9/2020: 17, 12/2020: 11).

Liiketoiminnan lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Maailmassa on useita geopoliittisia riskikeskittymiä, joiden kehittymisen ennustaminen on vaikeaa. Muutokset näillä alueilla voivat olla hyvin nopeita ja ennakoimattomia ja siksi niiden vaikutuksia Aspon liiketoimintoihin on vaikea ennustaa. Kansainvälisesti on asetettu pakotteita, joilla voi olla suoria tai epäsuoria vaikutuksia myös Aspon liiketoiminnoille. Eri maat ovat lisäksi asettaneet toistensa tuotteille tuontitulleja tai muita kaupan rajoitteita, mutta toistaiseksi niillä ei ole ollut suoraa vaikutusta Aspon liiketoimintaan.

Taloudellisen aktiviteetin kasvu on aiheuttanut monien raaka-aineiden, komponenttien ja logistiikan hintojen nopean nousun, sekä lisännyt epävarmuutta logistiikan toimivuudessa tietyissä markkinatilanteissa. Aspo saattaa hyötyä hintojen noususta tilapäisesti, mutta samalla myös ostettavien raaka-aineiden tai vuokrakapasiteetin kuten vuokra-alusten hinnat nousevat. Riskejä kasvattavat myös varaosien, komponenttien ja raaka-aineiden toimitusaikojen pidentymiset ja mahdolliset nopeat hintamuutokset eri markkinatilanteissa.

Koronapandemia vaikuttaa edelleen liiketoimintoihin. Koronaviruksen muuntuminen ja nopea leviäminen uudelleen voi johtaa erilaisiin keskeytyksiin ja taloudellisiin menetyksiin.

Koska tämän osavuosikatsauksen tulevaisuutta koskevat arviot perustuvat tämänhetkiseen tilanteeseen, ne sisältävät riskejä ja muita epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi tulokset saattavat poiketa esitetyistä arvioista.

ASPON LIIKETOIMINNAT

ESL Shipping

ESL Shipping on Itämeren johtava kuivia irtolasteja kuljettava varustamo. ESL Shippingin kuljetukset perustuvat pääosin pitkäkestoisiin asiakassopimuksiin ja vakiintuneisiin asiakassuhteisiin. Katsauskauden päättyessä varustamon tonnisto koostui yhteensä 51 aluksesta kantavuudeltaan 473 000 tonnia kuollutta painoa. Aluksista 24 on kokonaan omistettuja (74 % tonnistosta), kaksi alusta on vähemmistöomistettuja (2 %) ja loput 25 alusta (24 %) ovat aikarahdattuja. ESL Shippingin kilpailuetu perustuu kykyyn varmistaa vastuullisesti teollisuuden ja energiantuotannon tuote- ja raaka-ainekuljetukset ympärivuotisesti vaikeissakin olosuhteissa. Varustamo tarjoaa erityispalveluina suurten valtamerialusten lastauksia ja kevennyksiä merellä.

7-9/2021 7-9/2020 Muutos-% 1-9/2021 1-9/2020 Muutos-%
Liikevaihto, Me 47,3 31,6 49,7 136,7 107,2 27,5
Liikevoitto, Me 7,1 -0,1 7200,0 17,0 2,8 507,1
Liikevoitto-% 15,0 -0,3 12,4 2,6

ESL Shippingin kolmas vuosineljännes oli historiallisen vahva ja hieno osoitus varustamon merellä ja maalla tekemän pitkäjänteisen kehitystyön tuloksista. Vuosineljänneksen liikevoitto nousi ennätykselliseen 7,1 miljoonaan euroon (-0,1) huolimatta laajana jatkuneesta telakointiohjelmasta. Sopimusliikenteen kuljetuskysyntä jatkui erittäin vahvana läpi koko kesäkauden, ja markkinarahdit olivat hyvällä tasolla kaikissa laivaluokissa. Kolmannella neljänneksellä saavutettu liikevoittoprosentti 15,0 (-0,3) on erinomainen. Varustamon kuljettamien lastien määrä nousi 3,9 miljoonaan tonniin (3,1). Liikevaihto nousi 50 % heikosta vertailukaudesta ja oli 47,3 miljoonaa euroa (31,6).

ESL Shippingin kaikkien pääasiakkuuksien kysyntä ja kuljetusvolyymit nousivat ennustetun vahvalle tasolle. Kaikkien terästeollisuuden asiakkuuksien kuljetusmäärät nousivat merkittävästi poikkeuksellisen heikkoon vertailukauteen nähden. Merellä tapahtuvan alusten lastaus- ja purkaustoiminnan kysyntä oli kolmannella neljänneksellä hyvällä tasolla, mutta samalla kysynnän vaihtelu oli hetkittäisesti erittäin suurta. Metsä- ja kemianteollisuuden kuljetuskysyntä oli ennustetun hyvällä tasolla.

Varustamon kaikki alukset ovat liikennöineet niille parhaiten sopivilla alueilla mukaan lukien arktisen alueen liikenteessä Kanadassa ja Koillisväylällä. Varustamon kaikkien laivaluokkien kannattavuus oli kolmannella vuosineljänneksellä historiallisen vahva. Kaikkien laivaluokkien markkinarahdit paranivat merkittävästi vertailukauteen nähden, mutta samalla pienemmän laivaluokan uusien ja uusittavien aikarahtisopimusten hintataso on nousussa. Myös laivapolttoaineen hinta nousi erittäin voimakkaasti vertailukauteen nähden, mutta hinnannousun kustannusvaikutus kompensoitui pääosin kuljetussopimusten polttoaineklausuulien myötä.

ESL Shippingin vahva operatiivinen osaaminen mahdollisti erittäin tehokkaan alusten käytön kolmannella neljänneksellä. Satamat ovat edelleen olleet ruuhkautuneita varustamon pääliikennealueella johtuen kasvaneista liikennemääristä ja osittain vielä myös koronaviruksen vaikutuksista satamatoimintoihin.

Varustamon toiminnalle keskeistä ovat vastuullisuuden pitkäjänteinen kehittäminen ja korkean turvallisuustason ylläpitäminen. Kolmannella neljänneksellä koronaviruspandemia vaikutti edelleen ESL Shippingin alusten miehistöjen vaihtoihin, huoltoihin ja varaosatoimituksiin puutteellisten lentoyhteyksien ja erilaisten matkustusrajoitusten vuoksi. Miehistöjen ennakkotestaus- ja karanteenijärjestelyillä oli edelleen kustannuksia nostava vaikutus.

Kolmannella neljänneksellä yhtiö teki suunniteltuja investointeja laivojen ympäristöystävällisyyteen telakoiden viisi suurta ja kaksi pienempää alusyksikköä. Telakointipäiviä kertyi yhteensä 116. Yhden suuremman aluksen telakointi siirtyi viimeiselle neljännekselle telakasta johtuneesta syystä. Aikarahdatut pienemmät alukset olivat poissa liikenteestä tavanomaista enemmän johtuen muun muassa pitkittyneistä telakoinneista ja koronavirustartunnoista.

Syyskuussa ESL Shippingin ruotsalainen tytäryhtiö AtoB@C Shipping AB ilmoitti rakennuttavansa kuuden aluksen sarjan energiatehokkaita uuden sukupolven sähköhybridilaivoja vastatakseen kasvavaan kysyntään. Alukset rakennetaan Chowgule and Company Private Limitedin telakalla Intiassa ja ne tulevat liikenteeseen vuoden 2023 kolmannelta neljännekseltä alkaen. Nämä uudet 1A-jääluokan alukset ovat lastikapasiteetiltaan, tekniikaltaan ja innovaatioiltaan huippuluokkaa. Uusien alusten kasvihuonekaasupäästöt, mukaan lukien CO₂, kuljetettua rahtiyksikköä kohden tulevat pienenemään lähes 50 % nykyisiin aluksiin verrattuna, mikä tekee laivoista kokoluokassaan maailman tehokkaimmat. Laivojen akustot, maasähköratkaisut ja sähköhybridikäyttö mahdollistavat täysin päästöttömät ja meluttomat satamakäynnit. Investoinnin kokonaisarvo on noin 70 miljoonaa euroa ja sen rahavirta jakautuu pääosin vuosille 2023–2024. AtoB@C Shippingillä on mahdollisuus laajentaa tilausta useilla optiolaivoilla.

ESL Shippingin tammi-syyskuun liikevaihto nousi merkittävästi heikkoon vertailukauteen nähden ja oli 136,7 (107,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto yli kuusinkertaistui historiallisen vahvaan 17,0 (2,8) miljoonaan euroon. Liikevoittoprosentti oli 12,4 (2,6), joka ylittää varustamon nykyisen pitkän aikavälin tavoitteen.

ESL Shippingin näkymät 2021

Kuljetuskysyntä yhtiön päämarkkina-alueella Pohjois-Euroopassa on hyvällä tasolla kaikissa laivaluokissa. Pääosa yhtiön kuljetuskapasiteetin käytöstä on varmistettu Itämerellä ja Pohjois-Euroopassa pitkäaikaisin sopimuksin. Rahtimarkkinoiden yleinen kehitys vaikuttaa edelleen eniten varustamon suurimpien Supramax-alusten tulokseen vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Suurten alusten rahtihintatasot ovat nyt viime vuosien kehitys huomioiden korkealla tasolla. Raaka-aineiden hintakehitys ja saatavuuteen liittyvä epävarmuus voi vaikuttaa loppuvuoden aikana kansainvälisten rahtimarkkinoiden kehitykseen. Puolijohteiden saatavuuteen liittyvät vaikeudet ovat rajoittaneet autoteollisuuden tuotantoa myös Euroopassa ja tällä voi olla vaikutuksia muun muassa terästeollisuuden kuljetusmääriin.

Koronaviruspandemian vaikutus markkinatilanteeseen on vähentynyt, mutta erilaiset yhteiskuntien toimintaa rajoittavat toimenpiteet saattavat vaikuttaa kysyntään ja varustamon operatiiviseen toimintaan edelleen loppuvuoden aikana. Henkilökunnan terveysturvallisuuden eteen tehtävät toimenpiteet jatkuvat toistaiseksi nykyisen tasoisina.

ESL Shipping pyrkii parantamaan kykyään ja joustavuuttaan sopeuttaa toimintaansa kulloinkin vallitsevaa kuljetuskysyntää vastaavaksi. Aikarahtausalusten määrää ja alusten ominaisuuksia tarkastellaan jatkossakin asiakaskysynnän kehityksen ja sen painopisteiden muutosten perusteella. Pienemmässä laivaluokassa uusien ja uusittavien aikarahtisopimusten hintataso on noussut ja odotetaan nousevan edelleen merkittävästi.

Pohjois-Euroopassa asiakkaiden kiinnostus ympäristöystävällisiä ja mahdollisimman vähähiilisiä merikuljetuksia kohtaan on voimakkaassa kasvussa. Sen lisäksi, että ESL Shipping investoi uusiin erittäin ympäristöystävällisiin aluksiin, varustamo valmistelee pitkäjänteistä yhteistyötä johtavien energiantoimittajien kanssa tarjotakseen tulevaisuudessa entistä vähähiilisempiä merikuljetuksia. Sähköhybridialusten tilaukseen ja sen optioihin liittyen tutkitaan mahdollisuuksia käyttää liiketoiminnan kehityksen vauhdittamiseen erilaisia kansainvälisessä varustamoliiketoiminnassa yleisesti käytössä olevia alusten omistukseen ja rahoitukseen liittyviä ESL Shippingille uudenlaisia ratkaisuja. Loppuvuoden aikana telakoidaan yksi suurempi alusyksikkö noin 20 päivän ajaksi.

Telko
Telko on johtava muoviraaka-aineiden, teollisuuskemikaalien ja voiteluaineiden asiantuntija ja jakelija. Se toimii arvoketjussa vastuullisena kumppanina yhdistämällä tunnetut kansainväliset päämiehet ja asiakkaat. Kilpailuetuina ovat vahva tekninen tuki, tehokas logistiikka ja paikallinen asiantunteva palvelu niin idässä kuin lännessä. Osana Telko-segmenttiä raportoitava Kauko toimii vaativien työympäristöjen asiantuntijana rakentaen älykkäitä laite- ja palvelukokonaisuuksia, jotka varmistavat työntekijöiden arjen sujumisen tehokkaasti ja saumattomasti vaativimmissa työskentelyolosuhteissa. Telko segmentillä on yhtiöitä Suomessa, Baltiassa, Skandinaviassa, Puolassa, Romaniassa, Venäjällä, Valko-Venäjällä, Ukrainassa, Kazakstanissa, Uzbekistanissa, Kiinassa ja Saksassa.

7-9/2021 7-9/2020 Muutos-% 1-9/2021 1-9/2020 Muutos-%
Liikevaihto, Me 73,0 62,5 16,8 205,1 185,6 10,5
Liikevoitto, Me 2,5 4,2 -40,5 12,5 10,8 15,7
Liikevoitto-% 3,4 6,7 6,1 5,8

Telko-segmentin liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä ja oli 73,0 miljoonaa euroa (62,5). Liikevoitto oli 2,5 miljoonaa euroa (4,2). Liikevoittoprosentti oli 3,4 % (6,7). Telko-segmentin tulosta rasitti Kaukon liikearvon arvonalentumistappio 3,4 miljoonaa euroa. Kaukon liikearvo testattiin arvonalentumisen varalta strategiatyön yhteydessä, jolloin todettiin strategialukujen tuottavan aiemmin arvioitua heikompaa rahavirtaa. Tämä johtuu Kaukon heikosta kannattavuudesta vuoden 2020 huipun jälkeen, mitä siivittivät koronapandemiaan liittyneet liiketoiminnat.

Telko-liiketoiminnassa jatkunut liikevaihdon voimakas kasvu nosti Telko-liiketoiminnan kolmannen neljänneksen liikevoiton kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle. Kysyntä pysyi vahvana kaikissa liiketoiminnoissa, mutta vaikea saatavuustilanne rajoitti edelleen volyymien kehitystä. Hinnat pysyivät korkeina, mutta melko vakaina neljänneksen aikana.

Telko-liiketoiminnan kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 26,8 % ja oli 69,6 miljoonaa euroa (54,9). Liikevoitto oli 5,8 miljoonaa euroa (3,5). Myynti kasvoi erityisesti korkeamman lisäarvon tuotteissa sekä itämarkkinoilla. Orgaaninen kasvu on ollut voimakkainta muoviliiketoiminnassa. Telko-liiketoiminnan pääomankäytön tehokkuus on säilynyt vahvana.

Muoviliiketoiminnan liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä 27 % ja oli 38,1 miljoonaa euroa (30,0). Kasvu jatkui voimakkaana, erityisesti itämarkkinoilla. Muovien yleinen hintataso oli edelleen poikkeuksellisen korkea, mutta vakaa. Saatavuusongelmat jatkuivat kaikilla markkinoilla ja koskivat kaikkia tuoteryhmiä. Syyskuussa saatavuus parantui jonkin verran alhaisemman lisäarvon tuotteissa. Kysyntätilanne pysyi hyvänä.

Kemikaaliliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 18 % ja oli 22,2 miljoonaa euroa (18,8). Saatavuusongelmat rajoittivat myyntiä edelleen merkittävästi. Tuotteiden hinnat pysyivät poikkeuksellisen korkealla tasolla. Raakaöljyn hinnannousun seurauksena tiettyjen tuotteiden hinta nousi entisestään. Kuljetuskapasiteetin puute ja merilogistiikan korkea kustannustaso nostivat kustannuksia ja osaltaan haittasivat saatavuutta. Keskeisten asiakassegmenttien kysyntätilanne on säilynyt vahvana, joskin korkea kustannustaso aiheuttaa haasteita tietyille asiakasryhmille.

Voiteluaineliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 52 % ja oli 9,3 miljoonaa euroa (6,1). Korkea hintataso ja vuonna 2020 hankittu ILS Group olivat merkittävimmät tekijät myynnin kasvulle. Voiteluaineiden hinnat pysyivät vakaina kolmannen neljänneksen aikana. Saatavuudessa ei ole ollut yhtä merkittäviä ongelmia kuin muilla liiketoiminta-alueilla.

Telko-segmentin tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 11 % ja oli 205,1 miljoonaa euroa (185,6). Liikevoitto oli 12,5 miljoonaa euroa (10,8). Liikevoittoprosentti oli 6,1 % (5,8). Telko-liiketoiminnan tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 16,8 % ja oli 195,2 miljoonaa euroa (167,1). Liikevoitto oli 16,0 miljoonaa euroa (9,4).

Kaukon liikevaihto laski kolmannella neljänneksellä 55 % ja oli 3,4 miljoonaa euroa (7,6). Kaukon liikevoitto laski ja oli -3,3 miljoonaa euroa (0,7), johtuen 3,4 miljoonan euron liikearvon alaskirjauksesta. Kaukon tammi-syyskuun liikevaihto laski 46 % ja oli 9,9 miljoonaa euroa (18,5). Kaukon tammi-syyskuun liiketulos laski ja oli -3,4 miljoonaa euroa (1,4). Kaukon vertailukauden liikevaihtoa ja liikevoittoa kasvattivat julkishallinnolle toimitetut korkean laatutason suojainvälineet.

Telko näkymät 2021

Telkon lähiaikojen näkymiin liittyy edelleen epävarmuutta. Saatavuustilanne jatkuu haastavana, vaikka muutamissa tuoteryhmissä on havaittavissa asteittaista helpotusta. Kuljetuskustannukset pysyvät korkeina.

Kysynnän ennakoidaan jatkuvan pääsääntöisesti varsin vahvana. Tietyt Telkon asiakasryhmät kärsivät Telkosta riippumattomien raaka-aineiden ja komponenttien saatavuudesta johtuvista tuotantovaikeuksista. Tällä on välillistä vaikutusta Telkon tarjoamien tuotteiden kysyntään.

Tuotteiden hintojen ennakoidaan pysyvän korkealla tasolla raakaöljyn hinnannousun sekä toimitusvaikeuksien seurauksena. Kasvun ennakoidaan jatkuvan vahvana kaikilla markkinoilla, mutta erityisesti itämarkkinoilla.

Katsauskauden jälkeen Aspo tiedotti Telkon ostavan virolaisen Mentum AS:n osakekannan. Mentum AS on Castrolin strateginen jakelijakumppani, joka toimii Baltiassa korkealuokkaisten voiteluaineiden jakelijana autotuotteiden, teollisuuden ja marine-liiketoiminnoissa. Kauppa tulee kasvattamaan Telkon liikevaihtoa noin 10 miljoonaa euroa. Kauppa ei vaikuta merkittävästi Telkon kannattavuuteen vielä vuonna 2022. Kauppa edellyttää vielä kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Telko arvioi kaupan toteutuvan vuoden 2021 aikana.

Leipurin

Leipurin on tukkukauppa, joka on erikoistunut leipomoiden, elintarviketeollisuuden sekä kodin ulkopuolisen syömisen (foodservice) ratkaisuihin. Leipurin liiketoiminta koostuu kahdesta osa-alueesta: leipomo- ja koneliiketoiminta. Leipomoliiketoiminnan tarjoamat ratkaisut käsittävät raaka-aineet, reseptiikan, tuotevalikoiman kehityksen ja koulutuksen ja foodservice- sekä elintarvikeliiketoiminnan. Koneliiketoiminnassa Leipurin toimittaa ja huoltaa leipomolaitteita, myymäläleipomoita sekä muita elintarviketeollisuudessa tarvittavia koneita ja laitteita. Koneliiketoimintaan kuuluu myös pakastamiseen ja jäähdyttämiseen erikoistunut konepaja Vulganus Oy. Leipurin raaka-aineita ja koneita toimittavat kumppanit ovat alansa johtavia kansainvälisiä valmistajia. Leipurin toimii Suomessa, Venäjällä, Baltiassa, Ukrainassa, Kazakstanissa ja Valko-Venäjällä.

7-9/2021 7-9/2020 Muutos-% 1-9/2021 1-9/2020 Muutos-%
Liikevaihto, Me 27,7 24,3 14,0 81,4 74,4 9,4
Liikevoitto, Me 0,6 0,3 100,0 1,2 1,2 0,0
Liikevoitto-% 2,2 1,2 1,5 1,6

Leipurin myynnin kehitys oli kolmannella neljänneksellä hyvä huolimatta koronapandemian vuoksi edelleen haastavasta markkinatilanteesta. Leipurin raaka-aineiden hinnat nousivat yleisesti, vaikkakin hintojen volatiliteetti säilyi korkeana. Teknisten tuotteiden osuus on jonkin verran pienentynyt ja perusraaka-aineiden suhteellinen myynti on lisääntynyt. Kuluttajakysyntä on siirtynyt matalamman hintatason tuoteryhmiin. Rajoitukset vaikeuttavat edelleen tuotekehitysprojektien läpivientiä. Leipurin markkinoilla tapahtuneet rakenteelliset muutokset koronaviruspandemian kiihdyttämänä vaikuttavat Leipurin liikevaihtoon. Teolliset leipomot ovat edelleen vahvoja vaikeassa markkinatilanteessa.

Leipurin liikevaihto kasvoi erityisesti Suomessa ja Baltiassa vuoden 2020 heikkoon myyntitasoon nähden. Venäjällä, missä on tapahtunut rakenteellinen myynnin siirtymä päivittäistavarakaupan omiin leipomoihin, Leipurin liikevaihdon kehitys on ollut maltillisempaa. Pandemian vaikutukset ovat edelleen merkittäviä erityisesti Baltian maissa, mutta myös Venäjällä ja IVY-maissa.

Leipurin liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä 14 % ja oli 27,7 miljoonaa euroa (24,3). Liikevoitto kaksinkertaistui vertailukauteen verrattuna ja oli 0,6 miljoonaa euroa (0,3). Kolmannen neljänneksen liikevoittoprosentti oli 2,2 % (1,2). Suomen markkina-alueella Leipurin liikevaihto kasvoi 22 % ja oli 11,2 miljoonaa euroa (9,2). Baltian markkina-alueella liikevaihto kasvoi 11 % ja oli 8,1 miljoonaa euroa (7,3).

Leipomoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 11 % kolmannella neljänneksellä ja oli 25,4 miljoonaa euroa (22,9), joka oli noin 92 % Leipurin kokonaisliikevaihdosta. Suomen ja Baltian markkina-alueella leipomoliiketoiminnan liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat koronaviruspandemiasta aiheutuneiden rajoitusten ja niiden vaikutusten lieventyessä, minkä johdosta koko leipomoliiketoiminnan liikevoitto kääntyi kasvuun.

Koneliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 64 % ja oli 2,3 miljoonaa euroa (1,4). Koneliiketoiminnalle on ominaista voimakas syklisyys, joka johtuu projektitoimitusten jaksottumisesta. Kolmannella neljänneksellä yhdistettiin Leipurin trading-koneiden ja Vulganus Oy:n After Sales -toiminnot, mikä parantaa asiakaspalvelua ja mahdollistaa resurssien tehokkaamman käytön sekä panostamisen huollon ja varaosamyynnin kasvuun.

Leipurin tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 9 % ja oli 81,4 miljoonaa euroa (74,4). Liikevoitto pysyi vertailukauteen nähden ennallaan ollen 1,2 miljoonaa euroa (1,2). Liikevaihtoa kasvattivat aiemmilta vuosilta siirtyneet merkittävät konetoimitukset Venäjälle sekä Leipomoliiketoiminnan piristyminen Suomen ja Baltian markkina-alueella. Liikevoittoon vaikuttivat heikentävästi koneliiketoiminnan heikko kannattavuus sekä valuuttakurssimuutosten aiheuttamat hinnoitteluhaasteet itämarkkinoilla.

Leipurin näkymät 2021

Koronaviruspandemiaan liittyvät rajoitukset vaihtelevat Leipurin toimintamaissa. Markkinoiden sekä Leipurin asiakkaiden tilanteen odotetaan normalisoituvan, mikäli rajoitusten purkaminen kehittyy jatkossakin suotuisasti. Kotimarkkinakysyntä elpyy, mutta puuttuvan turismin vaikutus kysyntään on negatiivinen erityisesti Baltiassa ja Suomessa. Pandemian ja äärimmäisten sääilmiöiden vaikutukset maailmanlaajuisiin toimitusketjuihin korostuvat ja vaikuttavat sekä tiettyjen raaka-aineiden saatavuuteen että yleisesti toimitusaikoihin. Raaka-aineiden hinnat ovat voimakkaassa nousussa. Vulganuksen tilauskanta on vahvistunut ja toimitukset lisäävät sen liikevaihtoa vuonna 2022.

Muu toiminta

Muu toiminta sisältää Aspon konsernihallinnon, talous- ja ICT-palvelukeskuksen sekä vähäisiä määriä muita toimialoille kuulumattomia toimintoja. Muun toiminnan liiketulos kolmannella neljänneksellä oli
-2,6 miljoonaa euroa (-0,8). Kustannuksia kasvattivat muun muassa henkilöstökulujen nousu, mukaan lukien toimitusjohtajan vaihdokseen liittyvät kulut 1,75 miljoonaa euroa ja yksittäiset lyhytkestoiset projektit.

TIEDOT YHTIÖSTÄ

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa, johtaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa ja kasvumarkkinoilla. Aspon arvo syntyy sen kokonaan omistamista, vaativiin B-to-B-asiakkaisiin keskittyneistä itsenäisistä liiketoiminnoista. Aspo kehittää konsernirakennettaan ja liiketoimintojaan pitkäjänteisesti ja uskoo, että sosiaalinen vastuullisuus, taloudellisuus ja ympäristön näkökulmasta kestävä liiketoiminta on edellytys pitkän aikavälin arvonluontiin.

Aspon liiketoiminnat ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, ovat vahvoja kaupan ja logistiikan yritysbrändejä ja tavoittelevat markkinoidensa johtavaa asemaa. Liiketoiminnat vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kauko raportoidaan osana Telko-segmenttiä.

Osakepääoma ja osakkeet
Aspo Oyj:n rekisteröity osakepääoma 30.9.2021 oli 17 691 729,57 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 31 419 779, joista yhtiön hallussa oli 161 650 osaketta eli 0,5 % osakepääomasta.
Aspo Oyj:llä on yksi osakesarja. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Aspon osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n keskisuurten yritysten ryhmän toimialaluokassa perusteollisuus.

Aspo Oyj:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä oli tammi-syyskuussa 2021 yhteensä 3 031 732 osaketta ja 29,2 miljoonaa euroa, eli 9,6 % osakekannasta vaihtoi omistajaa. Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 11,58 euroa ja alin 8,28 euroa. Keskikurssi oli 9,63 euroa ja katsauskauden päätöskurssi 10,82 euroa. Katsauskauden päättyessä osakekannan markkina-arvo omat osakkeet vähennettynä oli 338,2 miljoonaa euroa.

Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä yhteensä 11 498 osakkeenomistajaa. Hallintarekisterissä ja ulkomaisessa omistuksessa oli 1 269 726 osaketta eli 4,04 % osakekannasta.

Palkitseminen

Aspon hallitus päätti 11.2.2021 jatkaa konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää ja perustaa uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2021–2023. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakepalkkiojärjestelmän 2021–2023 perusteella ansaittava palkkio perustuu konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) tilikaudella 2021. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa rajoitusjakson aikana, joka päättyy 31.12.2023. Osallistumisen ja palkkion saamisen edellytyksenä on, että järjestelmään osallistuva henkilö kohdentaa vapaasti siirrettävissä olevia hallussaan pitämiään yhtiön osakkeita järjestelmään tai hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämään määrään asti.

Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 20 henkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 204 000 Aspo Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Osakepalkkiojärjestelmä alkoi kerryttää kulua toiselta neljännekseltä alkaen.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Osinko

Aspo Oyj:n 8.4.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 jaetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta, ja ettei Aspo Oyj:n hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäisen erän, 0,18 euroa/osake, maksupäivä oli 19.4.2021.

Toinen erä, 0,17 euroa/osake, maksetaan 5.11.2021 osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä 29.10.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Hallitus ja tilintarkastaja

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Mammu Kaario, Mikael Laine, Salla Pöyry, Tatu Vehmas ja Heikki Westerlund sekä uudeksi jäseneksi Patricia Allam. Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Westerlundin ja varapuheenjohtajaksi Mammu Kaarion. Lisäksi hallitus valitsi palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Heikki Westerlundin ja jäseniksi Salla Pöyryn ja Tatu Vehmaksen sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Mammu Kaarion ja jäseniksi Patricia Allamin, Mikael Laineen ja Tatu Vehmaksen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, joka on ilmoittanut KHT Jukka Vattulaisen toimivan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan.

Hallituksen valtuutukset
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Varsinainen yhtiökokous 8.4.2021 valtuutti hallituksen päättämään enintään 500 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 1,6 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi. Valtuutus on voimassa vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
Varsinainen yhtiökokous 8.4.2021 valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeannista, joka toteutetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 900 000 osaketta. Valtuutus on voimassa vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden osakeannista
Varsinainen yhtiökokous 8.4.2021 valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista ja se sisältää siten myös oikeuden päättää suunnatusta osakeannista, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakeannissa liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 1 500 000 osaketta. Valtuutus on voimassa vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

TALOUDELLISET TIEDOT

Aspo-konsernin lyhennetty laaja tuloslaskelma

7-9/2021 7-9/2020 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020
Me Me Me Me Me
Liikevaihto 148,0 118,4 423,2 367,2 500,7
Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5
Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävien yhteisöjen tuloksista 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,4
Materiaalit ja palvelut -92,1 -76,6 -259,4 -234,1 -315,8
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -13,3 -10,2 -38,9 -32,0 -44,0
Poistot ja arvonalentumiset -7,3 -3,9 -15,5 -11,8 -15,8
Poistot vuokratuista hyödykkeistä -3,4 -3,2 -10,1 -9,8 -13,2
Liiketoiminnan muut kulut -24,5 -21,0 -74,5 -68,1 -92,7
Liikevoitto 7,6 3,6 25,1 11,7 19,3
Rahoitustuotot ja -kulut -1,0 -1,1 -2,9 -3,3 -4,5
Voitto ennen veroja 6,6 2,5 22,2 8,4 14,8
Tuloverot -1,2 -0,5 -2,6 -1,1 -1,4
Tulos 5,4 2,0 19,6 7,3 13,4
Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Muuntoerot 0,8 -3,5 2,3 -7,5 -7,8
Suojauslaskenta 0,1 0,1
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 0,8 -3,5 2,3 -7,4 -7,7
Laaja tulos 6,2 -1,5 21,9 -0,1 5,7
Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos 5,4 2,0 19,6 7,3 13,4
Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva laaja tulos 6,2 -1,5 21,9 -0,1 5,7
Osakekohtainen tulos, euroa 0,16 0,05 0,59 0,20 0,39
Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa 0,16 0,05 0,59 0,20 0,39

Aspo-konsernin lyhennetty tase

9/2021 9/2020 12/2020
Varat Me Me Me
Aineettomat hyödykkeet 51,4 51,0 55,2
Aineelliset hyödykkeet 167,5 174,0 169,1
Vuokratut hyödykkeet*) 19,4 18,4 20,1
Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävissä yhteisöissä 0,9 1,3 1,0
Muut pitkäaikaiset varat 0,8 0,6 0,8
Pitkäaikaiset varat yhteensä 240,0 245,3 246,2
Vaihto-omaisuus 51,6 43,8 42,4
Myyntisaamiset ja muut saamiset 78,3 71,4 63,2
Rahavarat 23,7 28,5 32,3
Lyhytaikaiset varat yhteensä 153,6 143,7 137,9
Varat yhteensä 393,6 389,0 384,1
Oma pääoma ja velat
Osakepääoma ja ylikurssirahasto 22,0 22,0 22,0
Muu oma pääoma 102,1 89,4 91,5
Oma pääoma yhteensä 124,1 111,4 113,5
Lainat ja käytetyt luottolimiitit 116,4 164,8 149,1
Vuokrasopimusvelat 6,8 6,6 7,2
Muut velat 4,3 4,3 4,5
Pitkäaikaiset velat yhteensä 127,5 175,7 160,8
Lainat ja käytetyt luottolimiitit 49,8 26,3 32,5
Vuokrasopimusvelat 13,1 12,2 13,4
Ostovelat ja muut velat 79,1 63,4 63,9
Lyhytaikaiset velat yhteensä 142,0 101,9 109,8
Oma pääoma ja velat yhteensä 393,6 389,0 384,1

*) IFRS 16 -standardin mukaiset käyttöoikeusomaisuuserät on 1.1.2021 alkaen nimetty vuokratuiksi hyödykkeiksi.

Aspo-konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma

1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020
Me Me Me
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Liikevoitto 25,1 11,7 19,3
Oikaisut liikevoittoon 26,5 21,2 29,2
Käyttöpääoman muutos -12,6 11,4 23,0
Maksetut korot -3,0 -2,6 -4,4
Saadut korot 0,2 0,6 0,7
Maksetut tuloverot -2,9 -2,4 -2,8
Liiketoiminnan rahavirta 33,3 39,9 65,0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit -11,1 -5,7 -7,2
Investointituki*) 1,0 2,5
Luovutustulot aineellisista hyödykkeistä 0,2 0,2 0,2
Hankitut liiketoiminnat -4,7
Saadut osingot 0,1 0,1
Investointien rahavirta -9,9 -5,4 -9,0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Lyhytaikaisten lainojen muutos -6,8 -6,0 0,8
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -8,8 -1,8 -18,9
Vuokrasopimusvelan lyhennykset -10,0 -9,7 -13,0
Hybridi-instrumentin takaisinmaksu -25,0 -25,0
Hybridi-instrumentin liikkeeseenlasku 20,0 20,0
Maksetut hybridi-instrumenttien korot -1,7 -1,6 -1,6
Maksetut palkkiot hybridi-instrumentin liikkeeseenlaskusta -0,3 -0,3
Maksetut osingot -5,6 -3,4 -6,9
Rahoituksen rahavirta -32,9 -27,8 -44,9
Rahavarojen muutos -9,5 6,7 11,1
Rahavarat vuoden alussa 32,3 23,7 23,7
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,9 -1,9 -2,5
Rahavarat kauden lopussa 23,7 28,5 32,3

*) EU on tukenut ESL Shippingin vuonna 2018 käyttöönottamien LNG-käyttöisten alusten energiatehokkuus- ja ympäristöinvestointeja. Tuen saannin edellytyksenä oli sopimuksessa mainittujen aktiviteettien toteuttaminen ja niistä aiheutuneiden kustannusten hyväksyttävä dokumentointi. ESL Shippingin saama tuki vuosilta 2016–2020 on enintään 5,9 miljoonaa euroa, josta 2,1 miljoonaa euroa saatiin vuonna 2016, ja 2,5 miljoonaa euroa saatiin marraskuussa 2020, ja viimeinen erä 1,0 miljoonaa euroa saatiin syyskuussa 2021. Saatu tuki on kirjattu vähentämään alusten hankintamenoa ja on esitetty investointien vähennyksenä sinä vuonna, jona tuki on saatu. Tuki tuloutuu pienempien poistojen muodossa laivojen taloudellisena vaikutusaikana.

Aspo-konsernin oman pääoman muutoslaskelma

Osake-pääoma ja ylikurssi-rahasto Muut rahastot Hybridi Muunto-erot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Me
Oma pääoma 1.1.2021 22,0 16,5 20,0 -26,9 81,9 113,5
Tilikauden laaja tulos:
Tilikauden tulos 19,6 19,6
Muuntoerot 2,3 2,3
Laaja tulos yhteensä 2,3 19,6 21,9
Liiketoimet omistajien kanssa:
Osingonjako -10,9 -10,9
Hybridi-instrumentin korot -1,3 -1,3
Osakepalkitseminen 0,9 0,9
Liiketoimet omistajien -11,3 -11,3
kanssa yhteensä
Oma pääoma 30.9.2021 22,0 16,5 20,0 -24,6 90,2 124,1
Oma pääoma 1.1.2020 22,0 16,4 25,0 -19,2 77,8 122,1
Tilikauden laaja tulos:
Tilikauden tulos 7,3 7,3
Muuntoerot -7,5 -7,5
Rahavirran suojaus 0,1 0,1
Laaja tulos yhteensä 0,1 -7,5 7,3 -0,1
Liiketoimet omistajien kanssa:
Osingonjako -3,4 -3,4
Hybridi-instrumentti -5,0 -5,0
Hybridi-instrumenttien korot ja liikkeeseenlaskukulut -1,5 -1,5
Osakepalkitseminen -0,6 -0,6
Liiketoimet omistajien -5,0 -5,5 -10,5
kanssa yhteensä
Oma pääoma 30.9.2020 22,0 16,5 20,0 -26,7 79,6 111,4

Laadintaperiaatteet
Aspo Oyj:n osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaan. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2020 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Muilta osin on noudatettu samoja laadinta- ja arvostusperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 31.12.2020. Osavuosikatsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.

Aspo Oyj noudattaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Market Authority, ESMA) vaihtoehtoisista tunnusluvuista antamaa ohjeistusta. Yhtiö julkaisee IFRS-tunnuslukujen ohella tiettyjä yleisesti käytettyjä muita tunnuslukuja, jotka ovat pääosin johdettavissa laajasta tuloslaskelmasta ja taseesta. Johdon näkemyksen mukaan tunnusluvut selventävät laajan tuloslaskelman ja taseen antamaa kuvaa toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty Aspon Vuosi 2020 -julkaisun sivulla 60.

Henkilöstö

Aspo-konsernin oman henkilöstön määrä neljänneksen lopussa oli 901 (12/2020: 896).

Liikevaihto ja segmentti-informaatio

Aspon raportoitavat segmentit ovat ESL Shipping, Telko ja Leipurin. Kauko raportoidaan osana Telko-segmenttiä.

Aspo-konsernin liikevaihdon jaottelu

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain
7-9/2021 7-9/2020 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020
Me Me Me Me Me
ESL Shipping
ESL Shipping 47,3 31,6 136,7 107,2 148,4
47,3 31,6 136,7 107,2 148,4
Telko
Muoviliiketoiminta 38,1 30,0 107,0 91,1 122,9
Kemikaaliliiketoiminta 22,2 18,8 60,2 57,7 74,6
Voiteluaineliiketoiminta 9,3 6,1 28,0 18,3 27,4
Kauko 3,4 7,6 9,9 18,5 26,4
73,0 62,5 205,1 185,6 251,3
Leipurin
Leipomoliiketoiminta 25,4 22,9 70,6 66,4 90,6
Koneliiketoiminta 2,3 1,4 10,8 8,0 10,4
27,7 24,3 81,4 74,4 101,0
Yhteensä 148,0 118,4 423,2 367,2 500,7
Liikevaihto tuloutusajankohdan mukaan
7-9/2021 7-9/2020 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020
Me Me Me Me Me
ESL Shipping
Tuloutus yhtenä ajankohtana 0,7 0,7 2,7 1,6 2,3
Tuloutus ajan kuluessa 46,6 30,9 134,0 105,6 146,1
47,3 31,6 136,7 107,2 148,4
Telko
Tuloutus yhtenä ajankohtana 72,9 62,3 204,7 185,1 250,7
Tuloutus ajan kuluessa 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6
73,0 62,5 205,1 185,6 251,3
Leipurin
Tuloutus yhtenä ajankohtana 26,5 23,8 77,8 70,9 97,2
Tuloutus ajan kuluessa 1,2 0,5 3,6 3,5 3,8
27,7 24,3 81,4 74,4 101,0
Yhteensä
Tuloutus yhtenä ajankohtana 100,1 86,8 285,2 257,6 350,2
Tuloutus ajan kuluessa 47,9 31,6 138,0 109,6 150,5
148,0 118,4 423,2 367,2 500,7

Liikevaihto markkina-alueittain
7-9/2021 7-9/2020 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020
Me Me Me Me Me
ESL Shipping
Suomi 21,3 13,8 64,1 50,6 69,4
Skandinavia 11,2 9,0 36,7 29,9 41,3
Baltia 0,5 0,9 1,2 1,1 2,2
Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 0,8 1,0 1,9 3,3 5,4
Muut maat 13,5 6,9 32,8 22,3 30,1
47,3 31,6 136,7 107,2 148,4
Telko
Suomi 15,5 17,7 44,9 50,1 67,7
Skandinavia 13,0 8,3 38,3 26,3 36,6
Baltia 4,8 4,0 15,5 12,4 16,0
Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 31,2 26,3 83,3 77,0 104,4
Muut maat 8,5 6,2 23,1 19,8 26,6
73,0 62,5 205,1 185,6 251,3
Leipurin
Suomi 11,2 9,2 30,5 29,1 39,8
Skandinavia 0,6 0,0 2,2 0,0 0,0
Baltia 8,1 7,3 22,2 20,5 27,9
Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 7,6 7,5 26,1 23,6 31,7
Muut maat 0,2 0,3 0,4 1,2 1,6
27,7 24,3 81,4 74,4 101,0
Yhteensä
Suomi 48,0 40,7 139,5 129,8 176,9
Skandinavia 24,8 17,3 77,2 56,2 77,9
Baltia 13,4 12,2 38,9 34,0 46,1
Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 39,6 34,8 111,3 103,9 141,5
Muut maat 22,2 13,4 56,3 43,3 58,3
148,0 118,4 423,2 367,2 500,7

Segmenttitiedot
Segmenttien liikevoiton täsmäytys konsernin voittoon ennen veroja
1-9/2021
ESL Shipping Telko Leipurin Kohdistamat-tomat erät Konserni
Me yhteensä
Liikevoitto 17,0 12,5 1,2 -5,6 25,1
Nettorahoituskulut -2,9 -2,9
Voitto ennen veroja 22,2
1-9/2020
ESL Shipping Telko Leipurin Kohdistamat-tomat erät Konserni
Me yhteensä
Liikevoitto 2,8 10,8 1,2 -3,1 11,7
Nettorahoituskulut -3,3 -3,3
Voitto ennen veroja 8,4
Investoinnit segmenteittäin
ESL Shipping Telko Leipurin Kohdistamat-tomat erät Konserni
Me yhteensä
Investoinnit 1-9/2021 9,6 0,4 0,1 0,0 10,1
Investoinnit 1-9/2020 5,4 0,3 0,0 0,0 5,7
Segmenttien varat ja velat
ESL Shipping Telko Leipurin Kohdistamat-tomat erät Konserni
Me yhteensä
Varat 1.1.2021 210,4 77,7 59,9 36,1 384,1
Varat 30.9.2021 213,6 93,1 59,5 27,4 393,6
Velat 1.1.2021 27,7 32,7 19,9 190,3 270,6
Velat 30.9.2021 30,3 40,4 16,9 181,8 269,4

Helsingissä 27.10.2021
Aspo Oyj
Hallitus

Tiedotustilaisuus
Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle pidetään keskiviikkona 27.10.2021 kello 14.00 FLIKin Eliel-studiolla Sanomatalossa osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki (sisäänkäynti Eliel-studioon on Sanomatalon sisältä Elielinaukion päädystä).

Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Rolf Jansson. Esitysmateriaali on saatavilla ennen tiedotustilaisuuden alkua yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.aspo.fi.

Tiedotustilaisuus on suomenkielinen ja sitä voi seurata myös suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://aspo.videosync.fi/2021-q3-results tai puhelimitse soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +358 9 817 10310 (62598237#). Videotallenne on katsottavissa Aspon verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

Helsingissä 27.10.2021
Aspo Oyj

Rolf Jansson Arto Meitsalo
toimitusjohtaja talousjohtaja

Lisätiedot:
Rolf Jansson, 040 060 0264, sähköposti rolf.jansson@aspo.com
Keijo Keränen, 0400 955 821, sähköposti keijo.keranen@aspo.com
JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B-asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändien, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.

Liite

Attachments


Aspo osavuosikatsaus Q3 2021

Aspo osavuosikatsaus Q3 2021…Alkuperäinen artikkeli