Etusivu » AFARAK GROUP: TUOTANTORAPORTTI Q3 2021

AFARAK GROUP: TUOTANTORAPORTTI Q3 2021

AFARAK GROUP: TUOTANTORAPORTTI Q3 2021

| Source:

Afarak Group Oyj

Afarak Group Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

13:00 Lontoo, 15:00 Helsinki, 29 Lokakuuta 2021 – Afarak Group Oyj (“Afarak” tai “Yhtiö”) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

Tuotantoraportti Q3 2021

Afarakin erikoissmetalliseos segmentin tuotanto osoittaa paranemisen merkkejä. Afarak Groupin kokonaistuotanto vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä oli alhaisempi kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla, mikä johtui pääasiassa Etelä-Afrikan suurten omaisuuserien myynnistä.

Q3/2021 Q3/2020 Muutos 2020
Konsernin tuotanto mt 31,568 43,121 -26.8% 214,775
Kaivostoiminta mt 26,273 41,762 -37.1% 184,779
Jalostustoiminta mt 5,295 1,359 289.6% 29,997
Erikoismetalliseostuotanto mt 23,716 17,440 36.0% 89,715
Kaivostoiminta mt 18,421 16,081 14.5% 73,306
Jalostustoiminta mt 5,295 1,359 289.6% 16,409
Rautametalliseostuotanto mt 7,852 25,681 -69.4% 125,060
Kaivostoiminta mt 7,852 25,681 -69.4% 111,472
Jalostustoiminta mt 0 0 0.0% 13,588

Kaivostoiminta

  • Turkin kaivokset jatkoivat kaivostoimintansa lisäämistä vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä. Kasvu oli 14,5 % edelliseen vuoteen verrattuna.
  • Etelä-Afrikan kaivosten kaivostoiminta väheni selvästi merkittävien omaisuuserien myynnin seurauksena.

Jalostustoiminta

  • Parantuneet markkinaolosuhteet sekä lisääntynyt kysyntä johtivat tuotantomäärien merkittävään kasvuun EWW:n tuotantolaitoksella Saksassa vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä.

Helsinki, Lokakuuta 29, 2021

AFARAK GROUP Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Afarak Group Oyj

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla: www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee kestävää kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

www.afarak.com

Liite

Attachments


Afarak_Production report_2021_Q3_FI

Afarak_Production report_2021_Q3_FI…Alkuperäinen artikkeli