Etusivu » Vincit päivittää ohjeistustaan vuodelle 2021: ohjeistus kannattavuudesta aiempaa alhaisempi, liikevaihdon kasvun näkymät tarkentuneet

Vincit päivittää ohjeistustaan vuodelle 2021: ohjeistus kannattavuudesta aiempaa alhaisempi, liikevaihdon kasvun näkymät tarkentuneet

Vincit päivittää ohjeistustaan vuodelle 2021: ohjeistus kannattavuudesta aiempaa alhaisempi, liikevaihdon kasvun näkymät tarkentuneet

| Source:

Vincit Oyj

Vincit Oyj

Tampere, FINLAND

Vincit Oyj

Yhtiötiedote 30.9.2021 kello 15:45

Sisäpiiritieto

Vincit päivittää ohjeistustaan vuodelle 2021: ohjeistus kannattavuudesta aiempaa alhaisempi, liikevaihdon kasvun näkymät tarkentuneet

Vincit laskee 29.4.2021 julkaisemaansa ohjeistusta vuodelle 2021 oikaistun liikevoiton osalta, jonka yhtiö arvioi nyt olevan välillä 9 % ja 13 % liikevaihdosta. Samaan aikaan yhtiö tarkentaa ohjeistustaan liikevaihdon kasvun osalta, jonka yhtiö arvioi nyt olevan välillä 17 % ja 21 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2020 liikevaihtoon.

Päivitetty ohjeistus vuodelle 2021:

Vuonna 2021 Vincitin liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan välillä 17 % ja 21 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2020 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) arvioidaan olevan välillä 9 % ja 13 % liikevaihdosta.

Aikaisempi ohjeistus julkaistu 29.4.2021:

Vuonna 2021 Vincitin liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan välillä 15 % ja 22 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2020 liikevaihtoon. Arvioidun liikevaihdon kasvun tärkeimmät ajurit tulevat olemaan henkilöstömäärän kasvu sekä onnistumiset yrityskauppojen integraatioissa. Oikaistun liikevoiton (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) arvioidaan olevan välillä 11 % ja 16 % liikevaihdosta.

Vincit Oyj:n toimitusjohtaja Julius Manni: “Vincitin liiketoiminnan kasvu on kehittynyt suunnitelmien mukaisesti sekä orgaanisesti että yrityskauppojen myötä. Vuoden 2021 oikaistun liikevoiton arvioidaan kuitenkin olevan aikaisempaa ennustetta alhaisempi muutamien tekijöiden yhteisvaikutusten takia.

Vincitläisten työhyvinvointi ja jaksaminen pitkittyneen koronapandemian aikana on ollut periaatteidemme mukaisesti etusijalla. Yhtenä osana tätä olemme kannustaneet työntekijöitämme mahdollisuuksien mukaan vaihtamaan lomarahat vapaaksi. Kesän lomarahavapaiden pitäminen on laskenut kolmannen neljänneksen laskutusastetta ennusteisiin nähden.

Tänä vuonna toteutetut palkka- ja palkitsemismallien muutokset ovat aiheuttaneet kertaluonteisia vaikutuksia toiselle vuosipuoliskolle. Lisäksi olemme suunnitelmallisesti kasvattaneet alihankinnan osuutta palveluliiketoiminnassamme, mutta alihankintatoiminnan suhteellinen kannattavuus on vielä tällä hetkellä alle tavoitetasomme. Myös liiketoimintakonsultointimme suunniteltua heikompi suorituskyky on vaikuttanut loppuvuoden tuloksentekokykyymme. Palveluliiketoiminnan kehityssuunta näyttäytyy edelleen vahvana kysynnän kasvaessa Suomessa ja Yhdysvalloissa, isojen julkishallinnon digitaalisaatiohankkeiden käynnistyessä ja Vincitin ollessa yksi houkuttelevimmista työnantajista IT-palvelusektorilla.“

Seuraava taloudellinen raportti:

Vincit julkaisee liiketoimintakatsauksen ajalta tammikuu – syyskuu 2021 torstaina 28.10.2021.

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Julius Manni, puhelin: 050 424 3932

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi

Alkuperäinen artikkeli