Etusivu » Oma Säästöpankki Oyj aloittaa omien osakkeiden hankinnan

Oma Säästöpankki Oyj aloittaa omien osakkeiden hankinnan

Oma Säästöpankki Oyj aloittaa omien osakkeiden hankinnan

| Source:

Oma Säästöpankki Oyj

Oma Säästöpankki Oyj

Seinäjoki, FINLAND

Finnish
English

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 16.9.2021 klo 19.45, MUUT PÖRSSIN SÄÄNTÖJEN NOJALLA JULKISTETTAVAT TIEDOT

Oma Säästöpankki Oyj aloittaa omien osakkeiden hankinnan

Oma Säästöpankki Oyj on päättänyt aloittaa varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2021 antaman valtuutuksen perusteella yhtiön omien osakkeiden hankintaan liittyvän takaisinosto-ohjelman. Omia osakkeita hankitaan yhdessä tai useammassa erässä enintään 198 300 kappaletta, joka vastaa noin 0,7 % yhtiön osake- ja äänimäärästä. Yhtiön kokonaisosakemäärä on 29 596 700 osaketta. Yhtiön hallussa on tällä hetkellä 11 700 yhtiön omaa osaketta. Omien osakkeiden hankinnan aloittamiselle on saatu Finanssivalvonnan lupa.

Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 17.09.2021 ja päätetään viimeistään 28.02.2022. Osakkeet hankitaan yhdessä tai useammassa erässä Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omien osakkeiden hankintaan on painava taloudellinen syy, koska niitä hankitaan avainhenkilöiden osakeperusteisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseen liittyen.

Varsinainen yhtiökokous valtuutettu 30.3.2021 hallituksen päättämään enintään 500 000 Oma Säästöpankki Oyj:n oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 1,7 % yhtiön kaikista osakkeista kokouspäivän tilanteen mukaan, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä ei kerrallaan ylitä 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

Oma Säästöpankki Oyj

Lisätietoja:
Helena Juutilainen, päälakimies, +358 40 580 6401, helena.juutilainen@omasp.fi
Sarianna Liiri, talousjohtaja, puh. +358 40 835 6712, sarianna.liiri@omasp.fi
Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh. +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.omasp.fi

OmaSp on kasvava suomalainen pankki ja taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 32 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta 140 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 300 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. Henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.

Alkuperäinen artikkeli