Etusivu » ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS

| Source:

Elecster Oyj

Elecster Oyj

Akaa, FINLAND

ELECSTER OYJ PÖRSSITIEDOTE 09.09.2021 klo 13.30

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS

Elecster Oyj on vastaanottanut 09.09.2021 arvopaperimarkkinalain mukaisen Elecster Oyj:n osakkeita koskevan liputusilmoituksen Irma Halosen kuolinpesältä.

Ilmoituksen mukaan Irma Inkeri Halosen osakkeet ovat siirtyneet Irma Halosen kuolinpesälle. Kuolinpesälle siirtyneet osakkeet: 3700 A-osaketta, joka on 0,10 prosenttia kaikista osakkeista

ja 0,02 prosenttia kaikista äänistä ja 388760 K-osaketta, joka on 10,37 prosenttia kaikista osakkeista ja 18,42 prosenttia kaikista äänistä. Osuus A- ja K-osakkeet yhteensä: 10,47 prosenttia

kaikista osakkeista ja 18,44 prosenttia kaikista äänistä.

Samalla muuttuu Jukka Halosen kokonaisosuus äänistä (arvopaperimarkkinalaki 9:6 kohta 7), ennen 19,74 prosenttia äänistä ja liputusrajan rikkoutumisen jälkeen 1,30 prosenttia äänistä.

Elecster Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 3 748 116 osakkeesta, ääniä osakkeilla on yhteensä 21 100 116 kappaletta. A-sarjan osakkeita on 1 820 116 kpl ja K-sarjan osakkeita 1 928 000 kpl.

A-osakkeilla on yhteensä 1 ääni/osake ja K-osakkeilla 10 ääntä/osake.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Arto Kinnunen, puh. 0400 191 980

JAKELU

Nasdaq OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.elecster.fi

Alkuperäinen artikkeli