Etusivu » Aktian henkilöstöanti ylimerkittiin – antiin osallistui yli kolmasosa henkilöstöstä

Aktian henkilöstöanti ylimerkittiin – antiin osallistui yli kolmasosa henkilöstöstä

Aktian henkilöstöanti ylimerkittiin – antiin osallistui yli kolmasosa henkilöstöstä

| Source:

Aktia Pankki Oyj

Aktia Pankki Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish
Swedish

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
27.9.2021 klo 18.00

Aktian henkilöstöanti ylimerkittiin – antiin osallistui yli kolmasosa henkilöstöstä

Aktia Pankki Oyj:n hallitus päätti 31.8.2021 konsernin henkilöstölle suunnatusta henkilöstöannista. Henkilöstöannissa tarjottiin merkittäväksi yhteensä enintään 1 000 000 yhtiön uutta osaketta. Henkilöstöannin merkintäaika päättyi 22.9.2021.

Merkintähinta oli 10,14 euroa osakkeelta, joka perustui osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä ajanjaksolla 1.−31.7.2021 vähennettynä 10 prosentilla. Merkinnän tuli koskea vähintään 500 ja enintään 70 000 osaketta. Osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus: merkityistä osakkeista 50:tä prosenttia ei voida myydä 18 kuukauden sisällä ja 50:tä prosenttia 36 kuukauden sisällä osakkeiden kirjaamisesta merkitsijän arvo-osuustilille.

Henkilöstöanti ylimerkittiin, ja hallitus päätti lisätä tarjottavien osakkeiden määrää henkilöstöannin ehtojen mukaisesti. Hallitus hyväksyi henkilöstöannissa kaikki merkinnät eli yhteensä 1 371 500 uuden osakkeen merkinnän. Osakkeiden merkintähinta on yhteensä 13 907 010,00 euroa, joka kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkinnän teki yhteensä 336 Aktian työntekijää.

Olen erittäin tyytyväinen henkilöstöannin lopputulokseen. Annin lähtökohtana oli osallistaa ja kannustaa henkilöstöä Aktian osakkeenomistajiksi ja näin pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Anti ylimerkittiin, mikä on vahva osoitus henkilöstön luottamuksesta Aktian tulevaisuutta kohtaan”, toteaa Aktian toimitusjohtaja Mikko Ayub.

Henkilöstöannin uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 30.9.2021 ja haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi arviolta 1.10.2021. Uusien osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen yhtiön osakkeiden lukumäärä on yhteensä 72 087 006 osaketta. Henkilöstöannissa merkityt osakkeet ovat yhteensä 1,9 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä henkilöstöannin jälkeen. Koska osa henkilöstöstä rahoitti merkintänsä Aktian myöntämällä lainalla, annilla ei ole merkittävää vaikutusta Aktian CET1-vakavaraisuuteen.

Yhtiölle on eri sitouttamis- ja palkitsemisohjelmien ehtojen mukaisesti palautunut osakkeita vuoden 2021 aikana, joten yhtiön hallussa on yhteensä 307 107 osaketta.

Aktia Pankki Oyj

Lisätietoja:
Mikko Ayub, toimitusjohtaja
puh. 010 247 5121

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.aktia.com

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 900 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 30.6.2021 olivat 15,6 miljardia euroa ja taseen arvo 11,2 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.

Alkuperäinen artikkeli