Etusivu » Vincitille on myönnetty lääkinnällisten laitteiden ISO 13485 -sertifikaatti

Vincitille on myönnetty lääkinnällisten laitteiden ISO 13485 -sertifikaatti

Vincitille on myönnetty lääkinnällisten laitteiden ISO 13485 -sertifikaatti

| Source:

Vincit Oyj

Vincit Oyj

Tampere, FINLAND

Vincit Oyj

Lehdistötiedote 24.8.2021 kello 09:00

Vincitille on myönnetty lääkinnällisten laitteiden ISO 13485 -sertifikaatti

Vincitille on myönnetty ISO 13485 -sertifikaatti, joka on kansainvälinen johtamisjärjestelmästandardi terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden suunnitteluun ja tuotantoon. Vincitillä on jo aiemmin ollut vahva asiakaskunta terveyden ja hyvinvoinnin toimialalla, ja nyt uusi laatusertifikaatti mahdollistaa yhteistyön syventämisen sekä kotimaisten että kansainvälisten laitevalmistajien ja lääketeollisuuden toimijoiden kanssa. Uusi ISO 13485 -standardin mukainen laatujärjestelmä on rakennettu soveltuvin osin käyttämään Vincitillä jo aiemmin käytössä olevaa ISO 9001 -johtamisjärjestelmää, ja sen avulla saadaan Vincitin laaja ohjelmistojen suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvä osaaminen mukaan terveydenhuollon projekteihin.

Vincit Oyj:n toimitusjohtaja Julius Manni: “ISO 13485 -laatusertifikaatti vahvistaa entisestään Vincitin roolia strategisena tuotekehityskumppanina ja mahdollistaa myös kansainvälisen liiketoiminnan kasvun lääkinnällisten laitteiden toimialalla. Sertifikaatti luo selkeitä liiketoimintahyötyjä asiakkaillemme sujuvoittamalla asiakasyritystemme suunnittelu -ja kehitystyötä ja avaamalla uudenlaisia yhteistyömahdollisuuksia.”

Vincit Oyj:n laatupäällikkö Jyri Riepponen: “ISO 13485 -standardi selkiyttää lääkinnällisten laitteiden viranomaismääräysten harmonisoimista laadunhallintajärjestelmiä varten. Sertifioitu ISO 13485 -laatujärjestelmä varmistaa, että hankkeessa käytetyt työkalut, prosessit ja toimenpiteet ovat sosiaali- ja terveyspalveluja koskevan sääntelyn mukaisia, ja auttaa omalta osaltaan turvaamaan laadukkaat ja turvalliset lääkinnälliset laitteet.”
Lisätietoja:

Vincit Oyj, markkinointijohtaja Kati Lindholm, puh. 040 5436 978

Vincit Oyj, laatupäällikkö Jyri Riepponen, puh. 040 8080 877

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi

Alkuperäinen artikkeli