Etusivu » Valoe Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2021

Valoe Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2021

Valoe Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2021

| Source:

Valoe Oyj

Valoe Oyj

Mikkeli, FINLAND

English
Finnish

Valoe Oyj Puolivuosikatsaus 25.8.2021 klo 15.10

TOINEN VUOSINELJÄNNES LYHYESTI

Valoe-konsernin operatiivinen kassavirta kääntyi toisella vuosineljänneksellä kuukausitasolla positiiviseksi, kuten yhtiö on aiemmin ohjeistanut. Operatiivinen kassavirta oli kumulatiivisesti positiivinen huhti-kesäkuun tarkastelujaksolla.

Huhti – kesäkuussa 2021 Valoe-konsernin IFRS-standardien mukainen liikevaihto kasvoi noin 124 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Liikevaihto oli 1,0 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa vuonna 2020). Liiketulos oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,6 miljoonaa euroa), kauden tulos -0,7 miljoonaa euroa (-1,0 miljoonaa euroa) ja käyttökate 0,2 miljoonaa euroa (-0,3 miljoonaa euroa).

Katsauskaudella tammi – kesäkuu Valoe-konsernin IFRS -standardien mukainen liikevaihto kasvoi noin 62 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Liikevaihto oli 1,2 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa vuonna 2020). Liiketulos oli -1,7 miljoonaa euroa (-1,5 miljoonaa euroa), kauden tulos -2,5 miljoonaa euroa (-2,3 miljoonaa euroa), osakekohtainen laimentamaton tulos oli -0,01 euroa (-0,02 euroa), osakekohtainen laimennettu tulos oli -0,01 euroa (-0,02 euroa) ja käyttökate oli -0,9 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa euroa).

Kiinnostus Valoen OddForm- aurinkopaneeliteknologiaan jatkoi kasvuaan ja teimme katsauskaudella kaksi yhteistyösopimusta aurinkosähkön hyödyntämiseksi ajoneuvoissa: Huhtikuussa 2021 allekirjoitimme noin 2,2 miljoonan euron suuruisen sopimuksen tuotekehitysyhteistyöstä Sono Motors GmbH:n (”Sono ”) kanssa ja toukokuussa 2021 sopimuksen aurinkosähköjärjestelmän suunnittelusta, tuotteistamisesta sekä valmistuksesta Sin Cars Industry JSC:n (”Sin Cars”) kanssa.

Jatkoimme Liettuan tehtaan kennotuotannon ylösajoa koko toisen vuosineljänneksen ajan. Kuten kaikkia toimintoja muuallakin maailmassa Covid-19 haittasi sekä suoraan että epäsuorasti myös meidän toimintojamme. Yleinen levottomuus raaka-ainemarkkinoilla, erityisesti piikiekkojen, lasin ja eräiden muovien osalta sekä varaosien heikentynyt saatavuus ja hintojen nousu häiritsivät projektiemme etenemistä sekä Liettuassa että Suomessa.

Allekirjoitimme toukokuussa 2021 noin 0,5 miljoonan euron arvoisen toimitussopimuksen IBC-aurinkokennojen toimittamisesta tsekkiläiselle Fill Factory s.r.o:lle. Lisäksi toimitimme pieniä määriä erikoisvalmisteisia kennoja Kaliforniaan, Yhdysvaltoihin, avaruus- ja sotilasteknologiaa kehittävälle yritykselle.

Valoen vaihtovelkakirjalainan 1/2021 haltijat merkitsivät yhteensä 85.000.000 yhtiön uutta osaketta vaihtovelkakirjalainaosuuksia vaihtamalla kesäkuussa 2021. Vaihtovelkakirjalainan 1/2021 pääomaa vaihdettiin kokonaan osakemerkinnässä uusiksi osakkeiksi. Osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 23.6.2021 ja listattiin Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle 29.6.2021.

Kesäkuussa 2021 päätimme yhteensä 28.000.000 uuden osakkeen maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseksi ja merkitsimme kaikki osakkeet. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 23.6.2021 ja listattiin Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle 29.6.2021.

Jätimme 9.6.2021 Finanssivalvonnan hyväksyttäväksi arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun esitteen, joka hyväksyttiin 28.6.2021.

Katsauskauden jälkeen yhtiön rahoitustilanne parani, kun allekirjoitimme puitesopimuksen kolmen vuoden ja enintään 30 miljoonan euron rahoitusjärjestelystä RiverFort Global Opportunities Pcc Limited:n (”RiverFort”) kanssa. Lisäksi sovimme RiverFortin kanssa yhteensä kolmen miljoonan euron lainasta, josta nostimme kaksi miljoonaa euroa heinä-elokuun aikana.

Katsauskauden jälkeen solmimme aiesopimuksen saudiarabialaisen ICON Advanced Co. Ltd:n (”ICON”) kanssa. ICON on Salem Balhamer Holdingin täysin omistama tytäryhtiö. Valoen ja ICONin tarkoituksena on perustaa yhteisyritys, josta ICON omistaisi 60 % ja Valoe 40 %. Yhteisyrityksen tavoitteena on rakentaa Saudi-Arabiaan aurinkopaneelitehdas, jonka Valoe suunnittelee, rakentaa ja toimittaa. ICON ja Valoe suunnittelevat sijoittavansa yhteisyritykseen noin 15 miljoonaa euroa. Investointi sisältää mm. aurinkopaneelitehtaan, teknologiasiirron, koulutuksen ja toiminnan ylösajon, jotka Valoe toimittaa yhteisyritykselle. Valoen toimituksen arvon arvioidaan olevan noin 12 miljoonaa euroa. Valoen investointi yhteisyritykseen on enintään kuusi miljoonaa euroa. Tehtaan kilpailukyky perustuu Valoen Chrystal- ja Chrystal Twin -paneelien erityisesti aavikkokäyttöön valmistettavaan versioon.

MARKKINAOHJEISTUS

Valoen tilikauden 2021 liikevaihto kasvaa selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Myös tilikauden tulos paranee, mutta käyttökate on vuositasolla negatiivinen. Tulevaisuuteen liittyy kuitenkin tällä hetkellä paljon epävarmuutta Covid-19 pandemian ja siihen liittyvien maailmankaupan muutosten arvaamattomuudesta johtuen.

TOIMITUSJOHTAJA IIKKA SAVISALON KATSAUS

Olemme entistä tiiviimmin erikoistumassa aurinkosähkön hyväksikäyttöön liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Asiakasaktiviteeti jatkui vilkkaana koko toisen vuosineljänneksen ajan. Sovimme useista tuotekehitysprojekteista ajoneuvoihin sovellettavien aurinkoenergiajärjestelmien suunnittelemiseksi. Tällaisilla sopimuksilla, jotka ovat tyypillisesti arvoltaan aluksi joitain kymmeniä tuhansia euroja, pyrimme varmistamaan, että juuri meidän tuotteemme päätyisivät mahdollisimman moneen tulevaisuuden ajoneuvoon. Pisimmällä tällaisissa hankkeissa olemme Sono Motors GmbH:n (”Sono”)kanssa. Yhteistyö Sonon kanssa syveni edelleen ja oli erityisen vilkasta kuluneella vuosineljänneksellä.

Yhteistyö Sin Car Industry JSC:n (”Sin Cars”) kanssa sähkökäyttöisen jakeluauton aurinkoenergiajärjestelmän suunnittelusta ja prototyypistä eteni niin ikään lupaavasti. Seuraavassa vaiheessa on tarkoitus siirtyä Sin Carsin auton esisarjan tuotantoon.

Valoen OddForm-tuotteiden esisarjoihin ja tuotekehitykseen käytettävien näytekappaleiden valmistus alkoi jo tilikauden 2020 lopulla. Tuotantomäärät ovat sittemmin vakiintuneet esisarjatuotannon vaatimiin määriin. Useat Valoen OddForm–paneelien käyttöönottoa suunnittelevat asiakkaat saavuttavat tämänhetkisten arvioidensa mukaan omien tuotteidensa massatuotantovalmiuden vuoden 2021 lopulla tai vuonna 2022.

Chrystal- ja Crystal Twin -paneelien tuotanto ei vielä toisellakaan vuosineljänneksellä käynnistynyt toivotussa laajuudessa. Tuotannon käynnistymistä vaikeuttivat alkuvaiheessa Liettuan kennotehtaan hidas käynnistyminen ja sittemmin Chrystal- ja Chrystal Twin -paneelien valmistukseen käytettävän tuotantolinjan muutostöihin tarvittavien varaosien heikko saatavuus. Koronaviruspandemia onkin vaikeuttanut ja vaikeuttaa edelleen toimintaamme merkittävästi. Covid-19:n suoranaisten vaikutusten lisäksi muutkin sen aiheuttamat maailmankaupan muutokset haittaavat teollisuuden toimintaa. Valoen toimintaa haittaavat erityisesti piikiekkojen, lasin ja eräiden muovien sekä varaosien toimitusvaikeudet ja niiden seurauksena kohonneet hinnat. Useat materiaalitoimittajat eivät enää anna aikatauluja toimituksille tai toimitusajat ovat jatkuvasti pidentyneet.

Kesällä 2019 yhdysvaltalaisen asiakkaan kanssa solmittiin IBC-kennojen toimitussopimus, jonka vuosittaiseksi arvoksi yhtiö on arvioinut noin 12 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, per rullaava 12 kk toimitusten alkamisesta. Valoe ja asiakas neuvottelevat tällä hetkellä tavasta ja aikataulusta, jolla toimitukset voidaan aloittaa, ja neuvottelut jatkuvat edelleen. Raaka-aineiden hinnannousu on kuitenkin aiheuttanut sen, että aiemmin sovittuilla kennojen hinnnoilla toimitus ei olisi Valoelle kannattavaa. Asiakas on edelleen kiinostunut keskustelemaan tavoista hyödyntää IBC-kennojen mahdollisuuksia tuotannossaan. Yhtiöt pyrkivät löytämään tavan, jolla kennotoimituksiin voitaisiin päästä mahdollisimman nopeasti. Vaikka sopimukseen ei päästäisikään, voimme tämänhetkisen näkemyksemme mukaan hyödyntää koko kennotehtaan kapasiteetin omien tuotteidemme lisäksi myös korkeakatteisemmissa markkinasegmenteissä. Näitä segmenttejä ovat ajoneuvojen lisäksi mm. energiaomavaraiset rakennukset ja niiden rakennusmateriaalit sekä avaruus- ja sotilasteknologia.

Yleisesti liiketoimintamallimme perustuvat aina aurinkosähkön tuottamiseen käyttöpaikoillaan, olipa sitten kyseessä maantieteellinen alue tai sähkökäyttöinen laite. Näin Valoen luontaisia maantieteellisiä markkinoita ovat maat ja alueet, joissa sähkön jakeluverkko ei ole kattava tai sen toiminta on puutteellista. Monissa paikoissa myös ilmaston kuumuus tai jatkuvasti ilmassa lentävä hiekka vaativat aurinkopaneeleilta poikkeuksellista suorituskykyä. Tällainen alue on mm. koko Arabian niemimaa.

Solmimme katsauskauden jälkeen aiesopimuksen saudiarabialaisen ICON Advanced Co. Ltd:n (ICON) kanssa. ICON kuuluu monialayhtiö Salem Balhamer Holding Groupiin. Tavoitteena on toimittaa alueelle tehdas, jonka vähemmistöomistajaksi Valoe tulisi. Tehtaan kilpailukyky perustuu kaksipuoleisten Chrystal- ja Chrystal Twin -paneelien erityisesti hiekka-aavikkokäyttöön valmistettavaan versioon. Valoen yhteistyökumppani, ICON pyrkii markkinoille juuri tällaisten erityisominaisuuksien tuomalla lisäkilpailukyvyllä. Pyrimme pääsemään lopulliseen sopimukseen tehtaan toimittamisesta tilikauden loppuun mennessä. Mikäli hanke toteutuu suunnitellusti, on sillä suuri merkitys liiketoimintaamme seuraavien vuosien aikana.

Kuten ICONille, niin tarjoamme tuotantoteknologiaamme kaikille taustajohdinpaneeleista kiinnostuneille toimijoille. Näitä voivat olla suuret, usein valtiolliset aurinkosähköprojektit, paneelialihankkijat tai OEM-valmistajat, jotka hintakilpailun lisäksi näkevät sovellettujen tuotteiden tuomat mahdollisuudet markkina-alueellaan.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA MARKKINATILANNE

Aurinkosähkötuotteiden hinnat ovat laskeneet ja aurinkosähkön kilpailukyky on parantunut useiden vuosien ajan. Tilikauden 2021 aikana hinnat raaka-ainemarkkinoilla ovat heilahdelleet. Piikiekkojen raaka-aineen sekä lasin hinnat ovat nousseet. Hintojen nousu vaikuttaa ennen kaikkea tavanomaisten, katto- ja maa-asennuksiin käytettävien aurinkopaneelien valmistajiin, jotka tyypillisesti toimivat erittäin hintakriittisessä markkinaympäristössä. Tavanomaisten paneelien massatuotannossa ja siihen liittyvässä kustannuskilpailussa nytkin menestyvät suuryritykset tulevat edelleen hallitsemaan raaka-ainemarkkinoita ja mahdollisesti jatkamaan perustuotteidensa hintojen laskemista ostovolyymeihin ja lisääntyvään kapasiteettiinsa luottaen. Ilman poliittisia päätöksiä etupäässä kiinalaiset valmistajat jatkavat pudotuspeliään maailmanlaajuisesti.

Meidän Valoessa on ollut helpompaa sopeutua tilanteeseen erikoistumalla entistä selvemmin ajoneuvoihin sekä muihin vähemmän kilpailtuihin segmentteihin. Tällainen segmentoituminen on meille mahdollista taustavirtajohdintekniikan ansiosta. Valmistamissamme paneeleissa sähkö johdetaan taustavirtajohtimen pintaan asennetusta kennosta paneelin kautta käyttöön vain kennon takapuolelta. Paneelia voidaan taivutella kolmiulotteisesti, eikä sen pinnassa ole visuaalista vaikutelmaa häiritseviä johtimia., Etsimme asiakkaat, joille nämä ominaisuudet ovat tärkeitä, ja joiden kanssa toimittaessa kannattava liiketoiminta on tuotteen ominaisuuksien ansiosta mahdollista. Tästä toimii hyvänä osoituksena katsauskaudella saavuttamamme selkeästi aiempaa parempi kannattavuus.

Ajoneuvoissa tämä virran johdatustapa tuo merkittäviä etuja. Ennusteiden mukaan aurinkosähkön osuus liikenteen käyttämästä energiasta kasvaa merkittävästi ja autoihin ja muihin kulkuneuvoihin tullaan integroimaan aurinkopaneeleita. Näissä lähitulevaisuuden kohteissa aurinkosähköjärjestelmien tuottavuuden ratkaisevat pinta-alakohtaisen hyötysuhteen lisäksi järjestelmän kyky selviytyä nopeasti vaihtuvista valoista ja varjoista sekä kyky säilyttää tehokas sähköntuotanto ajoneuvon liikkuessa ja ravistellessa järjestelmää voimakkaasti. Käyttämämme virranjohdatus on parhaimmillaan juuri tällaisissa käyttökohteissa.

Uskomme hajautuneen paikallisen aurinkosähkopaneelien valmistuksen lisääntyvän merkittävästi lähivuosina. Emme kuitenkaan pyri paikalliseen valmistukseen ulkomailla yksin. Kun päätämme pyrkiä tietylle maantieteelliselle alueelle, etsimme aurinkosähköpaneeleja valmistavalle tehdashankkeelle aina paikallisen partnerin ja rahoittajan. Työnjako hoidetaan siten, että me vastaamme valmistusteknologiasta ja tuotteiden laadusta sekä kehittämisestä. Paikalliset sijoittajat ja partnerit vastaavat hankkeiden rahoituksesta ja tuotteiden markkinoinnista sekä myynnistä.

Toimintamme niin teknologian kehittämisessä kuin valmistuksessakin pohjautuu materiaalitekniikan syvälliseen osaamiseen, lasertekniikan tuntemukseen ja sen monipuoliseen käyttöön sekä kokemukseen teollisuusautomaation ja robotisoinnin sovellutusten toimittajana maailmanlaajuisesti.

Taustajohtimeen perustuva, joustavasti muokattava valmistusteknologiamme ja omat kenno- ja paneelitehtaamme, tuovat meille valmiuden toimia uusien tuotteiden teollistamisen teknologiapartnerina ja mahdollisesti myöhemmin myös valmistuspartnerina.

Uskomme aurinkosähköön kehittyvillä alueilla ja kehitämme teknologiaa ja paneelien valmistuslinjoja kehittyviä maita varten. Aurinkosähkö on luonnollisin keino parantaa elinolosuhteita sähköttömillä alueilla. Haluamme luoda edellytykset aurinkosähkön tarjonnalle myös maailman kaikkein köyhimmillä alueilla.

VALOEN STRATEGIA

Olemme määritelleet strategiamme perustaksi näkemyksen, jonka mukaan auringon tuottama energia on tulevaisuudessa paras ratkaisu maailman energiatarpeen tyydyttämiseen. Aurinko säteilee maapallolle koko sen energiatarpeen kahdessa minuutissa. Aurinkosähkö on äänetön, hajuton ja puhtain energian tuottomuoto. Aurinkosähköliiketoiminnan kokonaisvolyymi on ilman tuotetun sähkön hintaa maailmassa noin 100 miljardia euroa vuodessa ja kyseinen liiketoiminta kasvaa noin 20 % vuosittain (Lähde: ITRPV 2019). Aurinkoenergialla pysäytetään osaltaan ilmastonmuutos ja minimoidaan energiantuotannon hiilijalanjälki.

Strategiamme perustuu siihen, että tulevaisuudessa aurinkoenergian hyödyntämisen rajoitteet tullaan ratkaisemaan. Kilpailemme kansainvälisillä markkinoilla. Seuraamme liiketoimintaamme läheisesti liittyvää kehitystyötä maailmalla ja sovitamme käyttökelpoiset teknologiat omiin tuotekonsepteihimme. Valoen ratkaisut perustuvat pääsääntöisesti Valoen omiin teknologioihin, jotka se on kehittänyt yhdessä maailman johtavien asiantuntijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa. Yhtenä esimerkkinä strategiamme käytännön toteutumisesta on osallistumisemme avainroolissa Euroopan Unionin Horizon- ohjelman HIghLite-projektiin. Toimimme yhteistyössä alan johtavien tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa Euroopan kilpailukyvyn parantamiseksi aurinkosähkösovellutuksia kehittämällä.

Valoe on aktiivisesti aurinkosähkön käytön edistäjänä mukana alussa käyttö- ja myöhemmin myös vetyyn perustuvien varastointisovellutusten globaalissa kehittämisessä. Valoen teknologiapartnerit ovat kehityksessä avainasemassa maailmanlaajuisesti.

Olemme vuonna 2021 valinneet painopisteeksemme liikenteen sovellutukset. Liikenne on murroksessa ja meidän pitää käyttää hyödyksemme voimakkaasti etenevä liikennevälineiden sähköistyminen.

TALOUDELLINEN TULOS

Valoe-konsernin tilikauden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli noin 1,2 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna liikevaihto kasvoi noin 62 % ja tappio kasvoi hieman raportointikauden tuloksen ollessa noin -2,5 miljoonaa euroa. Katsauskauden 1.4. – 30.06.2021 liikevaihto oli 1,0 miljoonaa euroa. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2021 yhtiön liikevaihto kertyi pääosin Sonon ja muiden sähköajoneuvovalmistajien kanssa tehtävästä itselataavia sähköautoja koskevasta tuotekehitysyhteistyöstä.

Vaikka Valoen katsauskauden jälkeen RiverFortin kanssa tekemä rahoitussopimus riittää varmistamaan yhtiölle edellytykset kasvun vaatimien investointien rahoittamiseen, on yhtiö riippuvainen asiakasyhtiöidensä kyvyistä viedä loppuun yhteiset kehityshankkeet. Asiakkaita on kuitenkin useita ja toimiala on yleisesti arvioiden hyvin rahoitettu.

Seuraavassa on esitetty Valoe-konsernin taloudellinen tulos. Suluissa on vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2020, jollei toisin mainita.

Huhtikuu – kesäkuu 2021:

– Valoe-konsernin liikevaihto kasvoi 124 prosenttia 1,0 miljoonaan euroon (vuonna 2020: 0,4 miljoonaa euroa)
– Käyttökate oli 0,2 miljoonaa euroa (-0,3 miljoonaa euroa).
– Liiketulos oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,6 miljoonaa euroa)

– Kauden tulos oli -0,7 miljoonaa euroa (-1,0 miljoonaa euroa).

Liiketulokseen ja kauden tulokseen sisältyy yhtiön Chrome-tuoteperheeseen liittyvä, noin 0,1 miljoonan euron kertaluonteinen vaihto-omaisuuden alaskirjaus.

Tammikuu – kesäkuu 2021:

– Valoe-konsernin liikevaihto kasvoi 62 prosenttia 1,2 miljoonaan euroon (vuonna 2020: 0,8 miljoonaa euroa)
– Käyttökate oli -0,9 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa euroa).
– Liiketulos oli -1,7 miljoonaa euroa (-1,5 miljoonaa euroa).
– Tulos ennen veroja oli -2,5 miljoonaa euroa (-2,3 miljoonaa euroa).
– Kauden tulos oli -2,5 miljoonaa euroa (-2,3 miljoonaa euroa).
– Osakekohtainen laimentamaton tulos oli -0,01 euroa (-0,02 euroa)
– Osakekohtainen laimennettu tulos oli -0,01 euroa (-0,02 euroa)

RAHOITUS

Tammikuussa 2021 laskimme liikkeelle 3,4 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan 1/2021, joka ylimerkittiin. Katsauskaudella vaihtovelkakirjalainan 1/2021 haltijat merkitsivät yhteensä 85.000.000 yhtiön uutta osaketta vaihtovelkakirjalainaosuuksia vaihtamalla. Vaihtovelkakirjalainan 1/2021 pääoma vaihdettiin kokonaan osakemerkinnässä Valoen uusiksi osakkeiksi. Merkintähinta kirjattiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, eikä yhtiön osakepääomaa korotettu osakemerkinnän yhteydessä. Osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 23.6.2021 ja listattiin Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle 29.6.2021.

Kesäkuussa 2021 päätimme yhteensä 28.000.000 uuden osakkeen maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseksi ja merkitsimme kaikki osakkeet. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 23.6.2021 ja listattiin Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle 29.6.2021.

Uusi rahoitusjärjestely toteutui katsauskauden jälkeen, kun allekirjoitimme puitesopimuksen kolmen vuoden ja enintään 30 miljoonan euron rahoitusjärjestelystä RiverFort Global Opportunities Pcc Limited:n kanssa. Lisäksi sovimme RiverFortin kanssa yhteensä kolmen miljoonan euron lainasta, josta nostimme kaksi miljoonaa euroa heinä-elokuun aikana.

Elokuussa 2021 päätimme yhtiön vaihtovelkakirjalainan 1/2020 lainaosuuksien osittaisesta vaihtamisesta yhtiön osakkeisiin ja osittaisesta maksamisesta rahalla. Vaihtovelkakirjalainan haltijan, Global BOD Group SIA:n (”BOD”) yhtiölle esitettämän vaihtovaatimuksen perusteella vaihtovelkakirjalainan 1/2020 pääomasta 300.000 euroa ja koko lainapääoman korot vaihdettiin yhtiön osakkeiksi ja yhtiö siirsi BOD:lle yhteensä 4.521.524 Yhtiön omaa osaketta. Vaihtovelkakirjalainan 1/2020 pääomasta 100.000 euroa maksettiin BOD:lle rahana.

Yhtiön helmikuussa 2020 Winancen kanssa tehdystä, enintään 3,0 miljoonan euron oman pääoman ehtoisesta vaihtovelkakirjalainoja koskevasta rahoitussopimuksesta yhtiö on nostanut tämän puolivuosikatsauksen päivämäärään mennessä yhteensä 2,25 miljoonaa euroa.

Yhtiöllä on tämänhetkisen arvion mukaan käytössään riittävä rahoitus toiminnan rahoittamiseksi sekä välttämättömien investointien tekemiseksi seuraavan 12 kuukauden ajan. Tulevaisuuteen liittyy kuitenkin tällä hetkellä paljon epävarmuutta COVID-19 pandemian ja siitä johtuvien viranomaismääräysten sekä maailmankaupan muiden muutosten arvaamattomuudesta johtuen.

Valoe-konsernin operatiivinen kassavirta kääntyi toisella vuosineljänneksellä positiiviseksi. Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli tammi – kesäkuussa -2,4 miljoonaa euroa (-2,3 miljoonaa euroa). Myyntisaamiset olivat katsauskauden lopussa 0,3 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa). Yhtiön nettorahoituskulut olivat 0,7 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa). Valoe-konsernin omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa -7,1 prosenttia (-7,4 %) ja osakekohtainen oma pääoma oli -0,004 euroa (-0,01 euroa). Omavaraisuusaste pääomalainat mukaan lukien oli 14,7 prosenttia (10,6 %). Katsauskauden päättyessä konsernin rahavarat olivat 0,03 miljoonaa euroa.

Valoen rahoitus- ja muita riskejä on käsitelty jäljempänä tämän puolivuosikatsauksen osiossa ”Riskienhallinta, riskit ja epävarmuustekijät”.

TUOTEKEHITYS

Tuotekehityksemme tavoite on, että Valoen teknologialla tuotetun aurinkosähkön tulee olla markkinoiden vihreintä ja edullisinta. Tuotekehityksen merkitystä Valoelle kuvaa hyvin tuotekehitykseen kohdistettu henkilöresurssi: Valoe-konsernin palveluksessa olevista 44 henkilöstä 25 työskentelee yhtiön tuotekehitysprojekteissa Suomessa ja Liettuassa.

Tuotekehityksemme pääpaino on viime vuosina ollut piikennoihin ja niiden hyötysuhteen parantamiseen liittyvässä projektissa ja taustajohdinkennojen kehittämisessä. Päähaasteenamme on viimeisen kahden vuoden aikana ollut uudentyyppisen IBC-aurinkokennotehtaan suunnittelu ja rakentaminen Vilnaan ensimmäisenä ja toistaiseksi, ainoana yhtiönä Euroopassa. Ensimmäiset kokonaan Valoen tehtaalla valmistetut kennot tuotettiin joulukuussa 2020.

Vuonna 2019 lisäsimme tuotekehityksen resursseja edelleen epätavanomaisten Valoe OddForm-aurinkopaneelien tuomiseksi nopeasti markkinoille. Valoe OddForm-paneeli on joustava kevytkomposiittipaneeli, joka soveltuu erinomaisesti mm. auto- sekä ilmailu- ja avaruusteollisuuden uusiin sovellutuksiin.

Olemme viime vuosien aikana luoneet oman tuotekehityksemme tueksi globaalin partneriverkoston, jonka kanssa kehitämme tuotteitamme ja teknologiaamme kasvustrategian seuraavan vaiheen toteuttamiseksi. Tuotekehitys- ja teknologian siirtoyhteistyö aurinkoenergiainstituutti ISC Konstanzin kanssa on jatkuvasti syventynyt, nyt jo kolmatta vuotta. ISC Konstanz on yksi johtavista aurinkoenergian tutkimuslaitoksista Euroopassa.

Muita merkittäviä Valoen teknologiapartnereita ovat Energy Research Centre of the Netherlands (ECN), joka nykyisin on osa TNO:ta sekä Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (Fraunhofer ISE). Horizon 2020 HighLite-projektia tehtäessä Valoe pääsee hyödyntämään, paitsi edellä mainittujen, myös mm. belgialaisen IMEC:in, ranskalaisten CEA:n ja Ines:in, sveitsiläisen CSEM:n, jotka ovat kukin oman maansa johtava tutkimuslaitos, sekä useiden maiden alan johtavien yliopistojen tietoja ja kokemusta sekä toimimaan yhdessä eräiden maailman tunnetuimpien materiaalitekniikan yritysten kanssa.

Suojaamme keksintöjämme kaikilla oleellisilla maantieteellisillä alueilla. Valoelle myönnettiin katsauskaudella uusi patentti laser-valonlähteen hyödyntämiseksi kuparin muokkauksessa.

Konsernin tuotekehityskulut katsauskaudella tammi– kesäkuu olivat 1,1 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa).

INVESTOINNIT

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat tammi-kesäkuussa 0,7 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa). Investoinnit kohdistuivat katsauskaudella pääosin koneisiin ja laitteisiin.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli kesäkuun 2021 lopussa 44 (34) henkilöä, joista 15 henkilöä työskenteli Liettuassa ja loput Suomessa. Katsauskaudella konsernin palkka- ja palkkiokulut olivat yhteensä 1,1 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa).

OSAKKEET JA OMISTAJAT

Katsauskauden päättyessä 30.6.2021 Valoen osakepääoma oli 80.000,00 euroa ja osakemäärä 368.359.195 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet yhtiössä. Valoen hallussa oli 30.6.2021 sen omia osakkeita 36.285.616 kappaletta.

Yhtiöllä oli kesäkuun 2021 lopussa yhteensä 12 887 osakkeenomistajaa ja osakkeista 3,3 prosenttia oli ulkomaalaisomistuksessa. Kymmenen suurimman osakkeenomistajan hallussa oli 30.6.2021 yhteensä 47,8 prosenttia yhtiön osakkeista.

Suurimmat omistajat 30.6.2021

1 SAVCOR TECHNOLOGIES OY 44.448.414 12,1
2 VALOE OYJ 36.285.616 9,9
3 NEFCO 23.148.148 6,3
4 SAVISALO IIKKA 13.426.709 3,6
5 OLLILA JORMA 11.053.417 3,0
6 SAVISALO HANNU 10.562.500 2,9
7 APTEEKKIEN ELÄKEKASSA 10.550.000 2,9
8 KAKKONEN KARI 9.447.777 2,6
9 JOCER OY AB 8.750.000 2,4
10 K22 FINANCE OY 8.495.638 2,3
MUUT 192.190.976 52,2
YHTEENSÄ 368.359.195 100,0

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja määräysvaltayhteisöineen omistivat 30.6.2021 yhteensä 82.455.707 osaketta, mikä oli noin 22,4 prosenttia yhtiön osakemäärästä. Yhtiön toimitusjohtaja Iikka Savisalo määräysvaltayhteisöineen omisti kauden lopussa 71.625.529 yhtiön osaketta.

Valoen osakkeen kurssi vaihteli tammi-kesäkuussa 0,06 euron ja 0,16 euron välillä. Keskikurssi oli 0,12 euroa ja päätöskurssi kesäkuun lopussa 0,09 euroa. Valoen osakkeen vaihto oli tammi-kesäkuussa 23,5 miljoonaa euroa ja 204,5 miljoonaa osaketta. Osakkeiden markkina-arvo kesäkuun lopussa oli 33,2 miljoonaa euroa.

VOIMASSA OLEVAT OSAKEANTIVALTUUTUKSET

Vuoden 2021 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä voisi nousta yhteensä enintään 150.000.000 osakkeella. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta voidaan käytettää yhtiön kannalta tärkeisiin järjestelyihin, kuten pääomarakenteen vahvistamiseen, investointien rahoittamiseen, yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai omistusrakenteen laajentamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 30.6.2022 asti.

Tämän puolivuosikatsauksen päivämäärän mennessä hallitus on päättänyt yhteensä 40.675.564 osakkeen antamisesta tämän osakeantivaltuutuksen nojalla.

RISKIENHALLINTA, RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Vastuu kirjanpidosta ja varainhoidon valvonnasta kuuluu Valoen hallitukselle. Hallitus vastaa sisäisestä valvonnasta ja toimitusjohtaja huolehtii valvonnan käytännön järjestämisestä ja valvonnan toimivuuden seurannasta. Liiketoiminnan ohjaus ja valvonta tapahtuvat koko konsernin kattavan raportointi- ja ennustejärjestelmän avulla.

Riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että liiketoimintaan vaikuttavat olennaiset riskit tunnistetaan, ja että niitä seurataan tarkoituksenmukaisesti. Yhtiön liiketoiminta- ja rahoitusriskejä hallinnoidaan keskitetysti konsernin talousosastolla ja riskeistä raportoidaan tarvittaessa konsernin hallitukselle.

Yhtiön ja sen liiketoiminnan pienen koon vuoksi Valoella ei ole sisäisen tarkastuksen organisaatiota eikä tarkastusvaliokuntaa.

Taloudelliseen asemaan ja rahoitustarpeeseen liittyvät riskit

Riskeistämme merkittävin on, ettei sen liiketoiminnan kassavirta toteutuisikaan suunnitellusti. Liettuan aurinkokennotehtaan tuotantomäärät ovat edelleen pieniä, ja tuotantoa kasvatetaan kennojen laadun saavutettua tavoitteet. Covid-19 –pandemian leviäminen uudelleen erityisesti Liettuassa, mutta myös muualla Euroopassa, voi kuitenkin vaikeuttaa materiaalien ja palveluiden saatavuutta ja pahenevat toimitusvaikeudet voivat edelleen haitata aurinkokennojen tuotantomäärien kasvua, millä voi olla olennaisen epäedullinen vaikutus yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan.

Covid-19 -pandemia on jo hidastanut paneelituotantoamme ja haitannut erityisesti aurinkokennojen massavalmistuksen käynnistymistä, asiakastoimitusten aloittamista ja kassavirran toteutumista. Käytämme tuotteidemme valmistukseen kansainvälisiltä materiaalitoimittajilta ja alihankkijoilta hankkimiamme komponentteja. Pääasialliset raaka-aineet ovat piikiekot, hopea, muut metallit, muovit ja lasi, joiden kaikkien toimitusajat ovat pidentyneet ja hinnat nousseet. Pandemian lopullista vaikutusta toimintaamme on tällä hetkellä mahdoton arvioida. Jos emme saisi siirrettyä korkeampia hankintakustannuksia asiakashintoihimme, hintojen nousu saattaisi vaikuttaa yhtiön kannattavuuteen ja taloudelliseen asemaan negatiivisesti.

Rahavirtaennusteisiin liittyvien oletuksien toteutumatta jääminen voisi johtaa tilanteeseen, jossa arvonalentumistestaukset osoittaisivat alaskirjaustarpeen aineettomiin ja aineellisten hyödykkeisiin tai liikearvoon. Tällaisessa tilanteessa aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvon alentumisella voisi olla olennainen epäedullinen vaikutus taloudelliseen asemaamme. Tarkempi kuvaus arvonalentumis-testauksestamme on konsernitilinpäätöksemme 2020 liitetiedoissa 12.

Poikkeuksellisissa olosuhteissa saattaa pankkeihin, muihin rahoituslaitoksiin sekä julkista tai yksityistä rahoitusta tarjoaviin organisaatioihin kohdistua ennalta arvaamattomia paineita, jotka saattaisivat hidastaa Valoen jo sovittujen rahoituserien kotiuttamista. Tällainen tilanne saattaisi joissain olosuhteissa aiheuttaa käyttöpääomatilanteen tiukentumisen uudelleen.

Strategiaan, liiketoimintaan sekä uusiin teknologioihin ja valmistukseen liittyvät riskit

Uuden teknologian kehittämiseen ja sen kaupallistamiseen liittyy aina epävarmuutta ja merkittäviä riskejä. Mikäli tuotekehitysprojektimme eivät tuottaisi tulosta ja toimintaympäristö tai markkinatilanne muuttuisi, saattaisi kykymme tuottaa tuotteita tai palveluita asiakkailleen kilpailukykyisesti vaarantua. Tällaisessa tilanteessa kannattavuustaso saattaisi jäädä arvioitua matalammaksi, mikä puolestaan voisi vaikuttaa merkittävästi kannattavuuteemme ja taloudelliseen asemaamme.

Covid-19:n luomassa epävarmassa maailmantilanteessa hankintaketjuihin liittyy erityisiä riskejä, joiden vaikutusta materiaalien ja palveluiden saatavuuteen ja hinnoitteluun ja sitä kautta yhtiön taloudelliseen tilaan ja toimintaan ei tällä hetkellä voida arvioida. Tällaisia merkittäviä raaka-aineita ovat mm. erikoismuovit, metallit, lasi ja piikiekot sekä koneiden ja laitteiden varaosat ja toimintaan liittyvät asiantuntijapalvelut. Toimitusketjuihimme kuuluu pääasiassa eurooppalaisia ja joitakin yksittäisiä aasialaisia toimittajia. Näiltä osatamamme komponentit ja raaka-aineet ovat Valoen liiketoiminnan kannalta kriittisiä. Covid-19:n aiheuttaman epävarmuuden takia raaka-aineiden hinnat ovat jo nousseet, minkä lisäksi yhtiön tuotteidensa valmistuksessa käyttämiensä komponenttien, piikiekkojen, hopean, muiden metallien sekä muovien ja lasin toimitusajat ovat pidentyneet. Mikäli kriittisten komponenttien ja raaka-aineiden saatavuus edelleen heikkenisi tai tällaisten komponenttien ja raaka-aineiden hinnat edelleen nousisivat, voisi tämä hidastaa tuotteidemme valmistusta entisestään, viivästyttää toimituksiamme asiakkaille ja laskea kannattavuuttamme. Tällä voisi olla epäedullinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan ja/tai yhtiön arvopapereiden arvoon.

Kehittyvillä markkinoilla toimimiseen liittyvät riskit

Käyttämme edelleen osan henkilöstöresursseistamme Valoen ja sen teknologian markkinointiin sekä myyntiin kehittyvillä markkinoilla. Kehittyvillä markkinoilla toimimiseen liittyvät riskit voivat aiheutua esimerkiksi asiakkaan maksuvalmiudesta, tuotannontekijöihin liittyvistä epävarmuustekijöistä, valuuttasäännöstelyn aloittamisesta tai toimeenpanosta tai muusta lainsäädännön muutoksesta, jotka voisivat estää tehokkaasti yhtiötä kotiuttamasta mahdollisia voittojaan, myymästä omaisuuttaan ja vetäytymästä markkinalta.

Hallinnolliset ja oikeudelliset riskit

Julkisella rahoituksella ja investointituilla on aurinkoenergialiiketoiminnassa huomattava kannustinvaikutus. Erityisesti Suomessa aurinkovoimalahankkeiden julkisessa rahoituksessa tai investointituissa tapahtuvat valmistajien kannalta epäedulliset muutokset saattaisivat pienentää kotimaan markkinaa huomattavasti. Tämänkaltaisten tekijöiden mahdollisia negatiivisia vaikutuksia liiketoimintaamme ja sen tulokseen ja taloudelliseen asemaammen ei voida varmuudella ennakoida.

Tämänpuolivuosikatsauksen tietyt lausunnot, markkinaohjeistus ja erityisesti Valoen strategiassa mainitut sitomattomat arviot kohdistuvat tulevaisuuteen ja perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskejä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille.

Mikkelissä, 25.8.2021

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, p. 040 521 6082, iikka.savisalo@valoe.com

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020
Liikevaihto 1 227 759 1 621
Myytyjen suoritteiden hankintameno -835 -1 155 -2 621
Bruttokate 392 -396 -1 000
Liiketoiminnan muut tuotot 5 11 68
Tuotekehityskulut -1 057 -468 -1 055
Myynnin ja markkinoinnin kulut -293 -234 -542
Hallinnon kulut -393 -372 -747
Liiketoiminnan muut kulut -391 0 0
Liikevoitto -1 735 -1 457 -3 277
Rahoitustuotot 1 0 0
Rahoituskulut -748 -876 -1 646
Tulos ennen veroja -2 482 -2 333 -4 922
Tuloverot 0 0 0
Kauden tulos -2 482 -2 333 -4 922
Kauden tuloksen jakautuminen
Emoyrityksen omistajille -2 482 -2 333 -4 922
Tulos/osake (laimentamaton), eur -0,01 -0,02 -0,03
Tulos/osake (laimennettu), eur -0,01 -0,02 -0,03
Kauden laaja tulos yhteensä -2 482 -2 333 -4 922
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoryityksen omistajille -2 482 -2 333 -4 922
Myytyjen suoritteiden hankintameno sisältää yhtiön Chrome-tuoteperheeseen liittyvän, noin 0,1 miljoonan euron kertaluonteisen vaihto-omaisuuden alaskirjauksen kaudella 1-6/2021.
VUODEN 2021 TOINEN NELJÄNNES
1 000 EUR 4-6/2021 4-6/2020 1-12/2020
Liikevaihto 959 428 1 621
Liiketulos -298 -601 -3 277
Käyttökate 167 -297 -1 863
Katsauskauden tulos -652 -1 011 -4 922
Konsernitase, IFRS
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 10 032 9 500 9 858
Liikearvo 441 441 441
Muut aineettomat hyödykkeet 3 149 4 062 3 544
Myytävissä olevat sijoitukset 9 9 9
Pitkäaikaiset saamiset 672 672 672
Pitkäaikaiset varat yhteensä 14 304 14 684 14 524
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 374 766 444
Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset 1 188 1 061 905
Rahavarat 28 754 435
Lyhytaikaiset varat yhteensä 1 590 2 581 1 784
Varat yhteensä 15 894 17 265 16 308
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 80 80 80
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 30 804 25 614 26 930
Kertyneet voittovarat -32 006 -26 964 -29 535
Oma pääoma yhteensä -1 122 -1 270 -2 525
Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset lainat 8 090 6 602 7 944
Pitkäaikaiset oman pääoman ehtoiset lainat 3 458 3 095 3 821
Pitkäaikaiset muut velat 285 691 283
Pitkäaikaiset velat yhteensä 11 833 10 388 12 049
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat 2 013 3 690 2 431
Ostovelat ja muut velat 3 067 4 216 4 128
Lyhytaikaiset varaukset 102 241 226
Lyhytaikaiset velat yhteensä 5 183 8 147 6 785
Velat yhteensä 17 016 18 535 18 833
Oma pääoma ja velat yhteensä 15 894 17 265 16 308
Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020
Liiketoiminnan rahavirta
Tuloslaskelman voitto/tappio ennen veroja -2 482 -2 333 -4 922
Oikaistaan ei-rahamääräiset, selkeät erät tuloslaskelmasta
Poistot ja arvonalentumiset + 794 594 1 413
Realisoitumattomat kurssivoitot (-) ja -tappiot (+) +/- 0 0 -2
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua +/- 0 -315 -52
Muut oikaisut +/- -93 0 -269
Varausten muutos +/- -123 -8 -23
Rahoitustuotot ja -kulut +/- 747 876 1 648
Yhteensä rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -1 157 -1 186 -2 207
Käyttöpääoman muutos
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -65 67 3
Myynti- ja muiden saamisten lisäys (-) / vähennys (+) -286 -600 -440
Osto- ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -459 -376 -46
Käyttöpääoman muutos -809 -909 -482
Rahoituserien ja verojen oikaisu maksuperusteiseksi
Maksetut korot 204 163 325
Muut rahoituserät 188 31 401
Rahoituserät ja verot -392 -194 -726
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA -2 358 -2 289 -3 415
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 749 830 1 847
Tytäryritysten ja muiden liiketoimintayksiköiden hankinta 0 1 062 1 062
Saadut avustukset + 0 483 1 382
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -749 -1 409 -1 527
Rahoituksen rahavirta
Osakeannista saadut maksut + 0 1 911 1 854
Winance rahoitusjärjestely + 750 1 000 1 957
Pitkäaikaisten lainojen nostot + 2 390 1 659 2 330
Lyhytaaikaisten lainojen nostot + 124 539 554
Lyhytaaikaisten lainojen takaisinmaksut 564 664 1 325
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA 2 700 4 445 5 370
RAHAVAROJEN LISÄYS (+) TAI VÄHENNYS (-) -407 747 428

Oman pääoman muutoslaskelma
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
31.12.2020 80 26 930 -29 535 -2 525
Kauden voitto/tappio -2 482 -2 482
Muuntoero, laaja tulos 0 0
Liiketoimet omistajien kanssa:
Omien osakkeiden myynti – Winance 0 474 0 474
Osakeannit 0 3 400 0 3 400
Vaihtovelkakirjalainan oman pääoman komponentti 0 0 11 11
30.6.2021 80 30 804 -32 006 -1 122
1 000 EUR Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
31.12.2019 80 21 243 -24 607 -3 284
Kauden voitto/tappio -2 333 -2 333
Muuntoero, laaja tulos 0 0
Liiketoimet omistajien kanssa:
Omien osakkeiden myynti – Winance 0 870 0 870
Osakeannit 0 3 689 0 3 689
Osakeannin kulut -189 -189
Vaihtovelkakirjalainan oman pääoman komponentti 0 0 -24 -24
30.6.2020 80 25 614 -26 964 -1 270
Konsernin tunnusluvut
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 1 227 759 1 621
Liiketulos -1 735 -1 457 -3 277
% liikevaihdosta -141,4 % -192,0 % -202,2 %
Käyttökate -941 -863 -1 863
% liikevaihdosta -76,7 % -113,7 % -115,0 %
Tulos ennen veroja -2 482 -2 333 -4 922
% liikevaihdosta -202,3 % -307,4 % -303,7 %
Taseen loppusumma 15 894 17 265 16 308
Omavaraisuusaste % -7,1 % -7,4 % -15,6 %
Nettovelkaantumisaste % neg. neg. neg.
Bruttoinvestoinnit 680 1 280 2 050
% liikevaihdosta 55,4 % 168,7 % 126,5 %
Tutkimus- ja kehitysmenot 1 057 468 1 055
% liikevaihdosta 86,2 % 61,6 % 65,1 %
Tilauskanta 1 625 839 352
Henkilöstö, keskimäärin 43 33 38
Henkilöstö, kauden lopussa 44 34 42
Koroton vieras pääoma 3 067 4 216 4 128
Korollinen vieras pääoma 13 846 14 078 14 480
Osakekohtaiset tunnusluvut
Tulos/osake (laimentamaton) -0,01 -0,02 -0,03
Tulos/osake (laimennettu) -0,01 -0,02 -0,03
Oma pääoma/osake -0,004 -0,01 -0,01
Hinta/voitto-suhde (P/E) -9,44 -4,18 -2,38
Ylin kurssi 0,16 0,10 0,10
Alin kurssi 0,06 0,04 0,04
Keskikurssi 0,12 0,07 0,06
Osakkeen kurssi kauden lopussa 0,09 0,07 0,06
Osakekannan markkina-arvo, kauden lopussa, MEUR 33,2 14,0 16,3
Liiketulokseen ja kauden tulokseen sisältyy yhtiön Chrome-tuoteperheeseen liittyvä, noin 0,1 miljoonan euron kertaluonteinen vaihto-omaisuuden alaskirjaus kaudella 1-6/2021.
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
Käyttökate (%) Tilikauden liiketulos + poistot + arvonalentumiset
Tilikauden liikevaihto
Omavaraisuusaste (%): Oma pääoma yhteensä x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste (%): Korollinen vieras pääoma – rahat, pankkisaamiset
ja rahoitusomaisuusarvopaperit x 100
Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus
Tulos/osake (EPS): Tilikauden tulos emo yrityksen omistajalle
Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä
Oma pääoma/osake: Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä
P/E-luku Osakkeen kurssi kauden lopussa
Tulos/osake
Lähipiiritapahtumat
(tilintarkastamaton)
Konserni on myynyt ja ostanut tavaroita ja palveluita yhtiöiltä, joissa määräysvallan antava osake-enemmistö ja/tai päätösvalta on konsernin lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä sekä suoraan lähipiiriin kuuluvilta henkilöiltä. Lähipiirin kanssa toteutuneet tavaroiden ja palveluiden myynnit ja ostot perustuvat markkinahintaan.
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:
1 000 EUR 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020
Tavaroiden ja palvelujen myynnit
Savcor Oy – tuotannon palveluja 7 0 9
Yhteensä 7 0 9
Tavaroiden ja palveluiden ostot
SCI Invest Oy – vuokra 24 24 48
Basso J., Liettuan liiketoiminnan hallintopalvelut 60 79 141
SCI-Finance Oy – markkinointi- ja hallintopalveluja 36 18 82
Savcor Technologies Oy – markkinointi- ja hallintopalveluja 57 60 106
Savcor Oy – taloushallinnon palveluja 5 3 10
Aurinkolahden Tilintarkastus Oy 0 4 4
Muut 26 22 48
Yhteensä 208 210 440
Korkokulut ja muut rahoituskulut
SCI-Finance Oy 40 69 108
Savcor Technologies Oy 2 62 72
Savcor Oy 0 8 12
SCI Invest Oy 0 1 1
Muut 7 35 76
Yhteensä 48 175 270
Pitkäaikainen vaihdettava pääomalaina lähipiiriltä 64 461 461
Pitkäaikainen muu pääomalaina lähipiiriltä 0 141 141
Lyhytaikaiset muut velat lähipiirille 44 485 399
Lyhytaikaiset korkovelat lähipiirille 12 151 184
Ostovelat ja muut korottomat velat lähipiirille 196 476 458
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset lähipiiriltä 14 14 19
Savcor Face Ltd, Savcor Technologies Oy, Savcor Oy ja SCI-Finance Oy ovat Valoen toimitusjohtaja Iikka Savisalon ja hallituksen puheenjohtaja Hannu Savisalon määräysvaltaan kuuluvia yhtiöitä.
SCI Invest Oy on Valoen toimitusjohtaja Iikka Savisalon määräysvaltaan kuuluva yhtiö.
Aurinkolahden Tilintarkastus Oy on hallituksen jäsen Tuomas Honkamäen määräysvaltaan kuuluva yhtiö.
1 000 EUR 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020
Palkat ja palkkiot
Johdon ja hallituksen palkat ja palkkiot 259 247 509

Käyvät arvot
(tilintarkastamaton)
Kirjanpito arvo Käypä arvo
1 000 EUR 30.6.2021 30.6.2021
Rahoitusvarat
Myytävissä olevat sijoitukset 9 9
Myyntisaamiset ja muut saamiset 1 188 1 188
Rahavarat 28 28
Rahoitusvelat
Tuotekehityslaina, pitkäaikainen 6 697 6 697
Oman pääoman ehtoiset lainat, pitkäaikaiset 3 458 3 458
Muut lainat, pitkäaikaiset 1 393 1 393
Muut pitkäaikaiset velat 285 285
Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikaiset 1 086 1 086
Muut lainat, lyhytaikaiset 314 314
Muut lyhytaikaiset velat 613 613
Ostovelat ja muut korottomat velat 1 168 1 168
Pitkäaikaisten lainojen käypä arvo oletetaan vastaavan kirjanpitoarvoa ja ne on arvostettu käypään arvoon alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä. Yleisessä korkotasossa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta lainojen nostohetken jälkeen.
Muut pitkäaikaiset velat ja muut lyhytaikaiset velat sisältävät IFRS 16 mukaisia aktivoinnista johtuvia velkoja yhteensä 0,5 miljoonaa euroa.
Ostoveloista, muista lyhytaikaisista veloista ja siirtoveloista oli katsauskauden päättyessä erääntynyt noin 1,4 miljoonaa euroa. Lisäksi on erääntynyt lainan lyhennyksiä 0,05 miljoonaa euroa.
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Sisältää aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, konserniliikearvon ja muut aineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo kauden alussa 13 842 13 762 13 762
Poistot ja arvonalentumiset -660 -597 -1 148
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 439 1 280 1 846
Vähennykset 0 -443 -617
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 13 622 14 002 13 842
Sopimusten varat ja velat on kirjattu IFRS 16 -standardin mukaisesti vuokrasopimusvelkaan ja käyttöoikeusomaisuuserään siirtymähetkellä 1.1.2019.
Vastuusitoumukset
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Omasta puolesta annetut vakuudet
Lainat rahoituslaitoksilta 336 425 390
Muut velat 279 709 618
Annetut yrityskiinnitykset 2 060 5 396 5 396
Annetut muut vakuudet 2 076 2 076 2 076
Vuokravastuut
Seuraavana vuonna erääntyvät 161 88 161
Myöhemmin erääntyvät 202 101 201

Alkuperäinen artikkeli