Etusivu » Talenom Oyj:n puolivuosikatsaus tammi­–kesäkuu 2021 (tilintarkastamaton): Liikevaihto kasvoi 23 % ja liikevoitto parani 17 % – Kasvu kiihtyi, tulos parani ja strategian toteuttaminen eteni

Talenom Oyj:n puolivuosikatsaus tammi­–kesäkuu 2021 (tilintarkastamaton): Liikevaihto kasvoi 23 % ja liikevoitto parani 17 % – Kasvu kiihtyi, tulos parani ja strategian toteuttaminen eteni

Logo.jpg

Talenom Oyj:n puolivuosikatsaus tammi­–kesäkuu 2021 (tilintarkastamaton): Liikevaihto kasvoi 23 % ja liikevoitto parani 17 % – Kasvu kiihtyi, tulos parani ja strategian toteuttaminen eteni

| Source:

Talenom Oyj

Talenom Oyj

Helsinki, FINLAND

Finnish
English

Talenom Oyj, Puolivuosikatsaus 2.8.2021 klo 13:30

Talenom Oyj:n puolivuosikatsaus tammi­–kesäkuu 2021 (tilintarkastamaton): Liikevaihto kasvoi 23 % ja liikevoitto parani 17 % – Kasvu kiihtyi, tulos parani ja strategian toteuttaminen eteni

Tämä tiedote on tiivistelmä Talenom Oyj:n puolivuosikatsauksesta tammikesäkuulta 2021. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja lisäksi saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://www.talenom.fi/sijoittajat.

Tammi–kesäkuun 2021 yhteenveto:

  • Liikevaihto 41,7 (33,9) milj. euroa, kasvua 23,1 (14,6) %
  • Liikevoitto (EBIT) 8,6 (7,3) milj. euroa eli 20,5 (21,6) % liikevaihdosta
  • Nettotulos 6,4 (5,5) milj. euroa
  • Osakekohtainen tulos 0,15 (0,13) euroa
Konserni 1–6/2021 1–6/2020 Muutos
Liikevaihto, 1 000 euroa 41 687 33 852 7 835
Liikevaihdon kasvu, % 23,1 % 14,6 % 8,6 %-yksikköä
Liikevoitto, 1 000 euroa 8 551 7 312 1 239
Liikevoitto liikevaihdosta, % 20,5 % 21,6 % -1,1 %-yksikköä
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 18,4 % 17,9 % 0,5 %-yksikköä
Likvidit varat, 1 000 euroa 10 601 9 627 974
Osakekohtainen tulos, euroa 0,15 0,13 0,02
Nettotulos, 1 000 euroa 6 411 5 456 955
Konserni 4–6/2021 4–6/2020 Muutos
Liikevaihto, 1 000 euroa 21 380 16 503 4 877
Liikevaihdon kasvu, % 29,6 % 11,8 % 17,8 %-yksikköä
Liikevoitto, 1 000 euroa 4 138 3 594 545
Liikevoitto liikevaihdosta, % 19,4 % 21,8 % -2,4 %-yksikköä
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 18,4 % 17,9 % 0,5 %-yksikköä
Likvidit varat, 1 000 euroa 10 601 9 627 974
Osakekohtainen tulos, euroa 0,07 0,06 0,01
Nettotulos, 1 000 euroa 3 062 2 650 412

Ohjeistus vuodelle 2021 ennallaan

15.4.2021 tarkennettu ohjeistus vuodelle 2021:

Vuoden 2021 liikevaihdon odotetaan olevan 80–84 miljoonaa euroa ja liikevoiton odotetaan olevan 14–16 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala

Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla jatkoimme kansainvälistymisstrategiamme mukaisesti laajentumista Ruotsissa. Ruotsista kertyneen kokemuksen ansiosta olemme nyt valmiita hyödyntämään ohjelmistotuotannon ja tilitoimistoalan yhdistävää ainutlaatuista osaamistamme myös muualla Euroopassa. Katsauskauden jälkeen otimme ratkaisevan askeleen kansainvälistymisessä ostamalla Avail Services SL:n tilitoimiston osakekannan Espanjassa. Yritysoston myötä laajennumme uusille markkinoille ja saamme Talenomin riveihin kasvuhakuisen tiimin, jolla on vahvaa paikallista osaamista. Yrityskauppa avaa meille mahdollisuuden kasvattaa liiketoimintaamme yhdellä Euroopan suurimmista markkinoista. Espanjassa on noin 3 miljoonaa yritystä, ja noin 10 miljardin euron tilitoimistomarkkina tarjoaa meille loistavan tilaisuuden hyödyntää omia ohjelmistoinvestointejamme ja digitalisaatiomurroksen mahdollisuuksia täysin uudessa mittakaavassa. Espanjan tilitoimistomarkkina on kooltaan noin kymmenkertainen Suomen tilitoimistomarkkinaan nähden, ja taloushallinnon digitalisaatio on näillä markkinoilla vielä alkutekijöissä. Uskomme, että Espanjan markkinoilla voimme hyödyntää nykyisiä vahvuuksiamme: pitkälle automatisoituja palvelujamme sekä helppoja rutiineja ja huolenpitopalveluja, joilla teemme yrittäjäasiakkaidemme arjesta sujuvampaa.

Etenimme kasvustrategiamme toteuttamisessa määrätietoisesti vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla. Kannattava kasvumme oli voimakasta ja liikevaihtomme kasvoi vertailukaudesta 23 %. Kasvusta noin kaksi kolmasosaa tuli yrityskaupoista, joita toteutimme Suomessa ja Ruotsissa strategiamme mukaisesti. Kolmannes liikevaihdon kasvusta oli orgaanista ja oman aktiivisen myyntimme ansiota. Uusasiakashankintamme palautui loppukeväästä pandemiaa edeltävälle tasolle. Koronapandemialla ei katsauskaudella enää ollut merkittävää vaikutusta liiketoimintaamme.
Liikevoittomme kasvoi 17 % etenkin liikevaihdon kasvun ja Suomen tilitoimistoliiketoiminnan automaatioasteen kehityksen ansiosta. Liikevoittomarginaalimme jäi hieman vertailukaudesta. Yrityskaupat painavat suhteellista kannattavuuttamme, mutta kokemuksemme mukaan yrityskauppakohteiden kannattavuus voidaan Suomessa nostaa perusliiketoimintamme tasolle noin kolmen vuoden kuluessa yrityskaupasta. Ruotsissa odotamme kannattavuuden paranevan omien ohjelmistojemme tulevan käyttöönoton myötä. Ilman yrityskauppojen vaikutusta suhteellinen kannattavuutemme parantui vertailukaudesta.

Kannattavan kasvun ohella otimme edistysaskeleita myös muilla strategiamme osa-alueilla. Toimme omat pankkitilit ja -kortit pienasiakkaidemme käyttöön TiliJaska-palvelussa yhdessä kumppanimme kanssa. Lisäksi olemme jättäneet hakemuksen oman maksulaitostoimiluvan saamiseksi Suomessa, jotta voisimme tarjota pankkipalveluitamme entistä kustannustehokkaammin. Ruotsissa TiliJaskaa vastaavan KontoKalle-palvelun pilotointi aloitettiin kesällä. KontoKallen myötä otamme ensimmäisen askeleen Talenomin oman kirjanpitojärjestelmän käyttöönotossa Ruotsissa.
Jatkoimme strategiamme mukaisesti investointejamme omiin ohjelmistoihimme ja automaation kehittämiseen. Suomessa aloitimme uudistetun asiakaskäyttöliittymämme Talenom Onlinen käyttöönoton ja saavutimme kirjanpidossa yli 75 (H1/2020: 68) prosentin ja palkanlaskennassa yli 50 (0) prosentin automaatioasteen. Automaation tuoma työaikasäästö vauhditti matkaamme kirjanpitäjästä konsultiksi, ja kirjanpitäjiemme tekemän konsultointityön liikevaihto kasvoi katsauskaudella merkittävästi. Rahoituspalveluissa pilotoimme uutta käyttöpääomalainaa, jossa hyödynnämme hallussamme olevaa poikkeuksellisen kattavaa reaaliaikaista talousdataa asiakkaidemme rahoitettavuuden parantamiseksi. Pilotoinnissa olemme havainneet, että skaalautuminen vaatii vielä digitaalisen jakelun kehittämistä.

Talenomin asiakastyytyväisyys kehittyi edelleen myönteisesti. Suomessa asiakasuskollisuutta ja suositteluhalukkuutta mittaava nettosuositteluindeksi (NSI) oli katsauskaudella 55 (48), mikä heijastui myönteisesti asiakaspysyvyyteen. Haluan kiittää loistavaa henkilöstöämme sitoutuneesta ja motivoituneesta työstä asiakkaidemme parhaaksi. Talenom nimettiin keväällä Great Place to Work -instituutin tutkimuksessa jälleen kerran yhdeksi Suomen parhaista työpaikoista. Syventääksemme edelleen henkilöstöymmärrystä, olemme vaihtaneet GPTW-tutkimuksen Siqni-henkilöstökyselyyn.
Yrityskaupat, orgaanisen kasvun myönteinen kehitys, koronapandemian vaikutuksen vähentyminen sekä entistä parempi asiakaspysyvyys luovat loppuvuodelle erinomaisen pohjan. Taloudelliset näkymämme vuodelle 2021 ovat ennallaan, ja pidämme 15.4.2021 antamamme ohjeistuksen voimassa.

Konsernin taloudellinen kehitys

Tunnusluvut

Konserni 1–6/2021 1–6/2020 Muutos
Liikevaihto, 1 000 euroa 41 687 33 852 7 835
Liikevaihdon kasvu, % 23,1 % 14,6 % 8,6 %-yksikköä
Liikevoitto, 1 000 euroa 8 551 7 312 1 239
Liikevoitto liikevaihdosta, % 20,5 % 21,6 % -1,1 %-yksikköä
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 18,4 % 17,9 % 0,5 %-yksikköä
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa 38 141 29 365 8 777
Nettovelkaantumisaste, % 100 % 110 % -10 %-yksikköä
Omavaraisuusaste, % 35,6 % 34,3 % 1,3 %-yksikköä
Käyttöpääoma, 1 000 euroa -6 678 -5 240 -1 438
Nettoinvestoinnit, 1 000 euroa 23 454 9 027 14 427
Likvidit varat, 1 000 euroa 10 601 9 627 974
Osakekohtainen tulos, euroa 0,15 0,13 0,02
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana 43 306 302 42 303 612 1 002 690
Nettotulos, 1 000 euroa 6 411 5 456 955


Liikevaihto, kannattavuus ja tuloskehitys – tammi–kesäkuu 2021

Talenomin liikevaihto kasvoi tammi–kesäkuussa 23,1 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihto kasvoi noin 7,8 miljoonaa euroa ja oli 41,7 (33,9) miljoonaa euroa.

Liikevaihdon kasvu johtui orgaanisen kasvun ja tilitoimistopalveluiden asiakasmäärän nousun lisäksi yrityskaupoista Suomessa ja Ruotsissa. Kasvusta noin kaksi kolmasosaa tuli yrityskauppojen vaikutuksesta ja kolmasosa orgaanisesti oman aktiivisen uusasiakashankinnan kautta. Uusasiakashankinta palautui loppukeväästä koronapandemiaa edeltävälle tasolle, eikä pandemialla enää ollut merkittävää vaikutusta katsauskauden liiketoimintaan.

Henkilöstökulut olivat tammi–kesäkuussa 22,4 (17,3) miljoonaa euroa, eli 53,7 (51,2) % liikevaihdosta. Henkilöstökulujen kasvu johtui yrityskaupoista sekä kohonneista työeläke- ja sosiaalikulumaksuista.

Muut kulut olivat materiaalit ja palvelut mukaan lukien 5,2 (4,2) miljoonaa euroa. Niiden osuus oli 12,4 (12,3) % liikevaihdosta.

Tammi–kesäkuun liikevoitto oli 8,6 (7,3) miljoonaa euroa eli 20,5 (21,6) % liikevaihdosta ja nettotulos 6,4 (5,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi 16,9 % etenkin liikevaihdon kasvun ja Suomen tilitoimistoliiketoiminnan automaatioasteen kehityksen ansiosta. Liikevoiton kehitykseen vaikuttivat myönteisesti myös säästöt kiinteissä kuluissa. Talenomin kasvun perustuessa aiempaa enemmän yritysostoihin suhteellista kannattavuutta painoivat ostettujen liiketoimintojen muita Talenomin yksiköitä heikompi kannattavuus sekä yrityskauppojen integrointikulut. Suomessa Talenomin ostamien liiketoimintojen kannattavuus on tyypillisesti ollut muuta liiketoimintaa alhaisemmalla tasolla keskimäärin noin kolmen vuoden ajan yrityskaupasta ja noussut tämän jälkeen perusliiketoiminnan tasolle.

Talenomin liikevaihto kasvoi huhti–kesäkuussa 29,6 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihto kasvoi noin 4,9 miljoonaa euroa ja oli 21,4 (16,5) miljoonaa euroa. Huhti–kesäkuun liikevoitto oli 4,1 (3,6) miljoonaa euroa eli 19,4 (21,8) % liikevaihdosta ja nettotulos 3,1 (2,7) miljoonaa euroa. Huhti–kesäkuun liikevoitto parani 15,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Tase, rahoitus ja investoinnit

Konsernin taseen loppusumma 30.6.2021 oli 107,6 (78,0) miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 35,6 (34,3) % ja nettovelkaantumisaste 100 (110) %.

Korollista pankkilainaa oli 30.6.2021 yhteensä 40,0 (30,0) miljoonaa euroa, mihin eivät sisälly osamaksuvelat. Muut pitkäaikaiset korolliset velat (osamaksuvelat) olivat 0,3 (0,2) miljoonaa euroa ja muut lyhytaikaiset korolliset velat (osamaksuvelat) 0,2 (0,2) miljoonaa euroa.

Kesäkuussa Talenom sopi Danske Bank A/S:n Suomen sivukonttorin kanssa 40 miljoonan euron vakuudellisesta lainasta sekä 10 miljoonan euron rahoituslimiitistä mahdollisia yrityskauppoja ja kasvua tukevia hankkeita varten. Talenomin vuotuiset rahoituskustannukset laskevat järjestelyn seurauksena yhteensä noin 0,18 miljoonalla eurolla. Laina-aika on kolme vuotta, ja sitä voidaan pankin erillisellä suostumuksella jatkaa kaksi kertaa vuodella. Uudella lainalla Talenom maksoi takaisin Danske Bankilta nostetut vakuudellisen lainan ja rahoituslimiitin, joita oli yhteensä 37 miljoonaa euroa.

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaisesti konserni käsittelee 1.1.2019 alkaen toimitilojen vuokrat pääosin taseen omaisuuserinä ja velkana. IFRS 16:n mukaiset pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 30.6.2021 olivat 5,7 (6,3) miljoonaa euroa ja lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 2,6 (2,2) miljoonaa euroa.

Konserni käsittelee uusista asiakassopimuksista aiheutuneita kuluja, kuten sopimuksen saamisesta ja täyttämisestä syntyneitä menoja, investointeina IFRS 15 -standardin edellyttämällä tavalla ja kirjaa ne taseessaan aktivoituihin sopimuksesta aiheutuviin menoihin. Lisäksi konserni käsittelee osan ohjelmistoihin ja digitaalisiin palveluihin liittyvistä kehittämismenoista investointeina IAS 38-standardissa esitettyjen vaatimuksien mukaisesti ja kirjaa ne taseessaan muihin aineettomiin hyödykkeisiin. Uusista asiakassopimuksista johtuvia investointeja oli katsauskaudella 1,9 (2,2) miljoonaa euroa. Ohjelmistojen ja digitaalisten palveluiden investoinnit olivat katsauskaudella 5,7 (4,9) miljoonaa euroa.

Katsauskaudella Talenom hankki Suomessa ja Ruotsissa osakekaupalla 5 ja liiketoimintakaupalla 6 liiketoimintakokonaisuutta. Katsauskauden aikana tehtyjen osakekauppojen kauppahinnat olivat yhteensä 12,6 miljoonaa euroa sisältäen kirjatut ehdolliset vastikkeet ja liiketoimintakauppojen kauppahinnat yhteensä 1,7 miljoonaa euroa sisältäen kirjatut ehdolliset vastikkeet. Yrityskaupoissa osa kauppahinnasta maksettiin suunnatuissa anneissa merkittävillä Talenomin uusilla osakkeilla. Yrityskauppojen osuus nettoinvestoinneista oli 14,2 (1,6) miljoonaa euroa. Lisätietoa yrityskaupoista on luettavissa kohdissa Katsauskauden merkittävät tapahtumat ja Liiketoimintojen hankinnat vuonna 2021.
Nettoinvestoinnit 1.1.–30.6.2021 olivat yhteensä 23,5 (9,0) miljoonaa euroa.

Likvidit varat 30.6.2021 olivat 10,6 (9,6) miljoonaa euroa.

Yleislauseke

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia ja perustuvat yhtiön ja johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tuleva kehitys saattaa myös muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tai yhtiön toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia.

TALENOM OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Otto-Pekka Huhtala
toimitusjohtaja, Talenom Oyj
040 703 8554
otto-pekka.huhtala@talenom.fi

Talenom on vuonna 1972 perustettu ketterä ja edistyksellinen tilitoimisto. Liiketoiminta-ajatuksemme on yrittäjien arjen helpottaminen markkinoiden helppokäyttöisimmillä sähköisillä työkaluilla sekä pitkälle automatisoiduilla palveluilla. Kattavien tilitoimistopalvelujen lisäksi tuemme asiakkaidemme liiketoimintaa monipuolisilla asiantuntijapalveluilla sekä rahoitus- ja pankkipalveluilla. Visionamme on tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pk-yrityksille.

Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli noin 15,5 % vuosina 2005–2020. Talenomin palveluksessa oli kesäkuun 2021 lopussa 1 057 (841 ) työntekijää Suomessa ja Ruotsissa yhteensä 63 toimipisteessä. Talenomin osake on listattu Helsingin pörssin päälistalla.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.talenom.fi

Liite

Attachments


Talenom puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021

Talenom puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021…Alkuperäinen artikkeli