Etusivu » Sievi Capital Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021

Sievi Capital Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021

logo_new.jpg

Sievi Capital Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021

| Source:

Sievi Capital Oyj

Sievi Capital Oyj

Helsinki, FINLAND

Finnish
English

Sievi Capital Oyj
Pörssitiedote 17.8.2021 klo 8.00

Sievi Capital Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.30.6.2021

Ennätyksellinen tulos ensimmäiseltä vuosipuoliskolta, Indoor Groupin ja KH-Koneet Groupin kehitys vahvaa

Tämä on tiivistelmä vuoden 2021 tammikesäkuun puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sievicapital.fi.

Huhtikesäkuu 2021

 • Liikevoitto oli 9,4 (2,1) milj. euroa
 • Tilikauden tulos oli 7,6 (1,6) milj. euroa
 • Tulos / osake (laimentamaton ja laimennettu) oli 0,13 (0,03) euroa

Tammikesäkuu 2021

 • Liikevoitto oli 13,1 (-2,5) milj. euroa
 • Tilikauden tulos oli 11,0 (-2,1) milj. euroa
 • Tulos / osake (laimentamaton ja laimennettu) oli 0,19 (-0,04) euroa
 • Substanssiarvo / osake katsauskauden lopussa oli 1,48 (1,13) euroa
 • Oman pääoman tuotto liukuvalta 12 kuukaudelta oli 30,4 (10,9) prosenttia
 • Nettovelkaantumisaste katsauskauden lopussa oli -5,7 (-18,8) prosenttia
 • Logistikas ja Nordic Rescue Group sopivat yritysostoista
 • Sievi Capital maksoi osakkeenomistajilleen osinkoja yhteensä 0,04 euroa osakkeelta

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisen vuoden vastaavan tarkastelukauden lukuja, ellei toisin ole mainittu. Puolivuosikatsauksessa esitettäviä tietoja ei ole tilintarkastettu. Sievi Capital ei yhdistele tytäryrityksiään konsernilaskelmiin rivikohtaisesti, vaan sijoitukset yhtiöihin arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti.

Toimitusjohtaja Päivi Marttila:

”Vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla nähtiin vahvaa kehitystä suurimmilta kohdeyhtiöiltämme Indoor Groupilta ja KH-Koneet Groupilta. Yhtiöt toteuttivat strategioitaan menestyksekkäästi ja kummankin yhtiön liiketoiminnan tulokset paranivat tammi-kesäkuussa huomattavasti vertailukaudesta. Viime vuonna hankittujen Logistikaksen ja Nordic Rescue Groupin talouskehitykset eivät olleet yhtä vahvoja katsauskaudella osin toimintaympäristöjen aiheuttamien haasteiden vuoksi. Myös Logistikas ja Nordic Rescue Group etenivät strategiansa toteutuksessa hyvin ja kumpikin yhtiö sopi katsauskaudella toimintansa laajentamisesta yritysostolla.

Suurimpien sijoituskohteidemme Indoor Groupin ja KH-Koneet Groupin hyvän kehityksen seurauksena sijoitustemme arvonkehitys oli erittäin positiivista. Sijoitusten arvonmuutosten ajamana Sievi Capitalin tulos tammi-kesäkuulta oli hyvin vahvalla tasolla ja oman pääoman tuotto liukuvalta 12 kuukaudelta 30,4 %. Olen saavuttamiimme tuloksiin erittäin tyytyväinen.

Yrityskauppamarkkinoilla aktiviteetti on jatkunut vilkkaana. Uusien tarjolle tulevien kohteiden osalta nähtiin tavanomaista hiljentymistä ennen lomakautta, mutta uskomme aktiviteetin olevan hyvällä tasolla lähikuukausina. Tavoitteenamme on sijoittaa vuosittain 1–2 uuteen kohdeyhtiöön ja luotamme, että meillä on hyvät edellytykset päästä tähän tavoitteeseen kuluvanakin vuonna.”

Tulevaisuuden näkymät

Sievi Capital jatkaa uusien sijoitusmahdollisuuksien selvittämistä strategiansa mukaisesti. Uusia sijoituksia suunnitellaan tehtävän keskimäärin 1–2 vuodessa, mutta toteutuvien sijoitusten määrä voi vaihdella vuosittain. Nykyisten sijoituskohteiden osalta jatketaan yhtiöiden liiketoimintojen aktiivista kehittämistä. Myös irtautumissuunnittelua ja irtautumismahdollisuuksien arviointia sijoituskohteiden osalta tullaan jatkamaan.

Sievi Capital ei yhdistele tytäryrityksiään konsernilaskelmiin rivikohtaisesti, vaan sijoitukset yhtiöihin arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Sijoitusten käypien arvojen muutoksella on olennainen vaikutus Sievi Capitalin tulokseen. Sijoitusten käypien arvojen kehitykseen vaikuttavat kohdeyhtiöiden oman kehityksen lisäksi muun muassa toimialojen ja kansantalouksien yleinen kehitys sekä näiden näkymien muutos, osake- ja korkomarkkinoiden kehitys sekä muut Sievi Capitalista riippumattomat tekijät. Lisäksi koronaviruspandemia lisää epävarmuutta kehityksen ennakoimisessa.

Sievi Capitalin taloudellisena tavoitteena on vähintään 13 % oman pääoman tuotto, jonka saavuttamista yhtiö pitää pitkällä aikavälillä realistisena. Liiketoiminnan luonteen takia yhtiön lyhyen aikavälin tuloskehitykseen liittyy vaikeasti ennakoitavissa olevaa vaihtelua. Tämän vuoksi Sievi Capital ei anna arviota vuoden 2021 tuloskehityksestä.

Tulosjulkistustilaisuus

Sievi Capital järjestää analyytikoille, sijoittajille ja medialle suunnatun suomenkielisen webcast-tilaisuuden 17.8.2021 klo 10.00. Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://sievicapital.videosync.fi/2021-08-17-sievicapital-q2.

Tallenne tiedotustilaisuudesta ja tilaisuuden esitysaineisto ovat saatavilla myöhemmin samana päivänä Sievi Capitalin verkkosivuilla.

SIEVI CAPITAL OYJ
Päivi Marttila
Toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
toimitusjohtaja Päivi Marttila, puh. 0400 285 358

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sievicapital.fi

Sievi Capital on suomalaisten yrittäjien kumppani. Tuemme pienten ja keskisuurten yritysten arvon rakentamista, tuloksellisuutta ja kasvua sekä vahvistamme samalla koko maan kilpailukykyä. Uskomme, että menestymme parhaiten yhdessä yrittämällä. Sievi Capitalin osake on listattu Helsingin pörssiin.

Liite

Tags

Sievi Capital

Attachments


SC puolivuosikatsaus H1_2021

SC puolivuosikatsaus H1_2021…Alkuperäinen artikkeli