Etusivu » Rovio Entertainment Oyj: Puolivuotiskatsaus 2021: Pelien liikevaihto kasvoi 6 prosenttia vertailukelpoisin valuuttakurssein toisella vuosineljänneksellä

Rovio Entertainment Oyj: Puolivuotiskatsaus 2021: Pelien liikevaihto kasvoi 6 prosenttia vertailukelpoisin valuuttakurssein toisella vuosineljänneksellä

logo.jpg

Rovio Entertainment Oyj: Puolivuotiskatsaus 2021: Pelien liikevaihto kasvoi 6 prosenttia vertailukelpoisin valuuttakurssein toisella vuosineljänneksellä

| Source:

Rovio Entertainment Oyj

Rovio Entertainment Oyj

Espoo, FINLAND

English
Finnish

Pelien liikevaihto kasvoi 6 prosenttia vertailukelpoisin valuuttakurssein toisella vuosineljänneksellä

Huhti-kesäkuu 2021 kohokohdat

 • Rovion liikevaihto oli 68,8 miljoonaa euroa (69,2) ja laski 0,6 prosenttia vuositasolla
 • Konsernin oikaistu liikevoitto oli 6,2 miljoonaa euroa (13,8) ja oikaistu liikevoittomarginaali 8,9 prosenttia (20.0)
 • Konsernin oikaistu käyttökate oli 8,7 miljoonaa euroa (15,9) ja oikaistu käyttökatemarginaali 12,7 prosenttia (22,9)
 • Games-segmentin liikevaihto laski 0,7 prosenttia 66,4 miljoonaan euroon (66,9). Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 6 prosenttia. Games-segmentin bruttomyynti oli 66,6 miljoonaa euroa (67,7) ja laski 1,7 prosenttia vuositasolla. Vertailukelpoisin valuuttakurssein bruttomyynti kasvoi 5 prosenttia.
 • Rovio ryhtyi pitkäaikaiseen yhteistyöhön Gutsy Animations ja Moomin Characters -yritysten kanssa. Rovio saa oikeudet kehittää ja julkaista Muumi-hahmoihin perustuvia pelejä mille tahansa alustalle, sekä yksinoikeuden mobiilipelialustoille. Roviosta tuli myös Muumilaakso-animaatiosarjan tekijän Gutsy Animations Oy:n vähemmistöosakas 2,5 miljoonan euron pääomasijoituksella sekä 2,5 miljoonan euron vaihtovelkakirjalla.
 • Small Town Murders -pelin kasvu jatkui ja pelin bruttomyynti oli vuosineljänneksellä 4,7 miljoonaa euroa
 • Angry Birds Friends –peli jatkoi hyvää suoritustaan ja bruttomyynti kasvoi 8,3 miljoonaan euroon
 • Rovio julkaisi huhtikuussa Darkfire Heroes -pelin, joka tuotti 1,1 miljoonan euron bruttomyynnin vuosineljänneksellä
 • Käyttäjähankintainvestoinnit olivat 21,3 miljoonaa euroa (14,0) ja 32,0 prosenttia Games-segmentin liikevaihdosta (20,9)
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 7,6 miljoonaa euroa (18,7)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (0,15)

Tammi-kesäkuu 2021 kohokohdat

 • Rovion liikevaihto oli 135,9 miljoonaa euroa (135,8) ja kasvoi 0,1 prosenttia vuositasolla
 • Konsernin oikaistu liikevoitto oli 16,2 miljoonaa euroa (26,9) ja oikaistu liikevoittomarginaali 12,0 prosenttia (19,8)
 • Konsernin oikaistu käyttökate oli 21,0 miljoonaa euroa (32,0) ja oikaistu käyttökatemarginaali oli 15,5 prosenttia (23,6)
 • Games-segmentin liikevaihto kasvoi 1,3 prosenttia 131,3 miljoonaan euroon (129,6). Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 8 prosenttia. Games-segmentin bruttomyynti oli 130,7 miljoonaa euroa (129,8) ja kasvoi 0,7 prosenttia vuositasolla. Vertailukelpoisin valuuttakurssein bruttomyynti kasvoi 7 prosenttia.
 • Käyttäjähankintainvestoinnit olivat 38,5 miljoonaa euroa (27,5) ja 29,4 prosenttia Games-segmentin liikevaihdosta (21,2)
 • Brand Licensing -segmentin liikevaihto oli 4,6 miljoonaa euroa (6,2), ja laski 24,9 prosenttia vuositasolla.
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 10,1 miljoonaa euroa (30,2)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,17 euroa (0,26)

Avainluvut

4-6/ 4-6/ Muutos, 1-6/ 1-6/ Muutos, 1-12/
Miljoonaa euroa 2021 2020 % 2021 2020 % 2020
Liikevaihto 68,8 69,2 -0,6 % 135,9 135,8 0,1 % 272,3
Käyttökate (EBITDA) 8,7 16,1 -45,7 % 20,5 31,9 -35,9 % 60,0
Käyttökate-% 12,7 % 23,2 % 15,1 % 23,5 % 22,0 %
Oikaistu käyttökate 8,7 15,9 -45,0 % 21,0 32,0 -34,4 % 60,1
Oikaistu käyttökate-% 12,7 % 22,9 % 15,5 % 23,6 % 22,1 %
Liikevoitto 6,2 14,1 -56,2 % 15,7 26,8 -41,4 % 42,5
Liikevoittomarginaali, % 8,9 % 20,3 % 11,5 % 19,7 % 15,6 %
Oikaistu liikevoitto 6,2 13,8 -55,5 % 16,2 26,9 -39,6 % 47,2
Oikaistu liikevoittomarginaali, % 8,9 % 20,0 % 12,0 % 19,8 % 17,3 %
Tulos ennen veroja 6,1 14,8 -59,0 % 16,5 26,3 -37,4 % 40,7
Investoinnit 0,8 1,1 -21,3 % 1,8 1,8 -4,0 % 3,9
Käyttäjähankinta 21,3 14,0 51,8 % 38,5 27,5 40,4 % 58,7
Oman pääoman tuotto (ROE), % 18,5 % 19,7 % 18,5 % 19,7 % 24,4 %
Nettovelkaantumisaste (net gearing), % -72,5 % -68,1 % -72,5 % -68,1 % -77,6 %
Omavaraisuusaste, % 84,9 % 83,1 % 84,9 % 83,1 % 82,3 %
Osakekohtainen tulos, euroa 0,07 0,15 -54,4 % 0,17 0,26 -35,4 % 0,43
Osakekohtainen tulos, laimennettu euroa 0,07 0,15 -54,5 % 0,17 0,26 -35,7 % 0,43
Liiketoiminnan rahavirta, netto 7,6 18,7 -59,4 % 10,1 30,2 -66,7 % 63,6
Työntekijät (keskimäärin kaudella) 481 460 4,4 % 484 463 4,4 % 470

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Laskentakaavat ja määritelmät on esitetty Tunnusluvut-osiossa.

Vertailukelpoisin valuuttakurssein esitetyt muutokset kausien välillä on laskettu kurssaamalla raportointikauden luvut vertailukauden keskimääräisellä Yhdysvaltain dollarin ja euron välisellä valuuttakurssilla ottaen huomioon Yhdysvaltain dollaripohjaiset pelinsisäiset ostokset Yhdysvalloissa sekä globaalit mainosverkkomyynnit.

Toimitusjohtaja Alex Pelletier-Normand

Ensimmäinen puoli vuotta Rovion toimitusjohtajana on ollut palkitseva. Kasvatimme liikevaihtoamme vertailukelpoisin valuuttakurssein toiseen vuosineljännekseen 2020 verrattuna. Se oli koronapandemian alkuaikaa, ja tuolloin näkyi kotiin eristäytymisen positiiviset vaikutukset pelimarkkinaan. Tämän lisäksi otimme harppauksia eteenpäin Angry Birds -brändistrategian ja M&A-strategian toteuttamisessa. Organisaatiomme on aktiivinen ja motivoitunut, toteutamme strategiaamme vauhdilla eteenpäin ja uskomme, että markkina-asemamme paranee joka askeleella.

Live-peliemme osalta hyvä vauhti vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä jatkui toisellakin neljänneksellä. Pelien liikevaihto kasvoi kuusi prosenttia vertailukelpoisin valuutoin. Kasvua ajoivat kesäkuussa 2020 julkaistu Small Town Murders -peli ja Angry Birds Friends. Olemme erittäin ylpeitä Angry Birds Friends -tiimimme hyvästä työstä vanhimman live-pelimme jatkuvan kasvun saavuttamisessa. Iloitsemme myös Small Town Murders -pelin kasvamisesta tällä neljänneksellä, joka oli pelin kolmas perättäinen kasvuneljännes.
Huhtikuussa julkaisimme uuden pelin Darkfire Heroes. Peli on kehitetty vuonna 2020 ostamassamme Kööpenhaminan studiossa. Emme ole toistaiseksi saavuttaneet pelin tavoitteiden mukaista kasvua, mutta tiimi jatkaa kehitystyötä tuomalla peliin lisää tapahtumia ja sisältöä sekä tutkimalla tapoja optimoida markkinointia mid-core-pelikategoriassa, joka on meille vielä uusi. Teimme myös päätöksen lopettaa koemarkkinoinnissa olevan 4x-strategiapeli Hardhead Squadin kehittämisen. Emme nähneet pelille tarpeeksi potentiaalia maailmanlaajuista julkaisua silmällä pitäen, ja uskomme, että resurssien keskittäminen muihin arvoa luoviin projekteihin on tässä vaiheessa tärkeämpää. Haluankin kiittää tiimiä kovasta työstä koko projektin aikana.

Meillä on kaksi muuta peliä koemarkkinoinnissa, Supernatural City ja Angry Birds Journey. Molemmat pelit etenevät hienosti suunnitelman mukaisesti. Lopuksi, Angry Birds Reloaded julkaistiin Apple Arcade -pelialustalle toisen neljänneksen aikana. Peli nousi nopeasti julkaisualustan ensimmäiselle sijalle. Angry Birds -fanit olivat julkaisusta niin innoissaan, että näimme positiivisen vaikutuksen myös Angry Birds 2 -pelimme latauksissa. Angry Birds 2 -peli saavutti 12 kuukauden piikin latauksissa hyvin pian Angry Birds Reloadedin julkaisun jälkeen.

Olimme iloisia julkistaessamme kesäkuussa pitkän aikavälin kumppanuuden Moomin Characters ja Gutsy Animations -yritysten kanssa. Kumppanuus antaa meille yksinoikeudelliset oikeudet kehittää Muumi-hahmoihin perustuvia mobiilipelejä. Ensimmäinen peli onkin jo kehitteillä ja se on suunniteltu julkaistavan koemarkkinointiin myöhemmin tänä vuonna. Maksettu mainonta dominoi mobiilipelialaa kasvavassa määrin, mutta vahvojen brändien hyödyntäminen korkeatasoisten pelikokemusten kautta ajaa tehokkaasti orgaanisten latausten kasvua ja alentaa käyttäjähankintakustannuksia. Tämä on linjassa brändistrategiamme kanssa. Se, että voimme kehittää pelejä kahdelle vakiintuneelle ja rakastetulle brändille parantaa asemaamme vuosiksi eteenpäin. Jatkoimme Angry Birds -strategiamme kehittämistä työstämällä kunnianhimoista tuoteportfoliotamme eteenpäin ja luomalla tiiviimmän ja aidomman vuorovaikutuksen faniemme kanssa. Onkin hienoa nähdä, että strategiamme kantaa hedelmää. Peliyhteisö on innoissaan ja halukas kehittämään pelejä kanssamme.

Tänään ilmoitimme Ruby Games -pelistudion ostosta. Turkin Izmirissä sijaitsevalla Ruby Gamesilla on vahva kokemus hyper-casual -pelien kehittämisestä. Sijoituksemme tähän markkinan osa-alueeseen on hyödyllinen molemmille osapuolille, sillä yrityskaupan kautta laajennamme pelaajiemme verkostoa ja monipuolistamme peliportfoliotamme. Jakelualustojen tuomat muutokset tietosuojakäytäntöihin tekevät kohdennetusta käyttäjähankinnasta vaikeampaa, joten laajemman ja tehokkaamman ekosysteemin rakentaminen, jossa pelaajat pysyvät aktiivisina pidempään, on strateginen etu. Tämän lisäksi hyper-casual -pelimarkkina on kasvava segmentti ja yritysoston kautta saatava mainonnan tuotto tuo tasapainoa liikevaihtoomme. Olemme erittäin innoissamme voidessamme toivottaa Ruby Gamesin osaavan tiimin tervetulleeksi osaksi Roviota!

Viimeiset 17 kuukautta on todistanut sen, että Roviolaiset ovat sinnikkäitä, ketteriä ja päättäväisiä. Roviolaiset löytävät innovatiivisia ratkaisuja työn tekemiseen hankalissakin tilanteissa samalla tukien toisiaan. Tunnistamme onnistuneen luovan ja yhteisöllisen työn tarvitsevan kanssakäymistä kollegojen kanssa, joten siirrymme tilanteen salliessa joustavaan työnteon hybridimalliin, kuitenkin kunnioittaen jokaisen roviolaisen tilannetta ja projektin tarpeita. Uskomme, että parhaat päätökset toimivaan prosessiin tekevät tiimit itse, ja haluammekin antaa heille siihen täyden päätäntävallan.

2021 näkymät (muuttumattomat)
Mobiilipelimarkkinat jatkavat kasvuaan kasuaalipelien ollessa merkittävä kasvun ajuri. Koronapandemia kiihdyttää muutoksia kuluttajien käyttäytymisessä ja markkinatrendeissä. Näillä on tärkeä vaikutus sekä nykypelien operaatioon että uusien pelien kehitykseen. Nämä asiat yhdistettynä muihin alan muutoksiin, kuten Applen tietosuojakäytäntöön, lisäävät lyhyen ajan epävarmuutta markkinaympäristössä.

Fokusoimme avain live-peliemme suorituksen parantamiseen sekä uusien innovatiivisten tuotteiden lanseeraukseen. Jatkamme huolellista käyttäjähankintaa. Markkinatilanteesta, investointiemme suorituskyvystä ja uusien pelien lanseerauksista riippuen tavoittelemme käyttäjähankintainvestointien lisäämistä tulevien vuosien kasvun rakentamiseksi. Tällä voi olla vaikutuksia lyhyen tähtäimen kannattavuuteen.

Jatkamme investointejamme tulevaisuuden pelaamisen hankkeisiin hyödyntämällä trendejä, joita näemme kuluttajien käyttäytymisessä sekä rakentamalla positiotamme nopeasti kehittyvillä markkinoilla.

Tämän lisäksi haemme kasvua synergioita ja pitkän tähtäimen arvon kasvua mahdollistavilla yrityskaupoilla.

Audiocast ja puhelinkonferenssi
Rovio järjestää vuoden 2021 puolivuotiskatsausta koskevan englanninkielisen audiocast tiedotustilaisuuden ja puhelinkonferenssin kysymys- ja vastausosiolla analyytikoille, lehdistölle ja instituutionaalisille sijoittajille 12.8.2021 klo 14.00–15.00. Audiocast on katsottavissa suorana osoitteessa: https://investors.rovio.com/fi , ja myöhemmin samana päivänä tallenteena.

Puhelinkonferenssin tiedot:
PIN: 26539023#

Suomi: +358 9 8171 0310
Ruotsi: +46 8566 42651
Iso-Britannia: +44 3333 000 804
Yhdysvallat: +1 6 319 131 422

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Alex Pelletier-Nordmand, puh. +358 40 485 8985 (lehdistöpuhelin)
talousjohtaja René Lindell, puh. +358 40 485 8985 (lehdistöpuhelin)

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, https://investors.rovio.com/fi

Rovio lyhyesti
Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen, mobiilipeleihin keskittyvä peliyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on tähän mennessä ladattu jo yli 4,5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009, ja on sittemmin peleistä lisensointinsa kautta laajentunut erilaisiin viihde- ja kuluttajatuotekategorioihin. Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä, animaatioita ja on tuottanut Angry Birds -elokuvan vuonna 2016, ja elokuvan jatko-osa, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin 2019. Rovion pääkonttori on Espoossa ja yhtiö on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. (www.rovio.com )

Liite

Attachments


Rovio Q2-2021_osavuosikatsaus

Rovio Q2-2021_osavuosikatsaus…Alkuperäinen artikkeli