Etusivu » QPR Softwaren puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2021

QPR Softwaren puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2021

QPR Softwaren puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2021

| Source:

QPR Software Oyj

QPR Software Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

QPR SOFTWARE PÖRSSITIEDOTE, 4.8.2021 KLO 9.00

Liikevaihto ja liiketulos paranivat

Tammi-kesäkuu 2021

 • Liikevaihto nousi 5 042 tuhanteen euroon (tammi-kesäkuu 2020: 4 830), kasvua 4 %.
 • SaaS-liikevaihto, konsultoinnin ja ohjelmistolisenssien liikevaihdot kasvoivat. Ylläpitopalvelujen liikevaihto laski.
 • Kansainvälisen liikevaihdon osuus konsernin liikevaihdosta oli 49 % (47).
 • Käyttökate 569 tuhatta euroa (330).
 • Liiketulos 11 tuhatta euroa (-339).
 • Tulos/osake -0,005 euroa (-0,026).

Huhti-kesäkuu 2021

 • Liikevaihto oli 2 138 tuhatta euroa (huhti-kesäkuu 2020: 2 041).
 • Liikevaihto kasvoi 5 % kansainvälisen liikevaihdon kasvun (+14 %) vetämänä.
 • SaaS-liikevaihto, konsultoinnin ja ohjelmistolisenssien liikevaihdot kasvoivat. Ylläpitopalvelujen liikevaihto laski.
 • Käyttökate 3 tuhatta euroa (-60).
 • Liiketulos -275 tuhatta euroa (-384).
 • Liiketoiminnan kulut olivat edellisvuoden tasolla.

Näkymät koko vuodelle 2021 ovat ennallaan.


Liiketoiminta

QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Innovoimme, kehitämme ja myymme ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Lisäksi tarjoamme asiakkaille ohjelmistoihimme liittyviä konsultointipalveluita.

Näkymät tilikaudelle 2021 (ennallaan)

Koronaviruspandemiasta johtuvat poikkeukselliset olot vaikuttavat edelleen liiketoimintaamme, mutta merkkejä asiakkaiden ohjelmistohankintojen päätöksenteon normalisoitumisesta on jo ollut nähtävissä. Perustuen toteutuneeseen myyntiin sekä nykyiseen tarjouskantaan, QPR arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2021 (2020: 8 971 tuhatta euroa).

QPR suunnittelee lisäävänsä kuluvana vuonna maltillisesti myynti-, markkinointi- ja tuotekehityskulujaan, mutta arvioi tästä huolimatta käyttökatteen ja liiketuloksen paranevan vuoteen 2020 verrattuna.

KESKEISET TUNNUSLUVUT
Tuhatta euroa, ellei toisin
ole mainittu
4-6/
2021
4-6/
2020
Muutos,
%
1-6/
2021
1-6/
2020
Muutos,
%
1-12/
2020
Liikevaihto 2 138 2 041 5 5 042 4 830 4 8 971
Käyttökate 3 -60 104 569 330 72 248
% liikevaihdosta 0,1 -3,0 11,3 6,8 2,8
Liiketulos -275 -384 28 11 -339 103 -936
% liikevaihdosta -12,9 -18,8 0,2 -7,0 -10,4
Tulos ennen veroja -283 -378 25 -78 -342 77 -952
Katsauskauden tulos -231 -321 28 -61 -310 80 -812
% liikevaihdosta -10,8 -15,7 -1,2 -6,4 -9,0
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja laimennettu)
-0,019 -0,027 28 -0,005 -0,026 80 -0,068
Oma pääoma/osake, euroa 0,159 0,199 -20 0,159 0,199 -20 0,161
Liiketoiminnan rahavirta 305 512 -40 1 211 921 32 334
Rahavarat kauden lopussa 878 722 22 878 722 21 185
Korollinen nettovelka -23 -569 96 -23 -569 96 762
Nettovelkaantumisaste, % -1,2 -22,9 95 -1,2 -22,9 95 38,0
Omavaraisuusaste, % 39,9 49,9 -20 39,9 49,9 -20 34,6
Oman pääoman tuotto, % -44,4 -24,4 -82 -6,1 -23,6 74 -34,1
Sijoitetun pääoman tuotto, % -18,7 -26,4 29 0,7 -20,4 103 -28,0

RAPORTOINTI

QPR Software innovoi, kehittää, myy ja toimittaa kansainvälisille markkinoille organisaatioiden toiminnankehitykseen tarkoitettuja ohjelmistoja ja niihin liittyviä palveluja. QPR Software raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä, joka on Organisaatioiden toiminnan kehittäminen. Tämän lisäksi yhtiö esittää saadut tuotot seuraavalla jaolla: Ohjelmistolisenssit, Uusiutuvat ohjelmistolisenssit, Ohjelmistojen ylläpitopalvelut, SaaS (Software-as-a-Service) sekä Konsultointi.

Yhtiön raportoimat jatkuvat tuotot koostuvat ylläpitopalveluista ja SaaS-liikevaihdosta. Edellä mainittujen lisäksi jatkuviin tuottoihin luetaan uusiutuvien ohjelmistolisenssien käyttöoikeusmaksut.

Ohjelmistolisenssit myydään asiakkaalle ilman aikarajoituksia tai etukäteen sovituksi määräajaksi. Uusiutuvissa ohjelmistolisensseissä myydään käyttöoikeus asiakkaalle toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Nämä sopimukset uusiutuvat kauden päätyttyä, yleensä vuoden kuluttua, ellei niitä irtisanota irtisanomisajan puitteissa. Nämä lisenssit tuloutetaan yhtenä ajankohtana, laskutuskauden alussa.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, muu Eurooppa mukaan lukien Venäjä ja Turkki, sekä muu maailma. Liikevaihto esitetään asiakkaan pääkonttorin sijainnin mukaan.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä alkanut liikevaihdon kasvu jatkui toisella neljänneksellä, vaikka koronaviruspandemian negatiiviset vaikutukset tuntuivatkin edelleen ohjelmistojen uusmyynnissä. Liikevaihdon kasvu jäi 5 %:iin, mikä on selvästi alle keskipitkän aikavälin vuotuisen 15-20%:n kasvutavoitteemme. Kuluvan kolmannen vuosineljänneksen alku oli kuitenkin myös ohjelmistomyynnissä hyvä. Heinäkuun alussa allekirjoitimme ja julkistimme merkittävän prosessilouhintaohjelmistokaupan globaalille huipputeknologiayritykselle.

Viime vuoden aikana vahvistimme prosessilouhintaliiketoimintaamme rekrytoimalla lisää myynti- ja kehitysresursseja. Tänä vuonna olemme jatkaneet panostuksia rakentamalla uusia myynti- ja konsultointikumppanuuksia erityisesti eurooppalaisille avainmarkkinoille. QPR ProcessAnalyzer -prosessilouhintaohjelmiston parannetut mittauskyvykkyydet ja prosessihavaintojen seuranta ovat laajentaneet ohjelmiston käyttöä asiakasorganisaatioissa ja vahvistaneet edelleen tuotteen kilpailukykyä. Tehdyt panostukset luovat edellytyksiä prosessilouhintaliiketoiminnan myönteiselle kehitykselle jatkossa.

Jatkamme kuluvana vuonna uuden työkalun kehittämistä organisaatioiden toiminnan ja laatujärjestelmien tueksi kaikille prosessimallinnusasiakkaillemme. Uuden QPR BusinessPortalin avulla asiakkaat voivat viestiä prosessinsa ja laatudokumentaation henkilöstölle sekä saada paremman näkyvyyden palvelu- ja sovellussalkkuihinsa. QPR BusinessPortal on nyt pilotointivaiheessa ja tulee markkinoille kokonaisuudessaan kuluvan vuoden aikana.

Suorituskykyjohtamisen ohjelmiston QPR Metricsin myynti on kasvanut kuluneen vuoden aikana Lähi-idän markkinoilla. Vahvistamme syksyllä edelleen tämän tuotteen toimitustiimiämme, minkä lisäksi Lähi-idän liiketoiminnasta vastaava johtoryhmän jäsen Tero Aspinen muuttaa Dubaihin tukemaan paikallista kumppaniverkostoamme myynnissä ja asiakkuuksien kehittämisessä.

Jari Jaakkola
toimitusjohtaja

LIIKEVAIHDON KEHITYS

LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN
Tuhatta euroa 4-6/
2021
4-6/
2020
Muutos,
%
1-6/
2021
1-6/
2020
Muutos,
%
1-12/
2020
Ohjelmistolisenssit 133 79 68 866 666 30 1 344
Uusiutuvat ohjelmistolisenssit 81 121 -33 524 608 -14 900
Ohjelmistojen ylläpitopalvelut 481 587 -18 939 1 158 -19 2 195
SaaS 317 273 16 635 536 18 1 081
Konsultointi 1 126 981 15 2 078 1 861 12 3 452
Yhteensä 2 138 2 041 5 5 042 4 830 4 8 971

LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISESTI

Tuhatta euroa 4-6/
2021
4-6/
2020
Muutos,
%
1-6/
2021
1-6/
2020
Muutos,
%
1-12/
2020
Suomi 1 145 1 170 -2 2 593 2 559 1 4 718
Muu Eurooppa ml. Venäjä ja Turkki 545 545 0 1 232 1 278 -4 2 474
Muu maailma 448 326 37 1 217 993 23 1 780
Yhteensä 2 138 2 041 5 5 042 4 830 4 8 971


Huhti-kesäkuu 2021

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 5 % ja oli 2 138 tuhatta euroa (2 041). Liikevaihtoon vaikutti myönteisesti merkittävä kasvu konsultoinnissa ja ohjelmistotoimituksissa (+15 %) sekä SaaS-liikevaihdossa (+16 %). SaaS-liikevaihtoa kasvattivat sekä aiempien asiakkuuksien siirtyminen SaaS-asiakkaiksi sekä ohjelmistojen uusmyynti. SaaS-tarjouskannan vuotuinen arvo on vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna kasvanut kaksinkertaiseksi yli kahteen miljoonaan euroon.

Konsultoinnin, joka sisältää ohjelmistotoimitukset, liikevaihto nousi 1 126 tuhanteen euroon (981). Ohjelmistotoimituksia kasvattivat vuoden alkupuolella myydyt merkittävät Lähi-idän projektit. SaaS-liikevaihto nousi 317 tuhanteen euroon (273).

Uusien ohjelmistolisenssien liikevaihto nousi 133 tuhanteen euroon (79). Uusiutuvien ohjelmistolisenssien liikevaihto puolestaan laski 81 tuhanteen euroon (121), mikä johtui pääosin asiakkaiden siirtymisestä SaaS-asiakkaiksi. SaaS liikevaihto kasvoi 16 % ja oli 317 tuhatta euroa (273).

Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen liikevaihto laski 481 tuhanteen euroon (587), mikä johtui pääosin ylläpitotuottojen laskusta kansainvälisessä kanavamyynnissä.

Konsernin liikevaihto kotimarkkinoilla Suomessa laski 2 %, mutta kansainvälinen liikevaihto kasvoi 14 %. Liikevaihdosta kertyi 54 % (57) Suomesta, 25 % (27) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 21 % (16) muualta maailmasta.


Tammi-kesäkuu 2021

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 5 042 tuhatta euroa (4 830) ja kasvoi 5 %. Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 46 % (48).

Liikevaihto Suomessa oli edellisvuoden tasolla (+1 %). Kansainvälinen liikevaihto kasvoi 8 % ohjelmistomyynnin vetämänä.

Konsernin liikevaihdosta 51 % (53) kertyi Suomesta, 24 % (26) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 24 % (21) muualta maailmasta.

TULOSKEHITYS

Huhti-kesäkuu 2021
Konsernin käyttökate oli 3 tuhatta euroa (-60) ja liiketulos -275 tuhatta euroa (-384). Liiketulosta paransivat kasvanut liikevaihto sekä edellisvuotta pienemmät poistot. Konsernin kulut olivat edellisvuoden tasolla.

Katsauskauden tulos oli -231 tuhatta euroa (-321) ja osakekohtainen tulos -0,019 euroa (-0,027) osakkeelta.

Tammi-kesäkuu 2021

Konsernin käyttökate oli tammi-kesäkuussa 569 tuhatta euroa (330) ja liiketulos 11 tuhatta euroa (-339). Liiketulosta paransivat lähinnä kasvanut liikevaihto sekä edellisvuotta pienemmät poistot. Konsernin kulut olivat lähes edellisvuoden tasolla (-1 %).

Konsernin kiinteät kulut olivat katsauskaudella 4 397 tuhatta euroa (4 494). Luottotappiot, jotka sisältyvät kiinteisiin kuluihin, olivat 24 tuhatta euroa (6).

Tulos ennen veroja oli -78 tuhatta euroa (-342) ja katsauskauden tulos -61 tuhatta euroa (-310). Osakekohtainen tulos oli -0,005 euroa (-0,026) osakkeelta.


RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Liiketoiminnan rahavirta kasvoi tammi-kesäkuussa lähinnä parantuneen tuloksen ansiosta 1 211 tuhanteen euroon (921). Vuosineljänneksen lopussa konsernin rahavarat olivat 878 tuhatta euroa (722).

Nettorahoituskulut olivat 88 tuhatta euroa (3). Kuluihin sisältyy kertaluontoinen päättyneeseen projektiin liittyvä takuumaksu, jonka yhtiö suoritti tammikuussa.

Investoinnit olivat tammi-kesäkuussa 379 tuhatta euroa (583), ja ne olivat pääasiassa tuotekehitysinvestointeja.

Konsernin rahoitusasema on hyvä. Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 878 tuhatta euroa (722), minkä lisäksi konsernilla on käytettävissä muita lyhytaikaisia rahavaroja 1,3 miljoonaa euroa. Konsernilla oli katsauskauden lopussa 700 tuhatta euroa lyhytaikaista pankkilainaa, eikä lainkaan pitkäaikaisia pankkilainoja. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -1 % (-23). Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 40 % (50).


TUOTEKEHITYS

QPR innovoi ja kehittää ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Tuotekehityksessä kehitetään seuraavia ohjelmistotuotteita: QPR ProcessAnalyzer, QPR BusinessPortal, QPR EnterpriseArchitect, QPR ProcessDesigner ja QPR Metrics.

Tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella tammi-kesäkuussa 956 tuhatta euroa (1 135) ja tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 358 tuhatta euroa (451). Tammi-kesäkuussa kirjattiin tuotekehityspoistoja 346 tuhatta euroa (434). Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa.


HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 82 henkilöä (88). Keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-kesäkuussa oli 82 (85).

Henkilöstön keski-ikä on 42,3 (42,1) vuotta. Naisia on 22 % (22) ja miehiä 78 % (78) henkilöstöstä. Myynnissä ja markkinoinnissa työskentelee 18 % (17), konsultoinnissa ja asiakaspalvelussa 39 % (44), tuotekehityksessä 35 % (29) ja hallinnossa 8 % (10) henkilöstöstä.

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta, lähinnä konsernin ja tulosyksiköiden liikevaihdon kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Lisäksi yhtiö otti vuonna 2019 käyttöön avainhenkilöiden optio-ohjelman.

OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT
Osakkeen pörssivaihdon kehitys 1-6/2021 1-6/2020 Muutos, % 1-12/2020
Vaihdetut osakkeet, kpl 1 298 011 561 866 131 1 403 426
Vaihto, euroa 2 776 234 1 157 773 140 2 825 365
% osakkeista 10,8 4,7 11,7
Keskimääräinen kaupantekokurssi,
euroa
2,14 2,06 4 2,01
Osake ja markkina-arvo 30.6.2021 30.6.2020 Muutos, % 31.12.2020
Osakkeita yhteensä, kpl 12 444 863 12 444 863 12 444 863
Omat osakkeet, kpl 457 009 457 009 457 009
Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl 0,11 0,11 0,11
Ulkona olevat osakkeet, kpl 11 987 854 11 987 854 11 987 854
Osakkeenomistajat, kpl 1 408 1 193 18 1 240
Päätöskurssi, euroa 2,06 2,04 1 2,24
Osakekannan markkina-arvo, euroa 24 694 979 24 455 222 1 26 852 793
Omien osakkeiden kirjanpidollinen
vasta-arvo yhteensä, euroa
50 271 50 271 50 271
Omien osakkeiden hankintahinta
yhteensä, euroa
439 307 439 307 439 307
Omien osakkeiden osuus yhtiön
osakkeiden lukumäärästä, %
3,7 3,7 3,7


YHTIÖN HALLINNOINTI

Yhtiön hallitus päätti maaliskuussa 2021 kutsua varsinaisen yhtiökokouksen koolle torstaiksi 25.3.2021. Hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan hyväksymän väliaikaisen lainsäädännön nojalla. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien henkilökohtaista läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajilla oli mahdollisuus osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 ei jaeta osinkoa. Yhtiökokous teki yhtiön palkitsemisraportista neuvoa-antavan päätöksen, ja hyväksyi esitetyn palkitsemisraportin.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) jäsentä ja että hallituksen jäseniksi valittiin Pertti Ervi, Matti Heikkonen, Antti Koskela ja Jukka Tapaninen. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Pertti Ervin.

Edelleen yhtiökokous päätti, että QPR Software Oyj:n tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Miika Karkulahti. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin.

Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 25.3.2021 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, https://www.qpr.com/fi/sijoittajat/pörssi-ja-lehdistötiedotteet

Yhtiön toimitusjohtaja Jari Jaakkola ilmoitti 5.5.2021 hallitukselle jättävänsä tehtävänsä yhtiön toimitusjohtajana. Sujuvan siirtymäkauden varmistamiseksi hallitus ja Jaakkola sopivat, että Jaakkola jatkaa tehtävässään arviolta syyskuun alkuun saakka. Hallitus nimitti Jussi Vasaman 24.6.2021 uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään viimeistään 7.10.2021. Vasama on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri erikoistumisalueinaan teollisuusyritysten kansainväliset toiminnot. Hän on toiminut erilaisissa ohjelmistoalan globaaleissa ja alueellisissa johtotehtävissä vuodesta 2012 alkaen.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

QPR tiedotti 5.7.2021 solmineensa heinäkuussa merkittävän sopimuksen QPR ProcessAnalyzer -ohjelmiston myynnistä ja toimituksesta globaalin huipputeknologiayrityksen kanssa. Asiakkaan ensimmäinen prosessilouhintahanke keskittyy konsernipalvelujen hankintaprosesseihin. Hankkeella tuotetaan läpinäkyvyyttä ja liiketoimintahavaintoja monimutkaisista, usein räätälöidyistä, hankintaprosesseista. Hankkeen tavoitteena on nostaa tehokkuutta ja saada aikaan merkittäviä säästöjä.


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

Yhtiö on tunnistanut seuraavat kolme toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, henkilöstö- ja juridiset riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski) sekä rahoitusriskit (valuuttariski ja lyhyen aikavälin rahavirtaan liittyvät riskit). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla.

Katsauskauden lopussa konsernin myyntisaamisista noin 58 % oli euromääräisiä (46). Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna vuosineljänneksen lopussa.

Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2020 toimintakertomuksen sivuilla 22-24, www.qpr.com/fi/sijoittajat/vuosikertomukset

TALOUDELLISET TIEDOTTEET

Vuoden 2021 aikana QPR Software Oyj julkaisee taloudelliset tiedotteet suomen ja englannin kielillä seuraavasti:

Osavuosikatsaus tammi – syyskuu 2021: perjantai 22.10.2021

QPR SOFTWARE OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Jaakkola, puh. 040 5026 397

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

PUOLIVUOSIKATSAUKSEN TAULUKKO-OSIO

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
Tuhatta euroa, ellei toisin
ole mainittu
4-6/
2021
4-6/
2020
Muutos,
%
1-6/
2021
1-6/
2020
Muutos,
%
1-12/
2020
Liikevaihto 2 138 2 041 5 5 042 4 830 4 8 971
Liiketoiminnan muut tuotot 0 25 0 25 100
Materiaalit ja palvelut 297 260 14 634 700 -9 1 422
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 1 692 1 757 -4 3 464 3 497 -1 6 649
Liiketoiminnan muut kulut 146 109 34 375 328 14 753
Käyttökate 3 -60 104 569 330 72 248
Poistot 278 324 -14 558 669 -17 1 183
Liiketulos -275 -384 28 11 -339 103 -936
Rahoitustuotot ja -kulut -8 6 -231 -88 -3 -2 748 -16
Tulos ennen veroja -283 -378 25 -78 -342 77 -952
Tuloverot 52 57 -9 17 32 -48 140
Katsauskauden tulos -231 -321 28 -61 -310 80 -812
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja laimennettu)
-0,019 -0,027 28 -0,005 -0,026 80 -0,068
Konsernin laaja tuloslaskelma:
Katsauskauden tulos -231 -321 28 -61 -310 80 -812
Muut laajan tuloksen erät, jotka
saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteisiksi:
Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät
muuntoerot
0 -1 100 1 0 -3
Laajan tuloslaskelman tulos -231 -322 28 -60 -310 81 -814

KONSERNIN LYHENNETTY TASE
Tuhatta euroa 30.6.2021 30.6.2020 Muutos, % 31.12.2020
Varat
Pitkäaikaiset varat:
Aineettomat hyödykkeet 2 033 2 032 0 2 054
Liikearvo 513 513 0 513
Aineelliset hyödykkeet 153 98 56 176
Käyttöoikeusomaisuuserät 122 151 -19 211
Muut pitkäaikaiset varat 306 183 67 277
Pitkäaikaiset varat yhteensä 3 126 2 976 5 3 231
Lyhytaikaiset varat:
Myynti- ja muut saamiset 1 950 2 129 -8 2 901
Rahavarat 878 722 22 185
Lyhytaikaiset varat yhteensä 2 828 2 850 -1 3 086
Varat yhteensä 5 954 5 827 2 6 317
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma:
Osakepääoma 1 359 1 359 0 1 359
Muut rahastot 21 21 0 21
Omat osakkeet -439 -439 0 -439
Muuntoerot -68 -66 3 -69
Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto
5 5 0 5
Kertyneet voittovarat 1 099 1 600 -31 1 126
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma
1 977 2 481 -20 2 004
Lyhytaikaiset velat:
Korolliset rahoitusvelat 700 700
Korolliset vuokrasopimusvelat 155 153 1 247
Saadut ennakot 1 003 853 18 527
Siirtovelat 1 648 1 816 -9 2 305
Osto- ja muut korottomat velat 472 524 -10 533
Lyhytaikaiset velat yhteensä 3 977 3 346 19 4 313
Velat yhteensä 3 977 3 346 19 4 313
Oma pääoma ja velat yhteensä 5 954 5 827 2 6 317

KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA
Tuhatta euroa 4-6/
2021
4-6/
2020
Muutos,
%
1-6/
2021
1-6/
2020
Muutos,
%
1-12/
2020
Liiketoiminnan rahavirta:
Katsauskauden tulos -231 -321 -28 -61 -310 80 -812
Oikaisut kauden tulokseen 391 278 41 593 667 -11 1 135
Käyttöpääoman muutokset 217 554 -61 896 577 55 45
Maksetut korko- ja muut
rahoituskulut
-88 -5 -1 666 -230 -27 -752 -40
Saadut korko- ja muut
rahoitustuotot
0 11 -96 2 24 92 27
Maksetut verot 17 -5 -435 11 -10 210 -21
Liiketoiminnan rahavirta 305 512 -40 1 211 921 32 334
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin
käyttöomaisuushyödykkeisiin
-222 -283 -22 -379 -583 -35 -1 098
Investointien rahavirta -222 -283 -22 -379 -583 -35 -1 098
Rahoituksen rahavirrat:
Lainojen nostot 0 700 700
Lainojen takaisinmaksut 0 -700 -652 7 -500
Vuokrasopimusvelkojen maksut -49 -76 -138 0 -261
Rahoituksen rahavirta -49 -76 35 -138 -652 79 -61
Rahavarojen muutos 34 153 78 694 -314 321 -825
Rahavarat kauden alussa 857 572 50 185 1 035 -82 1 035
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus -13 -4 -233 -1 1 -25
Rahavarat kauden lopussa 878 722 22 878 722 21 185
Vapaa kassavirta 83 229 832 338 -764

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
Tuhatta euroa Osake-
pääoma
Muut
rahastot
Muunto-
erot
Omat
osakkeet
Sijoitetun
vapaan oman
pääoman
rahasto
Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2020 1 359 21 -66 -439 5 1 882 2 762
Optio-ohjelma 28 28
Kauden laaja tulos -310 -310
Oma pääoma 30.6.2020 1 359 21 -66 -439 5 1 600 2 481
Optio-ohjelma 28 28
Kauden laaja tulos -3 -502 -504
Oma pääoma 31.12.2020 1 359 21 -69 -439 5 1 126 2 004
Optio-ohjelma 33 33
Kauden laaja tulos 1 -61 -60
Oma pääoma 30.6.2021 1 359 21 -68 -439 5 1 098 1 977

LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2021 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS ‑standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2020 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.

AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET
Tuhatta euroa 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020
Aineettomien hyödykkeiden lisäykset:
Hankintameno 1.1. 11 987 11 159 11 159
Lisäykset 358 472 828
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset:
Hankintameno 1.1. 2 869 2 487 2 487
Lisäykset 21 62 382
KOROLLISTEN RAHOITUSVELKOJEN MUUTOS
Tuhatta euroa 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020
Korolliset rahoitusvelat 1.1. 947 784 784
Lainojen nostot 700 21 947
Takaisinmaksut 792 652 784
Korolliset rahoitusvelat 30.6/31.12. 855 153 947

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
Tuhatta euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020 Muutos, %
Yrityskiinnitykset
(yhtiön omassa hallussa)
2 387 2 385 2 387
Vuokrasopimusten perusteella
maksettavat vähimmäisvuokrat:
Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 7 8 7
1-5 vuoden sisällä erääntyvät 3 10 7 -56
Yhteensä 12 19 14 -10
Vakuudet ja vastuusitoumukset
yhteensä
2 398 2 403 2 401

KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
Tuhatta euroa 4-6/
2021
1-3/
2021
10-12/
2020
7-9/
2020
4-6/
2020
1-3/
2020
Liikevaihto 2 138 2 904 2 341 1 801 2 041 2 789
Liiketoiminnan muut tuotot 75 25
Materiaalit ja palvelut 297 337 443 279 260 440
Työsuhde-etuuksista
aiheutuneet kulut
1 692 1 772 1 679 1 474 1 757 1 739
Liiketoiminnan muut kulut 146 228 193 232 109 220
Käyttökate 3 566 27 -109 -60 390
Poistot 278 280 211 304 324 345
Liiketulos -275 286 -184 -413 -384 45
Rahoitustuotot ja -kulut -8 -80 -8 -6 6 -9
Tulos ennen veroja -283 206 -191 -419 -378 36
Tuloverot 52 -35 34 74 57 -25
Katsauskauden tulos -231 170 -157 -345 -321 11

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 1-6/2021 tai 30.6.2021 1-6/2020 tai 30.6.2020 1-12/2020 tai 31.12.2020
Liikevaihto 5 042 4 830 8 971
Liikevaihdon muutos, % 4,4 -4,0 -5,7
Käyttökate 569 330 248
% liikevaihdosta 11,3 6,8 2,8
Liiketulos 11 -339 -936
% liikevaihdosta 0,2 -7,0 -10,4
Tulos ennen veroja -78 -342 -952
% liikevaihdosta -1,5 -7,1 -10,6
Katsauskauden tulos -61 -310 -812
% liikevaihdosta -1,2 -6,4 -9,0
Oman pääoman tuotto (per annum), % -6,1 -23,6 -34,1
Sijoitetun pääoman tuotto (per annum), % 0,7 -20,4 -28,0
Rahavarat 878 722 185
Korollinen nettovelka -23 -569 762
Oma pääoma 1 977 2 481 2 004
Nettovelkaantumisaste, % -1,2 -22,9 38,0
Omavaraisuusaste, % 39,9 49,9 34,6
Taseen loppusumma 5 954 5 827 6 317
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 425 535 1 210
% liikevaihdosta 8,4 11,1 13,5
Tuotekehitysmenot 956 1 135 2 050
% liikevaihdosta 19,0 23,5 22,9
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 82 85 86
Henkilöstö kauden alussa 88 83 83
Henkilöstö kauden lopussa 82 88 88
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja laimennettu)
-0,019 -0,026 -0,068
Oma pääoma/osake, euroa 0,159 0,199 0,161

Tags

QPR Software

2021

half-year financial report

puolivuosikatsausAlkuperäinen artikkeli