Etusivu » Oma Säästöpankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021: Kasvu jatkuu – kaikkien aikojen paras tuloskertymä alkuvuodelta

Oma Säästöpankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021: Kasvu jatkuu – kaikkien aikojen paras tuloskertymä alkuvuodelta

Logo_lokakuu_2017.png

Oma Säästöpankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021: Kasvu jatkuu – kaikkien aikojen paras tuloskertymä alkuvuodelta

| Source:

Oma Säästöpankki Oyj

Oma Säästöpankki Oyj

Seinäjoki, FINLAND

Finnish
English

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 2.8.2021 KLO 8.30, PUOLIVUOSIKATSAUS

Oma Säästöpankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021: Kasvu jatkuu kaikkien aikojen paras tuloskertymä alkuvuodelta

Tämä tiedote on tiivistelmä Oma Säästöpankki Oyj:n (OmaSp) tammi-kesäkuun 2021 puolivuosikatsauksesta, joka on luettavissa kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä olevasta pdf-tiedostosta. Lisäksi yhtiö julkaisee puolivuosikatsauksen yhteydessä Pilari III mukaiset tiedot vakavaraisuudesta ja riskienhallinnasta erillisenä raporttina, joka on saatavilla tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Molemmat raportit ovat saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.omasp.fi.

Toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi:
Alkuvuosi oli historian paras ja kaikki keskeiset tunnusluvut ovat parantuneet kautta linjan. Liiketoimintavolyymit ovat jatkaneet vahvaa kasvuaan ja kustannustehokkuutta on kyetty edelleen parantamaan.

Päätulonlähteet kasvoivat alkuvuoden aikana vahvasti, korkokate 20 % ja palkkituotot 17 %. Liiketoiminnan tuottoihin kirjasimme lisäksi peruspankkihankkeen keskeyttämisestä saadun korvauksen, jonka positiivinen tulosvaikutus on noin 22 miljoonaa euroa. Luottotappiot ovat pysyneet alhaisella tasolla ja luottokannan laatu on edelleen parantunut.

Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde parani alkuvuoden aikana edelleen ja oli 49,6 %. Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE) nousi alkuvuoden aikana 10,6 %:iin.

Toisen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli 38,3 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen tulos ennen veroja tuplaantui ja oli 14,6 miljoonaa euroa.

Alkuvuoden tulos ennen veroja nousi uudelle ennätystasolle ja oli 50 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi huimat 175 % ja oli 24,7 miljoonaa euroa. OmaSp:n taseen loppusumma lähentelee viiden miljardin rajapyykkiä ja kasvoi alkuvuoden aikana 9 %.

Osakkeenomistajien määrä kasvanut merkittävästi
Liiketoiminnan kasvu ja jatkuvasti vahvistunut tuloksentekokyky ovat entisestään parantaneet omistaja-arvoa. Tämä on näkynyt sijoittajien kasvaneena kiinnostuksena OmaSp:tä kohtaan ja uusien omistajien määrä on vuoden aikana 2,5-kertaistunut.

Ennätyksellinen 0,30 euron osinko päästään maksamaan syksyllä voitonjakorajoitusten päätyttyä.

Tulosohjeistusta nostettu
OmaSp on antanut tänä vuonna positiivisen tulosvaroituksen kahdesti ja tulosohjeistusta nostettiin jälleen elokuussa 2021. Lähtökohdat loppuvuodelle ovat erinomaiset.

Eurajoen Säästöpankin fuusio OmaSp:hen etenee suunnitellusti ja liiketoiminnan luovutus on tavoitteena toteuttaa joulukuussa 2021.”

Tammi – kesäkuu 2021
• Korkokate kasvoi vahvasti huhti-kesäkuun aikana 23,8 % ja tammi-kesäkuussa 20,0 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.
• Asuntoluottokanta kasvoi toisen neljänneksen aikana 5,8 %. Edellisen 12 kuukauden aikana asuntoluottokanta kasvoi 22,7 %. Samaan aikaan yritysluottokanta kasvoi 27,6 %.
• Talletuskanta kasvoi toisen neljänneksen aikana 6,6 %. Edellisten 12 kuukauden kasvu oli 20,9 %.
• Palkkiotuottojen ja -kulujen nettoerä kasvoi huhti-kesäkuussa 17,1 % ja tammi-kesäkuussa 17,4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
• Yhtiö tiedotti kesäkuussa sopineensa yhteisymmärryksessä Cognizantin kanssa peruspankkihankkeen keskeyttämisestä. Osana sopimusta Cognizant maksoi OmaSp:lle korvauksen, jolla oli noin 22 milj. euron positiivinen vaikutus yhtiön tulokseen ennen veroja.
• Yhtiö antoi positiivisen tulosvaroituksen kesäkuussa ja tarkensi tulosnäkymäänsä tilikaudelle 2021.
• Liiketoiminnan tuotot yhteensä kasvoivat 143,9 % toisella neljänneksellä ja olivat yhteensä 57,6 milj. euroa. Tammi-kesäkuulta liiketoiminnan tuotot yhteensä kasvoivat 61,9 % ja olivat 86,8 (53,6) milj. euroa.
• Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot laskivat vertailukauteen nähden ja olivat huhti-kesäkuussa 0,8 (3,9) milj. euroa. Alkuvuoden osalta rahoitusvarojen arvonalentumistappiot olivat 3,6 (12,5) milj. euroa.
• Toisen neljänneksen kulu-tuottosuhde parani merkittävästi ja oli 32,0 (56,2) %. Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde parani ollen 47,0 (52,8) %.
• Huhti-kesäkuun tulos ennen veroja kasvoi merkittävästi edelliseen tilikauteen nähden ja oli 38,3 (6,5) milj. euroa. Alkuvuoden tulos ennen veroja kasvoi merkittävästi edelliseen tilikauteen nähden ja oli 50,0 (13,7) milj. euroa.
• Toisen neljänneksen vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi merkittävästi vertailukauteen nähden ja oli 14,6 (7,3) milj. euroa. Alkuvuoden vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 24,7 (9,0) milj. euroa.

Konsernin tunnusluvut
(1 000 euroa)
1-6/2021 1-6/2020 Δ % 2021 Q2 2020 Q2 Δ %
Korkokate 37 668 31 391 20 % 19 669 15 886 24 %
Palkkiotuotot ja -kulut, netto 16 485 14 042 17 % 8 583 7 328 17 %
Liiketoiminnan kulut yhteensä -32 834 -27 524 19 % -18 422 -13 291 39 %
Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot, netto -3 603 -12 453 -71 % -813 -3 922 -79 %
Tulos ennen veroja 49 956 13 678 265 % 38 284 6 457 493 %
Kulu-tuottosuhde, % 38,0 % 51,3 % -26 % 32,0 % 56,2 % -43 %
Taseen loppusumma 4 776 891 3 838 097 24 % 4 776 891 3 838 097 24 %
Oma pääoma 383 434 329 789 16 % 383 434 329 789 16 %
Kokonaispääoman tuotto, ROA % 1,7 % 0,6 % 189 % 2,6 % 0,6 % 341 %
Oman pääoman tuotto, ROE % 21,6 % 6,8 % 217 % 33,1 % 6,5 % 410 %
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 1,34 0,38 256 % 1,03 0,18 477 %
Ydinpääomasuhde (CET1), % 16,4 % 16,4 % 0 % 16,4 % 16,4 % 0 %
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja 24 679 8 966 175 % 14 636 7 276 101 %
Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde, % 49,6 % 55,6 % -11 % 47,0 % 52,8 % -11 %
Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, ROE % 10,6 % 4,5 % 136 % 12,6 % 7,3 % 73 %

Näkymät tilikaudelle 2021 (päivitetty 2.8.2021)
Yhtiö nostaa kesäkuussa tarkennettua vuoden 2021 näkymää ja tulosohjeistustaan vertailukelpoisen tuloksen ennen veroja osalta. Yhtiön vuoden 2021 tulos ennen veroja ja vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvavat merkittävästi edelliseen tilikauteen nähden. Tilikauden tulosta kasvattaa suotuisana jatkunut liiketoiminnan kehitys.

Oma Säästöpankki Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Pasi Sydänlammi, toimitusjohtaja, puh +358 45 657 5506, pasi.sydanlammi@omasp.fi
Sarianna Liiri, talousjohtaja, puh. +358 40 835 6712, sarianna.liiri@omasp.fi
Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh. +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.omasp.fi

OmaSp lyhyesti
OmaSp on kasvava suomalainen pankki ja taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 32 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta 140 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 300 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä, sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. OmaSp:n henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.

Liitteet

Attachments


OmaSp Puolivuosikatsaus 30.6.2021

OmaSp Puolivuosikatsaus 30.6.2021…


OmaSp Pilari III mukaiset tiedot vakavaraisuudesta ja riskienhallinnasta 30.6.2021

OmaSp Pilari III mukaiset tiedot vakavaraisuudesta ja riskienhallinnasta 30.6.2021…Alkuperäinen artikkeli