Etusivu » NEXSTIM OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1–30.6.2021 (TILINTARKASTAMATON)

NEXSTIM OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1–30.6.2021 (TILINTARKASTAMATON)

NEXSTIM OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1–30.6.2021 (TILINTARKASTAMATON)

| Source:

Nexstim Oyj

Nexstim Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish
Swedish

Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto, Helsinki, 13.8.2021 klo 9:00 (EEST)

NEXSTIM OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1–30.6.2021 (TILINTARKASTAMATON)

NEXSTIMIN HISTORIAN PARAS ENSIMMÄINEN VUOSIPUOLISKO LIIKEVAIHDOLLA, LIIKETULOKSELLA JA KATSAUSKAUDEN TULOKSELLA MITATTUNA

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainittu.

Tammi-kesäkuun 2021 yhteenveto

 • Yhtiön liikevaihto kasvoi 83,3 % ja oli 3,0 miljoonaa euroa (1,6)
 • Liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu kasvu oli 89,5 % eli 6,2 prosenttiyksikköä raportoitua kasvua vahvempi
 • Laitteistomyynti oli 1,6 miljoonaa euroa (0,6), jossa kasvua 186,6 %. Jatkuvan liikevaihdon osuus oli 1,4 miljoona euroa (1,1), jossa kasvua 29,3 %
 • Liiketulos oli -0,9 miljoonaa euroa (-1,8), jossa tappio pieneni 50,8 %
 • Katsauskauden tulos oli -0,9 miljoonaa euroa (-1,2)
 • Diagnostiikkaliiketoiminnan (NBS) liikevaihto kasvoi 96,1 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla ollen 1,8 miljoonaa euroa (0,9)
 • Terapialiiketoiminnan (NBT®) liikevaihto kasvoi 67,3 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla ollen 1,2 miljoonaa euroa (0,7)
 • Kevään aikana järjestettiin onnistunut merkintäoikeusanti, joka ylimerkittiin ja uutta pääomaa kerättiin yhteensä 6,6 miljoonaa euroa. Merkintäoikeusannista kerätyt varat nostivat yhtiön omavaraisuusastetta merkittävästi 38,9 %:iin (4,7 %)
 • Nexstimin katsauskauden aikana päivittämän strategian vuosien 2021–2024 painopistealueena on kannattava kasvu Diagnostiikka- ja Terapialiiketoiminnassa

Yleiskuvaus yhtiöstä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva lääkintäteknologiayritys, jonka kehittämä neuronavigoiva TMS-teknologia-alusta (transkraniaalinen magneettistimulaatio, TMS) mahdollistaa potilaiden yksilöllisen hoidon ja diagnostiikan vaikeissa aivosairauksissa ja -häiriössä. Nexstim tarjoaa ratkaisuja noninvasiiviseen eli kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon diagnostiikka- (NBS-laitteisto) ja terapiasovelluksilla (NBT®-laitteisto).

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

Tuhatta euroa 1–6/2021
6kk
1–6/2020
6kk
Muutos-% 1–12/2020
12kk
Liikevaihto 2 958,6 1 614,5 83,3 4 114,0
Henkilöstökulut -2 028,2 -1 597,3 27,0 -3 731,5
Liiketoiminnan muut kulut -1 555,0 -1 363,7 14,0 -2 429,3
Poistot ja arvonalentumiset -172,7 -189,2 -8,7 -366,9
Liiketulos -902,8 -1 836,5 -50,8 -3 332,7
Katsauskauden tulos -946,3 -1 169,1 -19,1 -4 121,6
Tulos per osake (euroa)* -0,17 -1,25 -1,54
Liiketoiminnan rahavirta -1 918,7 -1 560,6 22,9 -2 724,7
Rahat ja pankkisaamiset 6 690,8 4 754,2 40,7 3 455,8
Oma pääoma 3 796,7 288,2 1 217,4 -1 469,1
Omavaraisuusaste (%) 38,94 4,65 34,3 -28,25
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa (kpl)* 6 686 673 4 396 228 4 396 228
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden aikana keskimäärin (kpl)* lukumäärä 5 440 004 938 740 2 676 931
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden raportointikauden lopussa (kpl)* 7 273 773 4 796 368 4 788 348
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä raportointikauden aikana keskimäärin (kpl)* 5 922 617 992 810 2 904 203

*Osakkeiden lukumäärät on taulukossa oikaistu 17.5.2021 tapahtuneella osakkeiden vähentämisellä, jossa osakkeiden lukumäärä jaettiin 100:lla

Tulevaisuudennäkymät

Yhtiö odottaa liiketoimintaennusteiden perusteella, että vuonna 2021 yhtiön liikevaihto jatkaa kasvua ja että tilikauden tulos on tappiollinen.

Toimitusjohtaja Mikko Karvinen kommentoi katsauskauden kehitystä:

Ensimmäinen vuosipuolisko 2021 oli Nexstimille ennätyksellisen nopean kasvun aikaa. Liiketoimintamme on sopeutunut erittäin hyvin COVID-19-pandemian aiheuttamiin toimintaympäristön muutoksiin ja saavutimme ensimmäisen vuosipuoliskon 2021 aikana 3,0 (1,6) miljoonan euron kokonaisliikevaihdon sekä ennätyksellisen 83,3 %:n kasvun. Kasvuvauhti oli erityisen nopeaa johtuen osittain vuonna 2020 saatujen laitteistotilausten toimituksista katsauskauden aikana. Kokonaisliikevaihdosta laitteistomyynnin osuus oli 1,6 (0,6) miljoonaa euroa, jossa kasvua 186,6 %. Lämmin kiitos Nexstimin asiakkaille, henkilöstölle sekä yhteistyökumppaneille ja sijoittajille tämän ennätyksellisen vahvan kehityksen mahdollistamisesta.

Vuosi 2021 käynnistyi myynnin kasvun vauhdittamiseen kohdennetulla investoinneilla, samalla kun keskityimme edelleen nykyisen NBS- ja NBT®-laitteistojemme asiakaskunnan palveluliiketoiminnan turvaamiseen sekä asennettujen laitteiden käyttöasteen nostamiseen. Olen äärimmäisen tyytyväinen siitä, että kasvuvauhdin on mahdollistanut erityisesti vahva uuslaitteistomyynti Diagnostiikkaliiketoiminnassa (NBS) leikkausta edeltävässä aivojen kartoituksessa sekä hyvin kehittynyt jatkuvan liikevaihdon kasvu Terapialiiketoiminnassa (NBT®). Kaikkien kasvutoimien rinnalla aiomme edelleen aktiivisesti seurata COVID-19-pandemiaympäristöä ja sen mahdollisia vaikutuksia liiketoimintaamme loppuvuoden aikana.

Vahvaa kasvua sekä Diagnostiikka- että Terapialiiketoiminnoissa

Diagnostiikkaliiketoiminta (NBS) oli merkittävä tulonlähde Nexstimille katsauskaudella, ja sen liikevaihto kasvoi 96 % ollen 1,8 (0,9) miljoonaa euroa. COVID-19-pandemiasta huolimatta myimme ja toimitimme 7 uutta NBS-laitteistoa katsauskauden aikana. Huolehdimme myös NBS-palveluliiketoiminnan jatkuvuudesta vaikeasta asiakasympäristöstä huolimatta, emmekä menettäneet palvelusopimusasiakkaita, koska sairaaloiden neurokirurgian toimenpiteet jatkuivat lähes ennallaan. Jatkoimme investointeja Diagnostiikkaliiketoiminnan kasvuun muun muassa rekrytoimalla alkuvuoden 2021 aikana uusia myyntitiimin jäseniä Yhdysvaltojen organisaatioomme.

Ensimmäisen vuosipuoliskon 2021 aikana Terapialiiketoiminta (NBT®) kärsi hieman enemmän COVID-19-pandemian vaikutuksista lähinnä paikallisten liikkumisrajoitusten vähentäessä potilaiden halukkuutta ja mahdollisuuksia hakeutua hoitoon. Näistä kielteisistä vaikutuksista huolimatta Terapialiiketoiminnan liikevaihto kasvoi 67 % ensimmäisen vuosipuoliskon 2021 aikana ja oli 1,2 (0,7) miljoonaa euroa. Myimme katsauskauden aikana yhteensä 5 uutta NBT®-laitteistoa; 4 Pohjois-Amerikkaan ja 1 Eurooppaan käytettäviksi vakavan masennuksen hoidossa. Katsauskauden lopussa maailmanlaajuinen asennuskantamme oli yhteensä 33 NBT®-laitteistoa (18 Pohjois-Amerikassa ja 15 Euroopassa ja muualla maailmassa) käytettäväksi masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoitoon.

Nexstimin kassavarat olivat 30.6.2021 yhteensä 6,7 miljoonaa euroa. Ensimmäisen vuosipuoliskon 2021 aikana liiketoiminnan rahavirta oli -1,9 miljoonaa euroa, kun se oli -1,6 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Muutos johtui lähinnä mittavista kertaluonteisista COVID-19-pandemiaan liittyvistä säästötoimista vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Liiketoimintamme ja kasvustrategiamme edistämisen rahoittamista varten keräsimme vuoden 2021 kevään merkintäoikeusannissa yhteensä 6,6 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Tämä ylimerkitty anti kuvastaa sijoittajiemme uskoa ja vahvaa sitoutumista Nexstimin tulevaisuuteen.

Jatkuva liikevaihto tukee kasvua

Näimme myönteisen kehityksen myös jatkuvassa liikevaihdossa, jota ovat edistäneet korkeakatteiset jälkimarkkinoinnin tuotteet koostuen palveluista, tukitoiminnoista, varaosista ja kertakäyttöisistä seurantavälineistä. Jatkuvan liikevaihdon osuus kokonaisliikevaihdosta katsauskaudella oli 46 %. Terapialiiketoiminnan (NBT®) kasvaessa, jatkuvan liikevaihdon osuus kokonaisliikevaihdosta tulee näkemyksemme mukaan kasvamaan tulevaisuudessa. Jatkuva liikevaihto (Terapialiiketoiminnan myynnin kokonaismäärä pois lukien NBT®-laitteistomyynti) kattoi ensimmäisen vuosipuoliskon 2021 aikana 78 % Terapialiiketoiminnan liikevaihdosta. Rullaavan 12 kuukauden aikana Nexstim saavutti keskimäärin 77 tuhatta euroa terapialiikevaihtoa myytyä NBT®-laitteistoa kohden.

Strategian painopiste kasvussa ja kannattavuudessa

Jatkoimme kevään ja kesän aikana strategiamme päivittämistä vuosille 2021–2024. Nexstim mahdollistaa myös jatkossa potilaiden yksilöllisen ja tehokkaan hoidon ja diagnostiikan vaikeissa aivosairauksissa ja -häiriössä. Päivitetty strategiamme nojaa lähivuosina vahvaan kasvuun sekä diagnostiikan että terapian alueilla. Sekä Diagnostiikka- että Terapialiiketoimintamme kasvu- ja kannattavuuskehitys ovat keskeisessä roolissa pyrkiessämme minimoimaan tulevat pääomatarpeemme matkallamme kohti voitollisuutta. Uudet nopeutetut hoitomenetelmät ovat edelleen liiketoimintamme pitkän ajan kehityksen ytimessä. Ne voivat arviomme mukaan muuttaa täysin vakavien aivosairauksien diagnosointiin ja hoitamiseen tarkoitetun TMS-hoidon, ja pilottitutkimuksissamme pyrimme vahvistamaan hoidon entistä suuremman tehokkuuden sekä tuomaan esiin nopeamman hoitoprosessin edut. Valitsemamme terapeuttiset sovellusalueet (MDD, vakava masennus ja krooninen kipu) ovat käyttöaiheita, joissa ainutlaatuisella teknologiallamme saavutetaan jo nyt selviä kliinisiä tuloksia ja vaikutetaan asiakkaidemme toiminnan kannattavuuteen.

Strategian toimeenpano etenee

Operatiivisen liiketoiminnan kannalta kuluva vuosi 2021 on ensimmäinen kokonainen vuosi uudistetun strategiamme toimeenpanossa. Jatkamme myynnin kasvuun kohdennettuja panostuksia molempien sekä Diagnostiikka- että Terapialiiketoiminnan osalta. Keskitymme myös vahvasti palveluliiketoiminnan kehittämiseen sekä asennuskannan käyttöasteen nostamiseen. Diagnostiikkaliiketoiminnassa kaupallinen kehitys tapahtuu sekä oman suoramyynnin (Yhdysvallat ja Saksa) että maailmanlaajuisesti jakelijakumppanuuksien kautta. Pyrimme myös jatkuvasti kasvattamaan vakavan masennuksen hoidossa käyttöä varten asennettujen NBT®-laitteistojen määrää ja teemme tämän uudistetun strategiamme mukaisesti ensisijaisesti yhdessä arvostettujen kumppanien kanssa. Painopistealueena uusissa kumppanuuksissa ovat erityisesti Pohjois-Amerikan suuret markkinat, mutta myös markkinat kohdennetusti EU:ssa ja Aasiassa.

Jatkamme samalla tietoisuuden kasvattamista NBT®-laitteistostamme markkinoilla. Tähän pyrimme lisäämällä NBT®-laitteistolla hoidettavien vakavaa masennusta sairastavien potilaiden määrää. Potilasmäärän lisääntyessä sekä uusien nopeutettujen hoitoprotokollien pilottikokeiden tutkimustiedon karttuessa saamme kerättyä enemmän kliinisiä tietoja, joiden perusteella voimme osoittaa ainutlaatuisen laitteistomme hyödyllisyyden lukuisille masennuspotilaille. Käytämme näitä tietoja markkinointimme tukena ja uskomme sen lisäävän NBT®-laitteistojen käyttöönottoa. Tavoitteenamme on myös jatkaa vahvan, johtavien asiantuntijoiden verkostomme sekä potilasrekisterin hoitodatan hyödyntämistä. Kesäkuussa 2021 julkaisimme kliinisiä tuloksia ensimmäisistä 187 potilaasta, jotka olivat käyneet läpi NBT-hoidon vakavan masennuksen (MDD) hoitamiseksi yhdysvaltalaisissa klinikoissa. Noin 50 % hoidon läpikäyneistä potilaista saavutti kliinisen remission ja 77 % sai kliinisen vasteen hoidon lopussa. Jatkamme näiden arvokkaiden potilasrekisteritietojen keräämistä tavoitteenamme saavuttaa yli 200 potilaan rekisteri vuoden 2021 loppuun mennessä.

Tulevaisuuden kasvupolkujen rakentaminen

Olemme vakuuttuneita siitä, että korostamalla edelleen NBT®-laitteiston ainutlaatuisia ominaisuuksia voimme kasvattaa markkinaosuuttamme. Tämä onnistuu selvästi erottautumalla laitteistollamme markkinoilla tällä hetkellä olevista muista TMS-laitteistoista, joissa ei ole navigointitoimintoa. Tulevaisuudessa navigointitoiminnon tarve tulee todennäköisesti korostumaan entisestään, jolloin voitaisiin hoitaa vakavaa, hoitoresistenttiä masennusta (treatment resistant depression, TRD) sairastavia ja mahdollisten itsemurha-ajatusten vuoksi sairaalahoidossa olevia potilaita. Tämä voi mahdollisesti avata Nexstimille uuden, nykyisestä masennuspotilaiden (MDD) hoidosta erillisen TMS-hoitomarkkinan.

Ymmärtääksemme vielä paremmin Nexstimin NBT®-laitteiston kykyä hoitaa potilaita nopeutetuilla hoitoprotokollilla, käynnistimme Suomessa viime syksyn 2020 aikana kaksi uutta kliinistä pilottitutkimusta. Julkaisimme maaliskuussa 2021 rohkaisevia alustavia tuloksia Kuopion yliopistollisessa sairaalassa tehdyn 10 potilaan vakavan masennuksen hoitoon liittyneestä pilottitutkimuksesta. Tutkimuksessa ei tapahtunut keskeytyksiä, eikä vakavia haittavaikutuksia ilmennyt. Kaikilla kymmenellä potilaalla oireissa havaittiin paranemista lääkärin hoidon lopussa Hamiltonin masennusluokituksen (HAMD-17) tulosasteikolla arvioimana (pisteiden keskimääräinen lasku lähtötasolta 37 %, p < 0,001). Suunnitelmissamme on jatkaa vakavan masennuksen hoidon pilottitutkimusta Kuopion yliopistollisessa sairaalassa toisen vuosipuoliskon 2021 aikana. Odotamme tämän lisäksi alustavia tuloksia Helsingin yliopistollisessa sairaalassa hoitoresistentin kroonisen neuropaattisen kivun hoitoon liittyvästä pilottitutkimuksesta. Arvioimme potilaiden hoitojen jatkuvan vielä vuoden 2021 kolmannen vuosineljänneksen aikana ja tutkimustulokset julkaistaan mahdollisimman pian niiden valmistuttua. Nexstim haluaa yhtiönä olla edelläkävijä tämän mahdollisesti koko TMS-toimialaa ravisuttavan uuden hoitotavan tutkimisessa ja kaupallisessa kehityksessä.

Omistaja-arvoa rakentamassa

Elämme valitettavasti edelleen pitkittyneessä COVID-19-pandemiassa, mutta suhtaudumme silti tällä hetkellä myönteisesti myös koko vuoteen 2021, sen ollessa ensimmäinen täysi vuosi uuden strategiamme toimeenpanossa. Jatkamme Nexstimissä määrätietoisesti työtämme potilaiden yksilöllisen ja tehokkaan hoidon ja diagnostiikan parissa vaikeissa aivosairauksissa ja -häiriössä. Uskomme vahvasti työmme tukevan omistaja-arvon kasvua pitkällä aikavälillä yhä vahvempien kilpailuetujen, nopean kasvun ja parempien taloudellisten tulosten muodossa. Vaikka olemme jälleen optimistisia tulevaisuuden suhteen, jatkamme tarkkaan COVID-19-pandemian kehityksen seuraamista liiketoiminnassamme.

Nexstimin liiketoiminta-alueet

Diagnostiikkaliiketoiminta (NBS)

 • Nexstimin kehittämä NBS-laitteisto on ainoa CE-merkitty ja Yhdysvaltojen lääkelupaviranomaisen FDA:n hyväksymä noninvasiivinen ratkaisu aivojen liikeaivokuoren kartoitukseen ennen aivosyöpäleikkausta. Kliiniset tiedot ovat osoittaneet Nexstimin ainutlaatuisen navigointijärjestelmän arvon leikkausta edeltävässä kartoituksessa potilaan hoitotulosten kannalta.
 • NBS-laitteisto auttaa kirurgeja valmistautumaan entistä paremmin ja toimimaan entistä aktiivisemmin kasvaimen poistamiseksi, kun aivojen puhealueet ja liikeaivokuori voidaan kartoittaa tarkasti ennen leikkausta. Noninvasiivisen laitteiston on osoitettu pidentävän etenemättömyysaikaa 46 prosentilla, kun potilaalla oli matala-asteinen gliooma, verrattuna nykyiseen kultaiseen standardiin.
 • NBS-laitteistoja on myyty noin 190 tutkimusyliopistoon ja johtavaan sairaalaan ympäri maailman.

Terapialiiketoiminta (NBT®)

 • Nexstimin NBT®-laitteisto perustuu ainutlaatuiseen kallon läpäisevään magneettiseen stimulointiteknologiaan (navigated Transcranial Magnetic Stimulation eli nTMS), jolla aivoja voidaan stimuloida yksilöllisesti, tarkasti, toistettavasti ja noninvasiivisesti.
 • Nexstim aloitti kehittämänsä NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteiston markkinoinnin Yhdysvalloissa vakavan masennuksen hoitoon toukokuussa 2018 saatuaan FDA:n hyväksynnän marraskuussa 2017.
 • Vakavasta masennuksesta kärsii yli 300 miljoonaa ihmistä eri puolilla maailmaa. Näistä 20–40 prosentilla ei ole hoitovastetta nykyisiin hoitovaihtoehtoihin. Tämän vuoksi Nexstim painottaa NBT®-laitteistonsa myynnissä ja markkinoinnissa vakavan masennuksen hoitoa.
 • NBT®-laitteistolla on CE-merkintä käytöstä masennuksen ja kroonisen kivun hoidossa.
 • Suunnitelmissa jatkaa 2021 toisen vuosipuoliskon aikana lääketieteellisiä pilottikokeita – tutkimusaiheina nopeutetut hoitoprotokollat sekä vaikea-asteiseen masennukseen että krooniseen neuropaattiseen kipuun liittyen.
 • Aktiivinen 33 kaupallinen NBT®-laitteiston asennuskanta kolmella eri mantereella.

Taloudellinen tiedottaminen

Tilinpäätöstiedote 31.12.2021 päättyvältä tilikaudelta julkaistaan arviolta 28.2.2022.

Tulostiedotustilaisuus 13.8.2021

Yhtiö järjestää kaksi webinaaria sijoittajille, analyytikoille ja medialle perjantaina 13. elokuuta 2021. Toimitusjohtaja Mikko Karvinen sekä talousjohtaja Joonas Juokslahti esittelevät taloudelliset ja toiminnalliset tulokset, jonka jälkeen osanottajat voivat esittää kysymyksiä.

Ensimmäinen webinaari on suomeksi klo 11.00 (EEST). Toinen webinaari järjestetään englanniksi klo 15.00 (EEST).

Ohjeet webinaariin osallistumiseen:

Pyydämme ilmoittautumaan webinaareihin alla olevien linkkien kautta. Ilmoittautuneille lähetetään lisätietoa sähköpostitse.

Webinaari suomeksi 13. elokuuta 2021 klo 11.00 (EEST): Ilmoittaudu tästä >>>
Webinaari englanniksi 13. elokuuta 2021 klo 15.00 (EEST): Ilmoittaudu tästä >>>

Helsingissä, 13.8.2021

Nexstim Oyj

Hallitus

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Mikko Karvinen, Toimitusjohtaja
+358 50 326 4101
mikko.karvinen@nexstim.com

Erik Penser Bank AB (hyväksytty neuvonantaja)
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas diagnostiikka ja hoito.

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian nimeltä SmartFocus®. SmartFocus® perustuu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

SmartFocus® TMS teknologiaa käytetään Nexstimin kehittämässä NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteistossa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Lisäksi Nexstim markkinoi kehittämäänsä, SmartFocus® TMS teknologiaan perustuvaa NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq First North Growth Market Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com.

Liite

Attachments


3.1.1_Nexstim Plc_Half-Yearly Report H1 2021 FIN_12082021_FINAL

3.1.1_Nexstim Plc_Half-Yearly Report H1 2021 FIN_12082021_FINAL…Alkuperäinen artikkeli