Etusivu » KESLA OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 3.8.2021

KESLA OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 3.8.2021

KESLA OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 3.8.2021

| Source:

Kesla Oyj

Kesla Oyj

Joensuu, FINLAND

Keslan puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021

KESLA OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 3.8.2021 klo 9.00

Konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi 6 % edellisvuoden tammi-kesäkuuhun verrattuna. Saadut tilaukset ja tilauskanta nousivat ennätyksellisen korkealle tasolle. Tulos koheni selvästi vertailukaudesta.

Katsauksen vertailukausi on tammi-kesäkuu 2020.

Huhti-kesäkuu 2021 lyhyesti:

 • Konsernin liikevaihto ja liikevoitto kohenivat selvästi vertailukauteen nähden
 • Konsernin liikevaihto kasvoi 27,3 % vertailukaudesta 11,9 miljoonaan euroon (4-6/2020 9,4 miljoonaa euroa).
 • Konsernin liikevoitto EBIT oli 898 tuhatta euroa (115 tuhatta euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 483 tuhatta euroa positiivinen (1 145 tuhatta euroa positiivinen).
 • Osakekohtainen tulos EPS oli 0,23 euroa (0,02 euroa) sekä A- että B-osakkeille.
 • Kertaluonteiset erät: Emoyhtiö purki Amkodoria koskevan luottotappiovarauksen 353 tuhatta euroa kesäkuussa.

Tammi-kesäkuu 2021 lyhyesti

 • Konsernin liikevaihto kasvoi ja liikevoitto koheni merkittävästi
 • Konsernin liikevaihto kasvoi 6 % vertailukaudesta 21,0 miljoonaan euroon (1-6/2020 19,8 miljoonaa euroa).
 • Konsernin liikevoitto EBIT oli 789 tuhatta euroa (246 tuhatta euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1 321 tuhatta euroa positiivinen (2 556 tuhatta euroa positiivinen).
 • Konsernin tilauskanta oli kauden lopussa 24,0 miljoonaa euroa (8,2 miljoonaa euroa).
 • Osakekohtainen tulos EPS oli 0,17 euroa (0,03 euroa) sekä A- että B-osakkeille.

Tilikauden 2021 näkymät

 • Vanha ohjeistus: Vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liikevoiton säilyvän vähintään edellisvuoden tasolla.
 • Uusi ohjeistus: Vuoden 2021 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan selvästi edellisvuodesta.

Keskeiset tunnusluvut (tilintarkastamattomia)

1-6 1-6 4-6 4-6 1-12
1000 euroa 2021 2020 2021 2020 2020
Kasvu
Tilauskanta kauden lopussa 24 017 8 234 24 017 8 234 11 430
Saadut tilaukset 36 161 17 905 21 936 7 178 44 940
Liikevaihto 20 964 19 795 11 933 9 377 39 647
Liikevaihdon muutos, % 5,9 % -20,1 % 27,3 % -22,1 % -16,5 %
Kannattavuus
Liikevoitto (EBIT) 789 246 898 115 567
Liikevoitto, % 3,8 % 1,2 % 7,5 % 1,2 % 1,4 %
Kauden laaja tulos 582 98 771 65 303
Tulos / osake (EPS), EUR * 0,17 0,03 0,23 0,02 0,09
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 6,8 % 2,1 % 15,7 % 2,0 % 2,5 %
Oman pääoman tuotto (ROE), % 9,0 % 1,5 % 24,4 % 2,1 % 2,4 %
Rahoitus
Liiketoiminnan rahavirta 1 321 2 556 483 1 145 5 580
Bruttoinvestoinnit 566 517 184 221 1 285
Taloudellinen asema (kauden lopussa)
Korollinen nettovelka 7 661 9 919 7 661 9 919 7 656
Nettovelkaantumisaste, % 59 % 80 % 59 % 80 % 60 %
Omavaraisuusaste, % 41 % 41 % 41 % 41 % 41 %
Taseen loppusumma 32 294 30 715 32 294 30 715 30 959
Henkilöstö keskimäärin 244 214 245 199 220

* Sekä laimentamaton että laimennusvaikutuksella oikaistu tulos / osake sekä A- että B-osakkeille

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen:

”Ensimmäisen vuosipuoliskon saatujen tilausten kertymä oli ennätyksellinen 36 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu vertailukauteen nähden jäi vielä maltilliseksi noin 6 prosenttiin, koska toimittajaverkoston pullonkaulat rajoittivat hyvän kysyntätilanteen nopeaa hyödyntämistä etenkin ensimmäisellä kvartaalilla. Tilauskanta kasvoi ennätyksellisen suureksi 24 miljoonaan euroon. Onnistuimme nostamaan laskutusvauhtia katsauskauden loppua kohti ja kesäkuun liikevaihto oli erittäin hyvää tasoa. Suotuisan kehityksen vuoksi muutamme tilikauden näkymän aiempaa paremmaksi.

Keslalle keskeisten vientimaiden kysyntä koheni edellisvuodesta selvästi. Erityisen vahvaa kasvu oli Venäjällä, kotimaassa ja lähialueidemme ohessa Pohjois-Amerikassa.

Liikevaihdon kasvu oli vahvaa autonostureiden ja traktorivarusteiden liiketoiminnoissa. Puunkorjuulaitteiden laskutus jäi edellisvuodesta heikon ensimmäisen kvartaalin vuoksi eikä toisen kvartaalin aikana tapahtunut voimakas kasvu riittänyt kattamaan heikkoa alkuvuotta. Varaosamyynnin liikevaihto kasvoi yli 20 % eli selvästi konekauppaa enemmän. Laskutuksen keskimääräinen bruttomyyntikatetaso heikkeni runsaalla prosenttiyksiköllä vertailukaudesta. Ostomateriaalien hintojen nousuun vastattiin normaalia tiheämmin tehdyin hinnastopäivityksin.

Covid-19 pandemian vaikutukset ilmenivät ostomarkkinoilla pidenneinä toimitusaikoina ja materiaalihintojen nousuina. Etätyöjärjestelyt ja hygieniajärjestelyjen tehostaminen pitivät henkilöstön toimintakyvyn hyvänä.

Valko-Venäjälle asetetut henkilöpakotteet rajoittivat yhtiön liiketoimintaa vuoden ensimmäisellä kvartaalilla. Toimitukset Amkodor-Onego -yhtiölle Petroskoihin käynnistettiin kesäkuussa perusteellisten laillisuusselvitysten jälkeen. Tämän Lisäksi Kesla ja Amkodorin EU:ssa sijaitseva hankintayhtiö ovat sopineet Keslan myyntisaamisten maksusta. Hankintayhtiö on hakenut toimivaltaiselta viranomaiselta EU:n pakotteiden soveltamisohjeiden mukaista valtuutusta maksaa kyseinen velka yhtiön jäädytetyistä varoista. Valtuutushakemuksen jättämisen Valtuutushakemuksen jättämisen yhteydessä Kesla purki tehdyn runsaan 350 tuhannen euron luottotappiovarauksen Amkodor-saatavistaan, mikä paransi katsauskauden tulosta kertaluonteisesti.

Konsernin katsauskauden liiketoiminnan nettorahavirta heikkeni edellisvuoden 2,6 miljoonasta eurosta 1,3 miljoonaan euroon, mutta se pystyttiin pitämään selvästi positiivisena voimakkaasta kysynnän kasvusta huolimatta. Nettovelkaantumisaste parani selvästi vertailukauteen nähden, ja omavaraisuusaste pysyi tavoitellulla tasolla. Konsernin tulos koheni selvästi vertailukauteen nähden hyvän toisen kvartaalin ansiosta.

Keslan investointiohjelman, NOSTE-hankkeen, puitteissa yhtiö päätti tilata älykkään särmäyslaitteen, koneistuskeskuksen sekä kolme FMS-hitsaussolua. Hankkeen toteutukset ja sitovat tilaukset ovat tähän mennessä yhteensä 3,2 miljoonaa euroa. Hankkeen viimeisten merkittävien investointien valmistelut ovat loppusuoralla, ja kaikkien suunniteltujen investointien odotetaan olevan tuotantokäytössä ensi kesänä.

Kesla lanseerasi katsauskaudella useita uuden sukupolven 22-sarjan autonosturimalleja sekä järeän 326T traktorikuormaimen ammattikäyttöön urakoitsijasegmenttiin. Kierrätysnostureiden tarjontaa laajennettiin ohjaamollisiin nostureihin. Näiden lisäksi puolustusvoimien tarpeisiin kehitetty traktorin maastokelpoinen monitoimiperävaunu lisälaitteineen saatiin tuotanto- ja myyntivalmiuteen ensimmäisen tilauksen kera kuluneen kvartaalin päätteeksi.

Hyvä kysyntätilanne, vahva tilauskanta ja kasvava tuotantovolyymimme luovat poikkeuksellisen hyvän lähtöaseman tilikauden toiselle vuosipuoliskolle, jonne lähdemme positiivisin odotuksin.”

Toimintaympäristö, markkinakehitys ja tilikauden näkymä

Kesla tilauskanta oli katsauskauden lopussa vertailukauteen nähden lähes kolmikertainen ollen noin 24 miljoonaa euroa (30.6.2019 8,2 miljoonaa euroa). Heinäkuun saatujen tilausten virta pysynyt vahvana ja tilauskanta on jatkanut kasvuaan.

Covid-19-epidemian etenemiseen liittyy edelleenkin epävarmuuksia, jotka voivat vaikuttaa voimakkaasti liiketoiminnan kehittymiseen, vaikka tilanne näyttää paranevan koko ajan. Sellun ja puuraaka-aineen hintatasot ovat nousseet hyvälle tasolle, mikä näkyy voimakkaana metsäteknologian kysyntänä. Ostomarkkinoilla hinnat ovat myös nousseet voimakkaasti. OECD:n ennakoiva suhdanneindikaattori on noussut yli pitkän aikavälin keskiarvonsa ja näyttää jatkavan vielä nousuaan – suhdanne on hyvä ja näyttää kohenevan.

Suotuisan toimintaympäristön, vahvan tilauskannan ja kasvavan tuotantovolyymin perusteella yhtiö päivittää tilikauden 2021 näkymäänsä seuraavasti:

 • Vanha ohjeistus: Vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liikevoiton säilyvän vähintään edellisvuoden tasolla.
 • Uusi ohjeistus: Vuoden 2021 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan selvästi edellisvuodesta.

Kesla Oyj:n taloudellinen tiedottaminen 2021

Tämä tiedote on yhteenveto Kesla Oyj:n tammi-kesäkuun 2021 puolivuosikatsauksesta, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan taulukot sisältävään puolivuosikatsaukseen. Katsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Liiketoimintakatsaus 30.9.2021 tilanteen mukaisesti julkaistaan 21.10.2021.

KESLA OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen, 040 560 9310

JAKELU:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesla.com

Kesla on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka tuottaa asiakkaan alustaan integroituvia, parasta käyttökokemusta tuottavia ja asiakkaan liiketoimintaa edistäviä laadukkaita materiaalinkäsittelyratkaisuja. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2020 40 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 70 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 250 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. #yourlifetimematch

Liite

Attachments


2021_8_osavuosikatsaus_FINAL

2021_8_osavuosikatsaus_FINAL…Alkuperäinen artikkeli