Etusivu » HONKARAKENNE OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2021

HONKARAKENNE OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2021

logo.jpg

HONKARAKENNE OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2021

| Source:

Honkarakenne Oyj

Honkarakenne Oyj

Järvenpää, FINLAND

English
Finnish

HONKARAKENNE OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 26.8.2021 klo 9:00

HONKARAKENNE OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2021

LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS KASVOIVAT MERKITTÄVÄSTI, TILAUSKANTA HISTORIALLISEN SUURI

Vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi 31 prosenttia ja oli 29,6 miljoonaa euroa (H1 2020: 22,6 miljoonaa euroa). Sekä liiketulos että tulos ennen veroja paranivat merkittävästi vuoden takaisesta. Liiketulos kasvoi 70 prosenttia ja oli 1,7 miljoonaa euroa (1,0 miljoonaa euroa). Tulos ennen veroja kasvoi 69 prosenttia ja oli 1,7 miljoonaa euroa (1,0 miljoonaa euroa).

Tammikuu – kesäkuu 2021

  • Honkarakenne-konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 29,6 miljoonaa euroa
    (H1 2020: 22,6 miljoonaa euroa). Liikevaihto nousi edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden 31 prosenttia.
  • Liiketulos sekä oikaistu liiketulos olivat 1,7 miljoonaa euroa (1,0).
  • Tulos ennen veroja oli 1,7 miljoonaa euroa (1,0).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,25 euroa (0,12).

Honkarakenteen tulosohjaus vuodelle 2021 pidetään ennallaan.

Honkarakenteen näkemyksen mukaan vuonna 2021 liikevaihto kasvaa ja tulos ennen veroja on parempi kuin edellisenä vuonna.

Konsernin tilauskanta oli kesäkuun lopussa historiallisen suuri ja oli 60,5 miljoonaa euroa, edellisenä vuonna vastaavaan aikaan se oli 29,2 miljoonaa euroa. Kesäkuun lopussa tilauskanta oli 107 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin.

Konserni on toteuttanut kaikissa toiminnoissaan erityistoimenpiteitä varmistaakseen henkilöstönsä turvallisuuden sekä tuotantonsa ja palveluidensa jatkuvuuden Koronapandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Pandemiasta huolimatta Hongan toiminta- ja asiakaspalvelukyky on säilynyt lähes normaalilla tasolla.

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

AVAINLUVUT 1.1.-30.6.2021 1.1.-30.6.2020 1.1.-31.12.2020
Liikevaihto, MEUR 29,6 22,6 52,9
Liikevoitto/-tappio, MEUR 1,7 1,0 3,1
Oikaistu liikevoitto/-tappio, MEUR 1,7 1,0 3,4
Voitto/tappio ennen veroja, MEUR 1,7 1,0 2,9
Oikaistu voitto/tappio ennen veroja, MEUR 1,7 1,0 3,2
Henkilöstömäärä keskimäärin 176 166 168
Henkilöstömäärä henkilötyövuosina keskimäärin 168 145 153
Tulos/osake, EUR 0,25 0,12 0,48
Omavaraisuusaste, % 53 52 56
Oman pääoman tuotto, % 10 5 21
Oma pääoma/osake, EUR 2,56 2,15 2,49
Nettovelkaantumisaste, % -64 10 -23

Honkarakenne Oyj:n toimitusjohtaja Marko Saarelainen puolivuosikatsauksen yhteydessä:

”Honkarakenteen myynti on kehittynyt maailmanlaajuisesta pandemiasta huolimatta erittäin hyvin. Tämä näkyy erityisesti historiallisen korkeassa tilauskannassa. Hirsi rakennusmateriaalina kiinnostaa enemmissä määrin vapaa-ajankohteiden ja omakotitalojen lisäksi hoiva-, päiväkoti- ja koulurakentamisessa kuin myös suuremmissa asunto- ja aluerakentamiskohteissa. Tilauskanta katsauskauden lopussa oli erinomainen, yli 60 miljoonaa euroa eli 107 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana, ja yli 20 miljoonaa euroa suurempi verrattuna vuodenvaihteeseen.

Katsauskauden aikana on eletty maailmanlaajuisella raaka-ainemarkkinalla erittäin poikkeuksellisia aikoja. Yhä useamman teollisuudenalan raaka-aineissa on esiintynyt merkittäviä saatavuushaasteita. Myös Suomessa on ollut alitarjontaa puuraaka-aineessa ja yleisesti muissa rakennusmateriaaleissa. Korona pandemian aiheuttama raaka-ainepula on aiheuttanut valitettavia ongelmia tuotantoon ja siirtänyt osan toimituksia viikoilla kuluvan vuoden kevään ja kesän aikana. Puuraaka-ainepulan jatkuessa, heijastus vaikutukset kohdistuvat myös osittain loppuvuoden toimituksiin. Raaka-aineen raju hinnan nousu heikentää alan kannattavuutta.

Suomessa liikevaihto kasvoi merkittävästi ja oli 36 prosenttia parempi kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Omakotitalojen myynti on kehittynyt positiivisesti ja erityisesti uudistetun vapaa-ajan mallistot ovat olleet kysyttyjä. Hongan myyntiverkostoa on kotimaassa vahvistettu ja alueellista tavoitettavuutta näin parannettu.

Hongan mallistoa on uudistettu kansainvälisten trendien ja markkinakohtaisen asiakasymmärryksen pohjalta. Uutuusmallistoissa on moderneja omakotitaloja, nostalgisia kesämökkejä ja näyttäviä kakkoskoteja. On ratkaisuja, joista löytyy kaikki mukavuudet, isot maisemaikkunat, luonto vahvasti osana asumista sekä myös perinteikkäitä kesämökkejä nykyajan ratkaisuilla päivitettynä.

Viennissä liikevaihto oli ajankohtaan nähden positiivisella tasolla, ollen 18 prosenttia parempi kuin vuotta aikaisemmin. Katsauskaudella raaka-ainemarkkinalla esiintyneet saatavuushaasteet heijastuivat myös vientitoimituksiin ja ovat aiheuttaneet toimitusaikojen pidentymistä. Myös logistiikan ongelmat, kuten merikonttien saatavuus ja rahtihintojen turbulenssi ovat omalta osaltaan vaikeuttaneet myyntityötä ja viivästyttäneet asiakasprojektien aloitusta. Pandemian negatiiviset vaikutukset jatkuivat etenkin Aasiassa, missä ajoittaiset sulkutoimet sekä liikkuvuuden rajoitukset haittasivat suuresti kaupankäyntiä. Venäjällä myynnin kehitys on ollut positiivista ja kysynnän määrä on ollut selvässä nousussa. Myös viennin muutaman projektikohteen toimitukset saatiin hyvin käyntiin ensimmäisen vuosipuoliskon lopulla. Yleisesti ottaen kysyntä vientialueiden markkinoilla on ollut aktiivista pandemiasta huolimatta ja tilauskanta oli kesäkuun lopussa vahvassa kasvussa.

Japanissa olemme saaneet katsauskauden aikana päätökseen tytäryhtiön uudelleen organisoinnin sekä järjestimme kesäkuun lopulla jälleenmyyntiverkoston myyntipäivät. Loppuvuoden aikana jatketaan muun Aasian alueen organisointia.

Katsauskaudella on käynnistetty useita rekrytointeja vahvistamaan organisaatiota sekä saamaan uutta osaamista Hongan eri toimintoihin kuten esimerkiksi suunnittelu, henkilöstöhallinto, ICT, rakentamispalvelut, projektiliiketoiminta ja myynnin johto. Viimeiset hakuprosessit saadaan päätökseen syksyn aikana ja kokonaisuudessaan organisaatio tulee vahvistettua kuluvan vuoden loppuun mennessä.”

LIIKEVAIHTO

Honkarakenne-konsernin vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi 31 prosenttia 29,6 miljoonaan euroon (22,6).

Honkarakenne esittää liikevaihtotiedot jaoteltuna kahteen osaan: Suomi ja Vienti. Alla on esitetty liikevaihto jaon mukaisena sekä vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon että vertailuvuoden liikevaihtotiedot.

Liikevaihdon maantieteellinen jakauma:

Liikevaihdon jakauma, % 1.1.-30.6.2021 1.1.-30.6.2020 1.1.-31.12.2020
Suomi 74 71 70
Vienti 26 29 30
Yhteensä 100 100 100
Liikevaihto, MEUR 1.1.-30.6.2021 1.1.-30.6.2020 muutos-%
Suomi 21,9 16,1 36
Vienti 7,7 6,5 18
Yhteensä 29,6 22,6 31
Liikevaihto, MEUR 1.7.-31.12.2020 1.1.-31.12.2020
Suomi 20,8 36,9
Vienti 9,5 16,0
Yhteensä 30,3 52,9

Suomi sisältää myös aihiomyynnin ja prosessissa syntyneiden sivutuotteiden myynnin kierrätykseen.

Vienti sisältää kaikki muut maat paitsi Suomen.

TILAUSKANTA

Konsernin tilauskanta oli kesäkuun lopussa historiallisen suuri ja oli 60,5 miljoonaa euroa, edellisenä vuonna vastaavaan aikaan se oli 29,2 miljoonaa euroa. Kesäkuun lopussa tilauskanta oli 107 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Tilauskanta tarkoittaa tilauksia, joiden toimituspäivämäärä on seuraavan 24 kuukauden sisällä. Osassa tilauksia saattaa olla rahoitus- tai rakennuslupaehto.

TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS

Konsernin liiketulos ja tulos ennen veroja paranivat merkittävästi verrattuna vuoden takaiseen. Liiketulos tammi-kesäkuulta oli 1,7 miljoonaa euroa (1,0) ja tulos ennen veroja oli 1,7 miljoonaa euroa (1,0). Oikaisueriä ei ollut tällä katsauskaudella eikä vuotta aikaisemmin. Tuloskehitykseen ja kannattavuuteen on positiivisesti vaikuttanut liikevaihdon kasvu Suomessa, että Venäjällä. Katsauskauden lopulla kannattavuuteen on alkanut vaikuttamaan niin raaka-aineiden hinnannousut kuin raaka-aineiden saatavuusongelmista johtuvat häiriötilanteet.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Katsauskauden lopussa Honkarakenteen rahoitusasema oli hyvä, konsernin omavaraisuusaste oli 53 % (52 %). Nettovelkaantumisaste (gearing) negatiivinen, ja se oli -64 % (10 %). Konsernin nettorahoitusvelat olivat -9,6 miljoonaa euroa (1,2), joten konsernin likvidit varat ylittivät rahoitusvelat. Konsernin likvidit varat olivat 13,0 miljoonaa euroa (3,7). Lisäksi konsernilla on 3,0 miljoonan euron (4,5) shekkitililimiitti, joka ei ollut käytössä tämän katsauskauden lopussa kuten ei ollut vuotta aikaisemminkaan.

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 0,9 miljoonaa euroa (2,2) ilman IFRS 16 -standardin mukaisia käyttöoikeusomaisuuseriä. Katsauskauden investoinnit kohdistuvat pääosin Karstulan tehtaan hirsilinjaston käyttöönoton viimeistelyyn sekä tuotannonkuljetuskalustoon.

TUOTTEET JA MARKKINA-ALUEET

Suomessa liikevaihto kehittyi erinomaisesti ja oli 36 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Myynnin kasvu ja kysyntä on jatkunut erityisen suurena vapaa-ajan rakentamisessa, omakotitalojen osalta kasvu on ollut myönteisen positiivinen ja kysyntä uutuusmalliston osalta kasvava. Projektirakentamisessa on erityisen paljon kysyntää hoiva- ja päiväkotirakentamisessa, sekä erityisesti asunto- ja aluerakentamisen puolella vapaa-ajankeskusten rakennuskohteissa.

Hongan mallistoa uudistettiin kansainvälisten trendien ja markkinakohtaisen asiakasymmärryksen pohjalta. Uutuusmallistoissa on moderneja omakotitaloja, nostalgisia kesämökkejä ja näyttäviä kakkoskoteja. Osa rakentajista etsii modernia ratkaisua, jossa on kaikki mukavuudet, isot maisemaikkunat ja luonto vahvasti osana asumista, jota Hongan Lux-mallisto edustaa. Osa taas kaipaa lapsuuden kesämökkimaisemiin ja toisenlaiseen luonnonläheisyyteen, jossa kertaustyylit ja perinteikkyys kiinnostavat.

Erittäin vahvasta kysynnästä ja osittain toimitusketjuhaasteista johtuen toimitusajat ovat pidentyneet aiemmasta normaalista. Kasvanutta kysyntää voi jatkossa hillitä myös suurempien vapaa-ajan kohteiden, omakotitalojen ja projektirakentamisen osalta raaka-aineiden kohonneet kustannukset.

Viennissä liikevaihto kehittyi positiivisesti ja oli 18 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Katsauskauden jälkipuoliskolla maailmanlaajuisilla raaka-ainemarkkinalla esiintyneet saatavuushaasteet heijastuivat myös vientitoimituksiin ja ovat osaltaan aiheuttaneet toimitusaikojen pidentymistä. Myynnin osalta koronapandemian negatiiviset vaikutukset jatkuivat erityisesti Aasiassa, missä ajoittaiset sulkutoimet sekä liikkuvuuden rajoitukset haittasivat suuresti kaupankäyntiä. Katsauskauden loppupuolella kysyntä Euroopan ja osin Aasian osalta osoittaa elpymisen merkkejä. Venäjällä myynnin kehitys on ollut positiivista ja kysynnän määrä on ollut selvässä nousussa. Muutamat projektikohteen toimitukset saatiin hyvin käyntiin ensimmäisen vuosipuoliskon lopulla. Yleisesti ottaen kysyntä vientialueiden markkinoilla on ollut aktiivista pandemiasta huolimatta. Viennin osalta tilauskanta kesäkuun lopussa oli merkittävästi suurempi kuin vuotta aikaisemmin.

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

Honkarakenne toimii alalla, jossa on havaittavissa kausiluonteisuutta. Etenkin kotimaassa rakentaminen painottuu kesäkaudelle ja siksi toimituksia on enemmän kesällä ja syksyllä kuin talvikaudella. Voimassaolevat markkina- ja kysyntätilanteet huomioiden yhtiö pyrkii tasaamaan kausiluonteisuutta erilaisilla markkinointitoimenpiteillä.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

Konsernin tutkimus- ja kehitysmenot olivat tammi-kesäkuussa 0,2 miljoonaa euroa (0,1), mikä vastasi 0,7 % (0,5 %) liikevaihdosta. Tutkimus- ja kehitystoiminnassa jatkettiin erityisesti suurempiin rakennuksiin soveltuvien hirsirakenteiden tutkimusta ja kehittämistä. Honkarakenteen julkisten ja suurten rakennusten hirsituote hankkeen yhtenä tavoitteena on lisätä puun käyttöä rakentamisessa ilmastotavoitteiden edistämiseksi. Puurakentaminen on osa metsien kestävää käyttöä. Konserni ei ole katsauskaudella aktivoinut kehitysmenoja.

HENKILÖSTÖ

Rekrytointien johdosta ensimmäisellä vuosipuoliskolla konsernin henkilöstömäärä kasvoi etenkin tuotannon ja tukitoimintojen toimihenkilöiden osalta. Konsernissa on ollut ja on edelleen käynnissä rekrytointeja, joilla vahvistetaan organisaatiota suunnittelun, henkilöstöhallinnon, ICT:n, rakentamispalveluiden, projektiliiketoiminnan sekä myynnin johdon osalta. Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä henkilötyövuosina mitattuna oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhteensä 168 (145) henkilöä. Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä työsuhteiden perusteella mitattuna oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhteensä 176 (166) henkilöä.

JOHTORYHMÄ

Katsauskaudella johtoryhmään on tullut muutos talousjohtajan osalta, Leena Aallon siirtyessä toisen työnantajan palvelukseen. Muita osin johtoryhmä on pysynyt samana. Honkarakenteen johtoryhmän muodostavat: toimitusjohtaja Marko Saarelainen, talousjohtaja Leena Aalto (28.2.2021 asti), tuotantojohtaja Juha-Matti Hanhikoski, markkinointijohtaja Sanna Huovinen ja talousjohtaja Maarit Jylhä (1.6.2021 lähtien).

HONKARAKENNE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Honkarakenne Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Honkarakenteen Tuusulan toimipisteessä 16.4.2021. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2020. Yhtiökokous päätti, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että vapaan pääoman rahastosta jaetaan pääoman palautusta 0,18 euroa osakkeelta.

Yhtiön hallitukseen valittiin uudelleen Timo Kohtamäki, Kari Saarelainen ja Kyösti Saarimäki sekä uusina jäseninä Arto Halonen ja Maria Ristola. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kyösti Saarimäki. Samassa kokouksessa hallitus päätti, että se ei perusta valiokuntia.

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Elina Laitinen, KHT.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Yhtiökokous päätti 16.4.2021, että hallitukselle myönnetään valtuutus hankkia omia B-osakkeita enintään 400.000 kappaletta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla hallitus voi antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia vanhoja B-osakkeita enintään yhteensä 1.500.000 kappaletta sisältäen myös ne osakkeet, jotka voidaan antaa erityisten oikeuksien nojalla. Nämä molemmat valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.

OSAKKEET, OSAKEPÄÄOMA JA OMAT OSAKKEET

Katsauskaudella Honkarakenne Oyj:n osakemäärä on yhteensä 6 211 419 osaketta, josta A-lajin osakkeita on 300 096 ja B-lajin osakkeita 5 911 323 kappaletta. Yhtiön osakepääoma ei muuttunut ja oli 9 897 936,00 euroa. Kukin B-lajin osake tuottaa yhden (1) äänen ja A-lajin osake kaksikymmentä (20) ääntä, joten Honkarakenteen kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä katsauskaudella oli yhteensä 11 913 243 ääntä.

Honkarakenteen B-lajin osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small Cap -listalla kaupankäyntitunnuksella HONBS. Noteeratun B-osakkeen ylin kurssi oli 8,48 euroa, alin 4,11 euroa ja katsauskauden päätöskurssi oli 7,02 euroa. B-osakkeen vaihdon arvo oli 17,4 miljoonaa euroa ja vaihdon määrä oli 2,7 miljoonaa osaketta.

Honkarakenne luovutti kesäkuussa yhtiön toimitusjohtajalle 10 000 kappaletta yhtiön B-lajin osaketta osana toimitusjohtajan vuoden 2020 tulospalkkiota. Katsauskauden lopussa konsernin hallussa on omia B-lajin osakkeita 339 385 kappaletta hankintahinnaltaan 1 264 758,66 euroa. Omien osakkeiden osuus yhtiön kaikista osakkeista on 5,46 % ja kaikista äänistä 2,85 %. Omien osakkeiden hankintameno on konsernitilinpäätöksessä kirjattu vähentämään omaa pääomaa.

LIPUTUKSET

Katsauskauden aikana Honkarakenne vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Saarelainen Oy:n omistamien Honkarakenne Oyj:n osakkeiden äänimäärä on noussut 25,75 prosenttiin 26.3.2021.

HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ

Honkarakenne Oyj noudattaa Suomen Arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020. Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä saa lisää tietoa yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.honka.fi.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Honkarakenteen tuotteiden kysyntään vaikuttaa merkittävästi yleinen talouden kehitys, valuuttakurssit ja kuluttajien luottamus omaan talouteensa sekä toimialan kilpailu. Mikäli kysyntä putoaa voimakkaasti, niin sillä voi olla merkittäviä vaikutuksia yhtiön tuloskehitykseen.

Koronaviruspandemia aiheuttaa epävarmuutta edelleen kaikilla yhtiön markkina-alueilla. Pandemian aiheuttaman epävarmuuden kestoa ja kaikkia vaikutuksia liiketoimintaan on vaikea arvioida. Pitkittyessä pandemialla voi olla merkittäviä vaikutuksia Honkarakenteen liiketoimintaan korkeiden raaka-aine hintojen ja mahdollisesti jakeluketjuissa esiintyvien eri häiriötilanteiden osalta.

Taseessa olevien erien arvostus perustuu johdon tämän hetken arvioihin. Mikäli näihin arvioihin tulee muutoksia, saattaa sillä olla vaikutuksia yhtiön tulokseen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Honkarakenteella ei ole merkittäviä katsauskauden jälkeisiä raportoitavia tapahtumia.

RAPORTOINTI

Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat tällä hetkellä yhtiön johdon tiedossa oleviin oletuksiin sekä johdon tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo, että tulevaisuuteen suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi.

Tämä puolivuosikatsaustiedote on laadittu IAS 34 -standardia noudattaen. Puolivuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2020 tilinpäätöksen kanssa. Puolivuosikatsausta laadittaessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2020 lukuun ottamatta 1.1.2021 tai sen jälkeen voimaan tulleita standardeja ja tulkintoja. 1.1.2021 voimaan tulleet uudistetut standardit ja tulkinnat eivät ole vaikuttaneet merkittävästi katsauskaudella esitettyihin lukuihin.

Puolivuosikatsausta ei ole tilintarkastettu ja katsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Honkarakenne noudattaa raportoinnissaan Euroopan arvopaperiviranomaisen (ESMA) suositusta vaihtoehtoisista tunnusluvuista (APM). Vaihtoehtoisella tunnusluvulla tarkoitetaan taloudellista tunnuslukua, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Tämän vuoksi aikaisemman ilmaisun ”ilman kertaeriä” sijasta käytetään termiä ”oikaistu”. Oikaisueriksi yhtiö luokittelee sellaiset merkittävät liiketapahtumat, joiden katsotaan vaikuttavan eri raportointikausien väliseen vertailuun. Tällaisia ovat muun muassa merkittävät uudelleenjärjestelykulut, merkittävät arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja –tappiot tai muut tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat merkittävät tulot tai kulut.

NÄKYMÄT VUODELLE 2021

Honkarakenteen tulosohjeistus vuodelle 2021 pidetään ennallaan.

Honkarakenteen näkemyksen mukaan vuonna 2021 liikevaihto kasvaa ja tulos ennen veroja on parempi kuin edellisenä vuonna.

NÄKYMÄN PERUSTEET

Yhtiön näkemys vuoden 2021 kehityksestä perustuu olemassa olevaan tilauskantaan ja näkemykseen tuotantokustannusten kehittymisestä sekä yhtiössä tehtyihin kehittämistoimenpiteisiin.

HONKARAKENNE OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Marko Saarelainen, puh. 040 542 0254, marko.saarelainen@honka.com tai

talousjohtaja Maarit Jylhä, puh. 040 594 4099, maarit.jylha@honka.com

Tämä ja aiemmat tiedotteet löytyvät yhtiön internetsivulta www.honka.fi.

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.honka.fi

Honkarakenne valmistaa Honka®-tuotemerkillään laadukkaita, terveellisiä ja ekologisia omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia suomalaisesta massiivipuusta. Yhtiö on toimittanut 85 000 rakennusta yli 50 maahan. Talopaketit valmistetaan Suomessa, yhtiön oma tehdas sijaitsee Karstulassa. Vuonna 2020 Honkarakenne-konsernin liikevaihto oli 52,9 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 30 %. www.honka.fi

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
Tilintarkastamaton 1.1.-30.6.2021 1.1.-30.6.2020 1.1.-31.12.2020
MEUR
Liikevaihto 29,6 22,6 52,9
Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,2 0,5
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen muutos
1,8 0,9 0,1
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -21,4 -14,9 -34,6
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -5,0 -4,3 -9,3
Poistot ja arvonalentumiset -1,1 -0,9 -1,8
Liiketoiminnan muut kulut -2,5 -2,6 -4,7
Liikevoitto/-tappio 1,7 1,0 3,1
Rahoitustuotot 0,1 0,1 0,1
Rahoituskulut -0,2 -0,1 -0,3
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,1 0,0 0,0
Voitto/tappio ennen veroja 1,7 1,0 2,9
Tuloverot -0,2 -0,3 -0,1
Katsauskauden voitto/tappio 1,5 0,7 2,8
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot 0,0 0,0 -0,1
Katsauskauden laaja tulos yhteensä 1,4 0,7 2,8
Katsauskauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 1,5 0,7 2,8
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0
1,5 0,7 2,8
Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 1,5 0,7 2,8
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0
1,4 0,7 2,8
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta
katsauskauden tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos
laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 0,25 0,12 0,48
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen
tulos (euroa)
0,25 0,12 0,48

Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa A-laji ja B-laji, joilla on erilainen oikeus osinkoon. B-lajin osakkeille maksetaan jaettavasta voitosta päältäpäin 0,20 euroa ja sen jälkeen maksetaan A-lajin osakkeille samoin 0,20 euroa, jonka jälkeen jäljellä oleva voitto jaetaan tasan kaikkien osakkeiden kesken.

KONSERNITASE
Tilintarkastamaton 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
MEUR
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 13,5 13,0 13,7
Liikearvo 0,1 0,1 0,1
Muut aineettomat hyödykkeet 0,5 0,4 0,5
Osuudet osakkuusyrityksissä 0,4 0,3 0,3
Saamiset 0,1 0,1 0,1
Laskennalliset verosaamiset 1,7 1,5 1,7
16,3 15,4 16,3
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 6,4 5,4 4,6
Myyntisaamiset ja muut saamiset 7,7 4,8 4,3
Verosaamiset 0,4 0,4
Rahavarat 13,0 3,7 7,0
27,5 13,9 16,3
Varat yhteensä 43,8 29,3 32,6
Oma pääoma ja velat 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 9,9 9,9 9,9
Ylikurssirahasto 0,5 0,5 0,5
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 6,3 7,4 7,3
Omat osakkeet -1,3 -1,3 -1,3
Muuntoerot 0,1 0,2 0,1
Kertyneet voittovarat -0,5 -4,1 -1,9
15,0 12,6 14,6
Määräysvallattomien omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä 15,0 12,6 14,6
Pitkäaikaiset velat
Laskennallinen verovelka 0,2 0,1 0,2
Varaukset 0,3 0,2 0,3
Rahoitusvelat 2,7 4,1 3,0
3,2 4,4 3,4
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 24,6 11,3 13,5
Tilikauden verotettavan tuloon perustuvat verovelat 0,1 0,1
Varaukset 0,1 0,1 0,4
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 0,7 0,8 0,8
25,6 12,3 14,6
Velat yhteensä 28,7 16,7 18,0
Oma pääoma ja velat yhteensä 43,8 29,3 32,6

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
Lyhennetty
Tilintarkastamaton
TEUR
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
a) b) c) d) e) f) Yht. g) Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2020 9 898 520 8 034 164 -1 382 -4 696 12 539 0 12 539
Tilikauden tulos 673 673 0 673
Muuntoero 7 7 7
Pääoman palautus -611 -611 0 -611
Osakepalkkioiden vaikutus 72 -61 12 0 12
Oma pääoma 30.6.2020 9 898 520 7 424 171 -1 309 -4 083 12 620 0 12 620
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
a) b) c) d) e) f) Yht. g) Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2021 9 898 520 7 331 111 -1 309 -1 927 14 623 0 14 623
Tilikauden tulos 1 479 1 479 0 1 479
Muuntoero -33 -33 0 -33
Pääoman palautus -1 055 -1 055 0 -1 055
Osakepalkkioiden vaikutus 45 -29 16 0 16
Oma pääoma 30.6.2021 9 898 520 6 275 78 -1 265 -477 15 029 0 15 029

a) Osakepääoma

b) Ylikurssirahasto

c) Sijoitetun vapaan pääoman rahasto

d) Muuntoerot

e) Omat osakkeet

f) Kertyneet voittovarat

g) Määräysvallattomien omistajien osuus

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
Lyhennetty
Tilintarkastamaton 1.1.-30.6.2021 1.1.-30.6.2020 1.1.-31.12.2020
MEUR
Liiketoiminnasta 8,2 -0,1 6,0
Investoinneista, netto -0,7 -2,2 -3,7
Rahoitustoiminnasta yhteensä -1,4 -1,0 -2,4
Lainojen takaisinmaksut -0,2 -0,2 -1,3
Vuokravelkojen takaisinmaksut -0,2 -0,2 -0,4
Pääoman palautus -1,1 -0,6 -0,7
Likvidien varojen muutos 6,0 -3,3 -0,1
Valuuttakurssimuutosten vaikutus rahavaroihin -0,1 0,1
Likvidit varat kauden alussa 7,0 7,1 7,1
Likvidit varat kauden lopussa 13,0 3,7 7,0

KATSAUKSEN LIITETIEDOT

Laadintaperiaatteet

Tämä puolivuosikatsaustiedote on laadittu IAS 34 -standardia noudattaen. Puolivuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2020 tilinpäätöksen kanssa. Puolivuosikatsausta laadittaessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2020 lukuun ottamatta 1.1.2021 tai sen jälkeen voimaan tulleita standardeja ja tulkintoja.

Puolivuosikatsausta ei ole tilintarkastettu ja katsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Tiedotteessa esitetyt luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summasta.

Uudet standardit ja tulkinnat

1.1.2021 voimaan tulleet uudistetut standardit ja tulkinnat eivät ole vaikuttaneet katsauskaudella esitettyihin lukuihin.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Honkarakenne noudattaa raportoinnissaan Euroopan arvopaperiviranomaisen (ESMA) suositusta vaihtoehtoisista tunnusluvuista (APM). Vaihtoehtoisella tunnusluvulla tarkoitetaan taloudellista tunnuslukua, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Tämän vuoksi aikaisemman ilmaisun ”ilman kertaeriä” sijasta käytetään termiä ”oikaistu”. Oikaisueriksi yhtiö luokittelee sellaiset merkittävät liiketapahtumat, joiden katsotaan vaikuttavan eri raportointikausien väliseen vertailuun. Tällaisia ovat muun muassa merkittävät uudelleenjärjestelykulut, merkittävät arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja –tappiot tai muut tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat merkittävät tulot tai kulut.

Honkarakenteen näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää Honkarakennetta koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille tahoille Honkarakenteen toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista ja ovat usein analyytikkojen, sijoittajien ja muiden tahojen käyttämiä. Oman pääoman tuotto, omavaraisuusaste, nettorahoitusvelat ja nettovelkaantumisaste (gearing) esitetään täydentävinä tunnuslukuina, sillä ne ovat yhtiön näkemyksen mukaan hyödyllisiä mittareita Honkarakenteen kyvystä saada rahoitusta ja maksaa velkojaan. Lisäksi bruttoinvestoinnit ja tutkimus- ja kehitysmenot antavat lisätietoja Honkarakenteen liiketoiminnan rahavirtaan liittyvistä tarpeista.

Segmentit

Vuoden 2020 alusta lähtien Honkarakenteella on kaksi maantieteellistä toimintasegmenttiä, jotka yhdistetään yhdeksi raportoitavaksi segmentiksi. Maantieteellisesti myynti jakautuu seuraavasti: Suomi ja Vienti. Johdon sisäinen raportointi vastaa IFRS-raportointia ja tästä syystä erillisiä täsmäytyksiä ei esitetä.

KONSERNIN AINEELLISET HYÖDYKKEET
Tilintarkastamaton 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
MEUR
Hankintameno kauden alussa 51,0 47,5 47,5
Lisäykset 0,9 2,2 3,8
Vähennykset -0,1 -0,1 -0,3
Hankintameno kauden lopussa 51,8 49,7 51,0
Kertyneet poistot kauden alussa -37,3 -35,9 -35,9
Vähennysten kertynyt poisto 0,0 0,1 0,2
Tilikauden poisto -1,0 -0,8 -1,6
Kertyneet poistot kauden lopussa -38,3 -36,6 -37,3
Kirjanpitoarvo kauden alussa 13,7 11,6 11,6
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 13,5 13,0 13,7

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET
Tilintarkastamaton 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
MEUR
Omista veloista
Kiinnitykset 6,0 8,1 6,0
Muut takaukset 7,9 2,5 4,7
Taseen ulkopuoliset vuokravastuut 0,1 0,1 0,1

Lähipiiritapahtumat

Konsernin lähipiiri koostuu tytäryhtiöistä ja osakkuusyrityksistä sekä yhtiön johdosta ja heidän vaikutusvaltayhtiöistään sekä Saarelaisten osakassopimuksen piiriin kuuluvista henkilöistä ja heidän määräysvaltayhtiöistään. Lähipiiriin kuuluva johto koostuu hallituksesta, toimitusjohtajasta ja yhtiön johtoryhmästä. Tavaroiden ja palveluiden hinnoittelu lähipiiriin kuuluvien kanssa perustuu markkinaehtoiseen hinnoitteluun.

Katsauskaudella on tehty tavanomaisia liiketoimia lähipiiriin kuuluvien kanssa seuraavasti: lähipiirille on myyty 0,2 miljoonalla eurolla (0,1) ja lähipiiriltä on ostettu 0,3 miljoonalla eurolla (0,2) tavaroita ja palveluita. Katsauskauden lopussa saatavat lähipiiriin kuuluvilta olivat 0,0 miljoonaa euroa (0,0) ja velat lähipiiriin kuuluville olivat 0,0 miljoonaa euroa (0,0).

KONSERNIN TUNNUSLUVUT
Tilintarkastamaton 1.1.-30.6.2021 1.1.-30.6.2020 1.1.-31.12.2020
Tulos/osake EUR 0,25 0,12 0,48
Oman pääoman tuotto % 10 5 21
Omavaraisuusaste % 53 52 56
Oma pääoma/osake EUR 2,56 2,15 2,49
Nettorahoitusvelat MEUR -9,6 1,2 -3,3
Nettovelkaantumisaste % -64 10 -23
Bruttoinvestoinnit MEUR 0,9 2,2 4,1
% liikevaihdosta 3 10 8
Tilauskanta MEUR 60,5 29,2 39,8
Henkilöstön määrä keskimäärin Toimihenkilöt 109 94 97
Työntekijät 67 72 71
Yhteensä 176 166 168
Henkilöstö keskimäärin henkilötyövuosina Toimihenkilöt 105 90 93
Työntekijät 63 56 60
Yhteensä 168 145 153
Osakkeiden oikaistu lukumäärä ('000) Katsauskauden lopussa 5 872 5 862 5 862
Keskimääräinen tilikaudella 5 872 5 850 5 856

Bruttoinvestoinnit on esitetty ilman IFRS 16 -standardin mukaisia käyttöoikeusomaisuuseriä.

Osakemäärät eivät sisällä konsernin hallussa olevia osakkeita.

Tunnuslukujen laskentakaavat
Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto / tappio
Tulos/osake: ————————————————————-
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin
Voitto / tappio ennen veroja – verot
Oman pääoman tuotto-%: ———————————————————— x 100
Oma pääoma yhteensä, keskiarvo
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma kauden lopussa
Oma pääoma/osake: ————————————————————
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa
Oma pääoma yhteensä
Omavaraisuusaste, %: ———————————————————— x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Nettorahoitusvelat: Rahoitusvelat – rahavarat
Rahoitusvelat – rahavarat
Nettovelkaantumisaste, ———————————————————— x 100
% (gearing): Oma pääoma yhteensä

Alkuperäinen artikkeli