Etusivu » Heeros Oyj: Heeros Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021 (tilintarkastamaton): Sopimusliikevaihdon kasvu jatkui piristyvässä liiketoimintaympäristössä

Heeros Oyj: Heeros Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021 (tilintarkastamaton): Sopimusliikevaihdon kasvu jatkui piristyvässä liiketoimintaympäristössä

Heeros Oyj: Heeros Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021 (tilintarkastamaton): Sopimusliikevaihdon kasvu jatkui piristyvässä liiketoimintaympäristössä

| Source:

Heeros Oyj

Heeros Oyj

HEEROS PALVELUT, FINLAND

Heeros Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021 (tilintarkastamaton):
Sopimusliikevaihdon kasvu jatkui piristyvässä liiketoimintaympäristössä

Selkeä asiakasfokus johti jatkuvien asiakastilausten arvon 90 %:n kasvuun.

Tämä on tiivistelmä Heeros Oyj:n tänään julkistetusta puolivuosikatsauksesta. Täydellinen puolivuosikatsaus taulukoineen on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä ja yhtiön internetsivuilla https://www.heeros.com/sijoittajille/tiedotteet/.

Tammi–kesäkuun 2021 yhteenveto

 • Liikevaihto kasvoi 2 % vertailukaudesta ja oli 4,4 miljoonaa euroa (1–6/2020: 4,3 miljoonaa euroa).
 • Sopimus- ja transaktioliikevaihdosta muodostuva jatkuva liikevaihto kasvoi 1 % ja oli 4,2 miljoonaa euroa (4,1). Sopimusliikevaihto kasvoi 7 % ja oli 2,7 miljoonaa euroa (2,5).
 • Jatkuvien asiakastilausten arvo (ARR, Annual Recurring Revenue) oli yli 650 tuhatta euroa, kasvu vertailukaudesta oli yli 90 %.
 • Käyttökate (EBITDA) kasvoi 116 % ja oli 0,7 miljoonaa euroa (0,3).
 • Liiketoiminnan rahavirta (oikaistu) oli 0,6 miljoonaa euroa (0,6).
 • Käyttökateprosentin ja liikevaihdon kasvuprosentin yhteissumma (Rule of 40) oli 17,7 % (9,6 %).
 • Katsauskauden aikana Heeros ja suomalainen teknologiayritys Qvik solmivat kumppanuussopimuksen, tavoitteena tarjota toimialan parasta mobiilikokemusta yritysasiakkaille.
 • Heeros pitää taloudellisen ohjeistuksensa vuodelle 2021
  ennallaan: Heeros arvioi nostavansa käyttökateprosentin (EBITDA, %:a liikevaihdosta) ja liikevaihdon kasvuprosentin yhteissumman (Rule of 40) 30 %:n tasolle tilikaudella 2021.

Huhti–kesäkuun 2021 yhteenveto

 • Liikevaihto kasvoi 6 % vertailukaudesta ja oli 2,2 miljoonaa euroa (4–6/2020: 2,1 miljoonaa euroa).
 • Jatkuva liikevaihto kasvoi 5 % ja oli 2,1 (2,0) miljoonaa euroa). Sopimusliikevaihto kasvoi 11 % ja oli 1,4 miljoonaa euroa (1,3).
 • Jatkuvien asiakastilausten arvo (ARR, Annual Recurring Revenue) oli lähes 370 tuhatta euroa. Kasvua vertailukaudesta oli yli 70 %.
 • Käyttökate (EBITDA) oli 0,4 miljoonaa euroa (0,6).
 • Liiketoiminnan rahavirta (oikaistu) oli 0,2 miljoonaa euroa (0,4).
 • Käyttökateprosentin ja liikevaihdon kasvuprosentin yhteissumma (Rule of 40) oli 21,3 % (24,4 %).

Avainluvut

Tuhatta euroa Q2/2021 Q2/2020 Muutos % H1/2021 H1/2020 Muutos % Vuosi 2020
Liikevaihto 2 243 2 126 6 % 4 430 4 335 2 % 8 752
Jatkuva liikevaihto1 2 134 2 039 5 % 4 190 4 136 1 % 8 325
Sopimusliikevaihto 1 406 1 270 11 % 2 710 2 525 7 % 5 070
Transaktioliikevaihto 728 770 -5 % 1 480 1 610 -8 % 3 255
Käyttökate (EBITDA) 353 605 -42 % 688 319 116 % 1 429
Käyttökate, % liikevaihdosta 15,8 % 28,5 % 15,5 % 7,4 % 16,3 %
Oikaistu käyttökate (EBITDA)2 399 605 -34% 734 773 -5 % 1 901
Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta 17,8 % 28,5 % 16,6 % 17,8 % 21,7 %
Liikevoitto (EBIT) 45 295 -85 % 62 -301 204
Liikevoitto, % liikevaihdosta 2,0 % 13,9 % 1,4 % -6,9 % 2,3 %
Oikaistu liikevoitto2 91 295 -69 % 108 153 -29 % 676
Oikaistu liikevoitto, % liikevaihdosta 4,0 % 13,9 % -71 % 2,4 % 3,5 % -31 % 7,7 %
Katsauskauden tulos 22 273 -94 % 14 -343 22
Tulos, % liikevaihdosta 1,0 % 12,9 % 0,3 % -7,9 % 0,2 %
Oikaistu katsauskauden tulos 2 59 273 -80 % 51 111 -59 % 494
Oikaistu tulos, % liikevaihdosta 2,6 % 12,9 % -81 % 1,1 % 2,6 % -60 % 5,6 %
Osakekohtainen tulos, euroa
(laimentamaton)
0,01 0,06 -94 % 0,00 -0,08 0,00
Osakekohtainen tulos, euroa
(laimennettu)
0,00 0,06 -94 % 0,00 -0,07 0,00
Liiketoiminnan rahavirta 224 1 170 -81 % 364 1 813 -80 % 1 715
Oikaistu liiketoiminnan rahavirta3 178 436 -59 % 637 625 2 % 1 393
Omavaraisuusaste, % 37,1 % 24,0 % 34,0 %
Oman pääoman tuotto (ROE), % 1,9 % -20,1 % 1,2 %
Rule of 40, % 21,3 % 24,4 % 17,7 % 9,6 % 18,0 %

1 Jatkuva liikevaihto jakautuu kahteen osaan: Sopimusliikevaihto (käyttömaksut ja palvelusopimukset) ja transaktioliikevaihto.
2 Oikaistut luvut sisältävät 37 tuhannen euron oikaisun epäorgaanisen kasvun arviointiin liittyvistä kertaluonteisista kuluista. Käyttökate H1/2020 sisältää 454 tuhatta euroa kauden aikana syntyneitä kertaluonteisia uudelleenjärjestelykuluja; H1/2021 käyttökatteeseen ei ole tehty vastaavia oikaisuja.
3 Oikaistu liiketoiminnan rahavirta sisältää oikaisun vuoden 2020 aikana tehtyjen verojen ja työeläkemaksujen maksujärjestelyistä sekä kertaluonteisista uudelleenjärjestelykuluista.

TOIMITUSJOHTAJA MIKKO PILKAMA:

”Strategiamme mukaisesti keskitymme tänä vuonna asteittaiseen liikevaihdon kasvun kiihdyttämiseen.

Vuoden ensimmäinen puolisko oli Heeroksessa kaksijakoinen: ensimmäinen vuosineljännes oli hiljainen, mutta toisen neljänneksen aikana liiketoiminnassa tapahtui selkeä piristyminen, ja pääsimme asiakastilauksissa hyvään vauhtiin. Voin ilokseni todeta, että Heeroksen kannattavuus jatkoi vahvistumista, vaikka samaan aikaan myynnin ja markkinoinnin panostukset kasvoivat liiketoiminnan kasvun edistämiseksi.

Koronaviruspandemiaan liittyvät rajoitukset sekä yleinen taloudellinen epävarmuus laskivat laskutusvolyymiin pohjautuvaa transaktioliikevaihtoa alkuvuodesta, mutta toisen vuosineljänneksen aikana volyymit kasvoivat selkeästi noin 5 % ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna. Katsauskauden transaktioiden määrä oli kuitenkin edelleen vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen tason alapuolella.

Myynnin vahva veto jatkui ja sopimusliikevaihto kasvoi lupaavasti

Liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä puoliskolla 2 % vertailukaudesta. Sopimusuudistusten ja määrätietoisen myynnin ansiosta erityisesti sopimusliikevaihto kasvoi 7 % vertailukaudesta. Varsinkin toisen vuosineljänneksen aikana sopimusliikevaihto kasvoi vertailukaudesta lupaavasti 11 %. Nykyisten asiakkaidemme liikevaihdon pysyvyysluku (net revenue retention) oli katsauskauden lopussa yli 100 %.

Myynnissä vahva veto jatkui vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, ja ARR (jatkuvien asiakastilausten arvo) tuplaantui 650 tuhanteen euroon katsauskauden aikana. Onnistuimme etenkin uusasiakasmyynnissä touko-kesäkuun aikana, ja toimitustemme vielä toimittamaton ARR (order backlog) oli siksi ennätysvahva, noin 550 tuhatta euroa.

Fokuksemme keskisuuriin yritysasiakkaisiin tuotti tulosta, ja saimme tärkeitä uusia asiakkaita toisen vuosineljänneksen aikana. Vuoden alusta asiakasmäärä kasvoi lähes 1 500 yritysasiakkaalla ja vuoden takaisesta yli 2 600 yritysasiakkaalla, eli noin 20 %. Katsauskauden lopussa Heeroksella oli yli 16 300 loppuasiakasta. Etenkin kirjanpidon ja palkkahallinnon palveluillemme kysyntä oli erityisen vahva.

Heeroksen operatiivinen kannattavuus parani edelleen vuoden ensimmäisellä puoliskolla, ja tämä luo meille hyvän pohjan kasvun kiihdyttämiseen tarvittaville investoinneille. Toisen neljänneksen käyttökate sisältää 37 tuhannen euron oikaisun kertaluonteisista eristä. Nämä erät ovat epäorgaanisen kasvun arviointiin liittyviä kertaluonteisia kuluja sekä Ruotsin tytäryhtiön alasajoon liittyviä kustannuksia, joista on odotettavissa verohyötyjä vuoden 2021 aikana.

Heeroksen tavoitteena on ensisijaisesti kasvaa orgaanisesti, mutta kannattava liiketoiminta avaa mahdollisuuksia myös yritysostoihin. Strategiamme mukaisesti tulemme jatkossakin aktiivisesti tarkastelemaan taloushallinnon digitalisaation ja automaation tuomia konsolidaatiomahdollisuuksia.

Olen tyytyväinen, että käänsimme kauden tuloksen positiiviseksi jo ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Liiketoimintamme kausiluonteisuuden vuoksi vuoden toisen puoliskon tuloskehitys on yleensä alkuvuotta vahvempi, ja myös sen takia katson luottavaisesti loppuvuoteen.

Panostukset liiketoiminnan kehitykseen jatkuivat vahvoina

Katsauskauden aikana Heeros ja suomalainen teknologiayritys Qvik solmivat kumppanuussopimuksen, joka vahvistaa Heeroksen tarjoamaa kuluttajahenkistä ja käyttäjäystävällistä mobiilikokemusta. Kumppanuuden myötä Qvikin vahva käyttökokemusosaaminen mobiilisovellusten kehittämisessä tukee Heeroksen tavoitetta tarjota asiakkailleen helppoja taloushallinnon prosesseja mobiilissa. Alkuvuonna aloitettu mobiilipalveluiden uudistus on saatu hyvään vauhtiin kevään aikana, ja se etenee mallikkaasti yhteistyössä asiakkaidemme ja yhteistyökumppanimme kanssa. Tavoittelemme uuden Heeros mobiilin lanseerausta kuluvan vuoden kolmannen neljänneksen aikana.

Toisella vuosineljänneksellä jatkoimme määrätietoisesti vuoden 2021 tuoteroadmappimme toteutusta. Lanseerasimme ensimmäisellä vuosipuoliskolla useita näkyviä uudistuksia Heeroksen käyttöliittymiin ja lisäsimme automaatiota muun muassa rajapintakehityksellä. Odotamme innokkaasti saavamme pian myös ensimmäisiä asiakaskokemuksia viimeisimmästä tekoälypohjaisesta automaattitiliöintiratkaisustamme, joka on kehitetty partnerimme Snowfoxin kanssa.

Uudistimme ensimmäisellä vuosipuoliskolla myös Heeros -brändiä vastaamaan missiotamme tehdä tulevaisuuden taloushallinnosta helppoa ja sujuvaa. Yksi näkyvä muutos ovat lanseeraamamme uudet tuotenimet, jotka tekevät Heeros palveluiden hankkimisesta ja käytöstä entistä helpompaa. Tästä olemme saaneet hyvää palautetta asiakaskunnastamme.

Katsauskauden aikana Heeros solmi verkkolaskuoperaattorinsa OpenTextin kanssa uuden strategisen kumppanuussopimuksen, joka avaa Heerokselle myyntikanavan uusiin pk-sektorin asiakkuuksiin Euroopassa, mahdollistaa palveluiden laajentamisen uusille markkinoille sekä parantaa nykyasiakkaiden palveluita. Tulevina vuosina tavoitteenamme on vauhdittaa kansainvälistä kasvua ennen kaikkea Heeroksen nykyisillä markkinoilla Pohjoismaissa ja Hollannissa pohjautuen osto- ja myyntilaskuratkaisuumme. Tavoittelemme kasvua etenkin kansainvälisistä keskisuurista yrityksistä suoramyynnillä sekä kumppanijakelukanavien kautta.

Käyttökateprosentin ja liikevaihdon kasvuprosentin yhteissumma (Rule of 40) kasvoi katsauskauden aikana 17,7 %:iin. Toisen vuosineljänneksen aikana yhteissumma oli 21,3%. Liiketoimintamme kausiluonteisuuden vuoksi vuoden toisen puoliskon tuloskehitys on yleensä alkuvuotta vahvempi. Kausiluonteisuus, osaava henkilöstömme ja asiakaskuntamme kasvava tarve virtaviivaistaa, digitalisoida ja automatisoida taloushallintonsa luovat meille hyvät edellytykset päästä asetettuun vuositavoitteeseemme.”
TALOUDELLINEN OHJEISTUS VUODELLE 2021

Heeros pitää ennallaan taloudellisen ohjeistuksensa vuodelle 2021: Heeros arvioi nostavansa käyttökateprosentin (EBITDA, %:a liikevaihdosta) ja liikevaihdon kasvuprosentin yhteissumman (Rule of 40) 30 %:n tasolle tilikaudelta 2021.

TULOSINFO 11.8.2021 KLO 14

Heeros järjestää sijoittajille, analyytikoille ja medialle suunnatun tulosinfon 11.8.2021 kello 14-15. Teams-tilaisuudessa Heeroksen johto kertoo yhtiön tammi-kesäkuun tuloksesta sekä liiketoiminnan kehityksestä. Tapahtuman kieli on suomi. Linkki Teams-kokoukseen on lähetetty ennakkoon ilmoittautuneille. Tilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla tilaisuuden jälkeen yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.heeros.com/sijoittajille/.

Lisätietoja tilaisuudesta:
Toimitusjohtaja Mikko Pilkama
040 828 3717
mikko.pilkama@heeros.com

Liite

Attachments


Heeros puolivuosikatsaus 2021

Heeros puolivuosikatsaus 2021…Alkuperäinen artikkeli