Etusivu » Half-year report

Half-year report

Half-year report

| Source:

Sampo Oyj

Sampo Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

SAMPO OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 4.8.2021 klo 9.30

Sampo-konsernin tulos tammi–kesäkuulta 2021

Sampo-konserni ylsi vahvaan tulokseen kaikilla liiketoiminta-alueillaan tammi–kesäkuussa 2021. Tulos ennen veroja nousi 1 343 miljoonaan euroon (569) ja osakekohtainen tulos kasvoi 1,80 euroon (0,81).

Sampo-konsernin ydinliiketoiminta vahinkovakuutus teki 658 miljoonan (489) suuruisen underwriting-tuloksen tammi-kesäkuussa 2021. Kasvu oli vuositasolla 34 prosenttia. Hastings-kauppa huomioiden, mutta koronaviruspandemian vaikutukset Ifiin ja Topdanmarkiin pois lukien konsernin underwriting-tulos kasvoi 12 prosenttia vuodentakaisesta. Konsernitason yhdistetty kulusuhde parani vuodentakaisesta 1,9 prosenttiyksikköä ja oli 80,7 prosenttia (82,6). Vahva tulos ylittää Sampo-konsernin vuosille 2021–2023 asettamat vuosittaiset taloudelliset tavoitteet vahinkovakuutustoiminnan toiminnallisen tuloksen kasvattamisesta keskimäärin noin 4–6 prosenttia ja alle 86 prosentin yhdistetystä kulusuhteesta.

If raportoi vuoden 2021 tammi–kesäkuulta 443 miljoonan euron (393) suuruisen underwriting-tuloksen. Yhtiön yhdistetty kulusuhde oli 81,1 prosenttia (82,1). Riskisuhteen aleneminen 1,5 prosenttiyksiköllä edesauttoi yhdistetyn kulusuhteen positiivista kehitystä vuositasolla. Vastaava parannus oli nähtävissä, vaikka suurvahingot ja sääilmiöihin liittyvät vahingot, koronaviruspandemian vaikutukset ja aiempien vuosien kehitys eliminoitaisiin laskelmista. Alkuvuoden vahvan kehityksen seurauksena arviota Ifin koko vuoden yhdistetystä kulusuhteesta on parannettu 81,5–83,5 prosenttiin. Ifin maksutulo kasvoi alkupuoliskolla kiintein valuuttakurssein 4,4 prosenttia ja toisella neljänneksellä 7,2 prosenttia. Tulos ennen veroja kasvoi 566 miljoonaan euroon (383).

Topdanmarkin tammi–kesäkuun 2021 tulos ennen veroja oli 208 miljoonaa euroa (38) Sammon tuloslaskelmassa. Yhdistetty kulusuhde parani 82,2 prosenttiin (84,2).

Hastings ylsi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 101 miljoonan euron suuruiseen underwriting-tulokseen. Voimassa olevien vakuutussopimusten määrä säilyi ennallaan 3,1 miljoonassa vuoden alkupuoliskolla ja toisella vuosineljänneksellä, mutta kasvoi 4 prosenttia vuodentakaisesta. Vakuutusmaksut alenivat Ison-Britannian moottoriajoneuvomarkkinoilla vuoden alkupuoliskolla, mutta toisella neljänneksellä nähtiin merkkejä tilanteen vakaantumisesta. Hastingsin operatiivinen kulusuhde oli 76,5 prosenttia – mikä on merkittävästi 88 prosentin suuruista vuositason tavoitetta parempi. Kulusuhteen hyvää kehitystä tuki vahinkofrekvenssin harveneminen koronapandemiaan liittyvien rajoituksien seurauksena erityisesti ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Hastingsin tulos ennen veroja oli 85 miljoonaa euroa, kun huomioidaan 20 miljoonan euron suuruiset poistot.

Mandatumin tammi–kesäkuun 2021 tulos ennen veroja oli 141 miljoonaa euroa (39), kun huomioidaan vastuuvelan täydentäminen 39 miljoonalla eurolla. Sijoitusmarkkinoiden vahva veto tuki tuloskehitystä. Konsernin henkivakuutusyhtiön Mandatum Lifen Solvenssi II -säännösten mukainen oma varallisuus kasvoi 364 miljoonaa euroa, ja yhtiön Solvenssi II -vakavaraisuussuhde kasvoi 21 prosenttiyksikköä 209 prosenttiin (188). Sijoitussidonnainen ja muu yhtiön hallinnoitavana oleva asiakasvarallisuus kasvoi 13 prosenttia 10 352 miljoonaan euroon vuoden lopun 9 192 miljoonasta eurosta.

Sampo myi 25.5.2021 nopeutetulla tarjousmenettelyllä 162 miljoonaa Nordean osaketta, jonka seurauksena konsernin omistusosuus pieneni 4 prosenttiyksikköä 11,9 prosenttiin. Myynnistä syntynyt tuotto oli 1 377 miljoonaa euroa ja siitä syntyi 93 miljoonan euron suuruinen positiivinen kirjanpitovaikutus, joka lasketaan satunnaiseksi eräksi. Nordeaa käsitellään Sampo-konsernin raportoinnissa osakkuusyhtiönä ja sen nettotuloksesta vuoden 2021 alkupuoliskolle kirjattu tulososuus oli 267 miljoonaa euroa (132).

Sampo-konsernin Solvenssi II -vakavaraisuussuhde kasvoi 209 prosenttiin vuoden lopun 176 prosentista ja ensimmäisen vuosineljänneksen lopun 189 prosentista. Kun huomioidaan osinkokertymä vuodelta 2020 maksetun 1,70 euron suuruisen osakekohtaisen osingon mukaisena, vakavaraisuussuhde oli 201 prosenttia. Nordean osakkeiden myynti toisella vuosineljänneksellä paransi vakavaraisuussuhdetta 17 prosenttiyksikköä. Sampo-konserni tavoittelee 170–190 prosentin suuruista Solvenssi II -vakavaraisuussuhdetta.

Sampo-konsernin velkaisuusaste säilyi vakaana 28,4 prosentissa verrattuna 28,6 prosentin velkaisuusasteeseen vuoden 2020 lopussa, mutta kasvoi kuitenkin vuoden ensimmäisen neljänneksen 28,0 prosentista. Kasvu johtui pääosin osingonmaksusta, sillä yhtiö maksoi vuoden toisella neljänneksellä 944 miljoonan euron suuruisen osingon. Sampo-konserni tavoittelee alle 30 prosentin velkaisuusastetta.

Avainluvut 1-6/2021 1-6/2020 Muutos, % 4-6/2021 4-6/2020 Muutos, %
Milj. e
Tulos ennen veroja 1 343 569 136 710 407 74
If 566 383 48 309 254 22
Topdanmark 208 38 442 71 52 37
Hastings 85 38
Osakkuusyhtiöt 369 137 169 243 51 376
Mandatum 141 39 260 65 55 18
Omistusyhteisö (pl. osakkuusyhtiöt) -26 -29 -8 -15 -5 -204
Tilikauden tulos 1 112 469 137 586 330 78
Underwriting-tulos 658 489 34 341 275 24
Muutos Muutos
Tulos/osake, euroa 1,80 0,81 0,99 0,99 0,55 0,43
Tulos/osake markkina-arvoin, euroa 2,66 0,02 2,64 1,27 1,73 -0,46
Oman pääoman tuotto, % 25,2 0,2 25,0

Puolivuosikatsauksen tiedot eivät ole tilintarkastettuja.

Sampo noudattaa Finanssivalvonnan ohjeistusta julkaisemalla puolivuosikatsauksensa tähän pörssitiedotteeseen liitettynä PDF-tiedostona. Puolivuosikatsaus on luettavissa myös osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Sampo-konsernin taloudelliset tavoitteet vuosille 2021–2023 Tavoite 1-6/2021
Konserni Underwriting-tuloksen kasvu keskimäärin 4–6 prosenttia (mid-single-digit) vuositasolla (ilman koronaviruksen vaikutuksia) 34 % (12 % Hastings-kauppa huomioiden, ilman koronan vaikutuksia Ifiin ja Topdanmarkiin)
Konsernin yhdistetty kulusuhde: alle 86 % 80,7 %
Solvenssi II -vakavaraisuussuhde: 170–190 % 209 %
Velkaisuusaste: alle 30 % 28,4 %
If Yhdistetty kulusuhde: alle 85 % 81,1 % (84 % ilman koronan vaikutusta)
Hastings Operatiivinen kulusuhde: alle 88 % 76,5 %
Riskisuhde: alle 76 % 63,4 %

Taloudelliset tavoitteet vuosille 2021–2023 esiteltiin pääomamarkkinapäivässä 24.2.2021.

VUODEN 2021 TOINEN NELJÄNNES LYHYESTI

Sampo-konsernin huhti–kesäkuun 2021 tulos ennen veroja oli 710 miljoonaa euroa (407). Osakekohtainen tulos oli 0,99 euroa (0,55). Toiminnallinen tulos (underwriting-tulos) kasvoi 24 prosenttia vuodentakaisesta ja oli 341 miljoonaa euroa (275). Hastings-kauppa huomioiden, mutta koronapandemian vaikutukset Ifiin ja Topdanmarkiin pois lukien konsernin underwriting-tulos kasvoi 6 prosenttia.

Ifin tulos oli 309 miljoonaa euroa (254) toisella vuosineljänneksellä ja underwriting-tulos kasvoi 8 prosenttia 230 miljoonaan euroon (213). Bruttomaksutulo kasvoi 7,2 prosenttia valuuttakurssimuutokset huomioiden. Yhdistetty kulusuhde säilyi vakaana ja oli 80,7 prosenttia (80,5). Koronaviruspandemian vaikutus aleni 3 prosenttiyksikköön vuodentakaisesta 4 prosenttiyksiköstä. Raportoitu riskisuhde parani 0,4 prosenttiyksikköä ja 1,4 prosenttiyksikköä ilman koronan vaikutusta.

Topdanmarkin yhdistetty kulusuhde oli 79,7 prosenttia (79,7) toisella vuosineljänneksellä ja yhtiön tuloksesta kirjattiin Sammolle 71 miljoonaa euroa (52).

Hastingsin voimassa olevien vakuutussopimusten määrä säilyi vakaana 3,1 miljoonassa kappaleessa toisella vuosineljänneksellä yhtiön kurinalaisen hinnoittelun seurauksena. Ison-Britannian moottoriajoneuvomarkkinoilla näkyi merkkejä tilanteen vakautumisesta erityisesti vuosineljänneksen lopulle tultaessa. Hastingsin toisen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli 38 miljoonaa euroa.

Sammolle kirjattiin Nordean toisen vuosineljänneksen tuloksesta 146 miljoonan euron (48) osuus. 162 miljoonan Nordea-osakkeen myynnistä kirjattiin 93 miljoonan euron suuruinen positiivinen kirjanpitovaikutus Omistusyhteisösegmentin tulokseen.

Mandatumin toisen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli 65 miljoonaa euroa (55). Mandatum Lifen oma varallisuus kasvoi 181 miljoonalla eurolla, minkä ansiosta sen Solvenssi II -vakavaraisuus kasvoi 9 prosenttiyksikköä 209 prosenttiin. Mandatumin hallinnoitavana oleva asiakasvarallisuus kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 675 miljoonaa euroa 10 352 miljoonaan euroon.

KONSERNIJOHTAJAN KOMMENTTI

Sampo-konsernin liiketoiminnot ylsivät vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla poikkeuksetta vahvaan tulokseen. Konsernin tulos ennen veroja kasvoi 1 343 miljoonaan euroon (569). Tulokseen myötävaikuttivat kaikki liiketoiminnot erinomaisella suorituksellaan, mutta haluan nostaa erityisesti esille vahinkovakuutusliiketoimintamme: Hastings-kauppa huomioiden, mutta koronapandemian vaikutukset Ifiin ja Topdanmarkiin pois lukien konsernin underwriting-tulos kasvoi 12 prosenttia vuodentakaisesta. Tämä osoittaa, miten vahvaa taustalla oleva liiketoiminnan kehitys on.

Vahinkovakuutusliiketoiminnassa huomionarvoista on Ifin hyvä suoritus: Toisella vuosineljänneksellä sen maksutulo kasvoi 7,2 prosenttia kiintein valuuttakurssein ja riskisuhde parani 1,5 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta, kun koronaviruspandemian vaikutus jätetään huomiotta. If on tehnyt viime vuosina määrätietoista työtä hinnoittelussaan liiketoimintansa vähemmän kannattavilla alueilla, varsinkin tietyissä osissa Suurasiakkaat- ja Yritysasiakkaat-liiketoimintoja, ja nyt tämä työ tuottaa tulosta korkeampina katteina. Henkilöasiakkaat-liiketoiminnassa on keskitytty saamaan hyötyjä digitaalisista järjestelmistä, joihin on investoitu edellisen vuosikymmenen aikana mittavia summia. Markkinoiden kattavin yhteistyöverkostomme autokaupassa Pohjoismaissa edesauttoi meitä saavuttamaan 26 prosentin markkinaosuuden uusien autojen kaupassa, joka kasvoi 25 prosenttia vuoden takaisesta. Tämä vauhditti Henkilöasiakkaat-liiketoiminnan asiakasmäärän kasvua 3,2 miljoonaan kotitalouteen, joista monilla on useita Ifin vakuutuksia.

Sampo etenee Hastings-integraatiossa hyvää vauhtia. Vuoden alkupuoliskolla identifioimme parhaiden käytäntöjen vaihdosta Ifin kanssa koituvan vuositasolla kustannushyötyjä 30 miljoonaa euroa ja pääoman käytön tehostamisen tuovan toiset 15 miljoonaa euroa. Yhdessä nämä muodostavat yli 30 prosenttia Hastingsin tuloksien keskiarvosta ennen veroja vuosina 2018–2020, ja arviomme mukaan ne ylittävät yrityksen osakkeista maksamamme preemion. Kun huomioidaan vielä kyseisestä yhtiöstä maksamamme houkutteleva hinta, uskon että tästä syntyy vankka pohja, jolle tuottaa jatkossa merkittävää lisäarvoa hyödyntäen Hastingsin johtavaa asemaa Ison-Britannian digitaalisilla vahinkovakuutusmarkkinoilla.

Toukokuussa Sampo eteni jälleen tavoitteessaan keskittyä entistä vahvemmin vahinkovakuutustoimintaan: Myimme 162 miljoonaa Nordean osaketta ja sen myötä omistusosuutemme yhtiössä laski 11,9 prosenttiin. Sampo on edelleen Nordean ylivoimaisesti suurin omistaja, joten olen ilolla seurannut pankin erinomaista kehitystä ja uutisia, joiden mukaan EKP poistaa voitonjakoon liittyvät rajoitukset lokakuusta 2021 alkaen. Tästä huolimatta katson, että pitkällä aikavälillä paras arvonluontipotentiaali on vahinkovakuutustoiminnassa; olemme siten edelleen sitoutuneita vähentämään omistustamme Nordeasta merkittävästi syyskuuhun 2022 mennessä. Taseemme vahvistuessa Nordea-osakkeiden myynnin myötä hyödynnämme myynnistä saatuja varoja vahinkovakuutusliiketoimintaa täydentäviin yritysostoihin tai jaamme ne osakkeenomistajille, kuten kerroimmekin jo helmikuussa 2021 järjestetyssä pääomamarkkinapäivässämme.

Näin lopuksi totean vielä, että olen mielissäni liiketoimintojemme vahvasta vireestä. Uskon, että olemme hyvässä asemassa yltääksemme vahvaan kehitykseen myös vuoden jälkipuoliskolla ja että saavutamme kunnianhimoiset strategiset tavoitteemme. Odotan innolla mahdollisuutta päästä keskustelemaan liiketoiminnastamme yksityiskohtaisemmin tulevissa yritystapahtumissa ja sijoittajille suunnatuilla road show -kiertueilla.

Torbjörn Magnusson
konsernijohtaja

TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

Näkymät vuodelle 2021

Sampo-konsernin vakuutusliiketoimintojen odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2021, mutta niiden markkinaehtoiset tulokset varsinkin henkivakuutustoiminnassa ovat vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen.

Ifin odotetaan saavuttavan 81,5–83,5 prosentin yhdistetyn kulusuhteen vuonna 2021.

Topdanmark julkaisee oman tulosennustemallinsa vuosineljänneksittäin.

Hastings etenee suunnitelman mukaisesti kohti taloudellisia tavoitteitaan, mutta koronavirus, lainsäädäntöuudistukset ja Britannian EU-ero aiheuttavat edelleen epävarmuutta.

Nordea keskittyy jatkossakin luomaan erinomaisia asiakaskokemuksia, kasvattamaan tuottoja ja optimoimaan toiminnan tehokkuuden. Yhtiö on matkalla vuodelle 2022 asetettuihin tavoitteisiin.

Konsernin suurimmat riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä

Sampo-konserni altistuu päivittäisessä liiketoiminnassaan erilaisille riskeille ja epävarmuustekijöille ensisijaisesti erillisinä johdettujen keskeisten liiketoimintayksiköidensä välityksellä.

Sampo-konsernin kannattavuuteen ja sen vaihteluihin vaikuttavat eniten markkina-, luotto- ja vakuutusriskit sekä operatiiviset riskit, joita keskeiset liiketoimintayksiköt kvantifioivat itsenäisesti. Konsernitasolla riskien lähteet ovat samoja, mutta hajautusvaikutusten takia ne eivät ole suoraan yhteenlaskettavissa.

Ennalta arvaamattomat, merkittävät tapahtumat voivat vaikuttaa Sampo-konsernin kannattavuuteen välittömästi. Epävarmuustekijöiden identifiointi on helpompaa kuin epävarmuustekijöiden todennäköisyyksien, ajoituksen ja mahdollisten taloudellisten vaikutusten laajuuden arviointi. Koronaviruspandemia ja viruksen tukahduttamiseen liittyvät toimet tuovat talouden ja pääomamarkkinoiden kehitykseen tällä hetkellä merkittävää epävarmuutta. On olemassa myös lukuisia yleisesti tunnistettuja makrotaloudellisia ja poliittisia tekijöitä sekä muita epävarmuuden lähteitä, jotka voivat vaikuttaa finanssialaan monella tavoin negatiivisesti.

Muita epävarmuuden lähteitä ovat toimintaympäristön ennalta arvaamattomat rakenteelliset muutokset sekä jo tunnistetut toimintaympäristöön vaikuttavat trendit ja mahdolliset vaikutuksiltaan suuret tapahtumat. Näillä ulkoisilla tekijöillä voi olla vaikutuksia Sampo-konsernin liiketoiminnan harjoittamiseen myös pitkällä aikavälillä. Esimerkkejä tunnistetuista trendeistä ovat demografiset muutokset, kestävän kehityksen teemat ja teknologinen kehitys esimerkiksi keinoälyn ja digitalisaation saralla mukaan lukien kyberturvallisuuteen liittyvät uhat.

KORONAVIRUSPANDEMIAN VAIKUTUKSET SAMPO-KONSERNIIN

If

Vahinkofrekvenssin harventuminen ennen kaikkea moottoriajoneuvo- ja matkavakuutuksissa alensi korvauskuluja vuoden alkupuoliskolla. Tämä kehitys oli seurausta hallitusten koronaviruspandemian etenemisen hillitsemiseksi asettamista rajoituksista. Koronavirustilanne vaikutti Ifin riskisuhteeseen noin 3 prosenttiyksikköä positiivisesti sekä vuoden alkupuoliskolla että toisella vuosineljänneksellä. Moottoriajoneuvovahinkojen määrä oli toisella vuosineljänneksellä suurempi kuin vuotta aiemmin, mutta silti matalampi kuin pandemiaa edeltävinä aikoina. Vahinkofrekvenssien odotetaan normalisoituvan sen seurauksena, että väestön rokottaminen etenee ja rajoitukset poistuvat.

Koronakriisi ei vaikuttanut Ifin maksutulokehitykseen merkittävästi tammi–kesäkuussa 2021. Henkilöasiakasliiketoiminnassa koronakriisi vaikutti ensisijaisesti matkavakuutuksiin, joiden myynti oli edelleen pandemiaa edeltävää aikaa pienempää. Yritysasiakassegmenteissä sillä oli pieni vaikutus työtapaturmavakuutusten maksutuloon Suomessa.

Topdanmark

Topdanmark on kuvannut koronaviruspandemian vaikutuksia toimintaansa 16.7.2021 julkaisemassaan puolivuosikatsauksessa. Englanninkielinen raportti on saatavilla osoitteessa www.topdanmark.com.

Hastings

Moottoriajoneuvovahinkojen frekvenssi on pysynyt matalana koko koronapandemian aikana, sillä moottoriajoneuvojen käyttö on vähentynyt sen seurauksena, että koronapandemian leviämisen estämiseksi asetettiin kansallisia ja alueellisia rajoituksia. Vahinkokuluja kasvattivat moottoriajoneuvojen käytön kasvu rajoitusten poistuessa vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä.

Hastings ei tarjoa vakuutuksia sellaisissa vakuutusluokissa, kuten matkavakuutuksissa tai keskeytysvakuutuksissa, joihin koronavirus on vaikuttanut negatiivisesti.

Mandatum

Koronaviruspandemialla ei ollut merkittäviä taloudellisia vaikutuksia Mandatumiin toisella vuosineljänneksellä.

LIIKETOIMINTA-ALUEET

If

If raportoi vuoden alkupuoliskolta 443 miljoonan euron (393) suuruisen underwriting-tuloksen. Kasvu oli vuositasolla 13 prosenttia. Kasvua vauhditti yhdistetyn kulusuhteen 1,0 prosenttiyksikön suuruinen koheneminen 81,1 prosenttiin ja maksutulon 4,4 prosentin suuruinen kasvu kiintein valuuttakurssein. Koronaviruspandemian vaikutukset pois lukien underwriting-tulos kasvoi vuositasolla 7 prosenttia, joka oli Ifille määritellyn vuosittaisen mid single digit -muotoisen (noin 4–6 prosenttia) kasvutavoitteen ylähaarukassa.

Yhtiön toisen neljänneksen underwriting-tulos oli 230 miljoonaa euroa (213), jolloin kasvua tuli 8 prosenttia vuositasolla. Maksutulo kasvoi kiintein valuuttakurssein 7,2 prosenttia ja yhdistetty kulusuhde säilyi vakaana 80,7 prosentissa (80,5). Koronaviruspandemian vaikutukset pois lukien toisen vuosineljänneksen toiminnallinen tulos kasvoi vuositasolla 15 prosenttia.

Ifin bruttomaksutulo oli 3 045 miljoonaa euroa (2 846) tammi–kesäkuussa 2021. Maksutulo kasvoi kiintein valuuttakurssein 4,4 prosenttia Henkilöasiakkaiden, Suurasiakkaiden ja Baltia-liiketoiminnan vahvan kehityksen ansiosta. Maksutulo kasvoi toisella vuosineljänneksellä 7,2 prosenttia Yritysasiakkaat-liiketoiminnan kehityksen selkeän paranemisen myötä.

Ifin Henkilöasiakasliiketoiminnan bruttomaksutulo kasvoi vuoden alkupuoliskolla 4,9 prosenttia. Toisella vuosineljänneksellä kasvu ylsi 5,8 prosenttiin ylittäen siten hieman ensimmäisen vuosineljänneksen kasvuluvun. Maantieteellisesti tarkastellen Henkilöasiakasliiketoiminnan kasvu oli suurinta Ruotsissa ja Norjassa. Henkilöasiakasliiketoiminta hyötyi pohjoismaisen uusien autojen myynnin 25 prosentin kasvusta; Ifillä on Pohjoismaiden kattavin yhteistyökumppaniverkosto autokaupassa ja sen myötä yhtiö ylsi vuoden ensimmäisellä puoliskolla 26 prosentin markkinaosuuteen uusista autovakuutuksista. Henkilöasiakasliiketoiminnan asiakasuskollisuus säilyi alkuvuonna vakaana noin 90 prosentissa ja asiakkaiden suositteluhalukkuutta mittaava NPS-lukema kasvoi 61:een vuodenvaihteen 60:stä. Matkavakuutusten heikentynyt kysyntä heijastui negatiivisesti Henkilöasiakasliiketoiminnan maksutulokehitykseen.

Yritysasiakasliiketoiminnan bruttomaksutulon kasvu oli 2,8 prosenttia kiintein valuuttakurssein vuoden alkupuoliskolla, kun taas toisella vuosineljänneksellä kasvu ylsi 10,2 prosenttiin. Toisen vuosineljänneksen parantuneen kehitystrendin taustalla oli pääasiallisesti Ruotsin ja Suomen hyvä kehitys. Suomessa koronaviruspandemiaan liittyvät hinnantarkistukset vaikuttivat työtapaturmavakuutusten volyymikehitykseen negatiivisesti ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Yritysasiakkaiden aiemmin vankka asiakasuskollisuus vahvistui Pohjoismaissa vielä hieman entisestään. Myynti digitaalisten kanavien välityksellä, Yritysasiakasliiketoiminnan keskeinen painopiste, kaksinkertaistui vuodentakaisesta.

Suurasiakasliiketoiminnan bruttomaksutulo kasvoi kiintein valuuttakurssein huomioiden 5,4 prosenttia ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja 8,5 prosenttia toisella vuosineljänneksellä. Kasvua vauhdittivat merkittävät hinnankorotukset ja vahva asiakasuskollisuus, sillä sopimuksia uusittiin vilkkaasti. Suurasiakkaiden maksutulokasvu tuli pääasiassa Ruotsista ja Norjasta samaan aikaan, kun kutistunut työtapaturmavakuutusmarkkina heijastui negatiivisesti maksutuloon Suomessa. Monivuotisilla projekteihin liittyvillä vakuutuksilla oli negatiivinen vaikutus maksutulon kasvuun vuositasolla.

Baltian liiketoiminnan kasvu oli keskimääräistä markkinakasvua nopeampaa ja sitä edesauttoi Ifin vahvan kilpailuaseman vauhdittama vakuutussopimuksien määrän kasvu.

Yhdistetty kulusuhde oli vuoden 2021 alkupuoliskolla 81,1 prosenttia eli 1,0 prosenttiyksikön parempi kuin vuotta aiemmin (82,1), mutta pysyi toisella vuosineljänneksellä vakaana 80,7 prosentissa (80,5). Koronaviruspandemian vaikutukset pois lukien yhdistetty kulusuhde parani 0,8 prosenttiyksikköä toisella neljänneksellä.

Suurvahingot olivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla prosenttiosuutena nettovakuutusmaksutuotoista ilmaistuina 1,4 prosenttiyksikköä (2,1) odotuksia suuremmat. Toisella vuosineljänneksellä suurvahinkokehitys ylitti odotukset 2,7 prosenttiyksiköllä (2,4). Suurvahinkojen kasvu toisella vuosineljänneksellä liittyy pääosin Suurasiakasliiketoiminnan kiinteistövahinkoihin Ruotsissa.

Sääilmiöihin liittyvät vahingot ylittivät vuoden alkupuoliskolla hieman normaalitason ja olivat noin 1 prosenttiyksikön suuremmat kuin vuotta aiemmin. Toisella vuosineljänneksellä säähän liittyviä vahinkoja kertyi ns. normaali määrä ja ne olivat vastaavalla tasolla kuin vuotta aiemmin.

Koronaviruspandemialla ja siihen liittyvillä rajoituksilla oli noin 3 prosenttiyksikön positiivinen vaikutus yhdistettyyn kulusuhteeseen ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Toisella vuosineljänneksellä saatu noin 3 prosenttiyksikön suuruinen koronavaikutus jäi prosenttiyksikön matalammaksi kuin vastaavana ajankohtana vuosi sitten, jolloin sillä oli noin 4 prosenttiyksikön vaikutus liiketoimintaan. Pandemiaan liittyvät vaikutukset liiketoimintaan vähenivät vuoden 2021 alkupuoliskolla viruksentorjuntaan liittyvien rajoitusten ja suositusten höllentyessä Pohjoismaissa.

Aiempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varatun korvausvastuun purulla oli 4,0 prosenttiyksikön vaikutus yhdistettyyn kulusuhteeseen sekä vuoden 2021 alkupuoliskolla että toisella neljänneksellä. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla se laski vuoden 2020 alkupuoliskosta, jolloin se oli 4,7 prosenttiyksikköä, toisella vuosineljänneksellä se oli hieman korkeampi kuin vertailuajankohtana vuoden 2020 toisella neljänneksellä, jolloin se oli 3,7 prosenttiyksikköä. Suurin osa korvausvastuun purusta kohdistui Ruotsin liikennevakuutuskantaan.

Riskisuhde koheni 1,5 prosenttiyksikköä 59,9 prosenttiin (61,4) ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Riskisuhteen kasvu oli noin 1,5 prosenttiyksikköä myös ilman suurvahinkoja ja sääilmiöihin liittyviä vahinkoja sekä aiempien vuosien kehityksen ja koronaviruspandemian vaikutusten huomiointia. Toisen vuosineljänneksen riskisuhde parani vuositasolla 0,5 prosenttiyksikköä 58,8 prosenttiin (59,3). Suurvahingot ja sääilmiöihin liittyvät vahingot sekä koronaviruspandemian vaikutukset ja aiempien vuosien tuloskehitys huomioiden toisen vuosineljänneksen riskisuhde parani arviolta noin 1,4 prosenttiyksikköä vuositasolla. Riskisuhteen paraneminen johtuu ensisijaisesti Ifin hinnoitteluun liittyvistä uudistuksista erityisesti Yritysasiakkaat- ja Suurasiakkaat-liiketoiminnoissa sekä jatkuvasta riskien valintaan liittyvästä kehitystyöstä.

Toimintakulusuhde kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 0,4 prosenttiyksikköä 21,2 prosenttiin (20,8). Toisella neljänneksellä toimintakulusuhde kasvoi 0,7 prosenttiyksikköä 21,2 prosentista 21,9 prosenttiin. Kasvu johtuu IT-kuluista sekä yleisen aktiviteetin kasvusta vuodentakaiseen verrattuna.

Ifin sijoitustoiminnan tulos oli vahva, 138 miljoonaa euroa (6), osake- ja korkomarkkinoiden suotuisan kehityksen ansiosta. Sijoitetun pääoman tuotto markkina-arvoin oli 2,5 prosenttia. Sijoitusvarallisuuden jakauma säilyi ennallaan. Korkoinstrumenttien osuus oli 88 prosenttia (88) ja osakkeiden 12 prosenttia (12) kaikkiaan 12,0 miljardin euron (11,0) sijoitusvarallisuudesta.

Tulos ennen veroja lähes kaksinkertaistui 566 miljoonaan euroon (383) tammi – kesäkuussa 2021. Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos oli 591 miljoonaa euroa (106).

Topdanmark

Kesäkuun 2021 lopussa Sampo Oyj omisti 41 997 070 Topdanmarkin osaketta eli 46,7 prosenttia Topdanmarkin koko osakekannasta ja 47,9 prosenttia niihin liittyvistä äänioikeuksista. Sammon omistuksen markkina-arvo oli 1 843 miljoonaa euroa 30.6.2021.

Topdanmarkin tulos ennen veroja tammi–kesäkuulta 2021 oli 208 miljoonaa euroa (38) Sampo-konsernin konsolidoidussa tuloslaskelmassa. Yhdistetty kulusuhde koheni 82,2 prosenttiin (84,2). Liikekulusuhde oli 16,2 prosenttia (16,7).

Lisätietoja Topdanmark A/S:stä ja sen tammi-kesäkuun 2021 tuloksesta on saatavilla osoitteessa www.topdanmark.com.

Hastings

Hastingsin liiketoiminta kehittyi vahvasti vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla. Hyvää kehitystä tukivat strategisen ja operatiivisen tason aloitteiden eteneminen sekä vahinkofrekvenssin harveneminen, joka oli seurausta koronapandemiaan liittyvistä rajoituksista.

Bruttovakuutusmaksutulo oli 554 miljoonaa euroa. Keskimääräiset vakuutusmaksut alenivat matalamman riskikategorian asiakassegmentteihin siirtymisen vuoksi, mutta kokonaisuudessaan hinnoittelussa ei tapahtunut merkittävää muutosta.

Vakuutusmaksutaso alentui Ison-Britannian moottoriajoneuvovakuutuksissa vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä, mutta toisella vuosineljänneksellä näkyi merkkejä tilanteen vakautumisesta. Hastings on jatkanut kurinalaista linjaansa hintakilpailun suhteen, ja vakuutussopimusten keskihinta on noussut toisella vuosineljänneksellä.

Voimassa olevien vakuutussopimusten määrä on säilynyt vakaana eli vuodenvaihteen tasolla 3,1 miljoonassa kappaleessa. Luku kasvoi 4 prosenttia vuositasolla. Vertailuajankohtana vuoden 2020 toisella vuosineljänneksellä kasvu oli kovaa. Asiakasuskollisuus on edelleen vankka ja ylittää markkinakeskiarvon. Keskimääräinen vakuutussopimuskohtainen tulovirta säilyi edelleen vakaana.

Kalenterivuoden riskisuhde oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 63,4 prosenttia, merkittävästi matalampi kuin koko vuodelle asetettu 76 prosentin tavoite. Aiempina vuosina sattuneisiin vahinkoihin liittyvä kehitys oli positiivinen vakavien henkilövahinkojen suotuisan kehityksen myötä, mutta varausten tekemisessä noudatettiin vastaavaa käytäntöä kuin vuodenvaihteessa.

Moottoriajoneuvoihin liittyvä vahinkofrekvenssi oli korkeampi kuin vuonna 2020, mutta alle vuoden 2019 tason moottoriajoneuvojen käyttöasteen pysyttyä alhaisena koronaviruspandemiaan liittyneiden sulkutoimien seurauksena. Vahinkofrekvenssi on kasvanut toisella neljänneksellä rajoituksien poistumisen myötä.

Operatiivinen kulusuhde oli 76,5 prosenttia ensimmäisellä vuosipuoliskolla, selkeästi alle koko vuodelle asetetun 88 prosentin tavoitteen. Suhdelukuun sisältyy 3,7 prosenttiyksikön suuruinen, yritysoston kirjaamiseen liittyvä positiivinen erä. Kyseinen erä kirjataan tilinpäätökseen vuoden 2021 loppuun saakka.

Kotivakuutuksissa nähtiin 27 prosentin kasvu vuositasolla. Voimassa olevien kotivakuutussopimusten määrä ylsi lähes 300 000:een. Kasvua tukivat vakuutustarjousten antamiseen liittyvät lisäpanostukset. Kotivahinkojen korvauskäsittelyyn on tulossa lisäkapasiteettia vuoden 2021 jälkipuoliskolla.

Tulos ennen veroja oli 85 miljoonaa euroa. Lukuun sisältyy 20 miljoonan euron suuruiset aineettomiin hyödykkeisiin kohdistuvat poistot, joita tehdään kirjanpidossa Hastingsin ostoon liittyen seuraavan seitsemän vuoden ajan.

Ison-Britannian vakuutusmarkkinoilla tuli toukokuun lopulla voimaan uudistuksia, joilla pyritään alentamaan tieliikenneonnettomuuksissa syntyneistä pienistä vammoista koituvia kuluja. Uudistukseen liittyvien vahinkoilmoitusten määrä uudessa ilmoituskanavassa on pysynyt matalana, jonka vuoksi uudistusten tehoa on vielä liian aikaista arvioida. Toukokuussa julkaistiin myös alan valvontaviranomaisen FCA:n loppuraportti vahinkovakuutusalan hinnoittelukäytäntöjä koskevasta tutkimuksesta. Sen sisällön täysimittainen soveltaminen tulee alalla pakolliseksi joulukuun 2021 loppuun mennessä. Hastings tukee molempia uudistuksia ja on joustavan hinnoittelunsa, riskienvalintansa ja liiketoimintamallinsa ansiosta hyvässä asemassa kilpailijoihinsa nähden sopeutuakseen ja hyötyäkseen muutoksista ajan mittaan.

Mandatum

Mandatumin tammi–kesäkuun 2021 tulos ennen veroja kohosi 141 miljoonaan euroon (39). Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos verojen jälkeen oli 238 miljoonaa euroa (-90).

Mandatumin operatiivinen tulos (kustannusliikkeen tulos ja varainhoidon tulos ) nousi 17 miljoonaan euroon (10). Riskiliikkeen tulos oli 11 miljoonaa euroa (10).

Mandatum hyötyi edelleen suotuisista sijoitusmarkkinoista. Sijoitusomaisuuden nettotuotot olivat ilman sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä tuottoja 178 miljoonaa (30).

Mandatumin sijoitussidonnainen vastuuvelka ja muut hallinnoitavana olevat asiakasvarat kasvoivat 1,2 miljardia euroa 10,4 miljardiin euroon (9,2) kesäkuun lopussa noin 400 miljoonan euron nettorahavirran ja positiivisen markkinakehityksen ansiosta.

Mandatum Lifen laskuperustekorkoiset vakuutuskannat, joiden laskuperustekorot ovat korkeita eli 4,5 ja 3,5 prosenttia, pienenivät 97 miljoonaa euroa 1,8 miljardiin euroon (1,9). Laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrä oli kesäkuun lopussa kaiken kaikkiaan 3,3 miljardia euroa (3,5).

Mandatum Lifen diskonttokorkoa vuodelle 2024 alennettiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1,5 prosenttiin, jolla oli 31 miljoonan euron negatiivinen tulosvaikutus. Toisella neljänneksellä vuoden 2024 diskonttokorkoa alennettiin edelleen 1,0 prosenttiin, jolla oli puolestaan 8 miljoonan euron suuruinen negatiivinen tulosvaikutus. Vuosien 2021–2023 diskonttokorko on 0,25 prosenttia.

Kokonaisuudessaan Mandatum Life on vahvistanut alhaisen korkotason vuoksi vastuuvelkaansa 220 miljoonalla eurolla (218). Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan diskonttokoron alentamiseen oli lisäksi vielä varattu 204 miljoonaa euroa (232).

Omistusyhteisö

Omistusyhteisö-segmentin tammi–kesäkuun 2021 tulos ennen veroja oli 343 miljoonaa euroa (109). Lukuun sisältyy 162 miljoonan Nordea-osakkeen myyntiin 25.5.2021 liittyvä 93 miljoonan euron positiivinen tulosvaikutus. Ilman tätä kertaluonteista erää Sammolle kirjattava Nordean tulososuus oli 267 miljoonaa euroa (132) tammi–kesäkuussa 2021. Nordaxin tulososuus oli 9 miljoonaa euroa (5).

Sampo Oyj omisti 30.6.2021 kaikkiaan 480,924,782 Nordean osaketta, jolloin omistusoikeus vastasi 11,87:ää prosenttia yhtiön osakekannasta. Keskimääräinen hankintahinta on 6,46 euroa osakkeelta. Kesäkuun 2021 lopussa Sampo Oyj:n Nordea-omistus oli kirjattu taseeseen 3,8 miljardiin euroon eli 7,93 euroon osakkeelta. Omistusosuuden markkina-arvo oli kesäkuun 2021 lopulla 4,5 miljardia euroa eli 9,40 euroa osakkeelta.

Sampo julkisti 17.6.2021 vapaaehtoiset takaisinostotarjoukset ja ehdotukset koskien 2023 ja 2025 erääntyviä joukkovelkakirjojaan. Lisätietoja on saatavilla Tilikauden jälkeiset tapahtumat -osiossa.

MUUT TAPAHTUMAT

Nordea-osakkeiden myynti

Sampo jatkoi Nordea-omistuksen vähentämistä toisella vuosineljänneksellä 2021 strategisen tahtotilansa mukaisesti. Sampo myi 25.5.2021 institutionaalisille sijoittajille 162 miljoonaa Nordean osaketta. Myyntihinta oli 8,50 euroa osakkeelta ja myyntituotot 1 377 miljoonaa euroa.

Osakkeiden myynnistä koituu noin 93 miljoonan euron suuruinen positiivinen tulosvaikutus, joka sisältää aikaisempina tilikausina laajaan tuloslaskelmaan kirjatut noin -30 miljoonan euron suuruiset erät.

Sampo omistaa myynnin jälkeen 480 924 782 Nordean osaketta, mikä vastaa 11,87 prosenttia Nordean kaikista osakkeista ja äänioikeuksista.

Sampo on myynnin yhteydessä, tietyin poikkeuksin, sitoutunut olemaan myymättä Nordean osakkeita ajanjaksolla, joka päättyy 23.8.2021.

Varsinainen yhtiökokous

Sampo Oyj:n 19.5.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa vuodelta 2020 osinkoa 1,70 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 21.5.2021 ja osingonmaksupäivä 28.5.2021. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Yhtiön hallitukseen valittiin kahdeksan jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen Christian Clausen, Fiona Clutterbuck, Georg Ehrnrooth, Jannica Fagerholm, Johanna Lamminen, Risto Murto ja Björn Wahlroos. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Markus Rauramo. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Björn Wahlroosin ja varapuheenjohtajakseen Jannica Fagerholmin. Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin Christian Clausen, Risto Murto ja Björn Wahlroos (puheenjohtaja). Tarkastusvaliokuntaan valittiin Fiona Clutterbuck, Georg Ehrnrooth, Jannica Fagerholm (puheenjohtaja), Johanna Lamminen ja Markus Rauramo.

Kaikkien hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä sekä sen merkittävistä osakkeenomistajista Arvopaperimarkkinayhdistyksen antaman hallinnointikoodin 2020 mukaisesti. Hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat saatavilla osoitteessa www.sampo.com/hallitus.

Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen jäsenille palkkioita vuonna 2022 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 184 000 euroa ja hallituksen jäsenille 95 000 euroa. Tämän lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: varapuheenjohtajalle 26 000 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 26 000 euroa ja tarkastusvaliokunnan jäsenelle 6 000 euroa. Hallituksen jäsenen edellytetään hankkivan yhtiökokouksen päätöksen perusteella Sammon A-sarjan osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan 50 prosentilla hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta, josta on ensin vähennetty verot ja vastaavat maksut.

Yhtiökokous hyväksyi Sampo Oyj:n toimielinten palkitsemisraportin. Päätös on neuvoa-antava.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, jolle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. KHT Jukka Vattulainen toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

Yhtiökokouksessa oli ennakkoon annetut ja asiamiehen edustamat äänet mukaan luettuna edustettuna 330 774 332 osaketta (59,56 prosenttia osakkeista) ja 335 574 332 ääntä (59,91 prosenttia kaikista äänioikeuksista).

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä osoitteessa yhtiökokoussivustolla www.sampo.com/yhtiokokous sekä Sampo Oyj:n pääkonttorissa osoitteessa Fabianinkatu 27, Helsinki.

Henkilöstö

Sampo-konsernissa työskenteli tammi–kesäkuussa 2021 keskimäärin 13 226 työntekijää (10 322).

Sampo-konsernin suurin liiketoiminta-alue If työllisti konsernin henkilöstöstä keskimäärin 54 prosenttia. Topdanmarkissa työskenteli 18 prosenttia, Hastingsissa 23 prosenttia ja Mandatumissa noin 4 prosenttia henkilöstöstä. Emoyhtiö Sampo Oyj:n palveluksessa työskenteli 0,5 prosenttia henkilöstöstä. Konsernin henkilöstöstä 7 209 työskenteli Ifissä, 2 427 Topdanmarkissa, 2 998 Hastingsissa, 563 Mandatumissa ja 70 Sampo Oyj:ssä.

Maantieteellisesti Sampo-konsernin henkilöstö jakautui siten, että Tanskassa työskenteli 23 prosenttia, Isossa-Britanniassa 22 prosenttia, Ruotsissa 18 prosenttia, Suomessa 17 prosenttia, ja Norjassa 12 prosenttia henkilöstöstä. Muiden maiden osuus oli 9 prosenttia.

Palkitseminen

Lyhytaikaisista kannustinjärjestelmistä suoritettiin tammi–kesäkuussa 2021 maksuja sosiaalikulut mukaan lukien 66 miljoonalla eurolla (44). Samalla ajanjaksolla pitkäaikaisista kannustinjärjestelmistä suoritettiin maksuja 3 miljoonalla eurolla (1). Kasvu johtuu pääasiassa Hastingsin sisällyttämisessä Sampo-konsernin lukuihin marraskuusta 2020 alkaen. Voimassa olevilla pitkäaikaisilla kannustinjärjestelmillä oli 11 miljoonan euron (3) negatiivinen tulosvaikutus. Pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien ehdot ovat saatavilla osoitteessa www.sampo.com/kannustinehdot.

Sampo-konserni julkaisi palkitsemisraportin vuodelta 2020 osoitteessa www.sampo.com/vuosi2020 maaliskuussa 2021. Raportti on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistyksen hyväksymän, 1.1.2020 voimaan tulleen hallinnointikoodi 2020:n suositusten mukaisesti.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

19.5.2021 kokoontunut yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet hankkia Sammon omia A-sarjan osakkeita enintään 50 000 000 kappaletta. Valtuutuksen nojalla osakkeet hankitaan niiden hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Sampo Oyj ei ostanut tammi–kesäkuussa 2021 omia osakkeitaan. Sampo ei ole hankkinut omia osakkeitaan myöskään katsauskauden päättymisen jälkeen. Sampo Oyj:llä ja sen tytäryhtiöillä ei myöskään ollut omistuksessa Sammon osakkeita 30.6.2021.

Sampo Oyj sai tammi–kesäkuussa 2021 yhteensä 34 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaista ilmoitusta. Ilmoituksien mukaan BlackRock, Inc.:n (tax ID 32-0174421) suoraan tai sen rahastojen, välillisesti tai rahoitusvälineiden kautta omistamien Sammon A-osakkeiden ja niihin liittyvien äänioikeuksien osuus oli joko laskenut alle 5 prosentin tai noussut yli 5 prosenttiin Sampo Oyj:n kaikista osakkeista ja niihin liittyvistä äänioikeuksista.

Liputusilmoituksien yksityiskohdat ovat saatavilla osoitteessa www.sampo.com/liputukset.

Luottoluokitukset

Sampo-konsernin yhtiöiden keskeiset luottoluokitukset 30.6.2021 mukaisina on esitetty alla olevassa taulukossa.

Yhtiö Moody’s Standard & Poor’s
Luokitus Näkymät Luokitus Näkymät
Sampo Oyj – Issuer Credit Rating A3 Vakaat A Vakaat
If Skadeförsäkring AB – Insurance Financial Strength Rating A1 Vakaat A+ Vakaat
If Skadeförsäkring Holding AB – Issuer Credit Rating A Vakaat
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö – Issuer Credit Rating A+ Vakaat

Lisäksi Hastings Group (Finance) Plc on laskenut liikkeelle 250 miljoonan Ison-Britannian punnan suuruisen, vuonna 2025 erääntyvän senioriehtoisen velkakirjan, jolle Fitch on antanut Issuer Default Rating (IDR) luokituksen A- positiivisin näkymin.

Konsernin vakavaraisuus

Sampo-konsernin vakavaraisuus lasketaan Solvenssi II -sääntöjen mukaan. Nordeaa käsitellään vakavaraisuuslaskennassa osakesijoituksena. Konserni tavoittelee 170–190 prosentin suuruista Solvenssi II -säännöstön mukaista vakavaraisuussuhdetta, kuten 24.2.2021 kerrottiin.

Sampo-konsernin vakavaraisuussuhde oli kesäkuun 2021 lopussa 209 prosenttia (176) tai 201 prosenttia, mikäli huomioidaan osinkokertymä vuodelta 2020 maksetun 1,70 euron suuruisen osakekohtaisen osingon mukaisena. Solvenssi II -vakavaraisuuspääoma vahvistui toisen vuosineljänneksen aikana 20 prosenttiyksikköä, josta 17 prosenttiyksikköä selittyy Nordean osakkeiden myynnillä 25.5.2021 ja 4 prosenttiyksikköä liiketoimintojen vahvan kehityksen kerryttämällä pääomalla.

Velka-asema

Sampo julkisti 24.2.2021 tavoittelevansa konsernitasolla alle 30 prosentin velkaisuusastetta, joka lasketaan jakamalla konsernin rahoitusvelat IFRS:n mukaisen oman pääoman ja rahoitusvelkojen summalla. Velkaisuusaste oli kesäkuun 2021 lopussa 28,4 prosenttia. Konsernin rahoitusvelan suuruus oli 5 058 miljoonaa euroa, josta senioriehtoisia joukkovelkakirjalainoja oli 2 754 miljoonaa euroa ja hybridiehtoisia pääomalainoja 2 305 miljoonaa euroa. Konsernin oma pääoma (IFRS) 12 742 miljoonaa euroa.

Lisätietoja Sampo-konsernin liikkeeseen laskemista lainoista on saatavilla osoitteessa www.sampo.com/velkarahoitus.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Sampo julkisti 17.6.2021 vapaaehtoiset takaisinostotarjoukset ja ehdotukset koskien 2023 ja 2025 erääntyviä joukkovelkakirjojaan. Sampo päätti ostaa kaikki joukkovelkakirjat, jotka oli tarjottu pätevästi takaisinostotarjousten ehtojen mukaisesti. Takaisinostotarjousten selvityspäivänä ostettiin takaisinostotarjousten ehtojen mukaisesti siten yhteenlasketulta nimellisarvoltaan 90 366 000 euroa vuonna 2023 erääntyviä joukkovelkakirjoja ja yhteenlasketulta nimellisarvoltaan 92 085 000 euroa vuonna 2025 erääntyviä joukkovelkakirjoja. Takaisinostoilla oli noin 10 miljoonan euron negatiivinen tulosvaikutus.

Sampo julkisti pörssitiedotteen takaisinostotarjousten tuloksista ja ehdotuksista Lontoon pörssin verkkosivuilla 26.7.2021.

SAMPO OYJ
Hallitus

Lisätiedot:

Knut Arne Alsaker, talousjohtaja, puh. 010 516 0010

Sami Taipalus, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 516 0030

Mirko Hurmerinta, sijoittajasuhde- ja viestintäasiantuntija, puh. 010 516 0032

Maria Silander, viestintäpäällikkö, mediayhteydet, puh. 010 516 0031

Puhelinkonferenssi

Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään tänään klo 16.00 Suomen aikaa. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon (09) 8171 0310, +44 333 300 0804, +1 631 913 1422 tai +46 8 5664 2651. Puhelinkonferenssin tunnus: 97460637#

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti internetissä osoitteessa www.sampo.com/tulos. Tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Tulosaineistoa täydentävä englanninkielinen esitysaineisto on julkaistu osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Sampo julkaisee tammi–syyskuun 2021 osavuosiraporttinsa 3.11.2021.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

Liite

Attachments


Puolivuosikatsaus 2021

Puolivuosikatsaus 2021…Alkuperäinen artikkeli