Etusivu » Digitalist Group divestoi osuutensa Ticknovate Limited:issa

Digitalist Group divestoi osuutensa Ticknovate Limited:issa

Digitalist Group divestoi osuutensa Ticknovate Limited:issa

| Source:

Digitalist Group Oyj

Digitalist Group Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

Digitalist Group Oyj Sisäpiiritieto 27.8.2021 klo 14:30

Digitalist Group divestoi osuutensa Ticknovate Limited:issa

Digitalist Group -konserniin kuuluva Digitalist UK Limited (“Yhtiö”) on allekirjoittanut tänään tytäryhtiönsä Ticknovate Limited (“Ticknovate”) divestointia ("Osakekauppa") koskevan sopimuksen. Yhtiö omistaa 65% Ticknovaten osakkeista. Osakekauppa toteutetaan myymällä kaikki Yhtiön hallussa olevat Ticknovaten osakkeet Turret Oy Ab:lle (“Turret”). Turret on Digitalist Group Oyj:n suurin osakkeenomistaja.

Kauppahinta on 2,6 milj. euroa ja se maksetaan käteisellä. Osakekaupan arvioidaan toteutuvan 31.8.2021. Osakekaupan osapuolet ovat sopineet mahdollisesta arviolta 0 – 0,4 milj. euron suuruisesta lisäkauppahinnasta riippuen Ticknovaten arvon kehityksestä 31.12.2023 mennessä.

Tietoja Ticknovatesta

Ticknovaten liikevaihto tammi-heinäkuussa 2021 oli 0,3 milj. euroa ja käyttökate (EBITDA) -0,3 milj. euroa. Ticknovaten oma pääoma oli 2,4 milj. euroa, taseen loppusumma 2,5 milj. euroa ja henkilömäärä viisi per 31.7.2021.

Ticknovaten liiketoiminta on älykkään, kattavan pilvipohjaisen lipunmyynti- ja varausohjelmiston tarjoaminen turismi- ja matkailualan yrityksille. Liiketoiminta siirtyi liiketoimintasiirrolla heinäkuussa 2020 Yhtiön Englantiin perustamaan tytäryhtiöön Ticknovateen. Järjestelyn yhteydessä Ticknovaten vähemmistöosakkaaksi 35% osuudella tuli ABC Leisure Investments Ltd.

Arvioidut vaikutukset Digitalist Groupin toimintaan

Digitalist Group -konserni tulee kirjaamaan muihin liiketoiminnan tuottoihin osakekaupasta arviolta 1,2 milj. euron myyntivoiton. Osakekaupalla ei ole olennaista vaikutusta konsernin vuoden 2021 liikevaihtoon, mutta se tukee konsernin omaa pääomaa. Digitalist Group hakee järjestelyllä lisää joustavuutta rahoitukseen sekä keskittymistä ydinliiketoimintaan. Ticknovate ja Digitalist Group jatkaa osakekaupan jälkeen yhteistyötä markkinaehtoisesti.

Osakekaupalla ei ole vaikutusta vuodelta 2021 annettuun 17.8.2021 päivitettyyn ohjeistukseen: “Vuonna 2021 liikevaihdon odotetaan laskevan verrattuna vuoteen 2020 ja käyttökatteen (EBITDA) odotetaan pysyvän suurinpiirtein samalla tasolla verrattuna vuoteen 2020.”

Lähipiiriliiketoimea koskeva päätöksenteko

Digitalist Groupin tämänhetkinen suurin osakkeenomistaja on Turret, joka edustaa 46,9% Digitalist Groupin ulkona olevista osakkeista ja äänistä. Osakekaupan arvioimiseen ovat osallistuneet hallituksen Turretista riippumattomat jäsenet Esa Matikainen, Johan Almquist, Maria Olofsson ja Andreas Rosenlew.

Hallituksen riippumattomat jäsenet ovat pyytäneet ulkopuoliselta puolueettomalta arvioijalta Ticknovaten arvostuksesta arvion, jonka mukaan kauppahintaa voidaan pitää käypänä.

Lähipiiriliiketoimia koskevien osakeyhtiölain säännösten mukaisesti Digitalist Groupin hallituksen jäsenet Paul Ehrnrooth ja Peter Eriksson eivät ole osallistuneet osakekauppaan liittyvään päätöksentekoon.

DIGITALIST GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Digitalist Group Oyj
Hallituksen puheenjohtaja Esa Matikainen
puh. +358 40 506 0080,
esa.matikainen@digitalistgroup.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
https://digitalist.global

Liite

Attachments


Digitalist Group Plc_stockrelease_FI_20210827_02

Digitalist Group Plc_stockrelease_FI_20210827_02…Alkuperäinen artikkeli