Etusivu » BRADY S.À.R.L. ON KÄYNNISTÄNYT NORDIC ID OYJ:N VÄHEMMISTÖOSAKKEIDEN LUNASTAMISTA KOSKEVAN VÄLIMIESMENETTELYN

BRADY S.À.R.L. ON KÄYNNISTÄNYT NORDIC ID OYJ:N VÄHEMMISTÖOSAKKEIDEN LUNASTAMISTA KOSKEVAN VÄLIMIESMENETTELYN

BRADY S.À.R.L. ON KÄYNNISTÄNYT NORDIC ID OYJ:N VÄHEMMISTÖOSAKKEIDEN LUNASTAMISTA KOSKEVAN VÄLIMIESMENETTELYN

| Source:

Nordic ID Oyj

Nordic ID Oyj

SALO, FINLAND

NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE 23.8.2021 KELLO 09:00

BRADY S.À.R.L. ON KÄYNNISTÄNYT NORDIC ID OYJ:N VÄHEMMISTÖOSAKKEIDEN LUNASTAMISTA KOSKEVAN VÄLIMIESMENETTELYN

Brady S.à r.l. ("Brady") on ilmoittamansa mukaisesti käynnistänyt Nordic ID Oyj:n ("Nordic ID") vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn aloittamalla osakeyhtiölain 18 luvun 3 §:ssä tarkoitetun välimiesmenettelyn saadakseen omistukseensa kaikki Nordic ID:n liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet. Brady omistaa yli yhdeksän kymmenesosaa (9/10) Nordic ID:n kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Bradyllä on täten osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukainen oikeus lunastaa muiden Nordic ID:n osakkeenomistajien omistamat osakkeet käyvästä hinnasta.

Bradyn välimiesmenettelyä koskevan hakemuksen johdosta Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on hakenut Varsinais-Suomen käräjäoikeudelta uskotun miehen määräämistä valvomaan välimiesmenettelyssä Nordic ID:n vähemmistöosakkeenomistajien etua lunastusmenettelyn aikana. Varsinais-Suomen käräjäoikeus on määrännyt 23.6.2021 päätöksellään uskotuksi mieheksi asianajaja Petra Kiurusen.

Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on määrännyt kokouksessaan 13.8.2021 yksijäsenisen välimiesoikeuden Nordic ID:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn. Välimieheksi on määrätty asianajaja Markus Manninen.

Brady on ilmoittanut, että se tulee pyytämään välimiesoikeudelta sen vahvistamista, että Bradyllä on osakeyhtiölaissa tarkoitettu oikeus lunastaa kaikki Nordic ID:n osakkeet vähemmistöosakkeenomistajilta ja että osakkeiden lunastushinta on 3,30 euroa osakkeelta, mikä vastaa Bradyn tekemässä 17.5.2021 päättyneessä julkisessa ostotarjouksessa Nordic ID:n osakkeesta maksamaa hintaa. Bradyn osakeyhtiölain mukainen ilmoitus on tämän tiedotteen liitteenä ja on julkaistu Nordic ID:n internet-sivuilla. Se tullaan lisäksi viipymättä julkaisemaan Virallisessa lehdessä.

Lisätietoja:
Juuso Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puh. 040 510 3790
Hyväksytty neuvonantaja: Translink Corporate Finance Oy, puh. 0400 735 835

Nordic ID Oyj lyhyesti:

Nordic ID Oyj on suomalainen RFID-teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaista, palveluratkaisua (PaaS, Platform as a Service) tavaravirtojen ja tuotteiden reaaliaikaiseen seurantaan ja hallintaan. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 1.1.- 31.12.2020 oli 6,7 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 78 % muodostuu viennistä; yhtiön tavoitteena on vahvistaa entisestään asemaansa Euroopassa sekä kasvattaa markkinaosuuttaan Pohjois-Amerikassa. Yhtiö on listattu Nasdaq First North Growth Market-markkinapaikalla. www.nordicid.fi

www.nordicid.fi

Liite

Tags

#FirstNorth

#NordicID

Attachments


Brady Osakeyhtiölain mukainen vähemmistöosakkaiden lunastusvaatimus

Brady Osakeyhtiölain mukainen vähemmistöosakkaiden lunastusvaatimus…

Related Links

Alkuperäinen artikkeli