Etusivu » Aktia Pankki Oyj:n uusi ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä

Aktia Pankki Oyj:n uusi ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä

Aktia Pankki Oyj:n uusi ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä

| Source:

Aktia Pankki Oyj

Aktia Pankki Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish
Swedish

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
5.8.2021 klo 19.30

Aktia Pankki Oyj:n uusi ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä

Aktia Pankki Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta osakepohjaisesta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä (ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä, Restricted Share Plan).

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän puitteissa maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä voi olla enintään 280 000 Aktia Pankki Oyj:n osaketta. Palkkiota ei makseta, mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista. Osakepalkkioista vähennetään verot ja ohjelmaan kuuluville avainhenkilöille luovutetaan nettomäärä osakkeita. Yhtiön hallitus voi päättää, maksetaanko palkkio uusilla liikkeelle laskettavilla osakkeilla, yhtiön omilla olemassa olevilla osakkeilla vai pörssikaupankäynnistä ostetuilla osakkeilla. Yhtiöllä on myös oikeus maksaa palkkio tietyissä tilanteissa kokonaisuudessaan rahassa ja palkkioihin sovelletaan finanssialan palkitsemista koskevia lykkäys- ja viivästyssääntöjä.

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on toimia täydentävänä pitkän aikavälin sitouttamisohjelmana erikseen valittaville avainhenkilöille. Yhtiö päättää erikseen palkkioiden allokoinnista avainhenkilöille. Palkkioiden maksuajankohta riippuu palkkion allokointihetkestä. Ensimmäiset palkkiot voidaan maksaa aikaisintaan syyskuussa 2022, ja maksettaviin osakkeisiin liittyy lähtökohtaisesti vuoden pituinen luovutusrajoitus. Järjestelmän tavoitteena on sitouttaa, kannustaa ja palkita avainhenkilöitä yhtiön omistaja-arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä. Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän lisäksi yhtiöllä on koko henkilöstölle suunnattu AktiaUna-osakepalkkiojärjestelmä.

Aktia Pankki Oyj

Lisätietoja:
Mikko Ayub, toimitusjohtaja
puh. 010 247 5121

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.aktia.com

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 930 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 31.12.2020 olivat 10,4 miljardia euroa ja taseen arvo 10,6 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.

Alkuperäinen artikkeli