Etusivu » Aktia Pankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021: Ennätysvahva toinen vuosineljännes

Aktia Pankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021: Ennätysvahva toinen vuosineljännes

Aktia Pankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021: Ennätysvahva toinen vuosineljännes

| Source:

Aktia Pankki Oyj

Aktia Pankki Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish
Swedish

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
5.8.2021 klo 8.00

Aktia Pankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021: Ennätysvahva toinen vuosineljännes

Vuosineljännes lyhyesti

  • Vertailukelpoinen liikevoitto 26,0 miljoonaa euroa ennätyskorkealla tasolla vuoden toisella neljänneksellä
  • Vahvaa volyymikasvua sekä yritys- että asuntolainoissa, luottotappiovaraukset edelleen alhaiset
  • Puolivuosikatsaus sisältää Taalerin varainhoitoliiketoiminnan tuloksen (touko−kesäkuu)
  • Yritysoston jälkeinen integraatio edistyy suunnitellusti
  • Henkivakuutustoiminnan kehitys oli erittäin hyvää
  • Kulujen nousu liittyy pääosin Taaleri-yritysjärjestelyyn

Näkymät 2021 (ennallaan)

Aktia pitää ennallaan aikaisemmat näkymät, joissa vuoden 2021 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan selvästi korkeampi kuin vuonna 2020.

  • Korkokatteen kasvun odotetaan jatkuvan voimakkaan volyymikasvun ja maltillisten rahoituskulujen ansiosta
  • Rahastojen ja varainhoidon palkkiotuottojen kasvun odotetaan olevan ensimmäistä puolta vuotta korkeammalla tasolla Taalerin varainhoitoliiketoiminnan hankinnan johdosta
  • Kulujen odotetaan olevan suuremmat kuin vuonna 2020 ottaen huomioon Taalerin varainhoitoliiketoiminnan hankinnasta aiheutuneet korkeammat henkilöstökulut sekä kertaluonteiset yritysjärjestely- ja integraatiokulut
  • Mahdollisten luottotappioiden varausten odotetaan jatkuvan kohtuullisella tasolla. Aktian likviditeetin odotetaan olevan korkealla tasolla, kun taas vakavaraisuuden odotetaan olevan vakaata, mutta hieman matalammalla tasolla kuin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana johtuen Taalerin varainhoitoliiketoiminnan hankinnasta.

Osinko

Finanssivalvonta tiedotti 27.7.2021, ettei se enää jatka luottolaitoksia koskevaa voitonjakoa rajoittavaa suositustaan 30.9.2021 jälkeen. Aktian hallitus tekee lokakuussa päätöksen vuoden 2020 osingonmaksusta. Päätöksestä ja maksuaikataulusta tiedotetaan erikseen. Aktian varsinainen yhtiökokous 2021 valtuutti hallituksen päättämään korkeintaan 0,43 euron osingosta per osake tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

Aktia maksoi tilikaudelta 1.1.-31.12.2019 osinkoa 0,53 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä oli 13.1.2021 ja maksupäivä 20.1.2021.

Toimitusjohtaja Mikko Ayub:

Vuoden toinen neljännes oli Aktialle käänteentekevä. Toteutimme keskellä koronapandemiaa Aktian historian suurimman yritysjärjestelyn, kun Aktia osti Taalerin varainhoitoliiketoiminnan ja aloitti samalla yhteistyön, jossa Aktiasta tuli Taalerin vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden jakelija Suomessa. Siirryimme samalla neljästä kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Varainhoito, Pankkiliiketoiminta (aiemmin Henkilöasiakkaat ja Yritysasiakkaat) ja Henkivakuutus. Samassa yhteydessä Private Banking siirtyi pankkiliiketoiminnasta osaksi varainhoitoa – raportoidut segmentit pysyivät muuten ennallaan. Nämä toimet selkeyttivät ja tehostivat organisaatiota sekä toivat päätöksenteon lähemmäksi asiakasta. Päivitetyt vertailuluvut raportoiduille segmenteille on julkaistu pörssitiedotteessamme 4.8.2021.

Taalerin varainhoitoliiketoiminnan määrätietoista integroimista Aktiaan lähdettiin toteuttamaan heti kaupan toteutumisen 30.4.2021 jälkeen. Integraatiotyö etenee suunnitellusti, ja voin sanoa olevani jo nyt hyvin tyytyväinen syntyneeseen kokonaisuuteen. Ristiin- ja lisämyynti on lähtenyt heti käyntiin, ja selkeät kustannussynergiahyödyt ovat jo alkaneet konkretisoitua. On äärimmäisen tärkeää, että säilytämme integraatiotyössä molempien toimijoiden vahvuudet samalla kun luomme uudelle kokonaisuudelle yhteistä yrityskulttuuria. Haluan kiittää niin uusia kuin vanhojakin aktialaisia erinomaisesta asenteesta ja tinkimättömästä työstä kuluneen kevään aikana. Olemme edelleen vasta yhteisen matkamme alkutaipaleella, joten aktiivinen työ uuden varainhoitajapankin rakentamiseksi jatkuu.

Myös asiakkaat ovat ottaneet yritysjärjestelyn myönteisesti vastaan. Taalerin varainhoitoliiketoiminnan osto oli meille sekä strategisesti että taloudellisesti tärkeä askel, jonka myötä tarjoamme asiakkaillemme ylivertaisen asiakaskokemuksen, laadukkaat varainhoidon tuotteet, palkittua Private Banking -osaamista sekä kattavat pankki- ja henkivakuutuspalvelut. Tavoitteenamme on saattaa yhdistetty tuote- ja palvelutarjoomamme kokonaisuudessaan kaikkien asiakkaidemme ulottuville toisen vuosipuoliskon aikana.

Aktia järjestää 8.9.2021 pääomamarkkinapäivän, jossa esittelemme tarkemmin Aktian liiketoimintaa ja kerromme lisää yhtiön strategisesta suunnasta. Tilaisuuden tarkempi ohjelma ja yksityiskohdat tiedotetaan myöhemmin elokuun aikana.

Korkokatteen vahva kasvu jatkui

Aktia raportoi nyt puolivuosikatsauksessaan tuloksen, johon on sisällytetty keväällä ostettu Taalerin varainhoitoliiketoiminta. Tämä vaikeuttaa etenkin palkkiotuottojen ja kustannusten vertailua viime vuoden samaan ajanjaksoon. On myös hyvä muistaa, että viime vuoden vertailukauden tulosta rasittivat koronapandemian aiheuttama markkinalasku ja sitä seuranneet negatiiviset arvonmuutokset.

Vertailukelpoinen liikevoitto vuoden toisella neljänneksellä oli 26,0 (16,5) miljoonaa euroa, mikä on Aktian historian paras tulos. Hyvään tuottokehitykseen vaikuttivat etupäässä korkokatteen kasvu sekä erityisesti Taaleri-yrityskaupassa hankitun uuden varainhoitoliiketoiminnan vahvat palkkiotuotot.

Korkokate nousi toisella vuosineljänneksellä 27,7 (20,1) miljoonaan euroon ja sen hyvä kasvu jatkui näin edelleen. Toisen neljänneksen korkokatteessa näkyy Euroopan Keskuspankin TLTRO III -rahoitusohjelman toisen vuosineljänneksen loppuun mennessä kertyneen negatiivisen koron positiivinen vaikutus, joka oli 5,3 miljoonaa euroa. Antolainauksen vahva vire jatkui etenkin yrityspuolella, jossa marginaalit olivat kilpailukykyisellä mutta kannattavalla tasolla. Myös henkilöasiakkaiden asuntolainojen myynti jatkui poikkeuksellisen vahvana samalla kun säilytimme konservatiivisen riskiprofiilimme. Pankin rahoituskustannukset pysyivät edelleen maltillisina.

Konsernin palkkiotuotot toisella vuosineljänneksellä olivat 31,7 (22,9) miljoonaa euroa. Pääosa kasvusta tuli Taalerin varainhoitoliiketoiminnan hankinnasta, mutta myös palkkiotuotot ilman Taaleri-kaupan vaikutusta kasvoivat hyvän markkinakehityksen tukemina. Aktian hallinnoitavat varat (AuM) kauden lopussa olivat 15,6 miljardia euroa. Myös henkivakuutusliiketoiminta teki erittäin hyvää tulosta vuoden toisella neljänneksellä ja henkivakuutusnetto oli 10,5 (10,1) miljoonaa euroa. Hyvää kehitystä tukivat niin positiiviset arvonmuutokset kuin vakuutusteknisen tuloksen kasvu. On hyvä huomioida, että myös viime vuoden vertailukauden henkivakuutusnetto oli poikkeuksellisen vahva sijoitusten markkina-arvojen toivuttua maaliskuun 2020 markkinapudotuksesta.

Liiketoiminnan vertailukelpoiset kulut kasvoivat vertailukaudesta ja ensimmäisestä vuosineljänneksestä ja olivat 45,9 (36,1) miljoonaa euroa. Kustannusten nousu oli lähes yksinomaan kasvusidonnaista ja johtui Taalerin varainhoitoliiketoiminnan hankinnasta, jonka myötä Aktiaan siirtyi noin 100 työntekijää ja jonkin verran muita normaaliin liiketoimintaan liittyviä kustannuksia. Lisäksi järjestelyn toteuttamiseen liittyi merkittävä määrä neuvonantaja-, vero- ja muita kertaluontoisia kustannuksia, joiden yhteissumma toisella neljänneksellä oli noin 4,4 miljoonaa euroa.

Tunnusluvut

(milj. euroa) 2Q2021 2Q2020 % 1-6/2021 1-6/2020 % 1Q2021 % 2020
Korkokate 27,7 20,1 37 % 49,0 39,8 23 % 21,3 30 % 80,7
Nettopalkkiotuotot 31,7 22,9 39 % 56,8 48,1 18 % 25,0 27 % 97,6
Henkivakuutusnetto 10,5 10,1 4 % 20,4 4,9 315 % 9,9 6 % 19,9
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 73,3 54,8 34 % 131,2 94,7 39 % 57,9 27 % 201,1
Liiketoiminnan kulut -48,8 -36,3 35 % -87,6 -71,9 22 % -38,7 26 % -142,2
Arvonalentumiset luotoista ja muista sitoumuksista -1,4 -1,8 -20 % -3,6 -3,2 14 % -2,2 -37 % -4,0
Liikevoitto 23,0 16,3 41 % 39,9 19,1 109 % 16,9 36 % 54,8
Vertailukelpoiset liiketoiminnan tuotot1 73,3 54,8 34 % 131,2 94,7 39 % 57,9 27 % 201,1
Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut1 -45,9 -36,1 27 % -84,6 -71,7 18 % -38,7 18 % -141,9
Vertailukelpoinen liikevoitto1 26,0 16,5 57 % 42,9 19,3 122 % 16,9 54 % 55,1
Kulu/tuotto-suhde 0,67 0,66 2 % 0,67 0,76 -12 % 0,67 0 % 0,71
Vertailukelpoinen kulu/tuottosuhde1 0,63 0,66 -5 % 0,64 0,76 -16 % 0,67 -6 % 0,71
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,25 0,19 32 % 0,45 0,22 105 % 0,20 25 % 0,61
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS), euroa1 0,29 0,19 53 % 0,49 0,22 123 % 0,20 45 % 0,61
Oman pääoman tuotto (ROE), % 10,1 8,4 20 % 9,1 4,9 87 % 8,6 17 % 6,7
Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE), %1 11,8 8,5 38 % 9,8 4,9 99 % 8,6 37 % 6,7
Ydinpääoman suhde (CET1), %2 10,8 15,7 -31 % 10,8 15,7 -31 % 13,8 -22 % 14,0

1) Vaihtoehtoinen tunnusluku ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
2) Kauden lopussa

Webcast-lähetys tulostilaisuudesta

Tulostilaisuudesta järjestetään suora webcast-lähetys 5. elokuuta 2021 klo 10.30. Toimitusjohtaja Mikko Ayub ja talous- ja rahoitusjohtaja Outi Henriksson esittelevät tuloksen. Tilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata suorana osoitteessa https://aktia.videosync.fi/2021-q2-results. Webcast-lähetyksen nauhoitus on saatavilla tilaisuuden jälkeen osoitteessa www.aktia.com.

AKTIA PANKKI OYJ

Lisätietoja:

Outi Henriksson, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 247 6236
Lotta Borgström, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, puh. 010 247 6838, lotta.borgstrom (at) aktia.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.aktia.com

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 900 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 31.12.2020 olivat 10,4 miljardia euroa ja taseen arvo 10,6 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.

Liite

Attachments


Aktia Pankki Oyj 2Q 2021 (002) (1)

Aktia Pankki Oyj 2Q 2021 (002) (1)…Alkuperäinen artikkeli