Etusivu » SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2021

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2021

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2021

| Source:

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.7.2021 KLO 9.00

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2021

LIIKEVAIHTO KASVOI 27 PROSENTTIA, EBITDA POSITIIVINEN

Huhti – kesäkuu 2021: liikevaihto kasvoi 26,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna lähinnä Deltagon-kaupan vaikutuksesta. Tilausmyynti kasvoi 512 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

 • Liikevaihto oli 3,3 miljoonaan euroa (4–6/2020: 2,6 miljoonaa euroa)
 • Käyttökate oli 0,1 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa)
 • Liiketappio oli -0,4 miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa euroa)
 • Katsauskauden tulos oli -0,9 miljoonaa euroa (-0,5 miljoonaa euroa)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,03 euroa (-0,02 euroa)

Tammikesäkuu 2021: liikevaihto kasvoi 4,4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Käyttökate oli negatiivinen kasvuinvestoinneista johtuen.

 • Liikevaihto oli 6,0 miljoonaan euroa (1–6/2020: 5,7 miljoonaa euroa)
 • Käyttökate oli -0,8 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa)
 • Liiketappio oli -1,9 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa euroa)
 • Katsauskauden tulos oli -2,4 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa euroa)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,08 euroa (-0,04 euroa)

Liiketoiminnan rahavirta oli -1,9 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa). Yhtiön omavaraisuusaste oli 46,8 % (74,2 %), ja likvidit varat olivat 2,1 miljoonaa euroa (10,2 miljoonaa euroa).

KONSERNIN AVAINLUVUT
milj. euroa 4–6/2021 4–6/2020 Muutos % 1–6/2021 1–6/2020 Muutos % 1–12/2020
Liikevaihto 3,3 2,6 26,6 6,0 5,7 4,4 11,3
Käyttökate 0,1 0,2 -65,1 -0,8 0,1 -716,2 -0,4
% liikevaihdosta 2,0 7,3 -72,5 -13,9 2,3 -690,3 -3,5
Liikevoitto/-tappio -0,4 -0,4 23,5 -1,9 -0,9 99,7 -2,5
% liikevaihdosta -13,2 -13,5 -2,5 -31,0 -16,2 91,3 -22,1
Tulos ennen veroja -0,6 -0,5 21,7 -2,1 -1,0 120,3 -3,1
Tulos -0,9 -0,5 76,3 -2,4 -0,9 153,8 -3,1
Oman pääoman tuotto, % -24,5 -8,5 -189,8 -30,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % -15,5 -7,8 -97,1 -27,3
Likvidit varat 2,1 10,2 -79,6 8,5
Nettovelkaantumisaste, % -8,3 -87,8 90,5 -85,3
Omavaraisuusaste, % 46,8 74,2 -37,0 69,7
Osakekohtainen tulos, euroa -0,03 -0,02 -45,5 -0,08 -0,04 -103,7 -0,11
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 0,28 0,26 8,0 0,28 0,26 8,0 0,22
Tilausmyynti, ARR 6,9 0,7 934 1,2

SSH Communications Security esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joita ei ole IFRS-standardissa. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat:

Käyttökate = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Tilausliikevaihto ARR (Annual Recurring Revenue): Tilausliikevaihto neljänneksen viimeiseltä kuukaudelta kerrottuna 12:lla.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Arvoisat osakkeenomistajat, asiakkaat, yhteistyökumppanit ja kollegat,

Vuoden 2021 toisella neljänneksellä etenimme merkittävästi SSH:n uudistamisessa:

 • Saavutimme tärkeän strategisen virstanpylvään liikevaihtomme kehityksessä: neljänneksen lopussa kasvava tilausliikevaihtomme ylitti ylläpitoliikevaihdon Deltagonin lukujen konsolidoinnin johdosta
 • Konsolidoimme Deltagonin tulokset konsernin tuloksiin huhtikuun loppupuolelta alkaen
 • Saimme merkittävän uuden PrivX-asiakkuuden yhdysvaltaisesta Fortune 500 -teknologiayrityksestä
 • Julkistimme uudet, toimialaversiot PrivX:stä nopeasti kasvaville OT- (Operational Technology) ja MSP-markkinoille (Managed Service Providers)
 • Aloitimme ensimmäiset tuote- ja palvelutoimitukset vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä julkistetun merkittävän salainlaitteisiin ja niihin liittyviä palveluita koskevan sopimuksen puitteissa
 • Toimitimme NQX:ää muille vaativille julkisen sektorin asiakkaille
 • Laajensimme Zero Trust -viitekehityksen käyttöä kaikkiin tuotteisiimme
 • Saimme lisää positiivista huomiota tuotteidemme ja liiketoimintamme kehityksestä analyytikoilta

Tämän kaiken tuloksena kasvu vuosineljänneksen aikana oli vahvaa. Merkittävien uusien asiakkuuksien, etenkin Euroopassa kasvaneen kysynnän, Deltagonin pääsyn globaaleille markkinoille ja uusien PrivX-versioiden käynnistyneen myynnin myötä ennakoimme vahvaa toista vuosipuoliskoa.

Taloudellinen tuloksemme

Toisen vuosineljänneksen myynti oli 3,3 miljoonaa euroa (2,6 miljoonaa euroa), mikä oli 27 % enemmän kuin vuoden 2020 toisella neljänneksellä.

Käyttökatteemme toisella vuosineljänneksellä oli 0,1 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa) ja oli jälleen positiivinen kahden investointivetoisen neljänneksen jälkeen.

Liiketuloksemme katsauskaudella oli -0,4 miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa euroa) ja tuloksemme oli -0,9 miljoonaa euroa (-0,5 miljoonaa euroa).

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli -1,9 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa).

Myyntisuorituksemme

Euroopan, Lähi-Idän ja Afrikan (EMEA) alueen myynti kasvoi noin 89 % vuoden 2020 toiseen vuosineljännekseen verrattuna. Aasian ja Tyynenmeren (APAC) alueen myynti kasvoi 23 % vuoden 2020 toiseen vuosineljännekseen verrattuna. Pohjois- ja Etelä-Amerikan (AMER) alueen myynti laski 9 % vuoden 2020 toiseen vuosineljännekseen verrattuna. AMER-alueella saatiin kuitenkin uusia PrivX-tilauksia, jotka tuovat SSH:lle kasvua tulevaisuudessa.

Tilausliikevaihtomme kasvoi 512 prosenttia vuoden 2020 toiseen vuosineljännekseen verrattuna. PrivX:n tilausliikevaihto kasvoi 168 prosenttia ja Tectia-tuotteiden tilausliikevaihto kasvoi myös merkittävästi vuoden 2020 toiseen vuosineljännekseen verrattuna.

Toisen vuosineljänneksen aikana toistuva liikevaihto (tilaukset ja ylläpito) vastasivat yli 85 % liikevaihdostamme, mikä antaa SSH:lle vankan pohjan tulevalle kasvulle.

Deltagon

Saimme Deltagonin oston päätökseen huhtikuun lopulla ja konsolidoimme kirjanpidon konsernin lukuihin vuosineljänneksen viimeisen yhdeksän viikon ajalta. Deltagonin tuotevalikoima sopii hyvin SSH:n tarjoomaan ja meillä on investointisuunnitelma Deltagonin tuotteiden myynnin kasvattamiseksi osana SSH:ta.

Deltagonin osto rahoitettiin kokonaan taseestamme kannattavan kasvun luomiseksi.

PrivX laajenee globaalilla näyttämöllä

Saavutimme useita merkittäviä virstanpylväitä Privileged Access Management -tuotteemme PrivX:n kanssa vuoden 2020 toisen neljänneksen aikana.

Voitimme tiukan tarjouskilpailun ja toimitimme PrivX:n yhdysvaltalaiselle Fortune 500 -teknologiayritykselle. Tämä voitto todistaa PrivX:n skaalautuvuuden ja luotettavuuden ja kykymme voittaa suuret kilpailijamme, joilla on tunnetut tuotteet ja paljon näkyvyyttä markkinoilla.

Julkistimme myös kaksi uutta toimialakohtaista versiota PrivX:stä vuosineljänneksen aikana: IT-palveluntarjoajille (PrivX MSP Edition) että teollisuusautomaatioyrityksille (PrivX OT Edition). Näiden toimialakohtaisten PrivX-ratkaisujen avulla uudet asiakasryhmät voivat turvata pääkäyttäjien käyttäjätunnukset ja muut salaisuudet sekä päivittää tietoturvakäytäntönsä ja -prosessinsa just-in-time (täsmäaikainen valtuuttaminen) -ja Zero Trust (nollaluottamus) -mallien mukaisiksi. Nyt asiakkaat voivat monissa tapauksissa poistaa kiinteät käyttäjätunnukset ympäristöistänsä ja siirtyä vaiheittain kohti salasanatonta aikakautta.

PrivX MSP Edition auttaa IT-palveluntarjoajia parantamaan tietoturvaansa ja operatiivista skaalautuvuutta hallinnoimissaan konesaleissa tai hybrideissä pilviympäristöissä, joissa ekosysteemin eri yksiköt ja yritykset toimivat limittäin ja ristiin. PrivX Privileged Access Management (PAM) -ratkaisu hallinnoi sovellusten omistajien, infrastruktuurien ylläpitäjien, ohjelmistoinsinöörien, DevOps-tuotekehittäjien ja konsulttien tunnuksia, valtuuksia ja pääsyoikeuksia. Asiakkaat voivat myös sisällyttää PrivX:n osaksi omaa tarjoomaansa, ja myydä sitä palveluna omille asiakkailleen PAMaaS-mallin mukaisesti.

PrivX OT Edition -ratkaisun ansiosta turvalliset, nopeat ja kertakirjautumiseen perustuvat pääsymenetelmät ovat teollisuusautomaatiossa työskentelevien ulkoisten ja sisäisten järjestelmien ylläpitäjien, huoltohenkilökunnan sekä operaattoreiden ulottuvilla. He pääsevät haluamaansa kohteeseen yhden keskitetyn järjestelmän kautta, mikä tuo teolliset operaatiot pilveen. Tämä auttaa asiakkaita kriittisten IEC62443 -ja ISO27001-sertifiointien saavuttamisessa.

PrivX MSP ja PrivX OT -ratkaisut tuovat SSH.COMin ulottuville suuryritysten perinteistä IT-vetoista PAM-markkinasegmenttiä suuremman kasvupotentiaalin.

SSH sai ensimmäiset tilaukset kummallekin uudelle versiolle vuosineljänneksen aikana

NQX siirtyy operatiiviseen vaiheeseen

Aloitimme ensimmäiset järjestelmä- ja palvelutoimitukset aikaisemmin julkistetun merkittävän salainlaitteita ja niihin liittyviä palveluita koskevan sopimuksen puitteissa. Toisen vuosineljänneksen aikana tehtyjen ensimmäisten toimitusten liikevaihto ei ollut vielä merkittävä.

Saimme uusia tilauksia ja toimitimme NQX:ää muille vaativille turvallisuuskriittisille asiakkaille sertifioimattomiin käyttöympäristöihin.

Laajennamme Zero Trust -kehitystä

PrivX on alusta alkaen suunniteltu tukemaan Zero Trust -mallia (nollaluottamus) ja muokkaamme nyt koko tuoteportfoliotamme tämän mallin mukaiseksi. Zero Trust perustuu dynaamiseen, reaaliaikaiseen luottamuksen varmistamiseen perinteisten staattisten pääsytunnisteiden sijaan. Tämä parantaa asiakkaiden tietoturvaa ja täyttää pilven ja digitaalisen aikakauden tarpeet paremmin.

Julkistamme jatkossa Zero Trust -versiot koko SSH:n tuoteportfoliosta. Esimerkiksi UKM Zero Trust mahdollistaa asiakkaillemme turvallisen siirtymisen perinteisestä konesali-infrastruktuurista pilveen.

Siirtymä jatkuvaan liikevaihtoon jatkuu

Olemme siirtäneet liiketoimintamme painopistettä lisenssimyynnistä jatkuvaan liikevaihtoon ja teimme merkittäviä edistysaskelia kuluneen vuosineljänneksen aikana. Jatkuva liikevaihto muodostaa nyt selvästi suurimman osan (yli 85 prosenttia) liikevaihdostamme. Saavutimme kesäkuussa merkittävän uuden virstanpylvään, kun tilausliikevaihtomme ylitti ylläpitoliikevaihtomme.

Jotta voisimme mitata siirtymistä kohti jatkuvaa liikevaihtoa liiketoiminnassamme, julkaisemme uuden vaihtoehtoisen tunnusluvun: tilausliikevaihto ARR (Subscription ARR). Tämä tunnusluku muodostuu vuosineljänneksen viimeisen kuukauden luvuista kerrottuna 12:lla ja antaa kuvan vuotuisesta liikevaihtotasosta. Tämä tunnusluku antaa näkemystä tilausliikevaihtomme tuoreimmasta kehityksestä.

Vuoden 2021 toisen neljänneksen tilausliikevaihto ARR (vuosineljänneksen viimeisen kuukauden tilausliikevaihto kertaa 12) oli 6,9 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 934 prosenttia vuoden 2020 toiseen neljännekseen verrattuna.

Positiivista huomiota analyytikoilta

Johtava eurooppalainen markkina-analyytikko KuppingerCole nimesi PrivX:n johtavien tuotteiden joukkoon toisena vuonna peräkkäin, tällä kertaa raportissa ”2021 Privileged Account Management for DevOps Leadership Compass”. Raportti antoi SSH:lle erityisen korkean arvosanan PrivX:n innovatiivisuudesta.

Tulevaisuuden näkymät

Pidämme vuoden 2021 ohjeistuksen ennallaan:

Odotamme liikevaihtomme vuonna 2021 kasvavan huomattavasti. Nopeutamme siirtymistä lisenssien ja tukipalveluiden myymisestä jatkuvaa liikevaihtoa tuottavaan liiketoimintamalliin, jonka odotamme tarjoavan jatkossa entistä vakaampaa liikevaihtoa.

Vaikka kasvustrategia vaatiikin operatiivisia investointeja, odotamme käyttökatteemme ja liiketoiminnan rahavirran olevan positiivisia vuonna 2021.


KONSERNIN LIIKEVAIHTO

Konsernin huhti – kesäkuun liikevaihto oli 3,3 miljoonaa euroa (2,6 miljoonaa euroa).

Konsernin tammi – kesäkuun liikevaihto oli 6,0 miljoonaa euroa (5,7 miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 4,4 prosenttia.

Tarkastelujakson aikana konsernin liikevaihdosta tuli Pohjois- ja Etelä-Amerikasta 50,8 prosenttia (53,6 prosenttia), Euroopasta, Lähi-Idästä ja Afrikasta (EMEA) 38,0 prosenttia (25,5 prosenttia) sekä Aasiasta ja Tyynenmeren alueelta 11,2 prosenttia (20,9 prosenttia).

milj. euroa 4–6/2021 4–6/2020 Muutos % 1–6/2021 1–6/2020 Muutos % 1–12/2020
MAANTIETEELLINEN JAKAUMA
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 1,3 1,5 -9,0 3,0 3,1 -1,2 5,9
Aasia ja Tyynenmeren alue 0,4 0,3 22,6 0,7 1,2 -43,7 2,1
Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka 1,6 0,9 88,7 2,3 1,5 55,3 3,2
Yhteensä 3,3 2,6 26,6 6,0 5,7 4,4 11,3
LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN
Tilausmyynti 1,1 0,2 512,0 1,4 0,3 298,0 0,8
Lisenssimyynti 0,4 0,4 -15,7 0,9 1,2 -25,6 2,2
Ylläpitomyynti 1,7 2,0 -12,9 3,6 4,1 -13,4 7,8
Konsultointi ja muut 0,1 0,0 2 620,6 0,1 0,0 267,2 0,4
Yhteensä 3,3 2,6 26,6 6,0 5,7 4,4 11,3

SSH Communications Security laskuttaa asiakkaitaan valtaosin Yhdysvaltain dollareissa. Dollarin keskimääräinen kurssi suhteessa euroon heikentyi 9,5 prosenttia verrattuna vuoteen 2020. Vertailukelpoisin valuutoin raportointikauden liikevaihdon kasvu olisi ollut 10,5 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon 2020.


TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS

Huhti–kesäkuun liiketappio oli -0,4 miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa euroa). Kauden tulos oli -0,9 miljoonaa euroa (-0,5 miljoonaa euroa).

Tammi–kesäkuun liiketappio oli -1,9 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa euroa). Kauden tulos oli -2,4 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa euroa).

Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut olivat huhti–kesäkuussa -2,1 miljoonaa euroa (-1,5 miljoonaa euroa). Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut olivat -1,2 miljoonaa euroa (-1,4 miljoonaa euroa). Hallinnon kulut olivat -0,8 miljoonaa euroa (-0,6 miljoonaa euroa).

Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut olivat tammi–kesäkuussa -4,1 miljoonaa euroa (-3,3 miljoonaa euroa). Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut olivat -2,7 miljoonaa euroa (-2,6 miljoonaa euroa). Hallinnon kulut olivat -1,7 miljoonaa euroa (-1,2 miljoonaa euroa). Liiketoiminnan kulut kasvoivat 18 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.


TASE JA RAHOITUS

SSH Communications Securityn rahoitusasema oli tyydyttävä tilikauden aikana. Taseen loppusumma 30.6.2021 oli 29,0 miljoonaa euroa (30.6.2020: 19,8 miljoonaa euroa; 31.12.2020: 18,6 miljoonaa euroa), josta likvidit varat olivat 2,1 miljoonaa euroa (30.6.2020: 10,2 miljoonaa euroa; 31.12.2020: 8,5 miljoonaa euroa) eli 7,2 prosenttia taseen loppusummasta. Korollisten velkojen määrä tilikauden lopussa oli 1,2 miljoonaa euroa (30.6.2020: 1,3 miljoonaa euroa; 31.12.2020: 1,3 miljoonaa euroa). Korolliset velat sisältävät Kyberleijona Oy:n määräysvallattoman omistajan Suomen Erillisverkot Oy:ltä antamaa pääomalainaa 0,6 miljoonaa euroa (30.6.2020: 0,6 miljoonaa euroa; 31.3.2020: 0,6 miljoonaa euroa; 31.12.2020: 0,6 miljoonaa euroa). Nettovelkojen suhde omaan pääomaan oli tilikauden lopussa -8,3 prosenttia (30.6.2020: -87,8 prosenttia; 31.12.2020: -85,3 prosenttia). Omavaraisuusaste oli 46,8 prosenttia (30.6.2020: 74,2 prosenttia; 31.12.2020: 69,7 prosenttia).

Suorat investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat katsauskaudella 0,9 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa). Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -0,2 miljoonaa euroa (-0,0 miljoonaa euroa), jotka muodostuivat pääosin valuuttakurssivoitoista tai -tappioista sekä korkokuluista ja myynti- ja vuokrakustannuksista.

Liiketoiminnan rahavirta tammi-kesäkuussa oli -1,9 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa) ja investointien rahavirta -3,1 miljoonaa euroa (-0,7 miljoonaa euroa). Investointien rahavirta sisältää Deltagon Oy:n yrityskaupan -3,6 miljoonaa euroa ja saatuja avustuksia 1,5 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa). Rahoituksen rahavirta oli -1,5 miljoonaa euroa (-1,1 miljoonaa euroa). Rahoituksen rahavirta sisältää maksetun hybridilainan koron -1,4 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa euroa). Yhteensä liiketoiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirta oli -6,5 miljoonaa euroa (-1,8 miljoonaa euroa).

Katsauskauden päättyessä konsernilla ei ollut lyhytaikaisia sijoituksia.


TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

Tutkimus- ja kehityskulut olivat huhti-kesäkuussa -1,2 miljoonaa euroa (-1,4 miljoonaa euroa), mikä vastasi 37,0 prosenttia liikevaihdosta (52,2 prosenttia). Huhti-kesäkuun aikana yhtiö on aktivoinut uusia tuotekehitysmenoja 0,2 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa). EU:lta saatua avustusta on kirjattu aktivoitujen tuotekehityskulujen vähennykseksi 0,1 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa).

Tutkimus- ja kehityskulut olivat tammi-kesäkuussa -2,7 miljoonaa euroa (-2,6 miljoonaa euroa), mikä vastasi 44,7 prosenttia liikevaihdosta (45,9 prosenttia). Tammi-kesäkuun aikana yhtiö on aktivoinut uusia tuotekehitysmenoja 0,4 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa euroa). EU:lta saatua avustusta on kirjattu aktivoitujen tuotekehityskulujen vähennykseksi 0,3 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa). Tuotekehityspoistot olivat katsauskaudella -0,4 miljoonaa euroa (-0,7 miljoonaa euroa).


HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstömäärä oli kesäkuun lopussa 123 (30.6.2020: 92; 31.12.2020: 94). Henkilöstömäärä kasvoi 31 henkilöllä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja 29 henkilöllä vuoden loppuun verrattuna (31 prosenttia). Henkilöstömäärä kasvoi 27 henkilöllä Deltagon Oy:n yrityskaupan seurauksena.

Henkilöstöstä 43,1 prosenttia (33,7 prosenttia) työskenteli kauden lopussa myynnissä, markkinoinnissa ja asiakastuessa, 43,9 prosenttia (48,9 prosenttia) tutkimuksessa ja tuotekehityksessä sekä 13,0 prosenttia (17,4 prosenttia) hallinnossa.

SSH COMMUNICATIONS SECURITYN HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

SSH Communications Security Oyj:n yhtiökokous pidettiin 25.3.2021. Yhtiökokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilikauden 1.1.2020 – 31.12.2020 aikana toimineille hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Yhtiökokouksessa valittiin hallituksen jäseneksi Henri Österlund, Kai Tavakka, Sampo Kellomäki ja Christian Fredrikson (uusi jäsen). Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Henri Österlund.

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Erkka Talvinko.


KONSERNIN JOHTORYHMÄ

Konsernin johtoryhmän muodostivat 30.6.2021 seuraavat jäsenet:

Teemu Tunkelo, toimitusjohtaja
Niklas Nordström, talousjohtaja
Rami Raulas, EMEA-alueen johtaja


SSH COMMUNICATIONS SECURITYN OSAKE, OMISTUS JA KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET

Katsauskauden aikana SSH Communications Securityn osakkeiden vaihto oli 5 796 857 kpl (14 470 471 euroa). Jakson ylin kurssinoteeraus oli 3,26 euroa ja alin 1,60 euroa. Jakson painotettu keskikurssi oli 2,50 euroa ja jakson viimeisen pörssipäivän (30.6.2021) noteeraus 2,61 euroa.

Accendo Capital -sijoitusrahasto on suurin omistaja 29,2 prosentin osuudella. Tatu Ylösen suora omistus oli 18,0 prosenttia ja Juha Mikkosen suora omistus on 5,2 prosenttia. Lisätietoja osakeomistuksesta on saatavilla yhtiön verkkosivuilta www.ssh.com.

SSH ilmoitti 29.1.2021 Deltagon Oy:n ostamisesta tytäryhtiönsä Kyberleijona Oy:n kautta. Kauppa saatiin päätökseen 26.4.2021.

Katsastuskauden aikana ei ole jaettu osinkoa tai pääomanpalautusta.


SSH COMMUNICATIONS SECURITYN OSAKEPÄÄOMAN KEHITYS JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Tarkastelujakson päättyessä 30.6.2021 SSH Communications Securityn osakepääoma oli 1 164 066,99 euroa, ja se jakaantui 38 802 233 osakkeeseen.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 6 000 000 osakkeen antamisesta maksullisella osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksin tai merkintäetuoikeudesta poiketen yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään maksullisesta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien (ml. optio-oikeudet) antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi niistä päättää. Hallitukselle annettava valtuutus käsittää siten muun muassa oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on maksullisen osakeannin osalta yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Edelleen valtuutus käsittää hallitukselle oikeuden päättää osakkeisiin ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisiin optio-oikeuksiin tai erityisiin oikeuksiin oikeutetuista sekä niihin liittyvistä vastikkeista, merkintä- ja maksuajoista sekä merkintähinnan merkitsemisestä osakeyhtiölain sallimissa rajoissa osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen nojalla voidaan hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla enintään 2 000 000 yhtiön omaa osaketta, mikä määrä vastaa noin 5,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan myös hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta.

Hallitus esittää omien osakkeiden hankkimista koskevaa valtuutusta käytettävän muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin yhtiöllä pidettäviksi, edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Päätöksiä omien osakkeiden hankkimisesta ei saa tehdä siten, että yhtiöllä tai sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittää yhden kymmenesosan kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.


RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Käynnissä oleva COVID-19 -pandemia on merkittävä makrotalouden riski, joka pitkittyessään voi kohdistua SSH Communications Securityyn lisenssimyynnille aiheutuvien jatkuvien haasteiden kautta. Suurimmat riskit, jotka mahdollisesti vaikuttavat haitallisesti SSH Communications Securityn toimintaan eivät ole muuttuneet merkittävästi edellisestä raportointikaudesta ja on mainittu alla.
Suurimmat riskit:

 • Makrotalousympäristön epävarmuus, kuten koronavirustaudin (COVID-19) vaikutus
 • Uudelleenrahoitusriski/likviditeettiriski, kuten kyvyttömyys maksaa velvoitteita riittämättömän likviditeetin tai rahoituksen hankkimisen vaikeuksien vuoksi
 • Kyberturvallisuusuhat, sisältäen esim. kiristysohjelmat
 • Viiveet tuotekehityksessä ja uusmyynnissä sekä uusien kauppojen toteutuksessa
 • Strategian toteuttamisen ongelmat
 • Avainhenkilöiden säilyminen ja uusien palkkaaminen
 • Innovaatio- ja kehityskyvyn ylläpitäminen ja toteuttaminen, sisältäen IP-oikeudet
 • IPR-oikeudenkäynnit ja patenttiportfolion hyödyntäminen
 • Merkittävä osa yhtiön liikevaihdosta laskutetaan Yhdysvaltain dollareina ja näin ollen dollarin valuuttakurssin mahdollisilla voimakkailla vaihteluilla vuoden 2021 aikana voi olla vaikutuksia kannattavuuteen. Yhtiö päättää tapauskohtaisesti USD:n suojaamisesta.

Yhtiön riskienhallinnan periaatteet ja organisointi on luettavissa yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.ssh.com.


LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Katsauskaudella ei ollut olennaisia lähipiiritapahtumia.


RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Raportointikauden jälkeen ei ollut olennaisia tapahtumia.

LYHENNETTY KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
milj. euroa 4–6/2021 4–6/2020 1–6/2021 1–6/2020 1–12/2020
Liikevaihto 3,3 2,6 6,0 5,7 11,3
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut 0,0 -0,1 0,0 -0,1 -0,3
Bruttokate 3,3 2,6 6,0 5,6 11,0
Liiketoiminnan muut tuotot 0,4 0,5 0,6 0,7 1,0
Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut -2,1 -1,5 -4,1 -3,3 -6,7
Tutkimus- ja tuotekehityskulut -1,2 -1,4 -2,7 -2,6 -5,0
Hallinnon kulut -0,8 -0,6 -1,7 -1,2 -2,7
Liikevoitto/-tappio -0,4 -0,4 -1,9 -0,9 -2,5
Rahoitustuotot ja -kulut -0,2 -0,2 -0,2 0,0 -0,6
Voitto/tappio ennen veroja -0,6 -0,5 -2,1 -1,0 -3,1
Verot -0,3 -0,0 -0,3 0,0 0,0
Tulos -0,9 -0,5 -2,4 -0,9 -3,1
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -0,8 -0,5 -2,3 -0,8 -2,8
Määräysvallattomien osuus -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2
-0,9 -0,5 -2,4 -0,9 -3,1
Muu laaja tulos
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 0,1 0,1 0,1 -0,0 0,3
Tilikauden laaja tulos yhteensä -0,8 -0,5 -2,2 -1,0 -2,8
Jakautuminen:
Emoyrityksen omistajille -0,7 -0,4 -2,1 -0,9 -2,6
Määräysvallattomien osuus -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2
-0,8 -0,5 -2,2 -1,0 -2,8
Osakekohtainen tulos
Osakekohtainen tulos, euroa -0,03 -0,02 -0,08 -0,04 -0,11
Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa -0,03 -0,02 -0,08 -0,04 -0,11

LYHENNETTY KONSERNIN TASE
milj. euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet 0,1 0,1 0,1
Käyttöoikeusomaisuus 0,5 0,7 0,7
Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet 22,1 5,4 5,4
Sijoitukset 0,0 0,0 0,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä 22,7 6,2 6,3
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 0,0 0,0 0,0
Lyhytaikaiset saamiset 4,1 3,4 3,8
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvälineet 0,0 0,0 0,0
Rahavarat 2,1 10,2 8,5
Lyhytaikaiset varat yhteensä 6,3 13,6 12,3
Varat yhteensä 29,0 19,8 18,6
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 4,8 9,7 8,1
Määräysvallattomien omistajien osuus 6,2 0,5 0,4
Oma pääoma yhteensä 11,0 10,2 8,5
Pitkäaikaiset velat
Lainat 0,6 0,6 0,6
Vuokrasopimusvelat 0,3 0,4 0,4
Muut pitkäaikaiset velat 3,6
Saadut ennakot ja myynnin jaksotukset 0,7 1,2 0,8
Laskennalliset verovelat 1,7
Pitkäaikaiset velat yhteensä 6,9 2,2 1,7
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 6,1 2,3 2,4
Vuokrasopimusvelat 0,3 0,3 0,3
Saadut ennakot ja myynnin jaksotukset 4,7 4,8 5,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä 11,1 7,4 8,4
Oma pääoma ja velat yhteensä 29,0 19,8 18,6

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Jakautuminen emoyrityksen omistajille
milj. euroa Osake-pääoma Hybridilaina Muuntoero SVOP-rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä Määräys-vallattomien osuus Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2020 1,2 12,0 -1,4 22,7 -23,0 11,4 0,6 12,0
Muutos 0,0 -0,9 -0,9 -0,9
Nettovoitto -0,8 -0,8 -0,1 -0,9
Oma pääoma 30.6.2020 1,2 12,0 -1,5 22,7 -24,7 9,7 0,5 10,2
Muutos 0,3 -1,5 -1,2 -1,2
Nettovoitto -0,4 -0,4 -0,1 -0,5
Oma pääoma 31.12.2020 1,2 12,0 -1,2 22,7 -26,6 8,1 0,4 8,5
Muutos 0,1 -1,1 -1,0 -1,0
Nettovoitto -2,3 -2,3 -0,1 -2,4
Tytäryhtiön hankinta 0,0 5,9 5,9
Oma pääoma 30.6.2021 1,2 12,0 -1,0 22,7 -30,0 4,8 6,2 11,0

LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
milj. euroa 1–6/2021 1–6/2020 1–12/2020
Liiketoiminnan rahavirta -1,9 0,0 -0,2
josta käyttöpääoman muutos -0,7 0,6 1,1
Investointien rahavirta -3,1 -0,7 -1,5
Rahoituksen rahavirta -1,5 -1,1 -1,3
Rahavarojen muutos -6,5 -1,8 -3,0
Rahavarat katsauskauden alussa 8,5 12,0 12,0
Valuuttakurssivaikutus 0,1 0,1 -0,4
Rahavarat katsauskauden lopussa 2,1 10,2 8,5


OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Osavuosikatsaus 30.6.2021 päättyneeltä kuudelta kuukaudelta on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsaus ei sisällä kaikkia niitä liitetietoja, jotka on esitetty vuositilinpäätöksessä ja sitä tulee lukea yhdessä 31.12.2020 päättyneeltä vuodelta julkaistun konsernitilinpäätöksen kanssa. Osavuosikatsauksessa julkaistut tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Osavuosikatsauksen laadinnassa on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuoden 2020 konsernitilinpäätöksessä lukuun ottamatta 1.1.2021 voimaan tulleita standardeja. Konserni ei ole ottanut käyttöön ennenaikaisesti muita julkaistuja standardeja, tulkintoja tai muutoksia, jotka eivät ole vielä voimassa. Uusilla standardeilla ja muutoksilla ei ollut vaikutusta SSH-konsernin lyhennettyyn osavuosikatsaukseen.


YRITYSHANKINNAT
Deltagon Oy:n hankinta

Konsernin tytäryhtiö Kyberleijona Oy osti 26.4.2021 100 prosenttia äänivaltaan oikeuttavista osakkeista Deltagon Oy:stä, joka on listaamaton yhtiö Suomessa ja joka kehittää ja toimittaa sähköisen viestinnän ja asioinnin tietoturvaratkaisuja useille eri toimialoille finanssialasta julkishallintoon. Deltagon Oy:n liikevaihdosta pääosa tulee luottamukselliseen sähköpostiviestintään kehitetystä sähköpostin salausratkaisusta (Sec@GW), jolla on Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen (NCSA-FI) hyväksyntä turvaluokitellun (ST III ja ST IV) materiaalin käsittelyyn. Konserni on ostanut Deltagonin, koska se täydentää SSH:n tuote- ja palveluportfoliota ja mahdollistaa synergiaetuja tuotekehityksessä, tulevaisuuden kvanttikestävyyden rakentamisessa sekä kansainvälisten myynti- ja markkinointikanavien hyödyntämisessä. Yrityshankinta on käsitelty hankintamenetelmällä. Osavuosikatsaus sisältää Deltagonin tuloksen hankintahetkestä 26.4. – 30.6.2021 saakka.

Tiedot kauppahinnasta, hankitusta nettovarallisuudesta ja liikearvosta ovat seuraavat:

Hankintameno Milj. euroa
Maksettu käteisellä 5,0
Jaksotettu kauppahinta 4,9
Vastikeosakkeet 5,4
Kauppahinnan oikaisu 1,5
Ehdollinen vastike 0,4
Hankintameno yhteensä 17,1
Varat Yrityshankinnan käypä arvo
Aineettomat hyödykkeet
Asiakkaisiin liittyvät aineettomat hyödykkeet 8,1
Teknologiaan perustuvat aineettomat hyödykkeet 0,4
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2,0
Rahavarat 1,4
11,9
Velat
Ostovelat ja muut velat -1,3
Laskennallinen verovelka -1,7
-3,0
Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo 8,8
Liikearvo hankinnasta 8,3
Hankintameno 17,1
Yrityshankinnan rahavirtavaikutus:
Hankitun tytäryrityksen nettorahavarat (sisältyy investointien rahavirtoihin) 1,4
Maksettu käteisellä -5,0
Hankinnan nettorahavirtavaikutus -3,6

Kauppahinta oli yhteensä 17,1 miljoonaa euroa. Hankintahetkellä käteisellä maksettiin 5,0 miljoonaa euroa ja vastikkeena saadut 5,4 miljoonaa euroa on kirjattu omaan pääomaan. Jaksotettu kauppahinta 4,9 miljoonaa euroa koostuu kolmesta 1,67 miljoonan euron erän nykyarvosta, jotka maksetaan vuosina 2022, 2023 ja 2024. Erät on diskontattu velan arvioituun kustannukseen (2,1 prosenttia). Kauppahinnan oikaisu 1,5 miljoonaa euroa perustuu hankintahetken nettorahavaroihin ja nettokäyttöpääoman oikaisuun.

Liikearvo koostuu Deltagonin kannattavasti kasvavasta liiketoiminnasta, jolla on vahva asema kotimaisilla viestintävarmuusmarkkinoilla, uudesta kansainvälisestä liiketoiminnasta ja laajasta asiakaskunnasta.

Hankinnasta aiheutuneet kustannukset eivät olleet merkittäviä ja ne sisältyvät hallinnon kuluihin tuloslaskelmassa.

MUUTOKSET AINEELLISISSA HYÖDYKKEISSÄ
milj. euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Kirjanpitoarvo kauden alussa 0,1 0,1 0,1
Lisäykset 0,0 0,0 0,1
Poistot ja arvonalentumiset 0,0 -0,0 -0,1
Kurssierot 0,0 -0,0 -0,0
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 0,1 0,1 0,1

MUUTOKSET KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUDESSA
milj. euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Kirjanpitoarvo kauden alussa 0,7 0,3 0,3
Lisäykset 0,0 0,6 0,8
Vähennykset 0,0
Poistot ja arvonalentumiset -0,2 -0,2 -0,4
Kurssierot 0,0 0,0 -0,0
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 0,5 0,7 0,7

Käyttöoikeusomaisuuteen kuuluvat vuokratut toimistotilat ja ohjelmistot.

MUUTOKSET LIIKEARVOSSA JA AINEETTOMISSA HYÖDYKKEISSÄ
milj. euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Kirjanpitoarvo kauden alussa 5,4 5,5 5,5
Lisäykset 0,6 0,7 1,6
Tytäryrityksen hankinta 16,8
Poistot ja arvonalentumiset -0,8 -0,8 -1,6
Kurssierot 0,0 0,0 0,0
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 22,1 5,4 5,4

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
milj. euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Hybridilainan korko 0,3 0,3 1,0
Vuokravakuudet 0,1 0,2 0,2


TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT

SSH Communications Security esittää vaihtoehtoisen tunnusluvun käyttökate, jota ei ole IFRS-standardissa. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin.

Käyttökate = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT
milj. euroa 1–6/2021 1–6/2020 1–12/2020
Liikevaihto 6,0 5,7 11,3
Käyttökate -0,8 0,1 -0,4
osuus liikevaihdosta, % -13,9 2,3 -3,5
Liikevoitto/ -tappio -1,9 -0,9 -2,5
osuus liikevaihdosta, % -31,0 -16,2 -22,1
Tulos ennen veroja -2,1 -1,0 -3,1
osuus liikevaihdosta, % -35,1 -16,7 -27,5
Oman pääoman tuotto, % -24,5 -8,5 -30,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % -15,5 -7,8 -27,3
Korolliset nettovelat -0,9 -8,9 -7,2
Omavaraisuusaste, % 46,8 74,2 69,7
Nettovelkaantumisaste (gearing), % -8,3 -87,8 -85,3
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 0,9 1,1 2,1
osuus liikevaihdosta, % 15,5 19,1 18,8
Tutkimus- ja kehityskulut -2,7 -2,6 -5,0
osuus liikevaihdosta, % 44,7 45,9 44,9
Henkilöstö keskimäärin 106 89 88
Henkilöstö kauden lopussa 123 92 94

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
euroa 1–6/2021 1–6/2020 1–12/2020
Laimentamaton osakekohtainen tulos1 -0,08 -0,04 -0,11
Laimennettu osakekohtainen tulos1 -0,08 -0,04 -0,11
Oma pääoma/osake, euroa 0,28 0,26 0,22
Osakemäärä kauden aikana keskimäärin, 1000 kpl 38 802 38 802 38 802
Osakemäärä kauden lopussa, 1000 kpl 38 802 38 802 38 802
Osakkeen kurssikehitys euroina
Keskikurssi 2,50 1,25 1,28
Alin 1,60 0,65 0,65
Ylin 3,26 1,90 1,97
Osakkeen kurssi kauden lopussa 2,61 1,60 1,70
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, milj. euroa 101,3 61,9 65,8
Osakevaihto, milj. kpl 5,8 16,4 19,4
Osakevaihto, % kokonaismäärästä 14,9 42,2 50,1
Osakevaihto, milj. euroa 14,5 20,5 24,9
Hinta/voittosuhde (P/E-luku) neg. neg. neg.
Osakekohtainen osinko 0,00 0,00 0,00
Osinko tuloksesta, % 0,00 0,00 0,00
Efektiivinen osinkotuotto, % 0,00 0,00 0,00
1 Osakekohtainen tulos -tunnuslukua laskettaessa otetaan huomioon maksamattomat hybridilainan korot.

VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN TÄSMÄYTYSLASKELMA

Seuraavassa taulukossa esitetään käyttökatteen täsmäytys liikevoittoon/-tappioon.

milj. euroa 1–6/2021 1–6/2020 1–12/2020
Käyttökate -0,8 0,1 -0,4
Poistot -1,0 -1,1 -2,1
Liikevoitto/-tappio -1,9 -0,9 -2,5


VASTUUN RAJOITUS

Tämän raportin sisältö on SSH Communications Securityn ja kanssamme yhteistyössä toimivien kolmansien osapuolten sisällöntuottajien julkaisema ja tarkoitettu tiedoksi vain henkilökohtaiseen käyttöön. Tiedotteen sisältämiä tietoja ei voida missään tilanteessa pitää tarjouksena tai kehotuksena ostaa arvopapereita. Tietoja ei ole tarkoitettu taloudellisiksi neuvoiksi (sijoitus-, vero- eikä lakiasioissa), eikä suosituksiksi minkään sijoituskohteiden tai tuotteiden puolesta. SSH Communications Security ei anna sijoitusneuvoja eikä osto- tai myyntisuosituksia yhtiön omista tai muiden yritysten osakkeista. Mikäli olet kiinnostunut sijoittamaan SSH Communications Securityn osakkeisiin, ota yhteyttä taloudelliseen neuvonantajaasi saadaksesi lisätietoja. SSH Communications Securityn osakkeiden aiemmat tulokset eivät ole osoitus tulevasta kurssikehityksestä. LUKUUN OTTAMATTA SOVELTUVAA PAKOTTAVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ TIEDOTTEEN TIETOJEN SAATAVUUDESTA, VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA TAI SISÄLLÖSTÄ EI ANNETA MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA EIKÄ SSH COMMUNICATIONS SECURITY TAKAA SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI TIEDOTTEEN SISÄLLÖN OIKEELLISUUTTA EIKÄ TIETOJEN SOPIVUUTTA MIHINKÄÄN TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN.

SSH Communications Security julkaisee kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen 21.10.2021.

Helsingissä 20.7.2021

SSH Communications Security Oyj

Hallitus

Teemu Tunkelo
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Teemu Tunkelo, toimitusjohtaja, puhelin +41 79 227 8362
Niklas Nordström, talousjohtaja, puhelin +358 50 541 0543

Jakelu:
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com

Tags

Interim Report

Financial Statement Release

Financial Information

SSH Communications Security

Osavuosikatsaus

Taloudelliset tiedotteet

Taloustiedot

Related Links

Alkuperäinen artikkeli