Etusivu » RAPALA VMC OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS H1 2021: KANNATTAVUUS PARANI KORKEAN MARKKINAKYSYNNÄN JA VAHVAN TALVIKAUDEN SEKÄ ODOTETTUA NOPEAMMIN EDENNEEN UUDEN ONE RAPALA VMC -STRATEGIAN TOTEUTTAMISEN ANSIOSTA

RAPALA VMC OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS H1 2021: KANNATTAVUUS PARANI KORKEAN MARKKINAKYSYNNÄN JA VAHVAN TALVIKAUDEN SEKÄ ODOTETTUA NOPEAMMIN EDENNEEN UUDEN ONE RAPALA VMC -STRATEGIAN TOTEUTTAMISEN ANSIOSTA

RAPALA VMC OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS H1 2021: KANNATTAVUUS PARANI KORKEAN MARKKINAKYSYNNÄN JA VAHVAN TALVIKAUDEN SEKÄ ODOTETTUA NOPEAMMIN EDENNEEN UUDEN ONE RAPALA VMC -STRATEGIAN TOTEUTTAMISEN ANSIOSTA

| Source:

Rapala VMC Oyj

Rapala VMC Oyj

Helsinki, FINLAND

English
FinnishRapala VMC Oyj
Puolivuosikatsaus
15.7.2021 klo 17.00

RAPALA VMC OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS H1 2021: KANNATTAVUUS PARANI KORKEAN MARKKINAKYSYNNÄN JA VAHVAN TALVIKAUDEN SEKÄ ODOTETTUA NOPEAMMIN EDENNEEN UUDEN ONE RAPALA VMC -STRATEGIAN TOTEUTTAMISEN ANSIOSTA

Tammi-kesäkuu (H1) lyhyesti:

  • Liikevaihto oli 159,6 MEUR, mikä oli 36 % edellistä vuotta korkeampi (117,1). Vertailukelpoisten valuuttakurssien mukainen liikevaihto kasvoi 41 %.
  • Liikevoitto oli 26,3 MEUR (-0,8).
  • Vertailukelpoinen liikevoitto* oli 26,5 MEUR (4,2).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,43 EUR (-0,12).
  • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 23,1 MEUR (13,4).
  • Vaihto-omaisuus oli 73,8 MEUR (83,5), laski 12 %.
  • Korollinen nettovelka oli 30,5 MEUR (63,5).
  • Lähiajan näkymät muuttumattomat 20.4.2021 julkistetuista näkymistä: Koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton* odotetaan kasvavan merkittävästi edellisvuodesta.

*Ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät olennaiset uudelleenjärjestelykustannukset, arvonalentumiset, liiketoimintahankinnoista ja -luovutuksista syntyvät tuotot ja kulut, vakuutuskorvaukset sekä muut ei-operatiiviset erät.

Toimitusjohtaja Nicolas Warchalowski: “Saavutimme ennätyksellisen tuloksen vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla korkean markkinakysynnän ja vahvan talvikauden sekä odotettua nopeammin edenneen strategian toteuttamisen myötä. Kiinnostus kalastusta kohtaan on kasvanut maailmanlaajuisesti sekä uusien kalastajien että vanhojen harrastukseen palaavien ansiosta. Kalastuspaikat ovat olleet täynnä innokkaita kalastajia, sekä kauppojen kalastusosastoilla on ollut puolityhjiä hyllyjä kevään ja alkukesän aikana.

Saavutimme loistavan taloudellisen tuloksen ensimmäisen vuosipuoliskon aikana liikevaihtomme kasvaessa 36 % edellisvuoteen verrattuna, vaikka jättäydyimme pois tietyistä kolmansien osapuolten tuotekategorioista. Lisääntyneen myynnin ja onnistuneen yhtiön suunnan kääntämisen ansiosta paransimme huomattavasti vertailukelpoista liikevoittoa, joka päätyi 26,5 miljoonaan euroon ensimmäisen vuosipuoliskon osalta. Jatkunut keskittyminen kassavirran hallintaan tuotti myös hienoja tuloksia: liiketoiminnan rahavirta ensimmäisen vuosipuoliskon osalta parani 23,1 miljoonaan euroon. Olemme myös onnistuneet pitämään yhtiön työntekijöistä huolta, sillä koko yhtiössä on ollut suhteellisen vähän koronatartuntoja. Tämä on seurausta koko yhtiön vahvasta keskittymisestä työturvallisuusasioihin ympäri maailman.

Uuden ONE RAPALA VMC -strategian toteuttaminen on edennyt erittäin nopeasti. Tämän seurauksena olemme selvästi edellä alkuperäistä aikataulua. Batamin tehdas suljettiin nopealla seitsemän kuukauden aikataululla sekä siihen liittyvät kustannukset onnistuttiin pitämään pienempinä kuin alunperin oli budjetoitu. Lisäksi olemme yhdistäneet pohjoismaiset jakelukeskuksemme ennätyksellisen nopeasti 21 kuukautta ennen alkuperäistä suunnitelmaa. Uusi jakelukeskus sijaitsee Pärnussa, Virossa, ja on jo aloittanut palvelemaan asiakkaitamme. Viisi uutta tuotekehityskeskustamme ovat täydessä toiminnassa viisi kuukautta etuajassa.

Olemme vähentäneet huomattavan määrän tuotenimikkeitä Euroopassa sekä globaalilla tasolla pehmytmuovikategoriassa. Tuotenimikkeiden vähentäminen tulee etenemään huomattavasti seuraavien kvartaalien aikana, kun tätä laajennetaan myös muihin maantieteellisiin alueisiin ja tuotekategorioihin yhtiön suorittaessa koko yrityksen historian laajimman tuotenimikkeiden karsimisen. Lisäksi brändiportfoliotamme yhdistetään suosien tulevaisuuden voittajia. Vastuullisuus on myös tärkeä osa uutta strategiaamme ja olemme jo ottamassa johtavaa asemaa vastuullisuudessa kalastusalalla. Operaatioidemme osalta jatkamme jakelu- ja tuotantokeskuksiemme optimoimista. Viron Pärnussa sijaitsevan uistintuotantokeskuksen osalta olemme investoimassa uuteen maalausyksikköön, joka tulee parantamaan läpimenoaikoja, joustavuutta sekä kapasiteettia.

Olen myös erittäin innossani uudesta yhteistyöstä Okuman kanssa. Valmistelemme massiivisia markkinointikampanjoita ennen Okuma vapojen, kelojen ja kombojen lanseerausta Euroopassa 2022. Okuman lisääminen brändiportfolioomme tulee vapauttamaan uutta potentiaalia vapa ja kela -kategoriassa, joka tulee parantamaan yhtiön tuotesorttimenttia tulevaisuutta ajatellen. Osoituksena nopeasti toteutuneesta strategiasta tärkeimmät arvoajurimme ovat kehittyneet oikeaan suuntaan: vuoden ensimmäisellä puoliskolla toteutunut vankka 54 % kasvu yhtiön omissa tuotteissa, kasvava myyntikate ja investoinnit vapa- ja kelakategoriaan tuovat lisämyyntiä kyseiseen kategoriaan.

Kaiken kaikkiaan olen erittäin tyytyväinen koko henkilöstön toimintaan uuden strategian nopeassa toteuttamisessa. Samaan aikaan myyntimme on ollut voimakasta kalastuksen ollessa yksi harvoista COVID-turvallisista aktiviteeteistä. Yhteiskunnan alkaessa taas avautua kuluttajat palaavat osittain samoihin kulutustottumuksiin kuin ennen pandemiaa. Euroopassa näemme jo vähentynyttä aktiviteettia kalastukseen liittyvissä vähittäiskaupoissa, joka todennäköisesti vaikuttaa vuoden 2022 ennakkotilauksiin. Toimialan yleisen markkinasentimentin odotetaan hiljentyvän olennaisesti myös Pohjois-Amerikassa, mutta viiveellä Eurooppaan verrattuna. Yksityiset investoinnit veneisiin ja globaalit trendit ulkoilu- sekä kalastusalalla antavat kuitenkin suuntaa siitä, että kalastusmarkkina tulee olemaan jonkin verran korkeammalla tasolla verrattuna pandemiaa edeltäneeseen aikaan.
Tunnusluvut

H1 H1 Muutos FY
MEUR 2021 2020 % 2020
Liikevaihto 159,6 117,1 +36 % 261,3
Liikevoitto/-tappio 26,3 -0,8 10,7
% liikevaihdosta 16,5 % -0,7 % 4,1 %
Vertailukelpoinen liikevoitto * 26,5 4,2 +531 % 21,5
% liikevaihdosta 16,6 % 3,6 % 8,2 %
Liiketoiminnan nettorahavirta 23,1 13,4 +72 % 42,5
Nettovelkaantumisaste % 18,6 % 43,7 % 31,6 %
Tulos per osake, EUR 0,43 -0,12 0,04
*Ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoi-suuteen vaikuttavia eriä. Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät olennaiset uudelleenjärjestelykustannukset, arvonalentumiset, liiketoimintahankinnoista ja -luovutuksista syntyvät tuotot ja kulut, vakuutuskorvaukset sekä muut ei-operatiiviset erät.
Rapala-konserni esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Tunnuslukujen määritelmät ja täsmäytykset on esitetty tiedotteen taulukko-osassa.

Markkinaympäristö

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana markkinaympäristö kehittyi suotuisasti edellisvuoteen verrattuna, jota varjosti COVID-19-pandemiaan liittyvä epävarmuus. Konsernin liiketoimintaympäristö jatkoi vahvistumistaan 2020 vuoden lopusta ja kuluttajakysyntä kasvoi merkittävästi kaikilla konsernin päämarkkinoilla, erityisesti Pohjois-Amerikassa. Ulkoharrastusten suosio jatkoi kasvamistaan, kun ihmiset etsivät matalamman riskin aktiviteetteja COVID-19-ympäristössä. Hyvät talvikaudet Pohjoismaissa ja Pohjois-Amerikassa vaikuttivat positiivisesti talviurheilu- sekä jääkalastusliiketoimintoihin.

Liiketoimintakatsaus tammi-kesäkuu 2021

Konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 36 % edellisvuotta korkeampi pääasiassa vahvasta kalastustuotteiden kysynnästä, hyvästä talvimyynnistä ja oletettua merkittävästi nopeammasta strategian jalkautuksesta johtuen. Valuuttakurssien muutoksilla oli jonkin verran negatiivinen vaikutus liikevaihtoon ja vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi orgaanisesti 41 % vertailukaudesta.

Pohjois-Amerikka

Pohjois-Amerikan liikevaihto oli 73 % vertailukautta korkeampi raportoiduilla valuuttakursseilla mitattuna. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto oli 86 % korkeampi vuoden 2020 ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna.

Liikevaihdon kasvun pääajurina oli poikkeuksellisen vahva kalastustuotteiden kysyntä kalastuksen säilyessä suosittuna COVID-turvallisena aktiviteettina. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla konsernin Pohjois-Amerikan jakelukeskukset toimivat täydellä kapasiteetilla, kun taas vertailukaudella Yhdysvaltojen ja Kanadan jakelukeskukset olivat osan aikaa väliaikaisesti kiinni. Konsernin omissa tuotteissa kaikkien tuotekategorioiden kasvuprosentit olivat kaksinumeroisia.

Pohjoismaat

Pohjoismaiden liikevaihto nousi 13 % vertailukaudesta. Vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna liikevaihto oli 11 % korkeampi kuin vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Konsernin jakeluyksiköt toimivat täydellä kapasiteetilla koko ensimmäisen vuosipuoliskon. Piristynyt vähittäiskaupan ja loppuasiakkaiden kalastustuotekysyntä sekä hyvät talviolosuhteet kasvattivat myyntiä vertailukauteen nähden. 13 Fishing:n tuotteet lanseerattiin onnistuneesti ja ne saivat hyvän vastaanoton Pohjoismaiden asiakaskunnalta. Muutokset kolmansien osapuolien tuotteiden jakelusopimuksissa vaikuttivat myyntiin negatiivisesti, mutta vahvan konsernin omien tuotteiden myynnin ansiosta kokonaismyynti kasvoi.

Muu Eurooppa

Raportoiduilla valuuttakursseilla mitattuna muun Euroopan liikevaihto oli 13 % vertailukautta korkeampi. Vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna liikevaihto oli myös 15 % korkeampi kuin vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Verrattuna vuoden 2020 ensimmäiseen vuosipuoliskoon, asiakaskysyntä sekä myynti alkoivat toipua ja kohenivat selvästi, vaikkakin valtiolliset rajoitustoimenpiteet jatkuivat osassa alueen päämarkkinoita. Muutokset kolmansien osapuolien vapa- ja kelajakelussa vaikuttivat negatiivisesti myyntiin, mutta vahvan konsernin omien tuotteiden myynnin ansiosta kokonaiskehitys kääntyi positiiviseksi. Kasvu suurimmassa osassa muun Euroopan markkinoista oli merkittävää.

Muu maailma

Muun maailman liikevaihto kasvoi 38 % vertailukaudesta raportoiduin valuuttakurssein ja myös 38 % vertailukelpoisia kursseja käyttäen.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla muun maailman markkina-alue toipui hyvin vertailukauteen nähden. Konsernin tuotteiden kysyntä oli vahvaa ja markkinan kaikkien alueiden kasvuprosentit olivat vakaasti kaksinumeroisia. Vähittäiskauppa-asiakkaat ja kuluttajat olivat sopeutuneet paremmin COVID-19-pandemiaolosuhteisiin, joka näkyi muun muassa liiketoimintaympäristön suotuisana kehityksenä ja kuluttajien luottamuksen kohenemisena.

Ulkoinen liikevaihto alueittain

H1 H1 Muutos Vertailukelpoinen FY
MEUR 2021 2020 % muutos % 2020
Pohjois-Amerikka 69,9 40,4 +73 % +86 % 110,2
Pohjoismaat 25,3 22,3 +13 % +11 % 41,6
Muu Eurooppa 46,8 41,6 +13 % +15 % 79,8
Muu maailma 17,6 12,8 +38 % +38 % 29,7
Yhteensä 159,6 117,1 +36 % +41 % 261,3

Taloudellinen tulos ja kannattavuus

Vertailukelpoinen (ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) liikevoitto kasvoi 22,3 MEUR vertailukaudesta. Valuuttakurssien muutosten vaikutus liikevoittoon ei ollut olennainen. Raportoitu liikevoitto kasvoi 27,2 MEUR edellisestä vuodesta ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus raportoituun liikevoittoon oli -0,2 MEUR (-5,0).

Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 16,6 % (3,6) vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Verrattuna vuoden 2020 ensimmäiseen vuosipuoliskoon, parempi kannattavuus johtui pääasiassa vahvasta myynnistä, suotuisammasta tuotemixistä ja hyvästä kustannusten hallinnasta. Lisäksi hyvillä talviolosuhteilla oli positiivinen vaikutus myyntiin ja kannattavuuteen. Muita vahvan kannattavuuden ajureita olivat konsernin toimitusketjun kyvykkyys vastata kysynnän nopeisiin muutoksiin sekä jatkuvat toimenpiteet ”ONE RAPALA VMC” -strategian jalkauttamiseksi.

Raportoitu liikevoittomarginaali oli 16,5 % (-0,7) ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Raportoituun liikevoittoon sisältyi operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten realisoitumattomia markkina-arvostuksia, joiden vaikutus oli -0,2 MEUR (-0,1). Muut liikevoittoon sisältyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat nettokuluerät olivat 0,0 MEUR (4,9).

Kokonaisrahoituskulut (netto) olivat 1,4 MEUR (1,9) ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Korko- ja muut rahoituskulut (netto) olivat 1,3 MEUR (1,6) ja rahoituserien valuuttakurssitappiot (netto) 0,1 MEUR (0,3).

Nettotulos vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla kasvoi 21,8 MEUR ollen 18,1 MEUR (-3,8) ja osakekohtainen tulos oli 0,43 EUR (-0,12). Määräysvallattomien omistajien osuus voitosta oli 1,1 MEUR (0,4).

Tunnusluvut

H1 H1 Muutos FY
MEUR 2021 2020 % 2020
Liikevaihto 159,6 117,1 +36 % 261,3
Liikevoitto 26,3 -0,8 10,7
Vertailukelpoinen liikevoitto * 26,5 4,2 +531 % 21,5
Tilikauden voitto 18,1 -3,8 3,4
* Ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät olennaiset uudel-leenjärjestelykustannukset, arvonalentumiset, liiketoimintahankinnoista ja -luovutuksista syntyvät tuotot ja kulut, vakuutuskorvaukset sekä muut ei-operatiiviset erät.

Vertailukelpoisen liikevoiton siltalaskelma

H1 H1 Muutos FY
MEUR 2021 2020 % 2020
Liikevoitto 26,3 -0,8 10,7
Operatiivisten valuuttajohdannaisten markkina-arvostukset 0,2 0,1 0,1
Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 0,0 4,9 10,7
Vertailukelpoinen liikevoitto 26,5 4,2 +531 % 21,5
Yksityiskohtaisempi vertailukelpoisen liikevoiton siltalaskelma sekä tunnuslukujen määritelmät ja täsmäytykset on esitetty tiedotteen taulukko-osassa.

Segmenttikatsaus

Konsernin tuotteet

Vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna konsernituotteiden myynti kasvoi 45,1 MEUR vertailukaudesta. Konsernituotteiden vahvaan kysyntään vaikuttivat pääasiassa hyvät talviolosuhteet sekä kalastuksen suosio COVID-19 turvallisena ulkoilma-aktiviteettina. Maantieteellisesti tarkasteluna myynti kasvoi selvästi kaikilla päämarkkinoilla, ja tuotekategorioiden osalta tarkasteluna kaikkien tuotekategorioiden myynti kasvoi merkittävästi. Selvästi kasvaneen myynnin ansiosta myös konsernituotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli merkittävästi vertailukautta korkeampi.

Kolmansien osapuolien tuotteet

Vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna kolmansien osapuolien tuotteiden myynti oli 1,1 MEUR vertailukautta korkeampi. Kolmansien osapuolien tuotteiden myynninkehitys oli kaksijakoista: myynti kasvoi lähes kaikissa tuotekategorioissa, joissa jakelusopimukset pysyivät ennallaan, kun taas myynti väheni niissä tuotekategorioissa, joissa jakelusopimuksissa tapahtui muutoksia. Muutokset koskettivat etenkin vapa- ja kelajakelua. Kolmansien osapuolien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi vertailukaudesta, johon COVID-19-pandemialla oli tuntuva vaikutus.

Liikevaihto toimintasegmenteittäin

H1 H1 Muutos Vertailukelpoinen FY
MEUR 2021 2020 % muutos % 2020
Konsernin tuotteet 120,5 78,3 +54 % +60 % 187,5
Kolmansien osapuolien tuotteet 39,2 38,8 +1 % +3 % 73,8
Yhteensä 159,6 117,1 +36 % +41 % 261,3

Vertailukelpoinen liikevoitto toimintasegmenteittäin

H1 H1 Muutos FY
MEUR 2021 2020 % 2020
Konsernin tuotteet 22,1 4,3 23,4
Kolmansien osapuolien tuotteet 4,5 -0,1 -1,9
Vertailukelpoinen liikevoitto 26,5 4,2 +531 % 21,5
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -0,2 -5,0 -96% -10,8
Liikevoitto 26,3 -0,8 10,7

Taloudellinen asema

Vahvan kannattavuuden ja hyvän käyttöpääoman hallinnan myötä liiketoiminnan nettorahavirta kasvoi 9,7 MEUR vertailukaudesta ollen 23,1 MEUR (13,4). Käyttöpääoman nettomuutoksen vaikutus liiketoiminnan nettorahavirtaan laski 4,3 MEUR edellisestä vuodesta ollen 1,6 MEUR (5,9).

Vuoden 2021 kesäkuun lopussa varaston arvo oli 73,8 MEUR (83,5). Varastoarvon parannus oli seurausta tiukasta varastokontrollista ja vahvasta markkinakysynnästä.

Investointien nettorahavirta kasvoi vertailukauden tasosta ollen 6,3 MEUR (1,6). Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 7,2 MEUR (2,0) ja käyttöomaisuusmyynnit 0,8 MEUR (0,4). Käyttöomaisuusinventointien kasvu liittyi pääasiassa aiemmin tiedotettuun Okuma -sopimukseen.

Konsernin maksuvalmius oli hyvä. Käyttämättömät sitovat pitkäaikaiset luottolimiitit olivat 59,9 MEUR kauden lopussa. Nettovelkaantumisaste jatkoi laskemistaan ja omavaraisuusaste vahvistui edellisestä vuodesta. Konserni täyttää tällä hetkellä kaikki rahoittajiensa vaatimukset ja uskoo täyttävänsä kaikki rahoitussopimusten vaatimukset myös tulevaisuudessa. Konsernin rahavarat vuoden 2021 kesäkuun lopussa olivat 39,3 MEUR.

Konsernin omapääoma sisältää marraskuussa 2019 liikkeelle lasketun 25 MEUR hybridilainan. Hybridilainan jaksotettu kirjaamaton korko 30.6.2021 oli 0,5 MEUR (0,5).

Konserni tiedotti 25.3.2021, että Rapala VMC Oyj:n hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2021 antaman valtuutuksen perusteella hankkia enintään 100 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita enintään 700 000 eurolla. Omien osakkeiden hankinnat alkoivat 1.4.2021 ja päättyivät 10.5.2021. Tämän jakson aikana Rapala VMC Oyj hankki 86 043 osaketta keskihintaan 8,14 EUR per osake. Määrä vastaa noin 0,22 % yhtiön kokonaisosakemäärästä, joka on 39 000 000 osaketta.

Tunnusluvut

H1 H1 Muutos FY
MEUR 2021 2020 % 2020
Liiketoiminnan nettorahavirta 23,1 13,4 +72 % 42,5
Korollinen nettovelka kauden lopussa 30,5 63,5 -52 % 45,2
Nettovelkaantumisaste % 1) 18,6 % 43,7 % 31,6 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 53,8 % 45,9 % 52,5 %
1) Tunnuslukujen määritelmät ja täsmäytykset on esitetty taulukko-osassa.

Strategian toteuttaminen

Yhtiön strateginen tavoite on olla yhtenäinen ja globaali merkittävä kalastustarvikeyhtiö. Nykyiset strategiset toimet sekä tulevaisuuden kyvykkyydet tähtäävät vapauttamaan yhtiön täyden kasvupotentiaalin sekä parantamaan kannattavuutta. Pidemmän aikavälin visiona on olla maailman suurin kalastustarvikeyhtiö valjastamalla yhdistyneen ja koko yhtiön kattavan toimintamallin; ONE RAPALA VMC -kulttuurin.

Yhtiön strategian ydin perustuu viiteen osa-alueeseen, jotka ovat kaikki sidoksissa toisiinsa ja yhteneviä kaikkien liiketoimintayksiköiden kesken. Tulevat strategiset toimet ovat rakennettu yhtiön ydinosaamisen ympärille, joita ovat laajan brändiportfolion hyödyntäminen, tutkimus- ja kehitysosaaminen sekä laaja myyntiverkosto ja paikallinen markkinatuntemus ympäri maailman. Oikeisiin asioihin keskittyminen sekä toiminnan nopeus ovat strategisen päätöksenteon keskiössä mahdollistaen oikeat, mutta samalla ketterät ratkaisut kilpailukykyisellä markkinalla. Strategian toimeenpano etenee odotettua nopeammin, sillä monet ONE RAPALA VMC:n strategiset tavoitteet ovat osoittautuneet olevan hyvin synergistisiä keskenään.

Tiimi/Kulttuuri – Ensimmäinen strateginen osa-alue perustuu ajatukseen, jossa yhtiön kaikki liiketoimintayksiköt pyrkivät toimimaan yhtenä kokonaisuutena. Tämä mahdollistaa yhtenäisen, yhteistyöhaluisen, dynaamisen ja kasvuun tähtäävän yrityskulttuurin. Yhtiö on jatkanut uudelleenjärjestelyjä tärkeimmissä liiketoimintayksiköissä, mikä on lisännyt dynaamisuutta ja ketteryyttä jokapäiväisessä toiminnassa. Muutokset yhtiön johtoportaaseen ovat antaneet uuden kulttuurillisen piristysruiskeen koko yritykselle, joka on nyt valmiimpi kuin koskaan aikasemmin johtamaan yhtiötä eteenpäin.

Kuluttaja – Loppukäyttäjään keskittyminen on tärkeä osa uutta strategiaa. Tavoitteena on olla trendien aallonharjalla tuomalla uusia sekä jännittäviä tuotteita markkinoille. Keskitetty markkinointitoiminto on jatkuvassa vuorovaikutuksessa asiakaskunnan kanssa, joka on enenevissä määrin digitaalisesti aktiivinen. Keskittyäkseen vielä vahvemmin loppukäyttäjiin, yhtiö on investoimassa uuteen verkkokauppa-alustaan ollakseen suoraan vuorovaikutuksessa kuluttajien kanssa.

Asiakas – Suhteet tärkeimpien asiakkaiden kanssa ja paikallisten markkinajohtajuus korostuvat yhtiön laajan tietotaidon sekä jatkuvien myyntikanavainvestointien kautta. Organisaatiorakennemuutokset jatkuivat ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ja investoinnit vapa, kela sekä kombokategoriaan takaavat laajemman ja kilpailukykyisemmän tuotevalikoiman avainasiakkaille tulevaisuudessa. Lisäksi yhtiö on yhdistämässä brändiportfoliotaan suosiakseen tulevaisuuden voittajia.

Tuotekehitys/Innovaatio – Tutkimus & kehitys- sekä tuotekehitys & innovaatio-yksiköt ovat yhä suuremmassa määrin yhtiön kilpailuetuja markkinalla, jossa kalastajat ympäri maailman vaativat uusia innovaatiota parempien saaliiden pyydystämiseksi. Uusien tuotelansaareuksien lisäksi yhtiö on aloittanut laajimman tuotenimikkeiden karsimisprojektin koko yrityksen historiassa, joka tapahtuu asteittain seuraavien 18 kuukauden aikana.

Operaatiot/Talous – Yhtiö jatkaa panostamistaan operaatioihinsa saavuttaakseen toiminnallisen erinomaisuuden sekä parantaakseen käyttöpääomatehokkuutta ja kannattavuutta. Yhtiö jatkaa jakelu- ja tuotantokeskuksiensa optimointia toimiakseen joustavammin sekä tehokkaammin tulevaisuudessa. Yhtiö investoi myös uuteen maalausyksikköön Viron Pärnun uistintehtaalla parantaakseen tuotteiden läpimenoaikaa ja tehtaan kapasiteettia varmistaakseen korkean toimitusvarmuuden tulevaisuudessa.

Tuotekehitys

Konsernin tuotekehitys & innovaatio -yksikkö on organisoitu täysin uudelleen viimeisen kymmenen kuukauden aikana. Uudelleenorganisointiin kuuluu tuotekehitys & innovaatio -yksikön uusi keskitetty johtamismalli ylimmällä tasolla ja sen tarkoituksena on, että globaalien asiakkaiden ja kuluttajien tarpeet voidaan huomioida entistä tehokkaammin. Uusi malli takaa tuotteiden vahvan alueellisen sopivuuden viidessä tärkeimmässä tuotekehitys & innovaatio -keskuksessa työskentelevien tuotejohtajien ja -insinöörien ansiosta. Keskitetty ja entistä enemmän yhteistyöhön perustuva työskentelytapa on implementoitu sen varmistamiseksi, että pitkän aikavälin tarpeet huomioidaan tuotteiden suunnittelussa sekä nyt että tulevaisuudessa. Pitkälle viety integraatio myynti – ja markkinointifunktioiden kanssa on myös ollut yksi muutoksen päätavoite. Entistä syvempi integraatio varmistaa, että asiakkaiden ja kuluttajien tarpeet huomioidaan samalla kun markkinointitoimenpiteemme maksimoidaan globaalisti.

Uusien tuotteiden näkökulmasta Pohjois-Amerikan markkinoiden voidaan huomata vastanneen vahvasti vuoden 2022 tarjontaan. Uistimissa balsapuu ja Rapala hallitsevat markkinoita. Suurimpien yhteistyökumppanien ennakkovaraukset indikoivat vahvaa kiinnostusta ”kilpatason” OG-sarjan uistimiin (Ott’s Garage), ja tämä nousutrendi tulee edelleen jatkumaan tuotekategorian laajennusten ansiosta. BX Mid-Brat ja kaikki uudet DT-8 -sarjan uistimet takaavat markkinoiden jatkuvan kiinnostuksen balsa crankbait -uistimiin vuonna 2022. Laajennettu jig-sarja, jota myydään VMC-tuotemerkin alla, lisää kiinnostusta koukkutuotteisiin, samoin kuin uudet Bladed Treble -koukut, Quick Strike Trailer -koukut ja Crossover -pihdit. Pitkälle kehitetty Rapala -sadevaatesarja on myös saavuttamassa laajan hyväksynnän kalavesillä syksyllä, talvella ja keväällä 2022, ja aiomme laajentaa toimintaa globaalisti. Rapalan työkalut ja tarvikkeet -tuotekategoria jatkaa kasvuaan täysin uuden 100lb digitaalivaa’an ansiosta. APAC-alueella puolestaan laajennetun Elite-sarjan balsauistinten esittely vahvistaa entisestään tätä kategoriaa. CountDown ”Elite” -vaappusarjan vahva asiakashyväksyntä Japanissa on ohjannut painopistettä Rapalan klassisiin balsauistimiin. Taimenkalastukseen kehitetty ja uskomattoman yksityiskohtainen Solid Shad esiteltiin menestyksekkäästi sekä Euroopassa että APACissa. Solid Shad tukee vahvojen tuotemerkkiemme arvoja ja lisää markkinaosuuttamme taimenuistimissa. Säilyttääksemme hyvän nousutrendin Euroopassa ja APACissa olemme myös laajentaneet olemassa olevien uistinten värivalikoimaa paikallisten tarpeiden huomioon ottamiseksi. Vapa- ja kelavalikoimat laajenevat uusien kiinnostavien tuotteiden myötä, samoin kuin 13 Fishing -tuotteiden maailmanlaajuisen vahvan markkinahyväksynnän ansiosta.

Vastuullisuus

Vuonna 2020 konserni julkaisi uuden vastuullisuusstrategian, jonka tavoitteena on nostaa yhtiö yhdeksi maailman vastuullisimmista kalastusvälineyrityksistä vuoteen 2024 mennessä. Vastuullisuusstrategia on jatkumoa yhtiön edellisille pyrkimyksille, joiden avulla pyritään turvata tulevaisuuden vastuullinen kalastaminen. Strategia kattaa kaikki liiketoimintayksiköt ja sisältää useita kunnianhimoisia ympäristötavoitteita.

Tulevien vuosien aikana konserni aikoo julkaista toimintasuunnitelmia ja tuoteperheitä, joissa vastuullisuus on keskeisessä asemassa. Yritys aikoo tuoda markkinoille täysin lyijyttömät Rapala-vaaput vuoteen 2023 mennessä, vähentää entisestään fossiilipohjaisten muovien käyttöä pakkauksissaan, julkaista uusia muovittomia pakkauksia eri tuotemerkeille ja -perheille sekä siirtyä uusiutuvaan energiaan kaikissa uistinvalmistusyksiköissään. Uistintuotannon hiilijalanjälki on asetettu yhdeksi konsernin suorituskyvyn mittariksi, jotta yhtiön ympäristövaikutuksia voidaan arvioida säännöllisesti.

Henkilöstö ja organisaatio

Konsernin henkilöstömäärä oli keskimäärin 1 827 (2 179) kuuden kuukauden aikana. Henkilöstömäärä kesäkuun lopussa oli 1 808 (2 051). Henkilöstömäärän lasku johtuu pääosin Aasian tuontantotoimintojen alasajosta.

Marcus Twidale nimitettiin 11.5.2021 Executive Vice Presidentiksi ja johtoryhmän jäseneksi sekä Pohjois-Amerikan jakelujohtajaksi 1.1.2022 alkaen.

Lähiajan näkymät ja riskit

Kalastustuotteiden yleinen markkinakysyntä on ollut korkealla tasolla ja sen odotetaan asteittain normalisoituvan. Neuvottelut Shimanon kanssa jakeluyhtiöiden yhteisomistuksen purkamisesta Venäjällä, Kazakhstanissa, Tsekissä, Valko-Venäjällä, Unkarissa, Romaniassa ja Kroatiassa voivat vaikuttaa liiketoiminnan suorituskykyyn näissä maissa.

Konsernin toimitusketju, sisältäen omat tehtaat sekä alihankkijat, toimii tällä hetkellä hyvin. Tästä huolimatta COVID-19-pandemian aiheuttamat epävarmuudet vaikuttavat edelleen toimintaan ja lisäävät konsernin riskejä. Pandemia voi vaikuttaa yhtiön toimintaympäristöön monella tapaa, esimerkiksi liikkumisen rajoitusten, myymälöiden sulkemisten, etäisyyksien pitämisen sekä kuluttajaluottamuksen muutoksen kautta. Lisäksi säätilojen muutoksilla, logistisilla häiriöillä tai kuljetuskustannusten muutoksilla voi olla vaikutusta konsernin tulokseen.

Konsernin näkymiä nostettiin 20.4.2021. Konserni odottaa vuoden 2021 vertailukelpoisen liikevoiton (ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) kasvavan merkittävästi edellisvuodesta. Hyvän tilauskannan ja ennustetun markkinakysynnän odotetaan generoivan hyvän kannattavuuden vuoden 2021 toiselle vuosipuoliskolle, joskin ei yhtä korkean kuin edellisvuonna, jolloin tavanomainen kausivaihtelu ei toteutunut.

Aikaisemmat näkymät vuodelle 2021, jotka annettiin 9.2.2021 olivat: “Konserni odottaa vuoden 2021 vertailukelpoisen liikevoiton (ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) olevan samalla tasolla tai korkeampi kuin edellisenä vuonna.”

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät sekä liiketoiminnan kausiluonteisuus on kuvattu tarkemmin tämän vuosikatsauksen lopussa.

Muut olennaiset tapahtumat

Uudet osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Konserni tiedotti 25.3.2021 kahdesta uudesta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uusien järjestelmien tarkoituksena on yhdistää omistajien ja järjestelmien osallistujien tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuvat kannustinjärjestelmät.

Toimitusjohtajan lisäosakejärjestelmä 2021—2023
Toimitusjohtajan lisäosakejärjestelmässä 2021—2023 on yksi sitouttamisjakso, tilikaudet 2021–2023. Järjestelmässä toimitusjohtajalla on mahdollisuus saada lisäosakkeita sijoittamalla henkilökohtaisesti Rapala VMC Oyj:n osakkeisiin. Järjestelmän palkkio maksetaan sitouttamisjakson päättymisen jälkeen.
Palkkio maksetaan osittain Rapala VMC Oyj:n osakkeina ja osittain rahana. Palkkion rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta toimitusjohtajalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos toimitusjohtajan johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.
Toimitusjohtajan lisäosakejärjestelmän perusteella maksettava palkkio vastaa yhteensä enintään 28 800 Rapala VMC Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 2021—2023
Avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmässä 2021—2023 on yksi kolmen vuoden ansaintajakso, tilikaudet 2021—2023. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta perustuu konsernin taloudellisiin ansaintakriteereihin, joita mitataan tilikaudelta 2023 ja yhtiön osakekurssikriteeriin, jota mitataan vuonna 2023. Ansaintajakson taloudelliset ansaintakriteerit ovat konsernin omien tuotteiden myynti vuonna 2023, konsernin vertailukelpoinen liikevoitto vuonna 2023 ja konsernin keskimääräinen käyttöpääoma vuonna 2023.
Avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 800 000 Rapala VMC Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Mahdolliset palkkiot ansaintajaksolta 2021—2023 maksetaan vuonna 2024 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 19 henkilöä mukaan lukien toimitusjohtaja ja muut konsernin johtoryhmän jäsenet.

Okuma -tuotemerkin sekä liitännäisten oikeuksien hankinta Okuma Fishing Tackle Co. LTD -yhtiöltä Euroopassa ja Venäjällä ja toimitussopimuksen solmiminen Okuman kanssa alueelle

Konserni tiedotti 27.1.2021 hankkivansa hankkii kahdeksan miljoonan dollarin kauppasummalla Okuma Fishing Tackle Co. Ltd:n (”Okuma”) Euroopan ja Venäjän tuotemerkit sekä niihin liitännäiset aineettomat oikeudet. Samalla yhtiöt solmivat toimitussopimuksen Okuma -tuotemerkillä myytävien kelojen ja vapojen ostamisesta Okumalta. Rapala aloittaa Okuman tuotteiden myynnin valituilla Euroopan markkinoilla jo vuonna 2021, mutta laajempi Euroopan sekä Venäjän laajuinen Okuma -brändin lanseeraus tehdään vuonna 2022. Okuman tuoteinnovaatiot ja valmistusosaaminen yhdessä Rapala VMC:n jakeluvoiman, asiakaskentän tuntemuksen ja markkinointiosaamisen kanssa, luovat vahvan perustan Euroopan ja Venäjän liiketoiminnan kasvulle. Solmittu sopimus ei koske Okuman liiketoimintaa muilla maantieteellisillä alueilla.

Charles Changin 30 vuotta sitten perustama Okuma on taiwanilainen laadukkaista keloistaan ja vavoistaan tunnettu yhtiö, jonka tuotantolaitokset ja tuotekehitysyksiköt sijaitsevat Taiwanissa ja Kiinassa. Okumalla on omat jakeluyhtiöt Japanin ja USA:n markkinoilla. Se on viime vuosina voittanut useilla toimialan ICAST ja EFTTEX -messuilla tuotekategorioiden parhaan tuotteen palkintoja ja on yleisesti tunnustettu kalastusvälinealan kärkitoimijaksi. Okuman nykyisen tukkumyynnin arvo Euroopan ja Venäjän markkinoilla on hieman yli 10 miljoonaa euroa.

Euroopan ja Venäjän kalastustyyleihin erittäin hyvin sopivasta Okumasta tulee Rapala VMC:n kela- ja vapaliiketoiminnan brändisalkussa lippulaivabrändi. Okuma muodostaa yhdessä 13 Fishing -brändin sekä muiden Rapala VMC:n tuotemerkkien kanssa vaikuttavan tuotepaletin ja kasvun kulmakiven Euroopan ja Venäjän markkinoille. Rapala VMC tulee panostamaan voimakkaasti Okuma -brändin markkinointiin tukeakseen sitä kasvussa.

Samalla julkistettiin, että Rapala VMC käynnistää neuvottelut Shimano Europe BV:n kanssa päättääkseen Shimanon tuotteiden jakelun ja purkaakseen Rapala VMC:n jakeluyhtiöiden yhteisomistuksen Venäjällä, Kazakhstanissa, Tsekissä, Valko-Venäjällä, Unkarissa, Romaniassa ja Kroatiassa.

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 25.3.2021, COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Yhtiön osakkeenomistajat osallistuivat kokoukseen ja käyttivät osakkeenomistajan oikeuksiaan äänestämällä ennakkoon tai yhtiön nimeämän asiamiehen välityksellä. Varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen olla jakamatta osinkoa tilikaudelta. Erillinen pörssitiedote varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on julkaistu, ja päivitetyt tiedot hallituksen valtuutuksista ja muista päätöksistä varsinaisessa yhtiökokouksessa ovat myös saatavilla yhtiön nettisivuilla.

Helsingissä 15.7.2021

Rapala VMC Oyj:n hallitus

Lisätietoja antavat:

Nicolas Warchalowski, toimitusjohtaja, +358 9 7562 540

Jan-Elof Cavander, talous- ja rahoitusjohtaja, +358 9 7562 540

Olli Aho, sijoittajasuhteet, +358 9 7562 540

Puolivuosikatsausta käsittelevä telekonferenssi järjestetään perjantaina 16.7.2021 klo 11:00. Siihen voi osallistua soittamalla 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroihin +44 (0)330 336 9401 tai +1 929 477 0630 tai +358 (0)9 7479 0359 (pin-koodi: 992177). Uudelleenkuunteluun on mahdollisuus 14 arkipäivän ajan numerossa +44 (0)207 660 0134 (pin-koodi: 1720829). Verkkosivuilla www.rapalavmc.com on Rapala-konsernin taloudellista informaatiota ja telekonferenssin jälkikuuntelumahdollisuus.

Liite

Attachments


Rapala VMC Oyj, Puolivuosikatsaus, 15.7.2021

Rapala VMC Oyj, Puolivuosikatsaus, 15.7.2021…Alkuperäinen artikkeli