Etusivu » Korjaustiedote: Efecte Oyj:n puolivuotiskatsaus 1-6/2021

Korjaustiedote: Efecte Oyj:n puolivuotiskatsaus 1-6/2021

Korjaustiedote: Efecte Oyj:n puolivuotiskatsaus 1-6/2021

| Source:

Efecte Oyj

Efecte Oyj

Espoo, FINLAND

EFECTE OYJ — YHTIÖTIEDOTE – 16.7.2021 KLO 13.00

Korjaustiedote: Efecte Oyj:n puolivuotiskatsaus 1-6/2021

Efecte Oyj:n 16.7.2021 klo 8:30 julkaiseman puolivuotiskatsauksen suomenkielisen version liiketoiminnan kehitys –osiosta puuttui englanninkielisessä versiossa julkistettu epäorgaanisen kasvun mahdollisuuksia käsittelevä tekstikappale.

Suomenkielisen tiedotteen Liiketoiminnan kehitys –osiota korjataan lisäämällä alla oleva kappale:

Aloitimme katsauskaudella epäorgaaniseen kasvuun liittyvien mahdollisuuksien tutkimisen. Etsimme ensisijaisesti nykyistä SaaS-tarjoamaamme täydentäviä teknologioita, mutta tutkimme myös mahdollisuuksia vahvistaa asemaamme valituilla maantieteellisillä alueilla. Suhtaudumme tähän pitkän aikavälin hankkeena ja kriteerimme mahdollisille transaktioille ovat tiukat.

Alla korjattu tiedote kokonaisuudessaan:

Efecte Oyj:n puolivuotiskatsaus 1-6/2021 – SaaS +25 %, käyttökateprosentti 5 %

4-6/2021:

  • SaaS-liikevaihto kasvoi 23 % ja kansainvälinen SaaS-liikevaihto 37 %
  • Käyttökate oli 0,3 miljoonaa euroa (-0,1) ja liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (-0,2)
  • Käyttökateprosentti oli 6 % (-2 %)
  • Palveluliikevaihtomme kasvoi 20 % useiden suurten käyttöönottoprojektien ja heikohkon vertailukauden johdosta
  • Uusi kumppani Kroatiassa, ensimmäinen tilaus Tšekeissä

1-6/2021:

  • SaaS-liikevaihto kasvoi 25 % ja kansainvälinen SaaS-liikevaihto 41 %
  • Käyttökate oli 0,4 miljoonaa euroa (-0,4) ja liikevoitto oli 0,2 miljoonaa euroa (-0,6)
  • Käyttökateprosentti oli 5 % (-5 %)
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 1,3 miljoonaa euroa (1,1)

Uusi ohjeistus vuodelle 2021 (13.7.2021 alkaen):

Vuonna 2021 SaaS-liikevaihdon odotetaan kasvavan 21-24 % ja käyttökateprosentin olevan 1-6 %.

Aikaisempi ohjeistus vuodelle 2021 (25.2.2021-13.7.2021):

Vuonna 2021 SaaS-liikevaihdon odotetaan kasvavan 20-24 % ja käyttökateprosentin olevan 1-4 %.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

MEUR 4-6/2021 4-6/2020 1-6/2021 1-6/2020 2020
Liikevaihto 4 474 3 701 8 686 7 393 14 888
Käyttökate (EBITDA) 256 -69 442 -366 126
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) 140 -173 215 -573 -314
Liikevoitto 136 -178 205 -583 -332
Katsauskauden tulos 131 -179 199 -612 -368
Tulos/osake, euroa 0.02 -0.03 0.03 -0.10 -0.06
Oma pääoma/osake, euroa 0.51 0.27 0.51 0.27 0.33
SaaS MRR (1000 eur) 901 747 901 747 808

Toimitusjohtaja Niilo Fredrikson:

Toisella neljänneksellä autoimme jälleen asiakkaitamme digitalisoimaan ja automatisoimaan työtään, kun useissa laajoissa Efecte-käyttöönottoprojekteissa siirryttiin tuotantokäyttöön. Näiden projektien asiakastyytyväisyys oli ennätyskorkealla, mikä on osoitus edistyksestämme kohti tavoitettamme viiden tähden asiakaskokemuksen toimittamiseksi jokaiselle asiakkaalle ja kumppanille. Se on meille tärkeä erottautumistekijä eurooppalaisena vaihtoehtona alamme globaaleille goljateille.

Kasvua kautta linjan

Tasainen SaaS-liikevaihdon kasvu jatkui toisella vuosineljänneksellä ollen 23 %. Onnistuneet käyttöönottoprojektit ja heikohko vertailukausi heijastuivat palveluiden normaalia nopeampaan 20 % kasvuun. Perinteisen ylläpidon liikevaihto kasvoi alhaisen asiakaspoistuman ja hinnoittelumuutosten tukemana. Vaikka kustannukset alkoivat nousta suunnitelmiemme mukaisesti, toisen vuosineljänneksen 21 % liikevaihdon kasvu auttoi meidät jälleen positiiviseen liiketulokseen.

Onnistumisia kumppaneiden kanssa

Toisen vuosineljänneksen aikana laajensimme jälleen maantieteellistä peittoamme allekirjoitettuamme kumppanisopimuksen kroatialaisen jälleenmyyjän kanssa. Saimme myös ensimmäisen tilauksen Tšekeissä kumppaniltamme Solutialta. Kumppanuudet vakiintuneilla liiketoiminta-alueillamme, erityisesti Saksassa ja Suomessa, jatkoivat kasvuaan. Ensimmäisellä puolivuotiskaudella saimme 20 uutta asiakasta, joista 10 tuli kumppaniemme kautta.

Investointeja pitkän aikavälin kasvuun

Suunnitelmamme on lisätä kasvuinvestointeja toisella vuosipuoliskolla. Viimeiset kaksi vuotta olemme kasvaneet samalla henkilöstömäärällä ja nyt tulemme kasvattamaan myös tiimiämme. Investoinnit myyntiin ja markkinointiin, toimituksiin, tuotekehitykseen ja kumppanikanavaan tukevat tulevaa kasvuamme. Odotamme näiden kasvuinvestointien vaikuttavan Q3:n ja erityisesti Q4:n kannattavuuteen alentavasti. Ja kuten Q1-liiketoimintakatsauksessa mainitsimme, SaaS-kasvun vertailukausi loppuvuoden osalta oli erityisen vahva ja odotammekin SaaS-kasvun olevan vuoden loppua kohden hieman alkuvuotta hitaampaa. Nämä tekijät on huomioitu päivitetyssä ohjeistuksessamme, ja luotamme kykyymme kasvaa myös tulevaisuudessa.

Teemme töitä pitkällä tähtäimellä ja prioriteettimme ovat selvät: palvelemme asiakkaitamme, voitamme uusia asiakkaita euroopanlaajuisesti, investoimme tuotteisiimme ja jatkamme kumppanikanavamme rakentamista. Kun onnistumme näissä asioissa, lähestymme jatkuvasti visioitamme olla eurooppalainen vaihtoehto alan globaaleille toimijoille-. Kyseessä on jännittävä matka ja digitaalinen asiakastapahtumamme 15.-16.9.2021 tulee olemaan yksi tärkeä virstanpylväs lisää sillä tiellä. Analyytikot, sijoittajat ja median edustajat ovat myös tervetulleita tapahtumaan (lisätietoja osoitteesta www.efecte.com).

Lisätietoja:

Talousjohtaja Taru Mäkinen, 040 507 1085
Toimitusjohtaja Niilo Fredrikson, 050 356 7177

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, 040 579 6210

Tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Liikevaihdon jakautuminen

Liikevaihto, 1000 EUR 4-6/2021 4-6/2020 1-6/2021 1-6/2020 2020
SaaS 2 665 2 158 5 195 b 4 166 8 806
Kertalisenssit 7 25 7 44 93
Ylläpito 255 230 505 498 1 010
Palvelut 1 547 1 287 2 979 2 685 4 980
Konserni yhteensä 4 474 3 701 8 686 7 393 14 888

Efecten liikevaihto kaudella 1-6/2021 oli 8,7 miljoonaa euroa (7,4), ja se kasvoi 18 %. Liikevaihtoa ulkomaisista tytäryhtiöistä kertyi 2,1 miljoonaa euroa (1,8) eli noin 24 % kokonaisliikevaihdosta (24 %).

SaaS-liikevaihto kasvoi 25 % ja palveluiden liikevaihto kasvoi 11 %. Kertalisenssien liikevaihdosta on tullut strategiamme mukaisesti merkityksetöntä. Pitkään laskenut ylläpidon liikevaihto nousi katsauskaudella 1 % alhaisesta asiakaspoistumasta ja vuoden aikana toteutetuista hinnoittelun muutoksista johtuen. Toistuva liikevaihto (SaaS ja ylläpito) oli katsauskaudella 5,7 miljoonaa euroa (4,7), muodostaen noin 66 % kokonaisliikevaihdosta (63 %).

SaaS MRR oli 901 tuhatta euroa kesäkuun lopussa kasvaen 21 % vertailukaudesta. Kasvusta 12 prosenttiyksikköä kertyi vakiintuneista asiakkuuksista (nettopysyvyysaste 112 %) ja 9 prosenttiyksikköä 6/2020 jälkeen voitetuista uusista asiakkuuksista. Bruttopoistuma oli 4,8 %. Toistuvan liikevaihdon bruttokate oli 79 % kesäkuun lopussa (77 %). Määritämme toistuvan liikevaihdon bruttokatteen vähentämällä tuen, pilvi-infrastruktuurin, pilvioperoinnin ja kolmansien osapuolten lisenssien kustannukset toistuvasta liikevaihdosta ja jakamalla tuloksen toistuvalla liikevaihdolla.

Asiakashankintakustannuksemme (CAC) oli 12 kuukauden liukuvalla keskiarvolla laskettuna 92 tuhatta euroa ja uuden voitetun asiakkaan keskimääräinen elinkaaren aikainen tuotto (LTV) oli 469 tuhatta euroa. Vastaavasti LTV/CAC-suhdelukumme oli 5,1. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaan hankkimiskustannus ansaitaan asiakkaan elinkaaren aikana takaisin 5,1 –kertaisesti. Määritämme asiakashankintakustannuksen kertomalla myynnin ja markkinoinnin kustannukset 0,7 ja jakamalla tuloksen uusien asiakkaiden määrällä. Kerroin 0,7 kuvastaa myynnin ja markkinoinnin kulujen jakautumista uusien ja vakiintuneiden asiakkuuksien välillä. Määritämme elinkaaren aikaisen tuoton jakamalla uusien asiakkaiden MRR:n bruttopoistumalla, kertomalla tuloksen toistuvan liikevaihdon bruttokatteella ja jakamalla tuloksen uusien asiakkaiden määrällä.

Palveluliikevaihdon kehitys oli vahvaa johtuen suurista käyttöönottoprojekteista, vakiintuneiden asiakkaiden Efecten käytön laajentumisesta sekä verrattain heikosta vertailukaudesta. Strategiamme mukaisesti keskitymme kasvattamaan SaaS-liiketoimintaamme. Palveluliiketoimintamme tarkoituksena on tukea käyttöönottoja yhdessä kumppaniverkostomme kanssa. SaaS muodosti jo 60 % liikevaihdostamme (58 %).

Efecten käyttökate oli 0,4 miljoonaa euroa (-0,4) ja liikevoitto 0,2 miljoonaa euroa (-0,6). Kannattavuutemme parani kasvun tuomien skaalaetujen myötä.

Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Efectellä on Suomen verotuksessa vahvistettuja tappioita, joten maksettavaa tuloveroa ei kertynyt Suomessa.

Katsauskauden tulos oli 0,2 miljoonaa euroa (-0,6).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Efecte-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 11,2 miljoonaa euroa (8,4). Omavaraisuusaste oli 46 % (33 %) ja nettovelkaantumisaste -239 % (-266 %).

Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa korollista lainaa 0 euroa (0). Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 7,3 miljoonaa euroa (4,2).

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1,3 miljoonaa euroa (1,1) ja investointien rahavirta -0,3 miljoonaa euroa (1,6). Bruttoinvestoinnit taseen aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,3) koostuen pääosin aktivoiduista tuotekehitysmenoista. Rahoituksen rahavirta oli 0,9 miljoonaa euroa (0,0). Rahoituksen rahavirta syntyi osakemerkinnöistä yhtiön optioilla.

Katsauskauden päättymisen jälkeen Efecte Oyj:n 2018A- optio-oikeuksilla on merkitty 148 750 yhtiön uutta osaketta. Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 6.7.2021. Osakkeiden merkintähinta 0,9 miljoonaa euroa vahvisti konsernin rahavaroja katsauskauden lopussa. Tässä puolivuosikatsauksessa osakkeiden merkintähinta on esitetty konsernitaseen omassa pääomassa erässä osakeanti. Osakkeiden merkintähinta kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon osakkeiden rekisteröimisen jälkeen eikä yhtiön osakepääoma muutu. Osakemerkintöjen seurauksena Efecten osakkeiden lukumäärä nousee 6 233 873 osakkeeseen.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Asiakaskysyntä oli katsauskaudella vakaata. Jatkoimme investointeja pitkän aikavälin kasvuun myynnissä, kumppanikanavassa, markkinoinnissa ja palveluliiketoiminnassa keskittyen samalla tarjoamaan viiden tähden asiakaskokemuksen kaikille asiakkaillemme. Teimme strategisia investointeja ja kasvatimme asiakas- ja kumppanirajapinnassa työskenteleviä tiimejä tulevaisuuden kasvua varten.

Jatkoimme Efecten asemointia eurooppalaisena vaihtoehtona globaaleille goljateille palveluhallinnan markkinassa. Uudet ja vakiintuneet asiakkaamme arvostavat Efecten ketterää pilvipohjaista alustaa, hyvää käyttäjäkokemusta ja elinkaaren aikaisten kokonaiskustannusten kilpailukykyä. Jatkoimme asiakaspohjamme laajentamista pilvipalveluissa samalla kuin pitkän ajan trendi siirtymisessä pois aiemman sukupolven lisensseistä ja ylläpitomallista jatkui. Katsauskaudella aiemman sukupolven ylläpidon liikevaihto kasvoi tälle vuodelle toteutettujen hinnoittelumuutosten johdosta.

Saimme ensimmäisen puolivuotiskauden aikana 20 uutta asiakkuutta (8 vuoden 2020 ensimmäisellä puolivuotiskaudella), joista merkittävän osan voitimme Saksassa. Vaikka uusien asiakkaiden määrä kasvoi merkittävästi, oli keskiarvoinen MRR pienempi kuin vertailukaudella. Uusien keskisuurten asiakkaiden lisäksi saimme uusia asiakkaita Fortune 500 -yritysten tytäryhtiöistä. Asiakkaamme odottavat palveluntarjoajalta joustavuutta vastata liiketoiminnan uusiin vaatimuksiin ja kykyä tarjota joustavaa palvelua, niin kaupallisesti kuin toimitustenkin osalta. Efecte pystyy juuri näiden vaatimusten osalta vastaamaan hyvin eurooppalaisten asiakkaiden ja kumppaneiden tarpeisiin.

Vakiintuneiden asiakkaidemme halukkuus laajentaa Efecten käyttöä oli jälleen tärkeä tekijä kasvullemme. Liukuvalla 12 kuukauden kaudella yli 60 % MRR-kasvusta tuli vakiintuneiden asiakkaidemme laajennettua Efecten käyttöä IT-palveluhallinnassa, mutta myös henkilöstöhallinnossa, taloudessa ja asiakaspalveluissa. Identiteetin- ja pääsynhallinnan IGA-ratkaisuumme kohdistui hyvää kysyntää niin olemassa olevien kuin uusienkin asiakkaiden keskuudessa.

Jatkoimme digitaalisten myynti-, markkinointi- ja partnerikyvykkyyksiemme vahvistamista. Kumppaneiden etsiminen valituilla Euroopan markkinoilla tuotti tulosta lisättyämme uuden kumppanin Kroatiassa toisen vuosineljänneksen aikana ja saimme myös ensimmäisen tilauksen Tšekeissä. Olemme tunnistaneet potentiaalisia kumppaneita useissa Euroopan valtioissa ja aloitimme myös liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamisen laajemmalla EMEA-alueella (Europe, Middle East and Africa). Samalla kun jatkoimme keskusteluja kaikkien tunnistettujen potentiaalisten kumppanien kanssa, ylläpidimme korkeita laatustandardeja valittavien kumppaneiden suhteen. Haluamme taata viiden tähden asiakaskokemuksen myös kumppanikanavamme kautta palveltaville asiakkaillemme.

Palveluliiketoimintamme kehitys oli katsauskaudella vahvaa. Kasvua tukivat useat suuret käyttöönottoprojektit ja pandemian jälkeinen palautuminen. Ensimmäisen puolivuotiskauden aikainen 11 % palveluliiketoiminnan kasvu oli SaaS-liiketoimintaamme keskittyvän strategiamme mukaista. Paransimme myös projektien toimitusmalliamme ja standardisoimme palvelutarjoamaamme, jotka yhdessä johtivat kaikkien aikojen parhaaseen NPS-tulokseen palveluliiketoiminnassamme.

Aloitimme katsauskaudella epäorgaaniseen kasvuun liittyvien mahdollisuuksien tutkimisen. Etsimme ensisijaisesti nykyistä SaaS-tarjoamaamme täydentäviä teknologioita, mutta tutkimme myös mahdollisuuksia vahvistaa asemaamme valituilla maantieteellisillä alueilla. Suhtaudumme tähän pitkän aikavälin hankkeena ja kriteerimme mahdollisille transaktioille ovat tiukat.

Kansainvälinen tutkimusyhtiö ISG myönsi Efectelle “Rising Star” -tunnustuksen Saksan yrityspalveluiden hallinnan markkinalla ISG Provider Lens™-raportissaan huhtikuussa. Saimme tunnustusta Research in Actionilta, joka nimesi Efecten markkinajohtajien joukkoon Saksan keskisuurten asiakkaiden ITSM-markkinassa.

Toukokuussa 2021 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myönsi Efectelle 0,1 miljoonan euron suuruisen avustuksen, joka on tarkoitettu käytettäväksi IGA-ratkaisumme kansainvälisen kasvun edistämiseen.

TYÖNTEKIJÄT

Kokonaiskapasiteettimme täyspäiväisiksi työntekijöiksi muunnettuna työntekijämäärämme oli katsauskauden lopussa 109 henkilöä (100). Henkilöstöstä 90 oli Suomessa (82), 7 Ruotsissa (7), sekä 12 Saksassa (11). Keskimäärin henkilöstöä oli toisella vuosineljänneksellä 109 ja ensimmäisellä puolivuotiskaudella 108 (104). Keskitetty tiimimme Suomessa tukee asiakkaitamme, kumppaneitamme ja myyntiämme myös kansainvälisesti. Suomen työntekijämäärä sisältää uusista markkinoista vastaavan tiimimme.

Katsauskauden aikana jatkoimme tiimiemme ja organisaatiomme kehitystä ja vahvistamista kasvutavoitteemme mukaisesti. Nämä toimenpiteet sisälsivät merkittävän määrän rekrytointeja ja rekrytointiputken kasvattamista korkeatasoisilla osaajilla kasvun varmistamiseksi. Samaan aikaan onnistuimme ylläpitämään hyvän pysyvyysasteen sekä saavutimme kaikkien aikojen parhaan tuloksen työtyytyväisyydessä.

Yhtiön johtoryhmän kokoonpano katsauskauden lopussa oli seuraava: Niilo Fredrikson (toimitusjohtaja), Taru Mäkinen (talousjohtaja), Niina Hovi (henkilöstö ja kulttuuri), Steffan Schumacher (myynti, markkinointi ja palvelut), Topias Marttila (teknologia) ja Santeri Jussila (tuotteet).

Katsauskauden aikana Santeri Jussila siirtyi Efectelle tuotejohtajaksi vastaten Efecten tuotestrategiasta ja kehityssuunnitelmista. Santerilla on laaja kokemus tuotejohtamisesta ja hän on onnistunut urallaan maailmanluokan skaalautuvien tuotehallinnan tiimien ja prosessien kehittämisessä.

Pääkonttorimme muutti katsauskaudella uusiin toimitiloihin. Uudet toimitilamme tukevat moderneja työskentelytapoja, jotka yhdistävät etä- ja toimistotyötä. Henkilöstö ja kulttuuri ovat meille keskeisiä menestystekijöitä, ja uusi pääkonttorimme tarjoaa tiimeillemme loistavan ympäristön onnistua ja kasvaa.

MARKKINANÄKYMÄT

Katsauskaudella ei nähty merkittäviä muutoksia markkinanäkymissä. IT-palveluhallinnan (ITSM) alustat mahdollistavat liiketoiminnan siirtymisen digitaaliseksi ja palvelullistamisen (kaiken tarjoaminen palveluna) muuttumisen valtavirraksi. Eri toimialoilla toimivat yritykset etsivät pilvipohjaisia ratkaisuita digitalisoidakseen ja automatisoidakseen toimintaansa ja ollakseen ketterämpiä, parantaakseen loppukäyttäjäkokemusta ja säästääkseen kustannuksia. Yhä useammasta organisaatiosta on tulossa palveluorganisaatio.

Odotamme globaalin pilvipohjaisen IT-palvelunhallinnan (ITSM) markkinan jatkavan vahvaa kasvuaan. Koronaviruspandemialla on ollut sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia markkinaan. Kiinnostus pilvipalveluita kohtaan on kasvanut ja samaan aikaan joidenkin asiakkaiden päätöksenteko on hidastunut. Vastaavasti markkina-analyytikoiden ennusteiden hajonta on kasvanut. Globaalin pilvipohjaisen IT-palvelunhallinnan kasvuarviot vaihtelevat seuraavien viiden vuoden ajalla 13 %:n ja 21 %:n vuosikasvun välillä. Euroopassa kasvun odotetaan vastaavan globaalia kasvuvauhtia. Aasiassa kasvuvauhdin ennustetaan olevan nopeampaa ja vastaavasti Pohjois-Amerikassa kasvuvauhdin ennustetaan olevan hitaampaa kuin globaalisti. Maailmanmarkkinaa hallitsevat edelleen amerikkalaiset yhtiöt, mutta Efecte mainitaan useissa analyytikkoraporteissa haastajana. Efecte jatkaa kasvuaan eurooppalaisena vaihtoehtona globaaleille goljateille. Kilpailuympäristö kehittyy nopeasti ja Efecten tulee olla valmis nopeisiin liikkeisiin pysyäkseen mukana kilpailussa.

Yhtiön toisen ratkaisualueen, identiteetin- ja pääsynhallinnan (IAM) globaalien ratkaisumarkkinoiden kasvun analyytikkoarviot ovat vuosille 2020–2025 olleet keskimäärin 17–26 % vuodessa. Yritysten toiminnan digitalisoituessa tulee niin henkilöiden kuin fyysisten esineidenkin identiteettien hallinnasta entistä tärkeämpää, mikä lisää IAM-ratkaisujen kysyntää. Myös näiltä osin pandemian vaikutus on epäselvä. Toisaalta pandemia kasvattaa etätyön mahdollistavien ratkaisuiden kuten IAM-ratkaisuiden kysyntää, mutta samanaikaisesti yleinen taloudellinen epävarmuus voi vaikuttaa kysyntään päinvastaisesti.

TUOTEKEHITYS

Katsauskauden aikana Efecte laajensi ja paransi ratkaisutarjontaansa keskittyen tuoteportfolion neljään strategiseen painopisteeseen: käyttäjäkokemukseen, tekoälyyn ja automaatioon, digitaalisiin identiteetteihin ja ekosysteemiin.

Katsauskauden kohokohtiin kuului Efecte Whistleblower -ratkaisun julkaisu. Ratkaisu vastaa EU:n Whistleblower-direktiivin vaatimuksiin, joiden mukaan yli 250 työntekijän yritysten tulee tarjota anonyymi tapa raportoida väärinkäytöksistä. Efecte Whistleblower -ratkaisu tarjoaa turvallisen ja yksinkertaisen tavan raportoida ongelmista. Ratkaisu on täysin SaaS-pohjainen ja se perustuu pilvipalvelun alustaamme, joka tekee siitä erityisen houkuttelevan vakiintuneille asiakkaillemme.

Jatkoimme käyttäjäkokemuksen modernisointiohjelman toteutusta. Julkaisimme seuraavan sukupolven itsepalvelukanavan ominaisuuksia pilotointiin osallistuville asiakkaillemme. Esittelimme myös useita käytettävyyteen ja saatavuuteen liittyviä parannuksia tukihenkilöiden työkaluihin.

Jatkoimme myös investointejamme tekoäly- ja automaatiokyvykkyyksiimme. Julkaisimme useita parannuksia tekoälyä hyödyntävään Virtual Coach-toiminnallisuuteen, kuten automaattiset tikettien kategoriasuositukset ja yksinkertaistetut konfiguraatio- ja ylläpitotoiminnallisuudet.

Edistyimme katsauskaudella myös digitaalisten identiteettien saralla. Saimme valmiiksi uusia täysin pilvipohjaisia kyvykkyyksiä, joita tullaan käyttämään kaikissa käyttöönotoissa kolmannelta vuosineljännekseltä eteenpäin. Nämä auttavat Efecten asiakkaita vastaamaan identiteetin elinkaarenhallintaan liittyvän automaation tarpeisiin sekä virtaviivaistaa uusien asiakkaiden käyttöönottoja.

Jatkoimme myös tuotteemme ekosysteemin vahvistamista. Julkaisimme esimerkiksi päivitetyn Office365-integraation, joka mahdollistaa Microsoft API -rajapintojen käytön kaikilla Efecten asiakkailla. Edistyimme myös strategisen REST API-rajapinnan kehityksessä, jonka on suunniteltu olevan kaikkien asiakkaidemme saatavilla toisen puolivuotiskauden aikana.

Efecten investoi tuotekehitykseen katsauskaudella yhteensä 1,5 miljoonaa euroa (1,3). Tuotekehityskuluiksi kirjattiin 1,2 miljoonaa euroa (1,1). Lisäksi 0,3 miljoonaa euroa (0,2) aktivoitiin taseeseen ja 0,0 miljoonaa euroa (0,1) tuotekehityksen kuluista katettiin Business Finlandilta saadulla julkisella rahoituksella. Konsernin tutkimus ja tuotekehitys tapahtuvat Efecte Finland Oy:ssä. Tuotekehitys tehdään pääosin oman henkilöstön voimin, mutta käytämme myös alihankkijoita tuotekehitykseen joustavuuden ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO

23.3.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2020 ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti, että palkkio hallituksen puheenjohtajalle on 3 423 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille 1 795 euroa kuukaudessa. Palkkioista noin 40 % maksetaan Efecte Oyj:n osakkeina ja noin 60 % rahana.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Esther Donatz, Pertti Ervi, Brigitte Falk, Turkka Keskinen, Kari J. Mäkelä ja Päivi Rekonen. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Ervi.

Yhtiön tilintarkastajana toimii Ernst & Young Oy ja päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Juha Hilmola.

OSAKE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEELLA

Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet. Katsauskauden lopussa Efecte Oyj:n osakepääoma koostui 6 085 123 osakkeesta. Yhtiön hallussa oli 16 404 omaa osaketta, noin 0,3 % kaikista osakkeista.

Yhtiön osake on kaupankäynnin kohteena First North Finland -markkinapaikalla. Katsauskauden aikana ylin kurssi oli 18,05 euroa, alin kurssi 10,80 euroa ja päätöskurssi 15,00 euroa. Osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden päätöskurssilla noin 91,0 miljoonaa euroa, joka ei sisällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiöllä oli 30.6.2021 yhteensä 2 865 omistajaa (1279). Luettelo suurimmista omistajista ja tiedot omistajien jakaumasta ovat nähtävissä yhtiön internet-kotisivulla.

10 suurinta omistajaa 30.6.2021:

Osakkeenomistaja Osakkeet %
1 First Fellow Oy 810 499 13,32
2 Sijoitusrahasto Aktia Nordic Micro Cap 475 530 7,82
3 Oy Fincorp Ab 410 000 6,74
4 Op-Suomi Mikroyhtiöt -Erikoissijoitusrahasto 314 433 5,17
5 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 290 909 4,78
6 Montonen Markku 210 571 3,46
7 Nordea Nordic Small Cap Fund 188 620 3,10
8 Ervi Pertti 88 391 1,45
9 Säästöpankki Pienyhtiöt 80 000 1,32
10 Rausanne Oy 75 000 1,23

Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä heidän määräysvaltayhteisöjensä omistus yhtiössä oli katsauskauden lopussa yhteensä noin 3,2 %. Lisäksi toimitusjohtajan optiot oikeuttavat merkitsemään osakkeita määrän, joka vastaa noin 1,5 % osakekannasta.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus oli yhteensä noin 24,61 % kaikista osakkeista.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

23.3.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Osakkeita voidaan hankkia enintään 450 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

23.3.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 608 000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita sekä optio-oikeuksia ja/tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia suunnatusti eli poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy ja noudattaen muita osakeyhtiölain vaatimuksia. Valtuutus sisältää lisäksi oikeuden antaa osakkeita sekä optio-oikeuksia ja/tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia maksua vastaan tai maksutta. Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista mukaan lukien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

OPTIO-OHJELMAT

Optio-ohjelma 2018

Optio-ohjelmaan 2018 kuuluu 450 000 kappaletta optio-oikeuksia. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden osakkeen.

Optio-oikeudet jakautuvat kolmeen sarjaan: A-, B- ja C-sarjoihin. A-sarja koostuu 170 000 optio-oikeudesta (joista 163 750 on allokoitu), joiden merkintähinta on 5,75 euroa/osake ja merkintäaika 2.5.2021-31.5.2022; B-sarja koostuu 140 000 optio-oikeudesta (joista 127 500 on allokoitu), joiden merkintähinta on 5,00 euroa/osake ja merkintäaika 2.5.2022-31.5.2023; sekä C-sarja koostuu 140 000 optio-oikeudesta (joista 115 750 on allokoitu), joiden merkintähinta on 4,39 euroa/osake ja merkintäaika 2.5.2023-31.5.2024.

Optio-ohjelmaan 2018 liittyy hallituksen määrittelemä optionhaltijoita koskeva osakkeiden omistusvelvoite.

Optio-ohjelma 2021

Optio-ohjelmaan 2021 kuuluu 450 000 kappaletta optio-oikeuksia. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden osakkeen.

Optio-oikeudet jakautuvat kolmeen sarjaan: A-, B- ja C-sarjoihin. A-sarja koostuu 150 000 optio-oikeudesta, joiden merkintähinta on 15,55 euroa/osake ja merkintäaika 2.5.2024-31.5.2026; B-sarja koostuu 150 000 optio-oikeudesta, joiden merkintähinta on 20 päivän volyymipainotettu keskikurssi Q1/2022 tulosjulkistuksen jälkeen ja merkintäaika 2.5.2025-31.5.2027; sekä C-sarja koostuu 150 000 optio-oikeudesta, joiden merkintähinta on 20 päivän volyymipainotettu keskikurssi Q1/2023 tulosjulkistuksen jälkeen ja merkintäaika 2.5.2025-31.5.2027.

Optio-ohjelmaan 2021 liittyy hallituksen määrittelemä optionhaltijoita koskeva osakkeiden omistusvelvoite.

ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Yhtiö sovittaa asiakasprojekteissaan tuotteensa asiakkaan olemassa oleviin järjestelmiin. Asiakasprojekteihin voi liittyä viivästyksiä tai takuuvastuisiin liittyvää ylimääräistä työtä, joista voi aiheutua kuluja tai vastuita. Vaikka suuri osa projekteihin liittyvästä hinnoittelusta on tuntipohjaista, osassa projekteista käytetään kiinteää hinnoittelua. Asiakkaiden mahdollinen tyytymättömyys voi johtaa korvausvaatimuksiin, negatiiviseen julkisuuteen ja tulevien liiketoimintamahdollisuuksien menettämiseen.

Mahdolliset häiriöt ohjelmistossa, oman palvelun operoinnissa, ulkoistetussa konesalissa ja verkkoyhteyksissä voivat aiheuttaa häiriöitä palvelussa, jotka voivat johtaa korvausvelvoitteisiin, mainehaittoihin ja asiakastyytyväisyyden laskuun. Nämä seuraukset voivat jatkossa alentaa liikevaihtoa ja kannattavuutta.

Tietoturvaan liittyvät riskit, kuten tahattomat tai tahalliset tietoturvaloukkaukset, esimerkkinä ransomware-hyökkäykset, voivat aiheuttaa asiakkaisiin tai kolmansiin osapuoliin kohdistuvia korvausvastuita sekä merkittäviä mainehaittoja.

Kansainvälisen kasvun kiihdyttämiseen tehtävät panostukset lisäävät kiinteitä kustannuksia esimerkiksi etupainotteisen rekrytoinnin ja kumppaniohjelmaan tehtävien panostusten kautta. Panostukset voivat alentaa kannattavuutta, mikäli kasvun saavuttaminen osoittautuu ennakoitua haastavammaksi tai hitaammaksi.

Yhtiö on kohdannut osaavaan henkilöstön rekrytointiin liittyen kasvavaa kilpailua. Mikäli yhtiö ei onnistu rekrytoimaan ja pitämään palveluksessaan osaavaa henkilöstöä, voi tuotteiden ja palveluiden laatu laskea, mikä voi alentaa liikevaihtoa ja kannattavuutta. Osa tuotekehityksestä ja palveluliiketoiminnasta tapahtuu alihankintana. Alihankkijayritysten toiminnan tai alihankintasuhteen häiriintyessä vaikutus on vastaava kuin osaavan henkilöstön puuttuessa.

Aineettomiin oikeuksiin (IPR) liittyvät riskit, kuten oman IPR:n menetys/vuotaminen muille osapuolille ja kolmansien osapuolten IPR:ien loukkaus Efecten toimesta ovat Efectelle merkittäviä. Efecte pyrkii minimoimaan riskiä tarkalla asiakassopimusten hallinnalla sekä käyttöön otettavien kolmansien osapuolten ohjelmistokomponenttien huolellisella arvioinnilla.

Efectellä on asiakkaidensa kanssa sopimuksia henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä. Sovittujen tai tietosuoja-asetuksen mukaisten velvoitteiden rikkominen voi johtaa merkittäviin korvausvelvoitteisiin tai mainehaittoihin.

Efecte toimii useilla sääntelyalueilla ja Efectellä on asiakkaita sekä kumppaneita myös yhtiön omien sääntelyalueiden ulkopuolella. Altistuminen useille sääntelyalueille ja verojärjestelmille nostaa oletetun tai todellisen velvoitteiden laiminlyönnin riskiä.

Yhtiön oman pääoma on riittävällä tasolla kannattavuuskehityksen jatkuessa suunnitellusti. Mikäli liiketoimintaympäristöstä tai muista syistä johtuen kannattavuuskehitys olisi selvästi suunniteltua heikompaa, voisi yhtiö joutua vahvistamaan omaa pääomaansa yhtiölle epäedullisilla ehdoilla.

Asiakassopimusten ja erityisesti julkisen sektorin asiakkaiden kanssa solmittujen sopimusten ehdot saattavat rajoittaa yhtiön oikeutta muuttaa hinnoittelua tuotantokustannusten noustessa. Yhtiö ei välttämättä pysty hinnoittelemaan kasvavia tuotantokustannuksia eteenpäin, mikäli kustannusten nousu tapahtuu nopeasti.

Koronaviruspandemiaan liittyvät riskit ovat edelleen yhtiön kannalta ajankohtaisia, vaikka ne ovatkin pienentyneet. Pandemian kiihtyminen voi aiheuttaa Efecten asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden päätöksenteon ja hankintaprosessien hidastumista, hankintojen viivästymistä ja voimassaolevien tilausten irtisanomista. Pitkittynyt taloudellinen laskusuhdanne voi vaikuttaa Efecten asiakkaiden, kumppaneiden, alihankkijoiden ja muiden toimittajien kykyyn noudattaa heidän sopimusvelvoitteitaan Efecteä kohtaan esimerkiksi maksukyvyttömyyden vuoksi.

PITKÄN AJAN TALOUDELLISET TAVOITTEET

Efecten tavoitteena on yli 20 %:n keskimääräinen vuosittainen SaaS-liikevaihdon orgaaninen kasvu vuosina 2020–2023. Voimakkaat panostukset kansainvälistymiseen ja tuotekehitykseen alentavat liikevoittoamme lähivuosina, mutta strategiakauden loppua kohden yhtiö tavoittelee kaksinumeroista liikevoittoprosenttia.

OHJEISTUS VUODELLE 2021 13.7.2021 ALKAEN

SaaS-liikevaihdon odotetaan kasvavan 21-24 % ja käyttökateprosentin olevan 1-6 %.

SEURAAVA TULOSJULKISTUS

Efecte julkistaa liiketoimintakatsauksen kaudelta 1-9/2021 27.10.2021.

Efecte Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
talousjohtaja Taru Mäkelä, 040 507 1085
toimitusjohtaja Niilo Fredrikson, 050 356 7177

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, puh. 040 579 6210

Analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään tiedotustilaisuus verkkoyhteyden välityksellä perjantaina 16.7.2021 klo 15.00. Osallistujat voivat rekisteröityä webcast-lähetykseen osoitteessa https://www2.efecte.com/efecte-2021-h1-results. Webcast-lähetys järjestetään englanniksi ja osallistujat voivat esittää kysymyksiä kirjallisesti webcast-portaalissa. Tallenne webcast-lähetyksestä sekä esitysmateriaalit tullaan julkaisemaan yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa investors.efecte.com.

Efecte Oyj

Efecte auttaa palveluorganisaatioita digitalisoimaan ja automatisoimaan työtään. Eurooppalaiset asiakkaamme käyttävät pilvipalveluitamme toimiakseen ketterämmin, parantaakseen loppukäyttäjäkokemusta ja säästääkseen kustannuksissa. Ratkaisuitamme käytetään muun muassa IT-palvelunhallintaan ja tiketöintiin sekä työtekijäkokemuksen, liiketoiminnan työnkulkujen ja asiakaspalvelun parantamiseen. Olemme eurooppalainen vaihtoehto alamme globaaleille toimijoille. Pääkonttorimme sijaitsee Suomessa ja alueelliset toimipisteemme Saksassa ja Ruotsissa. Efecte on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

www.efecte.com

—–

Taloudellinen informaatio:

1. Tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
2. Liitetiedot
3. Tunnusluvut

1. Tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma, laskelma oman pääoman muutoksista

KONSERNIN TULOSLASKELMA

(1 000 EUR) 1-6/2021 1-6/2020 2020
Liikevaihto 8 686 7 393 14 888
Liiketoiminnan muut tuotot 30 4 292
Materiaalit ja palvelut -922 -622 -1 263
Henkilöstökulut -5 650 -5 280 -10 126
Liiketoiminnan muut kulut -1 703 -1 862 -3 665
Käyttökate (EBITDA) 442 -366 126
Muut poistot -227 -207 -439
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) 215 -573 -314
Liikearvon poistot -9 -9 -19
Liikevoitto 205 -583 -332
Rahoitustuotot ja -kulut -4 -27 -31
Voitto ennen veroja 201 -610 -363
Tuloverot -2 -2 -4
Katsauskauden tulos 199 -612 -368

KONSERNIN TASE

(1 000 EUR) 6/2021 6/2020 12/2020
Pysyvät vastaavat
Kehittämismenot 1 207 1 147 1 131
Aineettomat oikeudet 183 225 211
Liikearvo 14 33 24
Koneet ja kalusto 21 18 17
Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset 55 52 53
Lyhytaikaiset saamiset 2 401 2 714 1 885
Rahavarat 7 318 4 235 5 391
Varat yhteensä 11 199 8 422 8 712
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 80 80 80
Osakeanti 855
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 10 912 10 749 10 895
Kertyneet voittovarat -8 780 -9 236 -8 976
Oma pääoma yhteensä 3 067 1 593 1 999
Lyhytaikaiset velat
Saadut ennakot 4 584 3 637 2 943
Ostovelat 301 326 401
Muut velat 763 1 197 835
Siirtovelat 2 484 1 669 2 534
Velat yhteensä 8 132 6 829 6 713
Oma pääoma ja velat yhteensä 11 199 8 422 8 712

KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA

(1 000 EUR) 1-6/2021 1-6/2020 2020
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 201 -610 -362
Oikaisut tilikauden tulokseen 241 243 503
Käyttöpääoman muutos 897 1 468 2 197
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -4 -4 -7
Maksetut verot -2 -2 -4
Liiketoiminnan nettorahavirta 1 332 1 113 2 325
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
-277 -343 -546
Luovutustulot lyhytaikaisista sijoituksista 1 950 1 950
Investointien nettorahavirta -277 1 607 1 404
Rahoituksen rahavirrat
Osakeannit 872 41 187
Rahoituksen nettorahavirta 872 41 187
Rahavarojen (vähennys)/lisäys 1 927 2 760 3 916
Rahavarat tilikauden alussa 5 391 1 475 1 475
Rahavarat tilikauden lopussa 7 318 4 235 5 391

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1000 EUR 30.6.2021 30.6.2020
Sidottu oma pääoma
Osakepääoma 1.1. 80 80
Osakepääoma 30.6. 80 80
Sidottu oma pääoma yhteensä 80 80
Vapaa oma pääoma
Osakeanti 1.1.
Osakeanti 30.6. 855
Sijoitetun vapaan opo:n rahasto 1.1. 10 895 10 708
Osakeanti 30.6 17 41
Sijoitetun vapaan opo:n rahasto 30.6. 10 912 10 749
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. -8 976 -8 623
Muuntoerot -3 -1
Voitto edellisiltä tilikausilta 30.6. -8 979 -8 624
Tilikauden voitto (tappio) 199 -612
Vapaa oma pääoma yhteensä 2 987 1 513
Oma pääoma yhteensä 3 067 1 593

2. Liitetiedot

2.1. Laadintaperusta

Osavuosikatsaus on laadittu FAS-standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen.

2.2. Liikevaihto liiketoiminnoittain

(1 000 EUR) 1-6/2021 1-6/2020 2020
SaaS 5 195 4 166 8 806
Kertalisenssit 7 44 93
Ylläpito 505 498 1 010
Palvelut 2 979 2 685 4 980
Konserni yhteensä 8 686 7 393 14 888

2.3. Osakemäärän kehitys

Liikkeeseen laskettujen osakkeiden lkm
1.1.2020 5 957 488
Osakemerkintä optioilla 16 002
30.6.2020 5 973 490
Osakemerkintä optioilla 83 133
31.12.2020 6 056 623
Osakemerkintä optioilla 28 500
30.6.2021 6 085 123

30.6.2021 Efecte Oyj:n hallussa on 16 404 omaa osaketta, noin 0,3 % osakkeiden lukumäärästä.

2.4 Sopimusvastuut ja taseen ulkopuoliset vastuut

Seuraavissa taulukoissa on esitetty Yhtiön sopimusvastuut ja taseen ulkopuoliset vastuut 30.6.2021, 30.6.2020 ja 31.12.2020.

Muut omasta puolesta annetut vakuudet 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
(tuhatta euroa)
Vuokranmaksun vakuudet 51 48 49
Yrityskiinnitykset 1 000 1 000 1 000
Yhteensä 1 051 1 048 1 049

Leasingsopimuksista maksettavat määrät 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
(tuhatta euroa)
Seuraavan 12 kk:n aikana maksettavat 70 110 92
Myöhemmin maksettavat 28 80 59
Yhteensä 98 191 151

Tietotekniikkalaitteiden leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti kolmen vuoden leasingsopimuksia, jotka ovat lunastettavissa keskimäärin 2–5 %:n jäännösarvoon.

Muut vastuusitoumukset

Emoyhtiö Efecte Oyj:llä on uusi toimitiloja koskeva kolmen vuoden pituisen vuokrasopimuksen, joka alkoi 1.4.2021. Tästä sopimuksesta aiheutuva vuokravastuu on noin 560 tuhatta euroa.

30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
(tuhatta euroa)
Seuraavan 12 kk:n aikana maksettavat 165 211 212
Myöhemmin maksettavat 420 560 420
Yhteensä 585 771 632

3. Tunnusluvut

1000 EUR 1-6/2021 1-6/2020 2020 2019
Liikevaihto 8 686 7 393 14 888 13 839
SaaS 5 195 4 166 8 806 7 094
Kertalisenssit 7 44 93 185
Ylläpito 505 498 1 010 1 287
Palvelut 2 979 2 685 4 980 5 272
Liikevaihto Suomesta 6 598 5 640 11 314 11 275
Liikevaihto ulkomailta 2 088 1 752 3 574 2 564
Kotimaisen liikevaihdon osuus 76 % 76 % 76 % 81 %
Ulkomaisen liikevaihdon osuus 24 % 24 % 24 % 19 %
Toistuva liikevaihto
(recurring revenue)
5 700 4 664 9 815 8 381
Toistuva liikevaihto, osuus
liikevaihdosta %
66 % 63 % 66 % 61 %
SaaS MRR, kuukausiliikevaihto kauden lopussa 901 747 808 640
Liikevaihdon kasvu % 17,5 % 7,4 % 7,6 % 13,2 %
Käyttökate 442 -366 126 -998
Käyttökate % 5,1 % -5,0 % 0,8 % -7,2 %
EBITA 215 -573 -314 -1 377
EBITA % 2,5 % -7,8 % -2,1 % -9,9%
Liikevoitto 205 -583 -332 -1 396
Liikevoitto % 2,4 % -7,9 % -2,2 % -10,1 %
Tilikauden tulos 199 -612 -368 -1 373
Tulos/osake (EPS), euroa 0,03 -0,10 -0,06 -0,23
Oma pääoma/osake, euroa 0,51 0,27 0,33 0,37
Taseen loppusumma 11 199 8 422 8 712 7 464
Oma pääoma 3 067 1 593 1 999 2 165
Korollinen nettovelka -7 318 -4 235 -5 391 -3 447
Sijoitetun pääoman tuotto % 16 % -62 % -16 % -49 %
Omavaraisuusaste % 46 % 33 % 35 % 42 %
Nettovelkaantumisaste % -239 % -266 % -270 % -159 %
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot 1 242 1 062 2 203 2 039
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, %
liikevaihdosta
14 % 14 % 15 % 15 %
Henkilöstö keskimäärin kauden
aikana
107 104 103 106
Henkilöstö kauden lopussa 109 100 106 107
Ulkona olevat osakkeet (keskimäärin kauden aikana) 6 056 240 5 932 545 5 955 842 5 864 987
Ulkona olevat osakkeet kauden
lopussa
6 068 719 5 949 201 6 032 334 5 921 375

Alkuperäinen artikkeli