Etusivu » Innofactor Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021 (IFRS)

Innofactor Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021 (IFRS)

logo.png

Innofactor Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021 (IFRS)

| Source:

Innofactor Oyj

Innofactor Oyj

Espoo, FINLAND

Finnish
English

Innofactor Oyj:n puolivuosikatsaus 22.7.2021 klo 9.00

Innofactor saavutti historiansa parhaan toisen vuosineljänneksen liikevaihdon ja käyttökatteen sekä kaikkien aikojen parhaan tilauskannan

Huhti–kesäkuu 2021 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli noin 17,3 miljoonaa euroa (2020: 16,8), jossa kasvua 3,2 %
  • Jos 31.3.2021 myytyä Prime-liiketoimintaa ei huomioida, oli vertailukelpoinen kasvu 7,6 %, mikä oli kokonaisuudessaan orgaanista kasvua
 • Käyttökate oli noin 2,1 miljoonaa euroa (2020: 2,1), jossa kasvua 1,6 %
 • Liikevoitto oli 1,3 miljoonaa euroa (2020: 0,9), jossa kasvua 43,8 %
 • Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 72,7 miljoonaa euroa (2020: 56,9), jossa kasvua 27,8 %
 • Innofactor sai useita merkittäviä tilauksia toisella vuosineljänneksellä, muun muassa
  • Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän asian- ja dokumentinhallintapalvelut noin 0,9 miljoonaa euroa
  • Kuuden korkeakoulun asianhallintaratkaisu noin 0,9 miljoonaa euroa (ei vielä tilauskannassa katsauskauden lopussa)
  • Suomen metsäkeskuksen asianhallintasovellus noin 0,6 miljoonaa euroa

Tammi–kesäkuu 2021 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli noin 35,1 miljoonaa euroa (2020: 33,9), jossa kasvua 3,5 %
  • Jos 31.3.2021 myytyä Prime-liiketoimintaa ei huomioida 1.4.2021 alkaen, oli vertailukelpoinen kasvu 5,6 %, mikä oli kokonaisuudessaan orgaanista kasvua
 • Käyttökate oli noin 6,8 miljoonaa euroa (2020: 4,0), jossa kasvua 68,0 %
  • Käyttökatteeseen sisältyy noin 2,6 miljoonan euron myyntivoitto Prime-liiketoiminnan myynnistä, jota ilman käyttökate olisi ollut noin 4,2 miljoonaa euroa (2020: 4,0), jossa kasvua 4,4 %
 • Liikevoitto oli 5,1 miljoonaa euroa (2020: 1,7), jossa kasvua 198,8 %
  • Liikevoittoon sisältyy vastaava myyntivoitto kuin käyttökatteeseen, jota ilman liikevoitto olisi ollut noin 2,5 miljoonaa euroa (2020: 1,7), jossa kasvua 48,5 %

Konsernin tunnusluvut, IFRS

1.4.– 30.6.2021 1.4.– 30.6.2020 Muutos 1.1.– 30.6.2021 1.1.– 30.6.2020 Muutos
Liikevaihto tuhatta euroa 17 296 16 755 3,2 % 35 103 33 907 3,5 %
Liikevaihdon kasvu 3,2 % 3,8 % 3,5 % 3,4 %
Liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA, käyttökate) tuhatta euroa 2 096 2 063 1,6 % 6 753 4 020 68,0 %
prosenttia liikevaihdosta 12,1 % 12,3 % 19,2 % 11,9 %
Liikevoitto/-tappio (EBIT) tuhatta euroa* 1 272 884 43,8 % 5 081 1 700 198,8 %
prosenttia liikevaihdosta* 7,4 % 5,3 % 14,5 % 5,0 %
Tulos ennen veroja tuhatta euroa* 1 287 1 196 7,6 % 4 644 1 073 332,9 %
prosenttia liikevaihdosta* 7,4 % 7,1 % 13,2 % 3,2 %
Tulos tuhatta euroa* 989 1 274 -22,4 % 3 626 1 478 145,3 %
prosenttia liikevaihdosta* 5,7 % 7,6 % 10,3 % 4,4 %
Tilauskanta 72 723 56 896 27,8 % 72 723 56 896 27,8 %
Nettovelkaantumisaste (Gearing) 30,5 % 69,2 % 30,5 % 69,2 %
Nettovelkaantumisate ilman IFRS16 16,8 % 48,7 % 16,8 % 48,7 %
Omavaraisuusaste 49,9 % 41,3 % 49,9 % 41,3 %
Omavaraisuusaste ilman IFRS16 53,6 % 45,2 % 53,6 % 45,2 %
Aktiivinen henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana** 524 546 -4,0 % 529 549 -3,6 %
Aktiivinen henkilöstö katsauskauden lopussa** 526 548 -4,0 % 526 548 -4,0 %
Tulos per osake (euroa) 0,0265 0,0341 -22,4 % 0,0970 0,0395 145,3 %

*) IFRS 3:n mukaisesti katsauskaudella 1.4.–30.6.2021 liiketulokseen sisältyy 139 tuhatta euroa (2020: 473) sekä 1.1.–30.6.2021 277 tuhatta euroa (2020: 947) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin.

**) Innofactor-konsernissa seurataan aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työntekijöitä.

Innofactorin tulevaisuuden näkymät vuodelle 2021

Innofactorin vuoden 2021 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 2020, jolloin liikevaihto oli 66,2 miljoonaa euroa ja käyttökate oli 7,2 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Sami Ension katsaus: Innofactor jatkoi Q2:lla tasaista suorittamista ja
maksoi ison osan veloistaan rahoituslaitoksille ennenaikaisesti takaisin kassavaroistaan

Liikevaihto vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä oli 17,3 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 3,2 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Jos 31.3.2021 myytyä Prime-liiketoimintaa ei huomioida, oli vertailukelpoinen kasvu toisella neljänneksellä 7,6 prosenttia, mikä oli kokonaisuudessaan orgaanista kasvua. Liikevaihto kasvoi kaikissa maissa. Käyttökate (EBITDA) kasvoi 1,6 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 2,1 miljoonaan euroon (12,1 prosenttia liikevaihdosta). Käyttökate oli positiivinen Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Tilauskanta kasvoi vuoden toisen neljänneksen aikana jälleen ennätyssuureksi ja oli neljänneksen lopussa 72,7 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 27,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Liikevaihto vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 35,1 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 3,5 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Jos 31.3.2021 myytyä Prime-liiketoimintaa ei huomioida 1.4.2021 alkaen, oli vertailukelpoinen kasvu 5,6 %, mikä oli kokonaisuudessaan orgaanista kasvua. Käyttökate (EBITDA) kasvoi 68,0 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 6,8 miljoonaan euroon (19,2 prosenttia liikevaihdosta), josta noin 2,6 miljoonaa euroa tuli ensimmäisellä neljänneksellä tehdystä Prime-liiketoiminnan myynnistä.

Innofactor maksoi ennenaikaisesti takaisin noin 2,7 miljoonaa euroa lainojaan rahoituslaitoksille kassavaroistaan. Toimenpide alentaa merkittävästi yhdessä normaalien lainanlyhennysten kanssa Innofactorin vuosittaisia rahoituskustannuksia. Innofactorin omavaraisuusaste nousi 49,9 prosenttiin (53,6 % ilman IFRS16:n vaikutuksia) ja nettovelkaantumisaste (Gearing) laski 30,5 prosenttiin (16,8 % ilman IFRS16:n vaikutuksia). Vahvistunut taloudellinen asema tuo jatkossa yhtiölle lisää liikkumavaraa toimialan rakennejärjestelyissä.

Koronaepidemian ei uskota aiheuttavan enää merkittävää haittaa Innofactorin liiketoiminnalle vuonna 2021. Pitkittynyt epidemia on kuitenkin vaikuttanut ihmisten jaksamiseen, josta syystä kesälomakausi on tullut hyvään tarpeeseen. Myös henkilöstön vaihtuvuus on koko toimialalla ollut koronan takia alkuvuodesta normaalia korkeammalla tasolla, myös Innofactorissa, millä on vaikutuksia muun muassa kustannuksiin. Innofactor on määrittänyt uuden hybridityöskentelyn mallin koronan jälkeiseen aikaan, mikä perustuu merkittäviltä osin työntekijöiden mahdollisuuteen valita toimistolla ja etänä tehtävän työn välillä. Uuteen hybridityöskentelyn malliin siirrytään viivytyksettä kesän jälkeen, kun koronatilanne sen mahdollistaa.

Pitkällä tähtäimellä uskomme koronaepidemian aiheuttaman yhteiskunnan digiloikan lisäävän Innofactorin mahdollisuuksia kasvattaa liiketoimintaansa. Modernin digitaalisen organisaation kyvykkyydet ovat jatkossa asiakkaillemme entistä tärkeämpiä. Lisäksi on mahdollista, että asiakkaamme siirtävät joitakin toimintojaan takaisin Pohjoismaihin lähemmäksi asiakkaitaan. Tällä olisi suotuisa vaikutus Innofactorin valitun strategian mukaiseen liiketoimintamalliin, joka perustuu pohjoismaisiin osaajiin. Myös Microsoftin asema on uskoaksemme vahvistunut koronaepidemian aikana. Uskomme mahdollisuuksiimme kasvattaa jatkossa markkinaosuuttamme.

Innofactorin tavoitteena on kiihdyttää edelleen kasvuamme. Päivitämme strategiaamme tämän osalta kesän aikana ja julkaisemme sen arviolta elokuun lopussa.

Innofactorin tavoitteena on olla johtava modernin digitaalisen organisaation edistäjä jokaisessa Pohjoismaassa. Uskomme valitsemaamme pohjoismaiseen strategiaamme ja pitkän tähtäimen tavoitteidemme saavuttamiseen. Tämä vaatii pitkäjännitteisyyttä ja määrätietoista toimintaa niin yhtiön johdolta, työntekijöiltä kuin sijoittajiltakin. Innofactor etsii edelleen aktiivisesti mahdollisia uusia strategisia kumppanuuksia Pohjoismaista. Konsernin tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen kautta.

Strategia ja sen toteutuminen katsauskaudella

Innofactorin strategia koostuu tarkoituksesta, missiosta, visiosta, strategisista valinnoista, arvoista, toimintaperiaatteesta ja pitkän tähtäimen taloudellisista tavoitteista.

Tarkoitus: Innovoimme toimivamman maailman puolesta

Missio: Edistämme modernia digitaalista organisaatiota

Visio: Johtava pohjoismainen digitaalisen transformaation kumppani Microsoft-ekosysteemissä

Strategiset valinnat:

 • osaavimmat pohjoismaiset tiimit
 • tuotteistettu kohdennettu tarjonta
 • proaktiivinen ja joustava toimintatapa
 • innovointi edelläkävijäasiakkaiden kanssa

Arvot:

 • vastuullisuus
 • toimintavapaus
 • innovaatio
 • asiakas

Toimintaperiaate: Tavoitteenamme on laittaa ihmiset edelle kaikessa, mitä teemme. Haluamme toteuttaa ratkaisuja, jotka sujuvoittavat asiakkaidemme arkea ja saavat hymyn heidän huulilleen.

Pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet:

 • saavuttaa noin 20 prosentin vuosittainen kasvu, josta pääosa pyritään saavuttamaan orgaanisesti
 • saavuttaa noin 20 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon
 • pitää kassavirta positiivisena ja turvata kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus

Innofactorin liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 35,1 miljoonaa euroa (2020: 33,9), jossa oli kasvua 3,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Jos 31.3.2021 myytyä Prime-liiketoimintaa ei huomioida 1.4.2021 alkaen, oli vertailukelpoinen kasvu 5,6 %, mikä oli kokonaisuudessaan orgaanista kasvua. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kasvu tuli Suomesta, Norjasta ja Tanskasta ja toisella vuosineljänneksellä kaikista maista. Liikevaihdon kasvutavoitetta tukee ennätyssuuri tilauskanta 72,7 miljoonaa euroa (2020: 56,9). Innofactor kiinnittää vuoden 2021 aikana erityistä huomiota kasvun, myynnin, osaamisen ja resurssoinnin johtamiseen, johon liittyen olemme muun muassa uusineet organisaatiotamme, jossa uutena roolina huhtikuussa 2021 aloitti Chief Innovation and Talent Officerina Martin Söderlind. Elokuussa uudistettavassa strategiassamme tulemme keskittymään erityisesti kasvun kiihdyttämisen tukemiseen.

Käyttökate (EBITDA) kasvoi katsauskaudella 68,0 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 6,8 miljoonaan euroon (19,2 prosenttia liikevaihdosta). Ilman Prime-liiketoiminnan kauppaa käyttökate (EBITDA) olisi kasvanut katsauskaudella 4,4 prosenttia ja olisi ollut 4,2 miljoonaa euroa (12,0 prosenttia liikevaihdosta). Kannattavuuden osalta (ilman Prime-liiketoimintakauppaa) Innofactor pystyi hieman parantamaan suoritustaan, mutta sen osalta vaaditaan edelleen työtä, jotta päästään pitkän tähtäimen tavoitteeseen noin 20 prosenttiin.

Innofactorin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1.1.–31.6.2021 6,9 miljoonaa euroa (2020: 6,3 miljoonaa euroa) ja omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 49,9 prosenttia (2020: 41,3 prosenttia). Innofactor maksoi katsauskaudella ennenaikaisesti takaisin velkoja noin 2,7 miljoonalla eurolla. Liiketoiminnan vahva rahavirta ja taloudellinen asema tukevat Innofactorin strategista kannattavan kasvun tavoitetta, jossa turvataan kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus.

Espoossa 22.7.2021
INNOFACTOR OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Sami Ensio, Innofactor Oyj
puh. +358 50 584 2029
sami.ensio@innofactor.com

Tiedotustilaisuudet puolivuosikatsauksesta 1.1.–30.6.2021

Innofactor julkaisee tammi–kesäkuun 2021 puolivuosikatsauksen torstaina 22.7.2021 noin klo 9.00.

Puolivuosikatsausta käsittelevä suomenkielinen videokonferenssi medialle, sijoittajille ja analyytikoille järjestetään samana päivänä klo 10.00. Vastaava englanninkielinen videokonferenssi pidetään klo 12.00. Katsauksen esittelevät toimitusjohtaja Sami Ensio ja talousjohtaja Markku Puolanne.

Pyydämme ilmoittautumaan konferensseihin etukäteen sähköpostitse osoitteeseen ir@innofactor.com. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse tilaisuutta edeltävänä päivänä.

Esitysaineistot ovat saatavilla Innofactorin verkkosivuilla tilaisuuksien jälkeen.

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi

Innofactor
Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa noin 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee yli 500 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Vuosina 2016–2020 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin 8,3 %. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization #PeopleFirst #CreatingSmiles

Liite

Attachments


Innofactor Oyjn puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021 (IFRS)

Innofactor Oyjn puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021 (IFRS)…Alkuperäinen artikkeli