Etusivu » F-Securen puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2021

F-Securen puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2021

F-Securen puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2021

| Source:

F-Secure Oyj

F-Secure Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

F-Secure Oyj, puolivuosikatsaus, 15.7.2021, klo 08.00

F-Securen puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2021

Kasvua kaikissa liiketoiminnoissa – liikevaihto +10 % toisella vuosineljänneksellä

Keskeiset tapahtumat huhti-kesäkuussa (Q2)

 • Liikevaihto kasvoi 10 % ja oli 58,2 miljoonaa euroa (53,0 milj. eur)
 • Yritystietoturvatuotteiden liikevaihto kasvoi 9 % ja oli 20,2 miljoonaa euroa (18,5 milj. eur)
 • Kyberturvallisuuskonsultoinnin liikevaihto kasvoi 19 % ja oli 11,6 miljoonaa euroa (9,7 milj. eur)
 • Kuluttajatietoturvan liikevaihto kasvoi 6 % ja oli 26,3 miljoonaa euroa (24,8 milj. eur)
 • Oikaistu käyttökate oli 8,1 miljoonaa euroa (10,2 milj. eur) ja 14 % liikevaihdosta (19 %)
 • Strategisten vaihtoehtojen arvioinnin johdosta vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 2,3 miljoonaa euroa
 • Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (0,02 eur)
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 12,9 miljoonaa euroa (11,4 milj. eur)

Keskeiset tapahtumat tammi-kesäkuussa (H1)

 • Liikevaihto kasvoi 8 % ja oli 116,0 miljoonaa euroa (107,8 milj.eur)
 • Yritystietoturvatuotteiden liikevaihto kasvoi 7 % ja oli 39,7 miljoonaa euroa (37,0 milj. eur)
 • Kyberturvallisuuskonsultoinnin liikevaihto kasvoi 9 % ja oli 23,6 miljoonaa euroa (21,6 milj. eur)
 • Kuluttajatietoturvan liikevaihto kasvoi 7 % ja oli 52,6 miljoonaa euroa (49,2 milj. eur)
 • Oikaistu käyttökate oli 17,8 miljoonaa euroa (17,4 milj.eur) ja 15 % liikevaihdosta (16%)
 • Strategisten vaihtoehtojen arvioinnin johdosta vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 2,3 miljoonaa euroa
 • Osakekohtainen tulos oli 0,04 euroa (0,03 eur)
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 19,2 miljoonaa euroa (21,0 milj.eur)

Tämän katsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, jollei toisin mainita.

Näkymät (ennallaan)

F-Securen taloudelliset näkymät vuodelle 2021 ovat:

 • Yritystietoturvatuotteiden liikevaihdolle odotetaan korkeaa yksinumeroista kasvua.
 • Kyberturvallisuuskonsultoinnin liikevaihdon odotetaan kasvavan, mutta epävarmuudet jatkuvat COVID-19-pandemian takia.
 • Kuluttajatietoturvan liikevaihdon odotetaan kasvavan noin samaa vauhtia kuin vuonna 2020.
 • Oikaistun käyttökatteen odotetaan säilyvän lähellä edeltävän vuoden tasoa (35,7 miljoonaa euroa).

Koronaviruspandemia heikentää edelleen kyberturvallisuuskonsultoinnin ennustettavuutta ja voi vaikuttaa myös ohjelmistoratkaisujen uusmyyntiin. Pandemiaan liittyviä riskejä on kuvattu tässä tammi–kesäkuun 2021 puolivuosikatsauksessa.

TOIMITUSJOHTAJA JUHANI HINTIKKA
F-Securen liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoiminnoissa toisen vuosineljänneksen aikana. Erityisen ilahduttavaa oli huomata kasvun piristyvän sekä yritystietoturvatuotteissa että kyberturvallisuuskonsultoinnissa. Yhtiön liikevaihto kasvoi 10 prosentilla edellisestä vuodesta, ja toimintakustannukset ovat samalla palautumassa pandemiaa edeltävälle tasolle, mikä johti 14 prosentin oikaistuun käyttökatemarginaaliin.

Yritystietoturvatuotteiden liikevaihto kasvoi 9 prosenttia edellisestä vuodesta. Pilvipohjaisten yritystietoturvaohjelmistojen osalta (päätelaitteiden tietoturvaratkaisut, EPP) tilausten kasvu jatkui liikevaihdon kasvua nopeampana. Kasvu oli peräisin myynneistä koko portfoliossamme, ja sitä täydensivät merkittävät sopimukset suurten, kansainvälisten asiakkaiden kanssa koskien tietoturvaratkaisua Salesforcen pilvipalveluympäristöihin (Cloud Protection for Salesforce). Hallinnoitujen tietoturvapalveluiden (Managed Detection and Response, MDR) kysyntä vahvistui viimeaikaisten kiristyshaittaohjelma- ja toimitusketjuhyökkäysten myötä. F-Secure Countercept sai useita uusia asiakkaita ympäri maailmaa. Monivuotisiin sopimuksiin sitoutuneet uudet asiakkaat edustavat muun muassa vähittäiskaupan, rahoituksen, kriittisen infrastruktuurin ja asiantuntijapalveluiden toimialoja.

Kyberturvallisuuskonsultoinnin liikevaihto kasvoi 19 prosenttia suhteessa vertailuajankohtaan, jolloin koronaviruspandemia vaikutti merkittävästi kyseiseen liiketoimintoon. Oli hienoa huomata myönteistä kehitystä Isossa-Britanniassa ja Pohjoismaissa, vaikkakin pandemialla on yhä kielteisiä vaikutuksia toimintaan joissakin maissa. On strategisesti tärkeää, että monet asiakkaat valitsivat meidät kohdennettujen tietoturvahyökkäysten simulointiin ja hyökkäysten jälkeisiin vastatoimiin (Incident Response) liittyviin toimeksiantoihin. Tämä on erinomainen osoitus teknisestä kyvykkyydestämme ja maineestamme kehittyneen tietoturvan saralla.

Kuluttajatietoturvan yhä jatkuvaa kasvua vauhdittaa ydintuotteidemme myynti, jossa nähtiin kasvua laitteiden aktivoinneissa sekä vakaita uusimisasteita. Solmimme kumppaniverkostossamme useita uusia sopimuksia toisen vuosineljänneksen aikana. Esimerkiksi johtava pohjoismainen energiayhtiö päätti täydentää tarjontaansa tietoturvaratkaisulla ja valitsi F-Secure TOTAL -pakettiratkaisun tarjotakseen asiakkailleen kattavaa tietoturvaa. Tämä kertoo uusien kumppaniryhmien potentiaalista niiden pyrkiessä löytämään keinoja kasvattaa keskimääräistä asiakaskohtaista liikevaihtoa ja vähentää asiakaspoistumaa.

F-Secure on tietoturvateknologiaan erikoistunut yhtiö, jolle innovointikyky on ratkaisevan tärkeää. Toimme toisen vuosineljänneksen aikana markkinoille modulaarisen, pilvipohjaisen F-Secure ELEMENTS -alustan, jonka myötä asiakkaat voivat valita erillisratkaisujen ja päätelaitetuotteiden kokonaistarjoaman välillä. Alusta vastaa tarpeeseen palvelullistaa tietoturvaa ja tarjoaa asiakkaillemme helpon tavan ottaa käyttöön uusia ratkaisuja, mikä puolestaan edistää strategiaamme solmia yksittäisiä pienempiä sopimuksia ja kasvattaa niistä laajempia asiakkuuksia (Land and Expand). Toinen kohokohta oli F-Securen erinomainen tulos MITRE Engenuityn kolmannessa ATT&CK® Evaluation -arvioinnissa, jossa mitattiin F-Securen ratkaisujen kyvykkyyksiä havaita uhkia ja reagoida niihin.

Aloitamme vuoden toisen puoliskon innostavassa asemassa. F-Securen positiivinen kehitys kaikissa liiketoiminnoissa, edistynyt tarjoama ja 15 prosentin kasvu saaduissa ennakoissa edelliseen vuoteen nähden siivittävät meitä myötätuulessa kohti tulevaa. Lisäksi suoritimme strategisten vaihtoehtojen arvioinnin ja analysoimme eri skenaarioita rakentaaksemme perustan pitkän aikavälin kestävälle kasvulle.

Taloudellinen kehitys

milj. eur 4–6/2021 4–6/2020 Muutos % 1–6/2021 1–6/2020 Muutos % 1–12/2020
Liikevaihto 58,2 53,0 10 % 116,0 107,8 8 % 220,2
Kuluttajatietoturvatuotteet 26,3 24,8 6 % 52,6 49,2 7 % 100,1
Yritystietoturva 31,9 28,2 13 % 63,4 58,7 8 % 120,1
tuotteet 20,2 18,5 9 % 39,7 37,0 7 % 74,3
konsultointi 11,6 9,7 19 % 23,6 21,6 9 % 45,8
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -12,2 -11,6 6 % -24,5 -24,0 2 % -48,0
Bruttokate 45,9 41,4 11 % 91,5 83,8 9 % 172,2
% liikevaihdosta 79,0 % 78,2 % 78,9 % 77,7 % 78,2 %
Liiketoiminnan muut tuotot 0,5 0,8 -38 % 1,0 1,3 -27 % 2,1
Liiketoiminnan muut kulut 1) -38,3 -31,9 20 % -74,7 -67,6 11 % -138,5
myynti ja markkinointi -24,0 -20,1 20 % -46,4 -43,8 6 % -89,4
tutkimus ja tuotekehitys -10,0 -8,7 15 % -19,8 -17,5 13 % -35,9
hallinto -4,2 -3,1 36 % -8,4 -6,2 36 % -13,2
Oikaistu käyttökate (EBITDA) 2) 8,1 10,2 -20 % 17,8 17,4 2 % 35,7
% liikevaihdosta 14,0 % 19,3 % 15,3 % 16,2 % 16,2 %
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 2) -2,3 -2,3 0,4
Käyttökate 5,8 10,2 -43 % 15,5 17,8 -13 % 35,7
% liikevaihdosta 10,0 % 19,3 % 13,3 % 16,6 % 16,2 %
Poistot -2,7 -3,3 -18 % -5,5 -6,5 -16 % -12,6
Arvonalentumiset -0,3
Yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot -0,7 -0,8 -11 % -1,5 -1,7 -13 % -3,2
Liikevoitto 2,4 6,0 -61 % 8,5 9,6 -11 % 19,7
% liikevaihdosta 4,1 % 11,4 % 7,3 % 8,9 % 8,9 %
Oikaistu liikevoitto 2) 5,4 6,9 -21 % 12,3 10,9 13 % 22,9
% liikevaihdosta 9,3 % 12,9 % 10,6 % 10,1 % 10,4 %
Tulos per osake (EUR) 3) 0,01 0,02 -55 % 0,04 0,03 22 % 0,08
Saadut ennakot 83,2 72,3 15 % 81,0
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 12,9 11,4 13 % 19,2 21,0 -8 % 48,3
Rahavarat ja käypään arvoon kirjattavat rahoitusvarat 44,4 39,8 12 % 51,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % 7,8 % 22,5 % -65 % 15,2 % 18,5 % -18 % 18,5 %
Omavaraisuusaste, % 57,3 % 46,3 % 24 % 52,5 %
Velkaantumisaste, % -14,4 % 14,3 % -201 % -14,1 %
Henkilöstö kauden lopussa 1 694 1 713 -1 % 1 678
 1. Pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sekä poistot ja arvonalentumiset.
 2. Oikaisut ovat tavallisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät yritysostoihin, integraatiokuluihin, uudelleenjärjestelyyn, liiketoimintojen myynnistä saatuihin voittoihin ja tappioihin sekä muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin. Oikaistujen kulujen erittely löytyy taulukko-osan liitteestä 5.
 3. Perustuen tilikauden keskimääräiseen ulkona olevien osakkeiden lukumäärään 158 320 025 (1–6/2021).

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

F-Securen talousjohtaja, Eriikka Söderström, on päättänyt jättää tehtävänsä yhtiössä 30.9.2021. Uuden talousjohtajan haku on käynnissä.

Webcast

F-Securen toimitusjohtaja, Juhani Hintikka, ja talousjohtaja, Eriikka Söderström, esittelevät tuloksen englanninkielisessä webcastissa, joka alkaa klo 14.00. Lähetystä voi seurata osoitteessa https://f-secure.videosync.fi/2021-07-15-fsecureinterimreportq2. Kysymykset pyydetään esittämään kirjallisesti webcast-portaalissa.

Esitysmateriaalit ja tallenne webcastista tulevat saataville yhtiön verkkosivuille.

Lisätietoa

Tämä tiedote on tiivistelmä F-Secure Oyj:n puolivuosikatsauksesta 1.1.-30.6.2021. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla.

F-Secure järjestää pääomamarkkinapäivän sijoittajille ja analyytikoille tiistaina 31.8.2021 klo 13:00.

Taloudellinen kalenteri

F-Secure Oyj julkaisee vuonna 2021 taloudelliset tiedotteet seuraavasti:

 • Osavuosikatsaus, tammi–syyskuu 2021, 21.10.2021

Yhteystiedot

Eriikka Söderström, talousjohtaja, F-Secure Oyj

Henri Kiili, sijoittajasuhde- ja rahoitusjohtaja, F-Secure Oyj
+358 40 8405450
investor-relations@f-secure.com

Liite

Attachments


F-Secure_Q2_2021_fin_FINAL

F-Secure_Q2_2021_fin_FINAL…Alkuperäinen artikkeli