Etusivu » DOVRE GROUPIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2021: Liikevaihto kasvoi 24,9 % Suvic-yritysoston seurauksena ja kannattavuus parani tammi–kesäkuussa 2021

DOVRE GROUPIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2021: Liikevaihto kasvoi 24,9 % Suvic-yritysoston seurauksena ja kannattavuus parani tammi–kesäkuussa 2021

DOVRE GROUPIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2021: Liikevaihto kasvoi 24,9 % Suvic-yritysoston seurauksena ja kannattavuus parani tammi–kesäkuussa 2021

| Source:

Dovre Group Oyj

Dovre Group Oyj

Espoo, FINLAND

English
Finnish

Dovre Group Oyj Puolivuosikatsaus 28.7.2021 klo 8.45

DOVRE GROUPIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2021: Liikevaihto kasvoi 24,9 % Suvic-yritysoston seurauksena ja kannattavuus parani tammi–kesäkuussa 2021

Tämän liiketoimintakatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Suluissa edellisvuoden vastaavan ajankohdan vertailuluvut.

Huhti–kesäkuu 2021

 • Liikevaihto kasvoi 75,0 prosenttia 34,2 milj. euroon (19,5 milj. euroa). Kasvuun vaikutti erityisesti enemmistön ostaminen suomalaisesta tuulivoiman suunnittelu- ja rakennusyhtiö Suvic Oy:sta maaliskuussa. Suvicin liiketoiminta esitetään uuden Uusiutuva energia -segmentin alla.
  • Projektihenkilöstö: liikevaihto 18,6 (16,1) milj. euroa – kasvua 15,7 %
  • Konsultointi: liikevaihto 4,4 (3,4) milj. euroa – kasvua 27,1 %
  • Uusiutuva energia: liikevaihto 11,2 milj. euroa
 • Liiketulos nousi 0,8 milj. euroon (0,4 milj. euroa) – kasvua 77,1 %
 • Tulos ennen veroja oli 0,6 (0,5) milj. euroa.
 • Kauden tulos oli 0,5 (0,4) milj. euroa – kasvua 30,7 %.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,005 (0,003) euroa.
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli -2,7 (3,8) milj. euroa.

Tammi–kesäkuu 2021

 • Liikevaihto kasvoi 24,9 prosenttia 53,9 milj. euroon (43,2 milj. euroa).
  • Projektihenkilöstö: liikevaihto 34,1 (35,5) milj. euroa – laskua -3,9 %
  • Konsultointi: liikevaihto 8,6 (7,7) milj. euroa – kasvua 12,4 %
  • Uusiutuva energia: liikevaihto 11,2 milj. euroa
 • Liiketulos nousi 1,6 milj. euroon (1,2 milj. euroa) – kasvua 41,6 %
 • Tulos ennen veroja oli 1,4 (1,2) milj. euroa
 • Kauden tulos oli 1,1 (1,1) milj. euroa – laskua 4,5 %.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,010 (0,011) euroa.
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli -2,2 (2,5) milj. euroa.

Näkymät vuodelle 2021 ennallaan (annettu 28.4.2021):

Dovre Groupin liikevaihdon odotetaan vuonna 2021 olevan yli 110 miljoonaa (2020: 77 miljoonaa) ja liikevoiton (EBIT) yli 3,5 miljoonaa euroa (2,4).

TOIMITUSJOHTAJA ARVE JENSEN:

Dovre Groupin ensimmäisen vuosipuoliskon merkittävin tapahtuma oli maaliskuun lopussa toteutunut enemmistön (51 %) ostaminen suomalaisesta tuulimyllypuisto- ja rakennussuunnitteluyrityksestä Suvic Oy:stä. Hankinnan seurauksena tammi–kesäkuun liikevaihtomme nousi selvästi eli 24,9 prosentilla vertailukaudesta 53,9 miljoonaan euroon.

Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon kasvu oli seurausta paitsi Suvic-yritysostosta, myös jatkuvien liiketoimintojemme eli Projektihenkilöstöliiketoiminnan ja Konsultointiliiketoiminnan hyvästä kehityksestä. Toisella vuosineljänneksellä näiden segmenttien yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 18 prosenttia vertailukaudesta, mikä kompensoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä nähtyä hitaampaa kasvuvauhtia. Vuoden alussa liikevaihtoomme vaikuttivat vielä vuonna 2020 tehdyt, henkilöstömäärässä ja volyymeissä näkyneet koronapandemian sopeutustoimet.

Maantieteellisesti tarkasteltuna kasvu on jatkunut voimakkaana Singaporessa ja Norjassa. Projektihenkilöstöliiketoiminnan markkina on parantunut ja henkilöstömäärä kasvanut näissä maissa joka kuukausi vuoden alusta lähtien. Singaporen toimintamme liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 57,3 prosenttia vertailukaudesta. Pohjois-Amerikan liiketoimintamme kehitys on ollut vakaampaa, ja toisella vuosineljänneksellä tällä markkinalla käynnistyi merkittävän asiakasprojektin viimeistely.

Norjan konsultointiliiketoiminnassa aktiviteettitaso on ollut hyvin korkealla, ja useita merkittäviä hankkeita saatiin päätökseen vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla julkaisimme Konsultoinnissa lisäksi kaksi merkittävää puitesopimusta,

Konsernin tammi–kesäkuun liiketulos parani 41,6 prosenttia vertailukaudesta 1,6 miljoonaan euroon Konsultointi- ja Projektihenkilöstöliiketoiminnan hyvän kehityksen ansiosta. Uusiutuvan energian liiketoiminnassa kausivaihtelut ovat suurempia, minkä vuoksi segmentin kannattavuus on kausiluonteisesti heikompi vuoden ensimmäisellä puoliskolla kuin toisella vuosipuoliskolla. Uusiutuvan energian toisen vuosineljänneksen tappiollisesta liiketuloksesta huolimatta uskomme vahvasti sen kasvu- ja kannattavuusmahdollisuuksiin, ja olemme tyytyväisiä katsauskaudella aloitettujen kolmen tuulipuistohankkeen etenemiseen.

Olemme sitoutuneet rakentamaan uusiutuvan energian liiketoimintaamme edelleen, ja jo nyt liikevaihdostamme tulee noin puolet öljy- ja kaasusektorin asiakkuuksista ja noin puolet sen ulkopuolelta.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Milj.euroa 4–6
2021
4–6
2020
Muutos% 1–6
2021
1–6
2020
Muutos% 1–12 2020
Liikevaihto 34,2 19,5 75,0 53,9 43,2 24,9 77,5
Liiketulos 0,8 0,4 77,1 1,6 1,2 41,6 2,4
% liikevaihdosta 2,3 2,3 3,0 2,7 3,0
Tulos ennen veroja 0,6 0,5 27,3 1,4 1,2 18,2 2,2
% liikevaihdosta 1,8 2,5 2,6 2,8 2,8
Tulos 0,5 0,4 30,7 1,1 1,1 -4,5 1,6
% liikevaihdosta 1,4 1,8 2,0 2,6 2,1
Liiketoiminnan nettorahavirta -2,7 3,8 -171,0 -2,2 2,5 0,0 4,2
Nettovelat 3,2 -1,6 -300,2 3,2 -1,6 300,2 -2,4
Nettovelkaantumisaste, % 12,4 -6,7 285,1 12,7 -6,7 0,0 -10,1
Tulos / osake, euroa
Laimentamaton 0,005 0,003 30,3 0,010 0,011 -5,5 0,016
Laimennettu 0,005 0,003 30,3 0,010 0,011 -5,5 0,016

Tämä tiedote on lyhennelmä Dovre Group Oyj:n puolivuosikatsauksesta 1.1.–30.6.2021. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme www.dovregroup.com -> Investors.

Espoossa, 28. heinäkuuta 2021

DOVRE GROUP OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:

Dovre Group Oyj
Arve Jensen, toimitusjohtaja
arve.jensen@dovregroup.com
puh. +47 90 60 78 11

Sirpa Haavisto, talousjohtaja
sirpa.haavisto@dovregroup.com
puh. 020 436 2000

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2021

 • Kolmannen vuosineljänneksen liiketoimintakatsaus 1.1.-30.9.2021 keskiviikkona 27.10.2021

Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.dovregroup.com

Liite

Attachments


Dovre H1 2021 report FIN

Dovre H1 2021 report FIN…Alkuperäinen artikkeli