Etusivu » Cargotecin puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2021: Ennätyksellisen korkeat tilaukset

Cargotecin puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2021: Ennätyksellisen korkeat tilaukset

Cargotecin puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2021: Ennätyksellisen korkeat tilaukset

| Source:

Cargotec Oyj

Cargotec Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

CARGOTEC OYJ, PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI–KESÄKUU 2021, 28.7.2021 KLO 13.30

Cargotecin puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2021: Ennätyksellisen korkeat tilaukset

 • Saadut tilaukset kasvoivat 101 prosenttia 1 276 miljoonaan euroon toisella vuosineljänneksellä
 • Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat 27 prosenttia toisella vuosineljänneksellä
 • Hiabilla erinomainen vuosineljännes
 • Kannattavuus parani
 • Globaalit logistiikka- ja toimitusketjuhaasteet vaikuttivat toimitusaikoihin

Huhti–kesäkuu 2021 lyhyesti: Vahva tilauskanta

 • Saadut tilaukset kasvoivat 101 prosenttia ja olivat 1 276 (637) miljoonaa euroa.
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 2 606 (31.12.2020: 1 824) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto kasvoi 13 prosenttia ja oli 853 (756) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 12 prosenttia ja oli 268 (239) miljoonaa euroa.
 • Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto oli 36 (37) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 45 (-20) miljoonaa euroa eli 5,2 (-2,6) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää -25 (-69) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 41 prosenttia ja oli 70 (49) miljoonaa euroa eli 8,2 (6,5) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 13 (4) miljoonaa euroa.
 • Kauden tulos oli 26 (-36) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,40 (-0,56) euroa.

Tammi–kesäkuu 2021 lyhyesti: Liikevoitto kasvoi

 • Saadut tilaukset kasvoivat 69 prosenttia ja olivat 2 392 (1 417) miljoonaa euroa.
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 2 606 (31.12.2020: 1 824) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto laski 2 prosenttia ja oli 1 583 (1 614) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 5 prosenttia ja oli 523 (499) miljoonaa euroa.
 • Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto oli 38 (36) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 69 (7) miljoonaa euroa eli 4,4 (0,4) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää -52 (-88) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 28 prosenttia ja oli 121 (95) miljoonaa euroa eli 7,7 (5,9) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 64 (26) miljoonaa euroa.
 • Kauden tulos oli 35 (-25) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,55 (-0,39) euroa.

Vuoden 2021 näkymät

Cargotec toistaa 4. helmikuuta 2021 annetut näkymät ja arvioi vuoden 2021 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2020 (227* miljoonaa euroa).

*Vertailukelpoinen liikevoitto 228 miljoonaa euroa on täsmennetty 227 miljoonaan euroon. Lisätietoja vertailukelpoinen liikevoitto -tunnusluvun määritelmästä on annettu 29.3.2021 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Cargotecin avainluvut

MEUR Q2/21 Q2/20 Muutos Q1-Q2/21 Q1-Q2/20 Muutos 2020
Saadut tilaukset 1 276 637 > 100% 2 392 1 417 69 % 3 121
Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset 284 224 27 % 583 493 18 % 987
Tilauskanta kauden lopussa 2 606 1 822 43 % 2 606 1 822 43 % 1 824
Liikevaihto 853 756 13 % 1 583 1 614 −2 % 3 263
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto 268 239 12 % 523 499 5 % 1 005
Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto* 37 43 −15 % 73 83 −13 % 166
Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto, % liikevaihdosta 36 % 37 % 38 % 36 % 36 %
Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto 173 187 −7 % 320 378 −15 % 777
Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto, % liikevaihdosta 20 % 25 % 20% 23 % 24 %
Liikevoitto 44,8 −19,5 > 100 % 69,3 7,0 > 100 % 70,4
Liikevoitto, % 5,2 % −2,6 % 4,4 % 0,4 % 2,2 %
Vertailukelpoinen liikevoitto 69,6 49,4 41 % 121,2 94,7 28 % 226,7
Vertailukelpoinen liikevoitto, % 8,2 % 6,5 % 7,7 % 5,9 % 6,9 %
Tulos ennen veroja 37,5 −28,1 > 100 % 55,8 −8,4 > 100 % 34,5
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 13,1 3,6 > 100 % 64,3 26,4 > 100 % 296,4
Kauden tulos 25,8 −36,5 > 100 % 35,4 −25,1 > 100 % 8,1
Osakekohtainen tulos, EUR 0,40 −0,56 > 100 % 0,55 −0,39 > 100 % 0,13
Korollinen nettovelka kauden lopussa 773 846 −9 % 773 846 −9 % 682
Nettovelkaantumisaste, % 60,0 % 63,8 % 60,0 % 63,8 % 52,4 %
Korollinen nettovelka / EBITDA** 3,0 3,6 3,0 3,6 3,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), viimeiset 12 kk, % 5,3 % 3,4 % 5,3 % 3,4 % 2,8 %
Henkilöstö kauden lopussa 11 496 12 158 −5 % 11 496 12 158 −5 % 11 552

*Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihtoon sisältyvät Navis-liiketoimintayksikkö ja automaatio-ohjelmistot
**Viimeisten 12 kuukauden EBITDA

Tasepohjaisia tunnuslukuja laskettaessa myytävänä olevat omaisuuserät ja niihin liittyvät velat on huomioitu kyseisiin eriin sisältyvinä, vaikka ne esitetään taseessa yhdellä rivillä.

Cargotec on muuttanut vaihtoehtoisen vertailukelpoinen liikevoitto -tunnusluvun määritelmää 1.1.2021 alkaen sulautumisesitteessä käytetyn määritelmän mukaiseksi. Uuden määritelmän mukaan laskettu tunnusluku ei sisällä vertailukelpoisuuteen merkittävästi vaikuttavien erien lisäksi liiketoimintojen hankintamenon kohdistamisen vaikutuksia. Vuoden 2020 vertailuluvut on oikaistu uuden määritelmän mukaisesti. Tämän seurauksena vuonna 2020 vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 6 miljoonaa euroa toisella vuosineljänneksellä, 12 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa ja 23 miljoonaa euroa koko tilikaudella. Lisätietoja määritelmän muutoksesta on annettu 29.3.2021 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen: Hiabin ja Kalmarin tilaukset ennätystasolla

Vuoden 2021 toinen vuosineljännes poikkesi merkittävästi vertailukaudesta. Markkinatilanteen palautuminen viime vuoden vaikeasta pandemiatilanteesta sekä vuoden 2020 lopulla alkanut taloudellisen aktiviteetin vilkastuminen lisäsivät edelleen ratkaisujemme kysyntää. Tärkeimmät kysyntäajurimme – satamissa käsiteltävien konttien määrä, rakentamisaktiviteetti, uusien alusten tilausmäärät – olivat kaikki vahvassa kasvussa alkuvuonna.

Saadut tilauksemme yli kaksinkertaistuivat lähes 1,3 miljardiin euroon, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Kalmarin tilauksia vauhditti pienempien kontinkäsittelylaitteiden kova kysyntä, mikä nosti Kalmarin saadut tilaukset ennätykselliseen 600 miljoonaan euroon. Kalmarin automaatioratkaisuiden tilaukset pysyivät maltillisina asiakkaiden harkitessa edelleen tarkasti suurempia investointejaan. Hiabin kysyntä jatkui poikkeuksellisen vahvana, ja sen saadut tilaukset ylsivät kolmanteen peräkkäiseen kvartaalikohtaiseen ennätykseen. MacGregorin saadut tilaukset kasvoivat 41 prosenttia vertailukaudesta kauppalaiva- ja offshore-segmenttien laivanrakennuksen elpyessä.

Tilauskantamme kasvoi 43 prosenttia vuoden 2020 loppuun verrattuna Kalmarin pienempien kontinkäsittelylaitteiden ja Hiabin korkeiden tilausten vetämänä. Arvioimme, että vahvojen markkinoiden lisäksi korkean kysynnän taustalla on viime vuodelta patoutunutta kysyntää sekä asiakkaiden varautumista pidempiin toimitusaikoihin ja hinnankorotuksiin.

Liikevaihtomme nousi 13 prosenttia vertailukaudesta, joskin globaalit logistiikkahaasteet ja toimitusketjun komponenttipulat ovat pidentäneet toimitusaikojamme ja rajoittaneet kykyämme vastata kasvaneeseen kysyntään.

Talouden toipuminen pandemiasta on näkynyt myös raaka-aineiden, komponenttien ja rahtikuljetusten hinnoissa. Olemme varautuneet tilanteeseen hinnankorotuksilla ja aktiivisella yhteistyöllä toimittajiemme kanssa. Toimitusketjun haasteet ja siihen liittyvät lisäkustannukset vaikuttivat ennen kaikkea Kalmarin tulokseen. Cargotecin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 41 prosenttia Hiabin korkeamman vertailukelpoisen liikevoiton myötä. Myös MacGregorin tulos parani. Kalmarin vertailukelpoinen liikevoitto oli vertailukauden tasolla.

Pidentyneiden toimitusaikojen ja kohonneiden kustannusten vaikutus näkyy myös seuraavalla vuosineljänneksellä, mutta odotamme tilanteen paranevan vuoden loppua kohden.

Huoltoliiketoimintamme kehittyi vahvasti toisella vuosineljänneksellä, ja sen saadut tilaukset kasvoivat 27 prosenttia vertailukauteen nähden. Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 12 prosenttia ja muodosti yhdessä ohjelmistoliiketoimintamme kanssa 36 prosenttia liikevaihdostamme.

Katsauskauden jälkeen tiedotimme heinäkuun alussa, että olemme saattaneet päätökseen Navis-ohjelmistoliiketoiminnan myynnin teknologiasijoitusyhtiö Accel-KKR:lle 380 miljoonan euron velattomaan kauppahintaan. Accel-KKR on siirtänyt kauppahinnasta 350 miljoonaa euroa Cargotecille, ja Navis-liiketoimintaa koskeva määräysvalta siirtyi Accel-KKR:lle 1.7.2021. Kauppahinnan jäljelle jäävä 30 miljoonan euron osuus siirtyy Cargotecille vuoden 2021 loppuun mennessä. Kaupasta saatavat varat mahdollistavat lisäpanostukset yrityskauppoihin sekä tuotekehitysinvestointeihin sähköistämisessä, digitalisaatiossa ja automaatiossa.

Cargotec ja Konecranes tiedottivat sulautumisestaan 1. lokakuuta 2020, ja molempien yhtiöiden osakkeenomistajat hyväksyivät sulautumisen 18. joulukuuta 2020 järjestetyissä yhtiökokouksissa. Eri kilpailuviranomaiset muun muassa EU:ssa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa arvioivat tällä hetkellä ehdotettua järjestelyä. Heinäkuussa Euroopan Komissio sekä Yhdistyneen kuningaskunnan kilpailu- ja markkinaviranomainen aloittivat suunnitellun järjestelyn toisen vaiheen lupaharkinnan. Euroopan Komission osalta odotamme toisen vaiheen lupaharkinnan jatkuvan vuoden 2021 toisen vuosipuoliskon ajan. Sekä Cargotec että Konecranes ovat luottavaisia, että tarvittavat hyväksynnät saadaan siten, että sulautuminen voidaan toteuttaa vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Siihen saakka yhtiöt toimivat täysin erillisinä ja itsenäisinä yhtiöinä. Lisätietoja sulautumisesta löytyy osoitteesta www.sustainablematerialflow.com.

Olemme kevään aikana täsmentäneet strategiaamme, ja toisella vuosipuoliskolla jatkamme määrätietoista panostamista kestävään ja kannattavaan kasvuun. Keskeinen liiketoimintamme ajuri on pienentää logistiikkateollisuuden hiilijalanjälkeä. Olemme jatkaneet tuotekehitysinvestointejamme, ja loppuvuoden aikana Kalmarin koko tuotevalikoima tulee tarjolle sähkökäyttöisinä versioina.


Raportointisegmenttien avainluvut

Saadut tilaukset

MEUR Q2/21 Q2/20 Muutos Q1-Q2/21 Q1-Q2/20 Muutos 2020
Kalmar 600 293 > 100% 1 129 627 80 % 1 401
Hiab 508 223 > 100% 933 519 80 % 1 210
MacGregor 169 120 41 % 331 271 22 % 511
Sisäiset tilaukset 0 0 0 0 −1
Yhteensä 1 276 637 > 100% 2 392 1 417 69 % 3 121

Tilauskanta

MEUR 30.6.2021 31.12.2020 Muutos
Kalmar 1 258 842 49 %
Hiab 831 503 65 %
MacGregor 517 480 8 %
Sisäinen tilauskanta 0 0
Yhteensä 2 606 1 824 43 %

Liikevaihto

MEUR Q2/21 Q2/20 Muutos Q1-Q2/21 Q1-Q2/20 Muutos 2020
Kalmar 382 350 9 % 705 754 −7 % 1 529
Hiab 316 243 30 % 603 544 11 % 1 094
MacGregor 156 163 −4 % 275 315 −13 % 642
Sisäinen liikevaihto 0 0 0 0 −1
Yhteensä 853 756 13 % 1 583 1 614 −2 % 3 263

Liikevoitto

MEUR Q2/21 Q2/20 Muutos Q1-Q2/21 Q1-Q2/20 Muutos 2020
Kalmar 28,2 −13,1 > 100% 46,1 11,0 > 100% 61,8
Hiab 40,0 18,0 > 100% 73,2 46,4 58 % 97,3
MacGregor −1,0 −26,8 96 % −8,9 −34,9 74 % −48,2
Konsernihallinto ja tukitoiminnot −22,5 2,4 < -100% −41,1 −15,5 < -100% −40,7
Yhteensä 44,8 −19,5 > 100% 69,3 7,0 > 100% 70,4

Vertailukelpoinen liikevoitto

MEUR Q2/21 Q2/20 Muutos Q1-Q2/21 Q1-Q2/20 Muutos 2020
Kalmar 33,4 32,8 2 % 53,6 60,7 −12 % 126,1
Hiab 45,4 24,9 82 % 84,1 55,6 51 % 128,8
MacGregor 3,1 −0,7 > 100% 6,4 −3,1 > 100% 6,6
Konsernihallinto ja tukitoiminnot −12,3 −7,7 −59 % −22,9 −18,5 −24 % −34,9
Yhteensä 69,6 49,4 41 % 121,2 94,7 28 % 226,7

Puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille

Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään julkaisupäivänä klo 14.15. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja Mika Vehviläinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka. Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 13.45 mennessä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua rekisteröitymällä ennen tiedotustilaisuuden alkua tässä osoitteessa. Rekisteröityminen avautuu 15 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Puhelinkonferenssijärjestelmä soittaa tietonsa rekisteröineelle osallistujalle annettuun puhelinnumeroon ja lisää osallistujan tilaisuuteen.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua myös ilman ennakkorekisteröitymistä soittamalla numeroon 09 7479 0360 ja esittämällä tunnuksen 272823. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.

Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa https://cargotec.videosync.fi/2021-07-28-q2-cargotec. Tilaisuus nauhoitetaan, ja tallenne on saatavilla Cargotecin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

Huomaa, että osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että keräämme hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimi ja yritystiedot.

Lisätietoja:
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105
Aki Vesikallio, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 040 729 1670

SULAUTUMISTA JA SULAUTUMISVASTIKEARVOPAPEREITA EI OLE REKISTERÖITY EIKÄ REKISTERÖIDÄ YHDYSVALTAIN ARVOPAPERILAIN MUKAISESTI EIKÄ NIITÄ SAA TARJOTA, MYYDÄ TAI TOIMITTAA YHDYSVALTOIHIN TAI YHDYSVALLOISSA, PAITSI YHDYSVALTAIN ARVOPAPERILAIN REKISTERÖINTIVAATIMUKSISTA SÄÄDETYN POIKKEUKSEN NOJALLA TAI TRANSAKTIOSSA, JOHON YHDYSVALTAIN ARVOPAPERILAIN REKISTERÖINTIVAATIMUKSET EIVÄT SOVELLU.
Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 500 henkilöä. www.cargotec.fi

Liite

Attachments


Cargotec Oyj puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2021

Cargotec Oyj puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2021…Alkuperäinen artikkeli