Etusivu » Valoe Oyj:n osakkeiden merkintä vaihtovelkakirjalaina 1/2021 lainaosuuksia vaihtamalla. Valoen osakeanti yhtiölle itselleen.

Valoe Oyj:n osakkeiden merkintä vaihtovelkakirjalaina 1/2021 lainaosuuksia vaihtamalla. Valoen osakeanti yhtiölle itselleen.

Valoe Oyj:n osakkeiden merkintä vaihtovelkakirjalaina 1/2021 lainaosuuksia vaihtamalla. Valoen osakeanti yhtiölle itselleen.

| Source:

Valoe Oyj

Valoe Oyj

Mikkeli, FINLAND

English
Finnish

Valoe Oyj Pörssitiedote 11.6.2021 klo 18.15

Valoe Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on tänään päättänyt Yhtiön vaihtovelkakirjalainan 1/2021 osuuksien vaihtamisella tapahtuvasta Yhtiön uusien osakkeiden merkinnästä, jossa vaihtovelkakirjalainan haltijat merkitsivät Yhtiölle esitettyjen vaihtovaatimusten perusteella yhteensä 85.000.000 Yhtiön uutta osaketta ("Uudet Osakkeet I") vaihtovelkakirjalainaosuuksia vaihtamalla ("Osakemerkintä"). Vaihtovelkakirjalainan 1/2021 pääomaa vaihdettiin kokonaan Osakemerkinnässä Uusiksi Osakkeiksi I.

Vaihtovelkakirjalainan 1/2021 ehdot on julkistettu pörssitiedotteella 19.1.2021. Vaihtovelkakirjan mukainen yksi yhden euron lainaosuus oikeutti sen vaihtajan merkitsemään yhteensä 25 Yhtiön uutta osaketta. Merkintähinta per Uusi Osake I oli 0,04 euroa. Merkintähinta maksettiin kuittaamalla sitä vastaava osuus vaihtovelkakirjalainan 1/2021 maksamatonta lainapääomaa vastaan. Uusien Osakkeiden I merkintähinta kirjattiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Näin ollen Yhtiön osakepääomaa ei korotettu Osakemerkinnän yhteydessä.

Yhtiö hakee Uusien Osakkeiden I rekisteröintiä kaupparekisteriin viipymättä. Yhtiö odottaa, että Osakemerkinnässä merkityt Uudet Osakkeet I rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 23.6.2021. Uudet Osakkeet I lasketaan liikkeeseen ja kirjataan Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään arviolta 23.6.2021. Uudet Osakkeet I ovat samanlajisia kuin Yhtiön olemassa olevat osakkeet ja tuottavat yhtäläiset oikeudet olemassa olevien osakkeiden kanssa.

Valoen hallitus on lisäksi päättänyt yhteensä 28.000.000 uuden osakkeen (”Uudet Osakkeet II”) maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ja yhtiö on merkinnyt kaikki sille osakeannissa suunnatut yhteensä 28.000.000 Uutta Osaketta II. Osakeanti toteutetaan yhtiön rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseksi. Uudet osakkeet II ovat samaa lajia kuin yhtiön muut osakkeet ja tuottavat niiden rekisteröinnistä alkaen samat osakeoikeudet kuin yhtiön vanhat osakkeet. Uudet Osakkeet II merkitään kaupparekisteriin arviolta 23.6.2021 ja kirjataan Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään arviolta 23.6.2021.

Uusien Osakkeiden I ja Uusien Osakkeiden II kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen yhtiöllä on kaikkiaan 368.359.195 osaketta, joista yhteensä 36.285.616 on yhtiön hallussa (yhtiön hallussa olevien osakkeiden kokonaismäärän ollen siten noin 9,85 % yhtiön kaikista osakkeista). Yhtiö hakee Uusien Osakkeiden I ja Uusien Osakkeiden II listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle arviolta 24.6.2021, kun yhtiön 9.6.2021 Finanssivalvonnan hyväksyttäväksi jättämä arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettu esite on hyväksytty ja julkistettu.

Mikkelissä 11. päivänä kesäkuuta 2021

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

Alkuperäinen artikkeli