Etusivu » Saga Furs Oyj:n puolivuosikatsaus 1.11.2020–30.4.2021

Saga Furs Oyj:n puolivuosikatsaus 1.11.2020–30.4.2021

logo.jpg

Saga Furs Oyj:n puolivuosikatsaus 1.11.2020–30.4.2021

| Source:

Saga Furs Oyj

Saga Furs Oyj

Vantaa, FINLAND

Finnish
Swedish

Saga Furs Oyj puolivuosikatsaus 29.6.2021 klo 16.05

Tämä on tiivistelmä Saga Furs Oyj:n puolivuosikatsauksesta 1.11.2020–30.4.2021. Kokonaisuudessaan katsaus on tämän tiedotteen liitteenä ja yhtiön internetsivulla www.sagafurs.com.

Välitysmyynti ja liikevaihto uuteen kasvuun, vahva tulosparannus

  • Turkisnahkojen markkinakysyntä palautui, välitetty nahkamäärä yli kaksinkertaistui ja etenkin minkinnahkojen hintataso parani.
  • Ensimmäisen vuosipuoliskon välitysmyynnin arvo yli kolminkertaistui vertailukaudesta ja oli 144 miljoonaa euroa (1.11.2019–30.4.2020: 45 milj. euroa).
  • Konsernin liikevaihto kasvoi 11 miljoonaa euroa ja oli 21 miljoonaa euroa (10 milj. euroa).
  • Liiketoiminnan kulut laskivat ja olivat 18 miljoonaa euroa (23 milj. euroa).
  • Liiketulos parani 3,9 miljoonaan euroon (-12,5 milj. euroa).
  • Nettorahoitustuotot nousivat 3,8 miljoonaan euroon (1,7 milj. euroa).
  • Tulos ennen veroja oli 7,6 miljoonaa euroa voitollinen (10,8 milj. euroa tappiollinen)
  • Osakekohtainen tulos oli 1,73 (-2,44) euroa.
Konsernin avainlukuja 11/20-4/21 11/19-4/20 11/19-10/20
6 kk 6 kk 12 kk
Välitysmyynnin arvo, MEUR 144,0 45,3 156,9
Välitetty nahkamäärä, milj. kpl 3,8 1,6 8,0
Liikevaihto, MEUR 21,0 9,7 28,2
Liiketulos, MEUR 3,9 -12,5 -12,6
Tulos ennen veroja, MEUR 7,6 -10,8 -10,4
Osakekohtainen tulos, EUR 1,73 -2,44 -2,37
Oman pääoman tuotto, (ROE) % 7,6 % -10,6 % -10,2 %
Sijoitetun pääoman tuotto, (ROI) % 6,2 % -5,5 % -5,0 %

OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN
Saga Furs järjesti tilikauden 2020/2021 kolmannen turkishuutokauppansa verkossa 10.–17.6.2021. Huutokaupan välitysmyynnin arvo oli 188 miljoonaa euroa, mikä oli selvästi enemmän kuin tilikauden 2019/2020 välitysmyynti yhteensä (157 miljoonaa euroa) ja tilikauden 2020/2021 ensimmäisen puolivuosikauden välitysmyynti (144 miljoonaa euroa). Huutokaupassa myytiin lähes 3,6 miljoonaa minkinnahkaa tarjolla olleista 3,8 miljoonasta nahasta. Hintataso nousi merkittävästi kaikissa nahkatyypeissä. Tarjotuista 590 000 sertifioidusta Saga®-ketun- ja suomensupinnahasta myytiin noin 95 prosenttia. Vahva kysyntä johti selvään hintojen nousuun myös ketunnahkojen osalta. Myynti suuntautui pääosin Kiinaan, mutta nahkoja myytiin myös muille päämarkkinoille. Saga Furs järjestää seuraavan huutokaupan syyskuussa 2021.

LIIKETOIMINNAN NÄKYMÄT
Yhtiö arvioi tilikauden välitysmyynnin arvon ja liikevaihdon nousevan selvästi yli pandemiaa edeltäneen tilikauden 2018/2019 tason (2018/2019: välitysmyynti 297 milj. euroa ja liikevaihto 45 milj. euroa). Yhtiö arvioi tilikauden tuloksen nousevan merkittävästi aiemmin arvioitua paremmaksi ja selvästi voitolliseksi.

Vantaalla 29.6.2021
SAGA FURS OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Varatoimitusjohtaja Juha Huttunen, puh. 09 849 8326, juha.huttunen@sagafurs.com

www.sagafurs.com

Liite

Attachments


Saga-Furs-Puolivuosikatsaus-2021

Saga-Furs-Puolivuosikatsaus-2021…Alkuperäinen artikkeli