Etusivu » ROBIT OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT SUORITEPERUSTEISESTA OSAKEPALKKIO-OHJELMASTA 2021–2023 YHTIÖN AVAINHENKILÖILLE

ROBIT OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT SUORITEPERUSTEISESTA OSAKEPALKKIO-OHJELMASTA 2021–2023 YHTIÖN AVAINHENKILÖILLE

ROBIT OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT SUORITEPERUSTEISESTA OSAKEPALKKIO-OHJELMASTA 2021–2023 YHTIÖN AVAINHENKILÖILLE

| Source:

Robit Oyj

Robit Oyj

Lempäälä, FINLAND

English
Finnish

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.6.2021 KLO 13.00
ROBIT OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT SUORITEPERUSTEISESTA OSAKEPALKKIO-OHJELMASTA 2021–2023 YHTIÖN AVAINHENKILÖILLE

Robit Oyj:n hallitus on päättänyt 15.6.2021 suoriteperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta (”osakeohjelma”) yhtiön avainhenkilöille. Osakeohjelman tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja kannustaa heitä saavuttamaan yhtiön strategisesti tärkeät tavoitteet sekä tarjota heille kilpailukykyinen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä.

Osakeohjelma sisältää yhden sekä kahden vuoden ansaintajaksot. Osakeohjelman ensimmäinen ansaintajakso käsittää vuoden 2021 ja toinen ansaintajakso puolestaan vuodet 2022–2023. Osakeohjelman mahdollinen palkkio yhden vuoden ansaintajaksolta 2021 perustuu yhtiön ennalta määrittämään EBITDA-tavoitteeseen vuoden 2021 tilinpäätöksessä. Osakeohjelman mahdollinen palkkio kahden vuoden ansaintajaksolta 2022–2023 perustuu yhtiön ennalta määrittämään osakekohtaisen tuloksen keskiarvoon vuosien 2022 ja 2023 tilinpäätöksissä. Osakeohjelman mahdollinen palkkio kummaltakin ansaintajaksolta maksetaan toukokuussa 2024.

Osakeohjelman kohderyhmään kuuluu noin 20 avainhenkilöä, johtoryhmän jäsentä sekä korkean potentiaalin työntekijää. Osakeohjelmaan kuuluvalla tulee olla voimassa oleva työ- tai toimisuhde yhtiössä. Osakeohjelmaan kuuluvia johtoryhmän jäseniä koskee omistusvelvollisuus tarkoittaen, että johtoryhmän jäsenen on omistettava 50 prosenttia koko järjestelmän perusteella hänelle maksetuista nettomääräisistä osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä yhteensä vastaa 50 prosenttia hänen vuosipalkastaan.

Hallitus päättää kunkin kohderyhmään kuuluvan avainhenkilön ansaintamahdollisuuden enimmäismäärän. Ansaintajaksojen 2021 ja 2022–2023 perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä vastaa yhteensä enintään noin 155 000 Robit Oyj:n osaketta, joka on bruttomäärä sisältäen osakepalkkioista aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Mahdollisesti ansaittu osakepalkkio on bruttopalkkio, josta tehdään ennakonpidätys, ja nettomääräinen palkkio maksetaan avainhenkilöille osakkeina. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Yhtiö päättää osakkeiden ja rahan keskinäisen suhteellisen osuuden esimerkiksi maa-, yksilö- tai henkilöstöryhmäkohtaisesti. Osakeohjelma on mitoitettu siten, että kaikkien yhtiössä voimassa olevien osakeohjelmien myötä tapahtuvan osakeluovutuksen suhteellinen osuus pysyy alle neljän prosentin yhtiön kaikista osakkeista.

ROBIT OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Harri Sjöholm, hallituksen puheenjohtaja
+358 400 622 092
harri.sjoholm@robitgroup.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.robitgroup.com

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen, geotekniikka sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down the Hole ja Geotechnical. Yhtiöllä on 9 maassa myynti- ja palvelupisteet sekä aktiivinen myyntiverkosto yli 100 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com.

Alkuperäinen artikkeli