Etusivu » Orion Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus (BlackRock, Inc.)

Orion Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus (BlackRock, Inc.)

Orion Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus (BlackRock, Inc.)

| Source:

Orion Oyj

Orion Oyj

Espoo, FINLAND

English
Finnish

ORION OYJ
PÖRSSITIEDOTE / SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT -TIEDOTE
23.6.2021 KLO 08.00

Orion Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus (BlackRock, Inc.)

Orion Oyj on saanut Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen suoraan tai välillisesti omistamien Orionin osakkeiden osuus on 21.6.2021 ylittänyt viisi (5) prosenttia Orion Oyj:n kaikista osakkeista.

BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (Kohta A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (Kohta B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus (Kohdat A + B) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 5,00 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
0,07 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
5,08 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
141,134,278 osaketta
806,883,011 ääntä
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 4,96 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
0,05 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
5,02 % osakkeista
Alle 5 % äänistä

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

Kohta A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänen %-osuus
Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009014377 7 068 786 osaketta
Alle 5 % äänistä
5,00 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
KOHTA A YHTEENSÄ 7 068 786 osaketta
Alle 5 % äänistä
5,00 % osakkeista
Alle 5 % äänistä

Kohta B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus/nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Lainatut osakkeet N/A N/A Osakeomistus 71 243 osaketta
Alle 5 % äänistä
0,05 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
CFD N/A N/A Nettoarvon tilitys 35 888 osaketta
Alle 5 % äänistä
0,02 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
KOHTA B YHTEENSÄ 107 131 osaketta
Alle 5 % äänistä
0,07 % osakkeista
Alle 5 % äänistä

Orion Oyj

Timo Lappalainen
Toimitusjohtaja
Olli Huotari
Johtaja, Esikuntatoiminnot

Yhteyshenkilö:
Tuukka Hirvonen, sijoittajasuhteet, Orion Oyj
puhelin 010 426 2721

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orion.fi
http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkeyhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat neurologiset sairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2020 oli 1 078 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 300 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Alkuperäinen artikkeli