Etusivu » Nokia lisää työnteon joustavuutta COVID-19-pandemian jälkeen

Nokia lisää työnteon joustavuutta COVID-19-pandemian jälkeen

Nokia lisää työnteon joustavuutta COVID-19-pandemian jälkeen

| Source:

Nokia Oyj

Nokia Oyj

Espoo, FINLAND

English
Finnish

Tiedote

Nokia lisää työnteon joustavuutta COVID-19-pandemian jälkeen

  • Nokia päivittää COVID-19-pandemian kokemusten myötä nykyisiä joustavia työskentelymallejaan, uudistaa toimitilojaan ja investoi teknologiaan yhteistyön lisäämiseksi.
  • Noin 26 000 työntekijää vastasi yhtiön toteuttamaan henkilöstökyselyyn koskien etätyötä COVID-19-pandemian aikana sekä sitä koskevia toiveita pandemian jälkeen.
  • Uudet ohjeistukset, jotka astuvat voimaan 1.1.2022, tarjoavat työntekijöille joustavuutta tehdä etätyötä kolmena päivänä viikossa ja lisäävät tukea joustavalle työajalle sekä täysin virtuaaliselle työskentelylle.
  • Joustavat työskentelytavat heijastavat Nokian tavoittelemaa toimintakulttuuria, jota määrittävät avoimuus, pelottomuus ja uskallus tehdä päätöksiä, sekä tukevat monimuotoisuutta ja tasavertaisia mahdollisuuksia tuottavuudesta tinkimättä.

22.6.2021
Espoo, Suomi – Nokia vahvistaa joustavia työskentelymallejaan COVID-19-pandemian jälkeen.

Päivitetyt ohjeistukset, jotka koskevat kaikkia Nokian työntekijöitä 1.1.2022 alkaen, tarjoavat työntekijöille joustavuutta työskennellä jopa kolme päivää viikossa etänä lisäten samalla työtuntien joustavaa hyödyntämistä sekä tukea täysin virtuaaliselle työskentelylle. Nokian nykyinen COVID-19:ään liittyvä etätyökäytäntö on voimassa maailmanlaajuisesti vuoden 2021 loppuun saakka.

Uudet ohjeistukset pohjautuvat yhtiön keräämin havaintoihin COVID-19-pandemian aikana sekä työntekijöiltä saatuun palautteeseen. Ohjeistusten tavoitteena on varmistaa, että yrityksen työskentelytavat heijastavat Nokian tavoittelemaa toimintakulttuuria, jota määrittävät avoimuus, pelottomuus ja uskallus tehdä päätöksiä. Joustavat toimintatavat tukevat myös monimuotoisuutta ja työntekijöiden kykyä tasapainottaa työ- ja vapaa-aika.

Noin 26 000 työntekijää vastasi Nokian vuoden 2020 lopulla toteuttamaan kyselyyn koskien henkilöstön etätyötoiveita COVID-19-pandemian jälkeen. 91% vastaajista koki tuottavuutensa säilyneen tai kasvaneen etätyössä. Vastaajat sanoivat haluavansa tehdä etätyötä keskimäärin kahdesta kolmeen päivään viikossa, kun vastaava luku ennen pandemiaa oli noin kaksi etäpäivää viikossa. 81% vastaajista puolestaan kertoi haluavansa tulla toimistolle osana työviikkoa vahvistaakseen yhteistyötä ja tavatakseen kollegoita.

Työkäytäntöjen vahvistamisen lisäksi Nokia aikoo muokata toimitilojaan vastatakseen COVID-19-pandemian tuomiin muutoksiin ja tukeakseen työntekijöidensä vuorovaikutusta. Tämän myötä monissa toimipaikoissa työtiloista jopa 70% tullaan varaamaan tiimityötä ja kokouksia varten. Uutta toimitilamallia on jo pilotoitu muun muassa Nokian Dallasin, Singaporen ja Budapestin toimitiloissa, ja lisää kohteita valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Vuoden 2021 loppuun mennessä Nokia aikoo myös ottaa käyttöön älytoimistosovelluksen, jonka avulla työntekijät voivat esimerkiksi varata työtiloja ja virkistyspalveluita. Nokia tulee myös julkistamaan oppaita ja työkaluja, joiden tarkoituksena on auttaa johtajia ja tiimejä luomaan parempia, joustavampia ja kestävämpiä toimintamalleja.

Toimitilojen suunnittelu ja siirtyminen uuteen hybridimalliin toteutetaan maakohtaisesti paikalliset tarpeet, lainsäädäntö ja COVID-19-tilanne huomioiden.

”Pandemia pakotti yritykset muuttumaan ja teknologia mahdollisti muutokseen tarvittavat innovaatiot. Paluuta vanhaan ei ole, sillä tulokset uusista tavoista tehdä töitä ovat olleet varsin hyviä”, Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark sanoo.

”Haluamme antaa työntekijöillemme entistä enemmän valinnanvaraa ja joustavuutta. Jotkut haluavat työskennellä kotoa käsin, toiset taas pääasiassa toimistoissa, joissa on aiempaa enemmän tiloja tiimityöhön. Otamme uusia toimintamalleja käyttöön vaiheittain ja maakohtaisesti. Jatkamme lähestymistapamme kehittämistä, kun opimme uutta siitä, mikä toimii ja mikä ei.”

Nokian työskentelymalli ja COVID-19-pandemia

  • Valtaosa Nokian työntekijöistä on tehnyt etätyötä COVID-19-pandemian aikana, ja yhtiön nykyinen COVID-19:ään liittyvä etätyökäytäntö jatkuu kaikissa toimipaikoissa vuoden 2021 loppuun saakka.
  • Nokia toteutti joulukuussa 2020 kyselyn, jossa se selvitti maailmanlaajuisen henkilöstönsä kokemuksia etätyöskentelystä pandemian aikana sekä etätyötoiveita pandemian jälkeen. Tutkimukseen osallistui noin 26 000 Nokian työntekijää.
  • Uusien ohjeiden on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022, ja ne koskevat kaikkia Nokian työntekijöitä. Ne tarjoavat työntekijöille joustavuutta työskennellä jopa kolme päivää viikossa etänä, ja lisäävät tukea työtuntien joustavaan hyödyntämiseen sekä täysin virtuaaliseen työskentelyyn.
  • Vuoden 2020 lopussa Nokialla oli noin 92 000 työntekijää noin 130 maassa.

Nokia jatkaa uuden ohjeistuksen suunnittelua yhteistyössä henkilöstön ja sen edustajien kanssa varmistaakseen sujuvan käyttöönoton kussakin maassa 1.1.2022.

Nokia
Luomme teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

Olemme luotettava kumppani kriittisissä verkoissa ja sitoutuneet jatkuvaan innovaatioon sekä teknologiajohtajuuteen matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Sitoutumalla korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja turvallisuusstandardeihin olemme mukana rakentamassa tuottavampaa, vastuullisempaa ja monimuotoisempaa maailmaa.

Yhteystiedot lehdistölle:
Nokia
Viestintä
Puhelin: +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Tags

Nokia

Pekka Lundmark

Nokia Oyj

TelecommunicationsAlkuperäinen artikkeli