Etusivu » KUKKULA-HANKKEEN VALMISTELU JATKUU – KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN VALTUUSTO ON OSALTAAN HYVÄKSYNYT HANKKEEN PÄÄEHDOT

KUKKULA-HANKKEEN VALMISTELU JATKUU – KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN VALTUUSTO ON OSALTAAN HYVÄKSYNYT HANKKEEN PÄÄEHDOT

KUKKULA-HANKKEEN VALMISTELU JATKUU – KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN VALTUUSTO ON OSALTAAN HYVÄKSYNYT HANKKEEN PÄÄEHDOT

| Source:

Investors House Oyj

Investors House Oyj

Helsinki, FINLAND

Investors House Oyj

Sisäpiiritieto 18.6.2021 klo 15.45

KUKKULA-HANKKEEN VALMISTELU JATKUU – KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN VALTUUSTO ON OSALTAAN HYVÄKSYNYT HANKKEEN PÄÄEHDOT

Investors House on osana kolmen yrityksen konsortiota valmistellut Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kanssa kiinteistökauppaa, josta on tiedotettu 28.4.2021. Konsortion muodostavat Investors House Oyj, Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj sekä Royal House Oy.

Sairaanhoitopiirin valtuusto on tänään merkinnyt asian tähänastisen valmistelun tiedokseen ja osaltaan hyväksynyt hankkeen pääehdot. Sairaanhoitopiirin hallintosäännön mukaan toimivalta päättää sekä kiinteän omaisuuden myynnistä että toimitilojen vuokraamisesta on sairaanhoitopiirin hallituksella. Valtuuston päätöksen jälkeen asian valmistelu jatkuu kohti sairaanhoitopiirin hallituksessa tehtävää päätöksentekoa.

Kukkula -hankkeeksi nimetty entinen sairaala-alue muodostuu Keski-Suomen keskussairaalan säilytettävistä ja purettavista rakennuksista sekä mahdollisesti kaavamuutoksen jälkeen syntyvästä uudesta rakennusoikeudesta. Lisäksi kauppaan sisältyisi tyhjillään oleva Sisä-Suomen sairaala Äänekoskella. Hankkeeseen sisältyy myös noin 17.600 m2 laajuinen vuokrasopimus Sairaanhoitopiirin kanssa.

Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin uusi Nova-sairaala on valmistunut 2020, mikä osaltaan on käynnistänyt toimet etsiä vanhalle sairaala-alueelle (Kukkula) uusi käyttö. Sairaanhoitopiiri on selvittänyt eri vaihtoehdot ja arvioinut parhaaksi vaihtoehdoksi valmistella Kukkula-hanketta konsortion kanssa.

Kukkula – hankkeen valmistelu jatkuu siten, että tavoitteena on solmia aluetta koskeva kauppa ja muut järjestelyt vuoden 2021 aikana. Kiinteistökauppa tapahtuisi vaiheittain alkaen 2021 ja jatkuen siten, että viimeinen osa kaupasta toteutettaisiin, kun aluetta koskeva kaavamuutos on saanut lainvoiman. Kaavamuutoksen valmistelu käynnistettäisiin vuoden 2021 lopulla.

Tavoiteltavaan kauppaan liittyy useita ennen varsinaista kauppasopimusta selvitettäviä asioita. Tämän johdosta, ja ennen näiden selvitysten valmistumista, on haasteellista luotettavasti arvioida millainen tulosvaikutus kaupalla olisi. Iso osa kaupan kohteesta muodostuisi asemakaavamuutosta vaativasta kehitysalueesta.

Toimitusjohtaja Petri Roininen:
’’Kukkula-hanke toteuttaa Investors Housen Kiinteistökumppani -strategiaa. Pyrimme luomaan kiinteistö-, palvelu- ja rahoitustoiminnalla arvoa itsellemme ja kumppaneillemme. Toteutuessaan Kukkula -hanke tarjoaa mahdollisuuksia tähän koko 2020-luvun ajan.’’

Investors House tiedottaa asian etenemisestä, kun kauppaneuvottelut etenevät ja johtavat konkreettiseen kauppaan.

Helsinki / Jyväskylä 18.6.2021

Investors House Oyj

Lisätiedot Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakelu Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi

Investors House luo omistaja-arvoa yhdistämällä osaamisensa kiinteistö- ja finanssimarkkinan koko arvoketjussa. Toimintamalli tarjoaa useita kasvu- ja ansaintamahdollisuuksia, minkä lisäksi yhtiö pystyy hyödyntämään tehokkaasti markkinoilla avautuvia mahdollisuuksia ja allokoimaan pääomia parhaaksi katsomallaan tavalla.

Alkuperäinen artikkeli