Etusivu » Ilkka-Yhtymän yt-neuvottelut sanomalehtipainamisen hankkimisesta ostopalveluna ovat päättyneet

Ilkka-Yhtymän yt-neuvottelut sanomalehtipainamisen hankkimisesta ostopalveluna ovat päättyneet

Ilkka-Yhtymän yt-neuvottelut sanomalehtipainamisen hankkimisesta ostopalveluna ovat päättyneet

| Source:

Ilkka-Yhtymä Oyj

Ilkka-Yhtymä Oyj

Seinäjoki, FINLAND

Ilkka-Yhtymä Oyj Lehdistötiedote 16.6.2021, klo 9.00
ILKKA-YHTYMÄN YT-NEUVOTTELUT SANOMALEHTIPAINAMISEN HANKKIMISESTA OSTOPALVELUNA OVAT PÄÄTTYNEET
Ilkka-Yhtymään kuuluvan I-print Oy:n huhtikuussa aloittamat yt-neuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen lopputuloksena Ilkka-Yhtymä on päättänyt hankkia sanomalehtipainamisen jatkossa ostopalveluna. Päätöksen myötä sanomalehtipainaminen päättyy Seinäjoella vuoden 2021 loppuun mennessä.
Konsernin painetut lehdet jatkavat ilmestymistä entiseen tapaan ja päätös niiden uudesta painopaikasta tehdään myöhemmin. I-print Oy:n muut painotoiminnot eli erikois-, arkki- ja digipaino jatkavat toimintaansa normaalisti.
Sanomalehtipainon lakkauttamisen myötä painon päivä- ja yövuoron sekä huollon henkilöstöstä 19 henkilön työsuhde päättyy irtisanomiseen. Työsuhteiden päättymiset ajoittuvat joulukuulle 2021. Lisäksi uusia työsopimuksia tarjotaan kolmelle henkilölle irtisanomisperusteisten ehtomuutosten johdosta.
Painon sulkemispäätöksen johdosta Ilkka-Yhtymä kirjaa vuoden 2021 toiselle vuosineljännekselle arviolta 0,6 milj. euron kertaluontoisen kulun, joka koostuu koneiden ja kaluston arvonalentumisesta sekä uudelleenjärjestelykuluista.
Päätökset sanomalehtipainamisen hankkimisesta ostopalveluna ja oman sanomalehtipainamisen sulkemisesta johtuvat mediakulutuksen ja toimintaympäristön muutoksesta sekä tarpeesta tehostaa toimintaa. Sisältöjen kulutus on digitalisoitunut viime vuosina. Painoaikataulujen merkitys uutisten julkaisemisessa on vähentynyt nopean digitaalisen julkaisemisen myötä. Ilkka-Yhtymän mediat uutisoivat jo nyt kattavasti verkossa ennen painettujen lehtien ilmestymistä.
– Painopaikan vaihtuminen ei vaikuta Ilkka-Pohjalaisen, paikallis- tai kaupunkilehtiemme painettujen lehtien ilmestymiseen, kehittämiseen tai journalistiseen sisältöön. Painetut lehdet ja niiden digitaaliset sisällöt tukevat ja täydentävät toisiaan. Kykymme uutisoida verkossa paranee uuden julkaisujärjestelmän myötä. Uusi verkkojulkaisujärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2021 loppupuolella, sanoo Ilkka-Pohjalaisen päätoimittaja Markku Mantila.
ILKKA-YHTYMÄ OYJ
Olli Pirhonen
toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj, puh. 040 766 5418
JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi
Ilkka-Yhtymä lyhyesti
Informaatio yhdistää Ilkka-Yhtymän asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Media- ja markkinointipalvelujen liiketoiminta-alueella konserniyhtiöistä toimivat I-Mediat Oy sekä sen tytäryhtiöt Myynninmaailma Oy, Digimoguli Oy ja somessa.com Oy Ab. Sanomalehti Ilkka-Pohjalaisen lisäksi I-Mediat Oy julkaisee kahta kaupunkilehteä ja viittä paikallislehteä. Konsernin painopalveluyhtiö I-print Oy:n liiketoiminta koostuu sanomalehti- ja arkkipainamisesta sekä erikoispainon palveluista. Liana Technologies Oy tytäryhtiöineen tuottaa markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluita. Konsernin palveluista vastaa noin 450 median, markkinoinnin ja teknologian osaajaa.

Alkuperäinen artikkeli