Etusivu » AFARAK GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

AFARAK GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

AFARAK GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

| Source:

Afarak Group Oyj

Afarak Group Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

13:00 Lontoo, 15:00 Helsinki, 29.06.2021 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

AFARAK GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Afarak Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiön pääkonttorissa Helsingissä 29. kesäkuuta 2021 poikkeusjärjestelyin COVID-19-pandemian vuoksi.

Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätökset ja myönsi Yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2020. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2020 ei makseta osinkoa. Lisäksi yhtiökokous vahvisti Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

HALLITUS
Yhtiökokous päätti, että Afarakin hallitukseen valitaan kolme (3) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jelena Manojlovic (Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen), Thorstein Abrahamsen (Norjan kansalainen) ja Guy Konsbruck (Luxemburgin kansalainen)

Yhtiökokous päätti, että johtoon kuulumattomille hallituksen jäsenille maksetaan 3.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 1.500 euroa kuukaudessa. Lisäksi yhtiön johtoon kuulumattomille hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan valiokuntatyöskentelystä 1.500 euroa kuukaudessa. Yhtiön johtoon kuuluvat hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja hallitustyöskentelystä tai valiokuntatyöstä maksettaviin palkkioihin. Hallituksen jäsenille korvataan matka- ja majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

TILINTARKASTAJA
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan Yhtiön tarkastaman laskun mukaan ja että tilintarkastaja valitaan erikseen pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa vuoden 2021 aikana.

HALLITUKSELLE VALTUUTUS PÄÄTTÄÄ OSAKEANNISTA JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä enintään 50.000.000 uutta tai Yhtiön hallussa olevaa osaketta, mikä vastaa noin 19,8 prosenttia Yhtiön tällä hetkellä rekisteröidystä osakemäärästä. Hallitus voi käyttää valtuutusta muun muassa lisärahoituksen keräämiseen sekä rityskauppoihin tai muihin liiketoiminnan järjestelyihin ja sijoituksiin tai työntekijöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmiin. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta annista. Merkintähinnan maksuna voidaan käyttää myös muuta vastiketta kuin rahaa. Valtuutus sisältä oikeuden päättää osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta osakeyhtiölaissa määrättyjen edellytysten täyttyessä. Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja se on voimassa kahden (2) vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS
Yhtiön hallitus piti yhtiökokouksen päätyttyä järjestäytymiskokouksen, jossa
Thorstein Abrahamsen valittiin yksimielisesti uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen valiokunnat kokoonpanoineen ovat seuraavat:

Tarkastusvaliokunta
Thorstein Abrahamsen, puheenjohtaja
Jelena Manojlovic

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
Jelena Manojlovic, puheenjohtaja
Thorstein Abrahamsen

Terveyden, turvallisuuden ja kestävän kehityksen valiokunta
Thorstein Abrahamsen, puheenjohtaja
Jelena Manojlovic
Guy Konsbruck

MUUT TIEDOT
Afarak Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä 29.6.2021 on yhteensä 252.041.814
osaketta ja ääntä, ja Yhtiön hallussa on 6.073.991 omaa osaketta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla www.afarak.com
viimeistään 13. heinäkuuta 2021 alkaen.

HELSINGISSÄ 29. KESÄKUUTA 2021

AFARAK GROUP OYJ
Guy Konsbruck
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa.
Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

www.afarak.com

Alkuperäinen artikkeli