Etusivu » Valoe Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1. – 31.3.2021

Valoe Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1. – 31.3.2021

Valoe Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1. – 31.3.2021

| Source:

Valoe Oyj

Valoe Oyj

Mikkeli, FINLAND

English
Finnish

Valoe Oy Pörssitiedote 18.5.2021 klo 21.15

VUODEN 2021 ENSIMMÄINEN NELJÄNNES

  • Tammi-maaliskuussa 2021 Valoe-konsernin IFRS-standardien mukainen liikevaihto oli noin 0,3 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa vuonna 2020). Liiketulos oli noin -1,4 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa euroa) ja kauden tulos noin -1,8 miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa euroa). Käyttökate oli noin
    -1,1 miljoonaa euroa (-0,6 miljoonaa euroa). Valoe-konsernin omavaraisuusaste pääomalainat mukaan lukien oli katsauskauden lopussa 18,5 prosenttia (-0,3 %).
  • Tammikuussa 2021 Valoe laski liikkeelle 3,4 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan, joka ylimerkittiin. Yhtiö keräsi vaihtovelkakirjalainalla uutta rahaa yhteensä 2,4 miljoonaa euroa sekä pienensi velkojaan 1,0 miljoonalla eurolla.
  • Kiinnostus Valoen OddForm-teknologiaan kasvaa. Katsauskauden päättymisen jälkeen solmimme kaksi yhteistyösopimusta aurinkosähkön hyödyntämiseksi ajoneuvoissa: Huhtikuussa 2021 allekirjoitimme noin 2,2 miljoonan euron suuruisen sopimuksen tuotekehitysyhteistyöstä Sono Motors GmbH:n (”Sono Motors”; www.sonomotors.com ) kanssa ja toukokuussa 2021 sopimuksen aurinkosähköjärjestelmän suunnittelusta, tuotteistamisesta sekä valmistuksesta Sin Cars Industry JSC:n (”Sin Cars”; sincars.co.uk) kanssa. Järjestelmä otetaan ensiksi käyttöön L CITY sähköautossa, joka on suunniteltu keskikaupunkien jakeluajoihin. Sin Cars ja L CITY arvioivat myyvänsä 20.000 ajoneuvoa vuoteen 2026 mennessä. Yhteistyösopimus on alussa arvoltaan noin 60.000 euroa. Massatuotantovaiheessa ajoneuvoihin integroitavan aurinkosähköjärjestelmän hinnaksi on sovittu ajoneuvon mallista riippuen 2.000 – 4.000 euroa ajoneuvoa kohden.
1-3/2021 1-3/2020 1-12/2020
Liikevaihto 268 331 1,621
Liiketulos -1,438 -857 -3,277
Käyttökate -1,108 -565 -1,863
Katsauskauden tulos -1,830 -1,323 -4,922

VALOEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Markkinaohjeistus

Yhtiö pitää markkinaohjeistuksensa ennallaan seuraavasti: Valoe tähtää tilikaudella 2021 kasvuun. Koronaviruspandemian aiheuttamat rajoitukset ja vaikutukset vaikeuttavat markkinatilanteen arvioimista, eikä yhtiö anna vuodelle 2021 liikevaihto-ohjeistusta. Yhtiö arvioi edelleen 10.11.2020 tiedotetun mukaisesti Valoe-konsernin operatiivisen kassavirran kääntyvän kuukausitasolla positiiviseksi vuoden 2021 toisen vuosineljänneksen aikana edellyttäen, että koronaviruspandemia ei suoraan tai epäsuorasti edelleen lykkää Liettuan tehtaan aurinkokennojen massavalmistuksen käynnistymistä ja täysimittaisten toimitusten aloittamista.

Katsauskauden aikaisia ja jälkeisiä tapahtumia

  • Asiakasaktiviteetti oli vilkasta.
  • Kiinnostus OddForm-aurinkokennoteknologiaamme kasvoi.
  • Tuotekehitysyhteistyömme Sono Motorsin kanssa on huhtikuussa allekirjoitetun, noin 2,2 miljoonan euron yhteistyösopimuksen myötä entisestään syventynyt.
  • Aurinkokennotehtaamme Liettuassa on käynnistynyt, mutta sen tuotantomäärät ovat edelleen liian pieniä. Kasvatamme tuotantoa kennojen laadun saavutettua tavoitteet.
  • Liettuan tehtaan tuotekehitys- ja käyttöhenkilökuntamme on onnistunut erinomaisesti tehtaan käynnistyksessä ottaen huomioon, ettei teknistä tukea ole Covid-19-matkustusrajoitusten takia ollut läheskään aina tarvittaessa saatavilla, ja että pandemia on ajoittain aiheuttanut tärkeiden materiaalien ja palveluiden puutetta.

Markkinoista

Raaka-aineiden eli Valoen tapauksessa tärkeimpänä piikiekkojen hintojen nousu on jatkunut yhtäjaksoisesti jo viime vuoden loppupuolelta asti. Piikiekkojen hintojen nousu ja vahvana jatkunut kysyntä on alkanut nostaa myös muiden valmistajien tavanomaisten aurinkopaneelien hintoja ensimmäistä kertaa vuosiin. Uskomme hintojen nousun vaikeuttavan aurinkopaneelien saatavuutta ainakin Suomen kaltaisilla pienillä markkinoilla ja parantavan kilpailukykyämme tavanomaisten paneelien myynnissä Suomeen.

OddForm-paneeleihin perustuvaa liiketoimintaamme emme usko piikiekkojen nousevien hintojen haittaavan. Sen sijaan, kun myymme IBC-kennoja kolmansille osapuolille heidän tavanomaisissa aurinkopaneeleissa käytettäväksi, piikiekkojen hinnannousu on voitava siirtää kennojen hintaan.

Valoe on tilinpäätöstiedotteessa 24.2.2021 tiedottanut, että kesällä 2019 yhdysvaltalaisen asiakkaan kanssa solmittiin toimitussopimus, ja että Valoe ja asiakas neuvottelevat tavasta ja aikataulusta, jolla toimitukset voidaan aloittaa. Valoe päivittää neuvottelutilannetta nyt seuraavasti: Neuvottelut kyseisen yhdysvaltalaisen asiakkaan kanssa jatkuvat edelleen, mutta em. piikiekkojen hinnannousu on aiheuttanut sen, että aiemmin sovittuja kennojen hintoja on nostettava. Keskustelemme asiakkaamme kanssa toimituksista, toimitustavoista ja hinnoista jatkuvasti. Uskomme edelleen, että kun Liettuan kennotehtaan tuotanto saavuttaa määrä- ja laatutavoitteensa kilpailukykyisellä hinnalla, voimme päästä sopimukseen toimitusten aloittamisesta. Vaikka sopimukseen ei päästäisikään, IBC-kennojen tarve omissa OddForm-paneeleissamme kasvaa, ja voimme käyttää suuren osan Liettuan kennoista pitemmälle jalostamissamme, parempikatteisissa sovellutuksissa.

Uutta kehitys Juvan aurinkopaneelitehtaalla

Olemme katsauskaudella käyttäneet paljon resursseja Juvan aurinkopaneelitehtaan tuotannon laajentamiseen ja uudelleen järjestelemiseen. Lopetimme Chrome II -paneelin valmistuksen suunnitellusti tilikauden 2020 lopulla. Sitä seuraavan tuotesukupolven eli IBC-kennoihin perustuvan Chrystal-paneelin valmistaminen vaati muutostöitä ja laitteistojen modernisointia Juvan tehtaallamme, eikä massatuotanto ole vielä käynnistynyt. Aloitamme Chrystal-paneelien toimitukset nykyisen suunnitelman mukaisesti tilikauden 2021 toisella neljänneksellä.

Tilikauden toisella neljänneksellä otamme Juvan tehtaalla käyttöön täysin uuden HAMA-tuotantolinjan aurinkopaneelien valmistukseen. Uusi HAMA-tuotantolinja on itse suunnittelemamme ja valmistamamme. Tuotantolinjalla pystymme valmistamaan sekä tavanomaisia aurinkopaneeleita että OddForm-paneeleita. Lisäksi HAMA-linja toimii useiden tulevaisuuden teknologiakonseptiemme testialustana.

Rakennamme Juvan tehtaalle kuluvan vuoden aikana yhden Euroopan parhaiten varustetuista aurinkopaneelien testausympäristöistä, joka soveltuu myös OddForm-paneeliemme suorituskyvyn ja rakenteiden testaamiseen.

Ajoneuvoihin integroitu aurinkosähkö (VIPV)

Ajoneuvojen aurinkosähköistykseen liittyvä markkina on vielä globaalisti pieni, mutta sille ennustetaan erittäin nopeaa kasvua. Alied Market Researchin vuonna 2020 tekemän tutkimuksen mukaan markkinan odotetaan kasvavan vuoteen 2023 mennessä noin 330 miljoonan Yhdysvaltojen dollarin kokoiseksi ja kasvavan sitten edelleen keskimäärin 43 % vauhdilla noin 4,1 miljardiin Yhdysvaltojen dollariin vuoteen 2030 mennessä. OddForm-paneelimme soveltuvat tähän markkinaan erinomaisesti, ja tavoitteenamme on olla merkittävä teknologiatoimittaja tässä erittäin nopeasti kasvavassa markkinasegmentissä. Sono Motorsin ja Sin Carsin kanssa solmitut sopimukset ovat hyvä alku.

Avaruusteknologian aurinkosähkösovellukset

Satelliittien aurinkopaneeleissa on jo pitkään käytetty samantapaista taustavirtajohdinta, mihin Valoe on erikoistunut. Parvisatelliitit (Constellation Satellites) tulevat lähivuosina kasvattamaan avaruusteknologian aurinkosähkösovellutusten markkinan kokoa merkittävästi ja aurinkopaneelit ovat voimalähteenä yksi satelliittien tärkeimmistä komponenteista. Avaruusteknologian aurinkosähkösovellutukset kiinnostavat meitä ja olemme jo aloitelleet yhteistyötä johtavien avaruusyhtiöiden kanssa. Tavoitteenamme on tulevaisuudessa tarjota aurinkopaneeleita ja -kennoja parvisatelliitteihin.

TOIMITUSJOHTAJA IIKKA SAVISALO:

”Katsauskaudella liikevaihtomme koostui pääasiassa Sono Motorsin kanssa tehtävästä tuotekehitysyhteistyöstä, muista tuotekehityshankkeista sekä yksittäisistä kotimaisista voimalatoimituksista.

Tämänhetkisen arvion mukaan käytössämme on riittävä rahoitus siihen asti, kun liiketoimintamme kassavirta kääntyy kuukausitasolla positiiviseksi. Vaikka kennotoimitusten alkaminen ja Chrystal-paneelien toimitukset ovat viivästyneet suunnitellusta, uskomme edelleen liiketoiminnan operatiivisen kassavirran kääntyvän kuukausitasolla positiiviseksi tilikauden kuluvalla neljänneksellä. Meillä ei kuitenkaan ole varaa arvioitujen kassavirtojen merkittäviin viivästymisiin.

Kassavirtaan vaikuttaa juuri nyt positiivisesti ennen kaikkea Valoen ja Sono Motorsin kehitysyhteistyön syvenemiseen liittyvät tulot, mutta myös OddForm-paneelien hyvä kysyntä.

Olemme tällä tilikaudella saaneet useita tilauksia OddForm-paneeleihin liittyvistä kehitystöistä, joissa kehitämme asiakkaillemme aurinkosähkösovellutuksia ajoneuvoihin ja kiinnostaviin maatalouteen liittyviin sovellutuksiin. Ajoneuvojen aurinkosähköjärjestelmistä saattaa muodostua yksi läpimurtotuotteistamme.

Toimimme jo nyt etupäässä kansainvälisillä markkinoilla ja uskon, että tuleva menestyksemme riippuu siitä, kuinka hyvin onnistumme vakuuttamaan vaativat asiakkaamme taidoistamme ja kyvyistämme. Monet asiakkaistamme ovat kansainvälisiä suuryhtiöitä, jotka arvioivat meitä vain lopputuloksen perusteella. Tämä asettaa meille kovia haasteita. Tiedän, että haasteisiin pystytään vastaamaan vain asettamalla tavoitteet oikein. Myyntimme, tuotekehityksemme ja tuotantomme pitää tehdä työnsä kunnianhimoisesti työn tulosten jatkuvaan parantamiseen pyrkien.”

Riskeistä: Koronaviruspandemia voi edelleen viivästyttää kassavirtoja ja lisätä riskejä

Liiketoimintamme on voimakkaasti suuntautunut kansainvälisille markkinoille ja tulevaisuuteemme liittyy edelleen merkittävää epävarmuutta koronaviruspandemian ja erityisesti siitä johtuvien viranomaismääräysten arvaamattomuudesta johtuen.

Valoen rahoitukseen liittyy merkittäviä riskejä. Vaikka rahoitusasemamme on parantunut, ei meillä ole varaa arvioitujen kassavirtojen merkittäviin viivästymisiin. Valoen kassatilanne on edelleen tiukka siihen asti, kunnes liiketoiminnan kassavirta kääntyy pysyvästi positiiviseksi.

Tämän liiketoimintakatsauksen tietyt lausunnot, markkinaohjeistus ja erityisesti Valoen strategiaan liittyvät sitomattomat arviot kohdistuvat tulevaisuuteen ja perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskejä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille.

Näitä ja muita riskejä on kuvailtu tarkemmin 24.2.2021 julkaistussa tilinpäätöstiedotteessa sekä 22.4.2021 julkaistussa vuosikatsauksessa, jotka ovat saatavilla yhtiön internet sivuilla osoitteessa www.valoe.fi.

Mikkelissä 18.5.2021

Valoe Oyj

Hallitus

Alkuperäinen artikkeli