Etusivu » Uusi pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä Ilkka-Yhtymän johdolle ja avainhenkilöille

Uusi pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä Ilkka-Yhtymän johdolle ja avainhenkilöille

Uusi pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä Ilkka-Yhtymän johdolle ja avainhenkilöille

| Source:

Ilkka-Yhtymä Oyj

Ilkka-Yhtymä Oyj

Seinäjoki, FINLAND

Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 11.5.2021, klo 14.00
UUSI PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ ILKKA-YHTYMÄN JOHDOLLE JA AVAINHENKILÖILLE
Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus on päättänyt suoritusperusteisen, osakkeen arvoon perustuvan pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön johdolle ja avainhenkilöille.
Kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdenmukaistaa johdon ja avainhenkilöiden intressit Ilkka-Yhtymän osakkeenomistajien intressien kanssa ja siten yhtiön arvon kasvattaminen pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa johtoa ja avainhenkilöitä Ilkka-Yhtymän strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.
Järjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä suoritusperusteisista ohjelmista. Kukin ohjelma sisältää kolmivuotisen suoritusjakson, jonka jälkeen mahdollisesti ansaittu palkkio maksetaan.
Osallistujien ansaintamahdollisuus määritellään tiettynä määränä synteettisiä osakeyksiköitä. Suoritusjakson päätyttyä maksettavien osakeyksiköiden lukumäärä määräytyy hallituksen ohjelmalle asettamien suoritustavoitteiden saavuttamisen perusteella. Kutakin ansaittua osakeyksikköä vastaava palkkio maksetaan rahassa Ilkka-Yhtymän II-sarjan osakkeen maksuhetken arvon perusteella. Ohjelman ehdot mahdollistavat niin päätettäessä palkkion maksamisen myös Ilkka-Yhtymä Oyj:n II-sarjan osakkeina.
Kunkin yksittäisen ohjelman aloitus, suoritustavoitteet ja muut ehdot edellyttävät hallituksen erillistä päätöstä.
Ensimmäinen ohjelma
Järjestelmän ensimmäinen ohjelma, LTI 2021-2023, alkaa vuoden 2021 alusta lukien. Sen nojalla mahdollisesti ansaitut palkkiot maksetaan vuoden 2024 ensimmäisen puoliskon aikana. LTI 2021-2023 -ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet ovat Ilkka-Yhtymän II-sarjan osakkeen kokonaistuoton kehitys, oikaistun oman toiminnan liikevoiton kehitys sekä digitaalisen liiketoiminnan kehitystä kuvaava mittari.
LTI 2021-2023-ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan enintään 24 konsernin ylimpään johtoon sekä liiketoiminta-alueiden johtoon kuuluvaa henkilöä, mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet.
Jos LTI 2021-2023 -ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, sen perusteella maksettavien palkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 120 800 osakeyksikön maksuhetken arvoa vastaava määrä. Tämä vastaa yhtiön II-sarjan osakkeen tämänhetkisen arvon perusteella arviolta noin 0,6 miljoonaa euroa (tarkoittaen bruttomääräistä palkkiota ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä). Palkkioiden lopullinen arvo voi osakkeen arvon kehityksen johdosta poiketa merkittävästi yllä mainitusta arviosta.
Muita ehtoja
Yksittäisen ohjelman nojalla osallistujille suoritettavan palkkion määrää on rajoitettu Ilkka-Yhtymän osakekurssin kehitykseen kytketyllä enimmäisarvolla.
Mikäli osallistujan työsuhde Ilkka-Yhtymään päättyy ennen palkkion maksuajankohtaa, osallistuja ei pääsääntöisesti ole oikeutettu palkkioon ohjelman perusteella.
Ilkka-Yhtymä soveltaa konsernin toimitusjohtajaan osakeomistussuositusta, jonka mukaan toimitusjohtajan suositellaan kerryttävän sekä sen saavuttamisen jälkeen ylläpitävän Ilkka-Yhtymässä osakeomistusta, joka arvoltaan vastaa hänen bruttomääräistä vuosipalkkaansa. Toimitusjohtajan suositellaan käyttävän 50 prosenttia pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä saamistaan nettopalkkioista osakeomistuksensa kerryttämiseen kunnes hänen osakeomistuksensa Ilkka-Yhtymässä täyttää yllä suositellun tason.
Ilkka-Yhtymä Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418
JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi
Ilkka-Yhtymä lyhyesti
Informaatio yhdistää Ilkka-Yhtymän asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Media- ja markkinointipalvelujen liiketoiminta-alueella konserniyhtiöistä toimivat I-Mediat Oy sekä sen tytäryhtiöt Myynninmaailma Oy, Digimoguli Oy ja somessa.com Oy Ab. Sanomalehti Ilkka-Pohjalaisen lisäksi I-Mediat Oy julkaisee kahta kaupunkilehteä ja viittä paikallislehteä. Konsernin painopalveluyhtiö I-print Oy:n liiketoiminta koostuu sanomalehti- ja arkkipainamisesta sekä erikoispainon palveluista. Liana Technologies Oy tytäryhtiöineen tuottaa markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluita. Konsernin palveluista vastaa noin 450 median, markkinoinnin ja teknologian osaajaa.

Alkuperäinen artikkeli