Etusivu » Täydennys: Tilinpäätöstiedote 2020 – Rush Factory Oyj

Täydennys: Tilinpäätöstiedote 2020 – Rush Factory Oyj

Täydennys: Tilinpäätöstiedote 2020 – Rush Factory Oyj

| Source:

Rush Factory Oyj

Rush Factory Oyj

Rauma, FINLAND

Täydennys Rush Factory Oyj:n 19.3.2021 julkaisemaan pörssitiedotteeseen koskien Rush Factory Oyj:n tilinpäätöstiedotetta. Aiemmassa tiedotteessa ei ollut tilinpäätöstä liitetiedostona vaan linkkinä yhtiön internetsivuille.

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELLE 2020 LYHYESTI

Tilikauden 1.1.-31.12.2020 liikevaihto oli 0,15 miljoonaa euroa. Tilikauden liiketappio oli 1,57 miljoonaa euroa. Lipunmyynti syksyllä 2019 kaudelle 2020 käynnistyi lupaavasti ennakkomyynnin ollessa helmikuun lopussa 2020 edellä kaikki aiempia vuosia. Color Obstacle Rush -tapahtumakonseptin kaudesta oli tulossa kaikkien aikojen suurin. Tilanne muuttui kuitenkin hetkessä COVID-19-pandemian rantautuessa Eurooppaan maaliskuussa. Kevään tapahtumat siirrettiin ensin myöhemmäksi kesään ja syksyyn ja lopulta jouduttiin siirtämään kaudelle 2021. Tämä aiheutti ylimääräisiä tapahtumien valmistelutöihin liittyviä kustannuksia, koska yksittäisen tapahtuman valmistelua tehtiin pahimmillaan kolmelle eri päivälle saman kauden aikana.

“Projekti-2020” -tapahtumakonseptin julkaisu oli suunniteltu keväälle 2020, ja ensimmäiset tapahtumat oli tarkoitus järjestää syksyllä 2020. Pandemian takia julkaisua siirrettiin ja kehitystyötä jatkettiin vuoden 2020 aikana niin tapahtumakonseptin kuin kaluston osalta.

TILIKAUDEN 2020 PÄÄKOHDAT

  • Tilikauden 1.1.-31.12.2020 liikevaihto oli 0,15 miljoonaa euroa. Tilikauden liiketappio oli 1,57 miljoonaa euroa.
  • Yhtiö järjesti tilikauden aikana yhteensä 3 Color Obstacle Rush –tapahtumaa; muut kaudelle suunnitellut tapahtumat siirrettiin vuodelle 2021 COVID-19-pandemiasta johtuen.
  • Kaluston kehitys vielä julkaisemattoman “Projekti-2020” -tapahtumakonseptin osalta eteni pandemian aikana odotettua paremmin, ja sen myötä Rush Factorylle on muodostumassa uusi liiketoiminta-alue, jossa kalustoa ja palveluita vuokrataan myös muille toimijoille.

H2 2020 KATSAUS

Yhtiö järjesti vuoden 2020 jälkimmäisellä puoliskolla vuoden ainoat tapahtumat: kolme Color Obstacle Rush -tapahtumaa Suomessa. Liikevaihto H2:n aikana oli 0,138 miljoonaa euroa ja raportointikauden liiketappio 0,478 miljoonaa euroa.

Lipunmyynti Color Obstacle Rush -konseptin kaudelle 2021 aloitettiin tunnustellen vuoden 2020 lopulla. Lipunmyynti eteni H2:n aikana vielä hitaasti ja seurasi tiiviisti uutisointia pandemiasta. Positiiviset uutiset, kuten rokotusten aloitus, näkyivät positiivisesti myynnissä. Vastaavasti tartuntojen noustessa ja rajoitusten kiristyessä lipunmyynti hidastui.

NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2021

Tapahtumien kysyntä pandemian jälkeen

Iso-Britannian myynti on maaliskuun 2021 aikana ollut erittäin lupaavaa maan hallituksen julkaiseman rajoitusten purkamissuunnitelman jälkeen. Myynti Iso-Britanniassa erityisesti maaliskuun 2021 aikana on ollut aiempien vuosien maaliskuun myyntiä suurempaa. Maaliskuun myynti on lähes verrattavissa yhtiön perinteisesti tammikuussa tapahtuvaan suurimpaan hintaportaaseen.

Ostokäyttäytymisessä näkyy selvä yhteys positiiviseen uutisointiin esimerkiksi koronarokotusten alkaessa. Kysyntä yhtiön tapahtumille on edelleen siis vahvaa silloin, kun asiakkaat näkevät maassaan tapahtumien olevan pian taas mahdollisia. Kokonaisuudessaan myynti kauden 2021 tapahtumiin on kuitenkin vielä ollut normaalia talvikautta vähäisempää pandemian varjostaessa asiakkaiden ostopäätöksiä. Tämän vuoden tapahtumien myynnin aiempaa suurempi painottuminen lähemmäs tapahtumaa saattaa olla yksi pandemian aiheuttamista muutoksista lipunmyynnissä.

Yhtiön kävijämäärältään suurimmat tapahtumat ovat aina sijoittuneet kevääseen. Kauden 2021 kevään tapahtumat ja erityisesti suuret tapahtumat on nyt siirretty myöhemmäksi syksyyn. Riippuen eri maiden rajoitusten purun aikatauluista, siirto syksyyn mahdollistaa pidemmän myyntiajan ja suuremman todennäköisyyden tapahtuman järjestämisen onnistumiselle. Kausi 2021 alkaa näillä näkymin Iso-Britanniasta toukokuussa.

Kehitystoiminta

Strategian mukainen kehitys uusien konseptien ja kaluston osalta on edennyt pandemian aikana jopa odotuksia paremmin. Uuden “Projekti-2020” -tapahtumakonseptin kalustokehitys on avaamassa yhtiölle uutta liiketoiminta-aluetta, kaluston vuokrausta. Rushin ketterän liiketoimintamallin edut voivat muuttaa myös muiden tapahtumien järjestämisen toimintatapoja sekä ratkaista muidenkin alojen haasteita innovatiivisilla tavoilla. Uuden “Projekti-2020” -tapahtumakonseptin julkaisua tarkastellaan pandemiatilanteen edetessä. Aiemmin julkaistusta tiedosta poiketen yhtiö ei tule järjestämään täysimittaista kiertuetta “Projekti-2020” -konseptilla vuoden 2021 aikana, vaikka konsepti julkaistaisiinkin tämän vuoden aikana. Koska julkaisua on jouduttu siirtämään pandemian takia, yhtiön vahvaan ennakkomyyntiin perustuvalle liiketoimintamallille tarvittavaa myyntiaikaa ei olisi riittävästi, jotta täysimittainen kiertue kannattaisi tämän vuoden aikana järjestää.

Covid-19-pandemia vaikuttaa vahvasti kaikilla yhtiön markkinoilla, ja eri maiden rajoitusten purkaminen on vielä epäselvää. Näin ollen on epävarmaa, milloin yhtiö pystyy järjestämään suunnitellut tapahtumat, mikä aiheuttaa toimintaan epävarmuutta. Pandemian aiheuttamasta ennustettavuuden vaikeudesta johtuen yhtiö ei anna ohjeistuksia vuodelle 2021.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Covid-19-epidemian aiheuttamasta poikkeuksellisesta epävarmuudesta johtuen yhtiö ei anna arviota vuoden 2021 liikevaihdosta eikä käyttökatteesta.

Yhtiö tavoittelee edelleen lähivuosina 12 miljoonan euron liikevaihtoa käyttökatteen ollessa erinomaisella tasolla (25 – 35 %). Kasvun odotetaan syntyvän lähinnä uusien tapahtumakonseptien lanseerauksista pilotointivaiheen päätyttyä.

TOIMITUSJOHTAJA MIKA METSÄMÄKI

“Rush Factoryn liiketoimintamalli erilaisena tapahtumajärjestäjänä on pandemiavuoden aikana noussut useissa keskusteluissa esille. Vaikka olemme monia tapahtumajärjestäjiä ketterämpi toimija, olimme kuitenkin keväällä 2020 voimattomia rajoitusten edessä. Tämän vuoden kevät puolestaan on tuonut uutta toivoa, kun erityisesti Iso-Britannian myynti on seurannut hyvin positiivista uutisointia maan hallituksen toimista purkaa rajoituksia. Odotamme vastaavaa reaktiota kuluttajilta muista maista, sitten kun vastaavat uutiset ja toimenpiteet alkavat muilla markkinoillamme. Positiiviset merkit ja myynnin lähes tammikuun suurimpaan hintaportaaseen verrattavissa oleva myynti Iso-Britanniassa alleviivaa kuluttajien uskoa normaalin elämän paluuseen ja näyttää kiinnostuksen tapahtumia kohtaan olevan edelleen suurta.

Vuoden 2020 aikana teimme tapahtumien järjestelytoimia moneen kertaan, vaikka tapahtumia saimme tehdä vain kolme. Suomenkin mediassa huomiota saanut tapahtumajärjestäjien tuska rajoitusten ennakoitavuuden puutteesta on ollut asia, jonka kanssa on ollut opeteltava elämään. Olemme reagoineet tilanteeseen monella tavalla ja olemmekin onnekkaassa asemassa, koska tapahtumakonseptimme eivät nojaa ulkopuolisiin esiintyjiin, joiden aikataulujen varassa olisimme. Toki tapahtumien siirtäminen tuo omat haasteensa meidänkin toimintaamme, mutta voin kuvitella tilanteen olevan osalle vielä vaikeampi.

Meillä on edelleen kasassa sama huipputiimi, joka on ollut rakentamassa yhtiötä jo vuosia. Odotamme kesää innolla. Koko yrityksen henkilöstö ja monet alihankkijamme odottavat malttamattomina, että pääsemme taas järjestämään elämyksiä asiakkaille ja – mikä tärkeintä – pääsemme julkaisemaan jotain uutta niin sijoittajille kuin asiakkaille!”

TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS 2020

Rush Factory Oyj:n tilinpäätöstiedote, vuosikertomus tilikaudelta 2020, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, julkaistaan 19.3.2020 yhtiön internetsivuilla rushfactory.fi/sijoittajille.

Yhtiökokous järjestetään Turussa 12.4.2020.

Q1 neljännesvuositiedote julkaistaan 22.4.2021.

Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuu 2021 julkaistaan 26.8.2021.

RUSH FACTORY OYJ – KONSERNIN TUNNUSLUVUT

(Tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu) 1.1.-31.12.2020 1.7.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019 1.7.-31.12.2019
Liikevaihto, t€ 151 138 4024 1612
Käyttökate (EBITDA), t€ -1439 -397 424 -172
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta neg. neg. 10,5 % -11,0 %
Liikevoitto, (EBIT) t€ -1574 -471 310 -225
Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta neg. neg. 7,7 % -13,8 %
Tulos ennen veroja (EBT), t€ -1578 -470 292 -216
Tulos ennen veroja (EBT), % neg. neg. 7,2 % neg.
Tilikauden tulos -1587 -478 282 -141
Oman pääoman tuotto, % neg. neg. 18,90 % neg.
Sijoitetun pääoman tuotto, % neg. neg. 20,80 % neg.
Omavaraisuusaste, % 14,20 % 14,20 % 79,20 % 79,20 %
Nettovelkaantumisaste, % -729,30 % -729,30 % -56,20 % -56,20 %
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden aikana keskimäärin 2 353 498 2 353 498 2 353 498 2 353 498
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 2 353 498 2 353 498 2 353 498 2 353 498
Henkilöstö 13 13 13 13

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

1.1.-31.12.2020 1.7.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019 1.7.-31.12.2019
Osakekohtainen tulos, € -0,674 -0,203 0,120 -0,59
Osakekohtainen oma pääoma, € 0,022 0,022 0,690 0,690
Hinta/voittosuhde (P/E-luku) 24,377
Osakekannan markkina-arvo, k€ 5319 5319 6872 6872

OSAKKEEN KURSSIKEHITYS

1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019
Alin kurssi 0,70 € 2,64 €
Ylin kurssi 3,00 € 4,07 €
Tilikauden keskikurssi 1,35 € 3,58 €
Osakkeiden vaihdon kehitys kpl 1 291 362 61141
Osakkeiden vaihdon kehitys % 54,87 % 2,60 %

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (epäsuora)

1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019 H2 2020 H2 2019
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -1 578 394 292 204 -470 134 -216 459
Oikaisut:
Suunnitelman mukaiset poistot 135 081 114 044 74 077 52 649
Rahoitustuotot ja -kulut 4 385 17 384 -821 -8 230
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -1 438 928 423 632 -396 878 -172 040
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys 110 129 -5 729 47 507 198 449
Vaihto-omaisuuden lisäys -130 957 -228 711 2 248 -35 119
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys 1 337 540 -104 695 -131 268 -527 441
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -122 215 84 497 -478 391 -536 152
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -4 385 -17 384 821 8 230
Maksetut välittömät verot -383 -29 290 26 56 959
Liiketoiminnan rahavirta (A) -126 984 37 823 -477 544 -470 963
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -403 639 -500 989 -156 521 -243 537
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 9 600 9 600
Ostetut tytäryhtiöosakkeet -668 -668
Investointien rahavirta (B) -404 307 -491 389 -157 189 -233 937
Rahoituksen rahavirta:
Rahoituksen rahavirta ( C)
0 0 0 0
Rahavarojen lisäys (A + B + C) -531 290 -453 566 -634 733 -704 900
Rahavarat tilikauden alussa 912 879 1 366 445 1 016 321 1 617 779
Rahavarat tilikauden lopussa 381 588 912 879 381 588 912 879

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET

Oma pääoma Emoyhtiö Emoyhtiö Konserni Konserni Konserni Konserni
12/31/20 12/31/19 12/31/20 12/31/19 H2 2020 H2 2019
Sidottu oma pääoma
Osakepääoma 1.1. 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Osakepääoma 31.12. 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Sidottu oma pääoma yhteensä 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Vapaa oma pääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. 1 863 324,08 1 863 324,08 1 863 324,08 1 863 324,08 1 863 324,08 1 863 324,08
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12. 1 863 324,08 1 863 324,08 1 863 324,08 1 863 324,08 1 863 324,08 1 863 324,08
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. -93 192,38 -302 126,91 -478 093,65 -760 007,45 -1 586 762,60 -337 593,18
Muuntoerot 3 868,10 -12 181,47 3 868,10 -12 181,47
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. -93 192,38 -302 126,91 -474 225,55 -772 188,92 -1 582 894,50 -349 774,65
Tilikauden voitto 124 067,09 208 934,53 -1 586 773,32 281 913,80 -478 104,37 -140 500,47
Vapaa oma pääoma yhteensä 1 894 198,79 1 770 131,70 -197 674,79 1 373 048,96 -197 674,79 1 373 048,96
Oma pääoma yhteensä 2 144 198,79 2 020 131,70 52 325,21 1 623 048,96 52 325,21 1 623 048,96

TUNNUSLUKUJEN LASKUKAAVAT

Käyttökate

Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset

Käyttökate-%

100 * käyttökate / liikevaihto

Liiketulos

liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – toimintakulut – poistot ja arvonalennukset

Liiketulos-%

100 * liiketulos / liikevaihto

Oman pääoman tuotto-%

100 * nettotulos (12 kk) / Oikaistu oma pääoma keskimäärin.

Sijoitetun pääoman tuotto-%

100 * [ nettotulos + rahoituskulut + verot (12 kk) ] / sijoitettu pääoma keskimäärin.

Omavaraisuusaste-%

100 * omat varat / (oikaistun taseen loppusumma – tehtyyn työhön perustuvat ennakkomaksut).

Nettovelkaantumisaste-%

100 * (korolliset velat – likvidit rahavarat ) / omat varat

Osakekohtaiset tunnusluvut

Osakekohtaisiin tunnuslukuihin sisältyvä tilikauden tulos on oikaistu 12 kuukautta vastaavaksi.

Osakekohtainen tulos (EPS)

Nettotulos ilman vähemmistöosuutta / osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin ilman omia osakkeita

Osakekohtainen oma pääoma

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma/Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Osakekohtainen osinko

Tilikauden osingonjako/Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Osinko tuloksesta prosentteina

Osakekohtainen osinko/osakekohtainen tulos *100

Efektiivinen osinkotuotto prosentteina

Osakekohtanen osinko/tilikauden päätöskurssi *100

Hinta/voittosuhde (P/E -luku)

Tilikauden päätöskurssi/Osakekohtainen tulos

Osakkeen kurssikehitys

Keskikurssi: Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto jaettuna vaihdettujen osakkeiden laimentamattomalla keskimääräisellä lukumäärällä tilikauden aikana

Osakekannan markkina-arvo

Osakkeiden (laimentamaton) lukumäärä * tilikauden päätöskurssi

Osakkeiden vaihdon merkitys lukumääränä ja prosentteina

Osakkeiden vaihtomäärä tilikauden aikana/osakkeiden laimentamaton keskimääräinen lukumäärä * 100

Osakkeiden antioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana

Osakkeiden antioikastu lukumäärä tilikauden lopussa

Lisätietoja:

Mika Metsämäki

Toimitusjohtaja

Rush Factory Oyj

mika@rushfactory.fi

+358 44 5544 894

Hyväksytty neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. 050 539 47 81

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet

www.rushfactory.fi

Rush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.

Liite

Tags

RUSH FACTORY

NASDAQ

FIRST NORTH

Attachments


Vuosikertomus-ja-tilinpaatos-2020-Rush-Factory-Oyj-2

Vuosikertomus-ja-tilinpaatos-2020-Rush-Factory-Oyj-2…

Related Links

Alkuperäinen artikkeli