Etusivu » TÄYDENNYS: NORDIC ID OYJ VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖS, TOIMINTAKERTOMUS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS ON JULKAISTU

TÄYDENNYS: NORDIC ID OYJ VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖS, TOIMINTAKERTOMUS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS ON JULKAISTU

TÄYDENNYS: NORDIC ID OYJ VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖS, TOIMINTAKERTOMUS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS ON JULKAISTU

| Source:

Nordic ID Oyj

Nordic ID Oyj

SALO, FINLAND

NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE 06.05.2021 KELLO 15.00

NORDIC ID OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2021

Täydennys: Tilinpäätös toimintakertomuksineen lisätty liitteinä.

Tehostamistoimista huolimatta koronaviruspandemia vaikutti selkeästi koko vuoden tuloksiin. 2020 liikevaihdon lasku -27%.

Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat aina edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu. Kaikki liiketoimintakatsauksessa julkaistut luvut ovat tilintarkastamattomia.

Heinä-joulukuu

 • Liikevaihto 2,83 (4,59) miljoonaa euroa, laskua 38,3 %
 • Käyttökate -1,12 (0,03) miljoonaa euroa
 • Liikevoitto -0,54 (-0,35) miljoonaa euroa, -19,1 % (-7,6) liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos* -0,29 (-0,19) euroa

Tammi-joulukuu

 • Liikevaihto 6,73 (9,23) miljoonaa euroa, laskua 27,1 %
 • Käyttökate -0,29 (-0,21) miljoonaa euroa
 • Liikevoitto -1,11 (-0,88) miljoonaa euroa, -16,4 % (-9,5) liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos* -0,56 (-0,39) euroa
 • Sijoitetun pääoman tuotto -53,2 % (-31,9)
 • Omavaraisuusaste 3,0 % (18,9)
 • PaaS-liikevaihto 0,49 (0,40) miljoonaa euroa, kasvua 22,6%
 • PaaS-liikevaihdon osuus kokonaisliikevaihdosta 7,2% (4,3)
 • PaaS-asiakkaita 16 (7)

Nordic ID Oyj:n hallitus ehdottaa, että päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa. Strategiakaudella yhtiö aikoo käyttää varojaan kasvun rahoittamiseen, eikä yhtiö pyri ensisijaisesti maksamaan osakkeenomistajilleen osinkoa.
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

1.1.2020-
31.12.2020
1.1.2019-
31.12.2019
1.7.2020-
31.12.2020
1.7.2019-
31.12.2019
(Tilintarkastamaton) 12kk 12kk 6kk 6kk
Liikevaihto, t€ 6,734 9,234 2,832 4,590
Oikaistu Liikevaihto, t€ 6,734 9,234 2,832 4,590
Käyttökate (EBITDA), t€ -287 -209 -119 34
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta -4.3 % -2.3 % -4.2 % 0.7 %
Liikevoitto, t€ -1,108 -879 -542 -347
Liikevoitto, % liikevaihdosta -16.4 % -9.5 % -19.1 % -7.6 %
Oman pääoman tuotto, % -235.7 % -65.9 % -235.5 % -33.7 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % -53.2 % -31.9 % -53.9 % -12.8 %
Omavaraisuusaste, % 3.0 % 18.9 % 3.0 % 18.0 %
Nettovelkaantumisaste, % 1596.6 % 228.5 % 1596.6 % 247.1 %
Osakekohtainen tulos, €* -0.56 -0.39 -0.29 -0.19
Osakekohtainen tulos, oikaistu, €* -0.56 -0.39 -0.29 -0.19
Liikevaihto, laiteliiketoiminta, t€ 5,195 7,475 2,239 3,517
Liikevaihto, palveluratkaisutliiketoiminta, t€ 1,540 1,759 593 1,074
PaaS-liikevaihto, t€ 487 397 280 272
*Osakekohtainen tulos laskettu ulkona olevien osakkeiden määrällä

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Koko tilikauden liikevaihto oli 6,73 miljoonaa euroa (9,23) ja liikevoitto päätyi 1,11 miljoonaa euroa (0,88) tappiolle. Katsauskaudella laiteliiketoiminta laski 31% vuoden 2019 vertailukauteen nähden. Palveluliiketoiminnan liikevaihto laski 12% vertailukauteen nähden. Heikentyneestä kysynnästä huolimatta, tilikauden aikainen liiketoiminnan rahavirta kääntyi kuitenkin positiiviseksi 0,11 miljoonaa euroa (-1,2).

Tehostamistoimista huolimatta maailmanlaajuisen koronaviruspandemian vaikutukset näkyivät selkeästi koko vuoden tuloksissa. Maalis-huhtikuussa alkaneita vaikutuksia on pyritty korjaamaan sopeutustoimilla sekä myynnin kehitystoimilla. Vaikka vuoden loppupuoliskolla on pystytty lähestymään aikaisempaa kysyntätasoa, Nordic ID alensi toukokuussa aikaisempaa pitkän aikavälin kasvutavoitettaan. Vuoden viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto ylitti selkeästi edeltäneen vuosineljänneksen tason. Heikentyneestä kysynnästä ja haastavasta rahoitustilanteesta johtuen, Nordic ID on sopeuttanut kustannustasoaan. Vuoden 2020 aikana Nordic ID on joutunut toteuttamaan kaksi yhteistoimintaneuvottelua maaliskuussa ja elokuussa. Lisäksi Nordic ID on sopeuttanut muita liiketoimintakulujaan merkittävästi. Näiden sopeutustoimien ja kesäkuussa toteutetun suunnatun annin avulla Nordic ID on pystynyt säilyttämään käyttöpääomatilanteensa toimintakykyisellä tasolla.

Vuoden 2020 aikana Nordic ID on muuttanut myyntistrategiaansa jakelukanavan ja suorien loppuasiakkaiden osalta, jonka tavoitteena on vahvistaa suoraa kontaktia loppuasiakkaisiin ja siten varmistaa liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Aiempi, vahvasti jakelijoihin nojaava laitemyyntistrategia on osoittanut haavoittuvuutensa markkinamuutoksessa. Nordic ID on reagoinut markkinamuutoksiin päivittämällä myyntistrategiaansa ja käynnistänyt muutosohjelman, millä tähdätään loppuasiakashankinnan tehostamiseen ja uusien asiakasliiketoiminta-alueiden hankkimiseen. Nordic ID on implementoinut uuden partneriohjelman sekä panostaa jatkossa erityisesti myynnin kehittämiseen laajasti henkilöstön kouluttamisen, kumppaniverkoston laajentamisen ja järjestelmien kehittämisen avulla.

Kuluneen vuoden aikana saimme käynnistettyä uusia asiakkuuksia jatkuvalaskutteisten palvelujen osalta kuten Gina Tricot ja Neste. Tämä tukee strategian toteutumista ja vahvistaa uskottavuutta hankkia uusia asiakkuuksia. Vuonna 2020 Nordic ID:n kehittämää miehittämättömän kaupan ratkaisua lähdettiin jalkauttamaan yhteistyössä Nesteen kanssa. Lanseerauksen tuoman näkyvyyden ansiosta onnistuimme käynnistämään useita miehittämättömän kaupan myyntiprojekteja ympäri Euroopan.

Korolliset lainat olivat katsauskauden lopussa 2,32 (2,51) miljoonaa euroa ja kassavarat 0,17 miljoonaa euroa. Katsauskauden aikana yhtiö lyhensi lainojaan 0,35 miljoonaa euroa. Yhtiön kassatilanne jatkuu haastavana.

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat -1 365 046,26 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto- /tappiotilille. Yhtiöllä ei ole jakokelpoista omaa pääomaa.

TILINPÄÄTÖSDOKUMENTIT:

Yhtiön tilinpäätöstiedote julkaistaan 09.03.2021 yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.nordicid.fi/sijoittajille/tiedotteet-ja-julkaisut.

Nordic ID Oyj:n sähköiset tilinpäätösdokumentit tilikaudelta 2020, mitkä sisältävät tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, julkaistaan 09.03.2021 yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.nordicid.fi/sijoittajille/raportit-ja-esitykset/

Yhtiökokous järjestetään arviolta 22.4.2021 Salo IoT Campuksella, Joensuunkatu 7, 24100 Salo ja virtuaalisesti. Tarkemmat tiedot julkaistaan yhtiön internetsivuilla myöhempänä ajankohtana.

Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2021 julkaistaan arviolta 23.4.2021.
Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuu 2021 julkaistaan 20.8.2021.
Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2021 julkaistaan 22.10.2021.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juuso Lehmuskoski, puh. 040 510 3790

Hyväksytty neuvonantaja: Translink Corporate Finance Oy, puh. 0400 735 835

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.nordicid.fi

Nordic ID Oyj lyhyesti:Nordic ID Oyj on suomalainen RFID-teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaista, palveluratkaisua (PaaS, Platform as a Service) tavaravirtojen ja tuotteiden reaaliaikaiseen seurantaan ja hallintaan. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 1.1.- 31.12.2020 oli 6,7 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 78 % muodostuu viennistä; yhtiön tavoitteena on vahvistaa entisestään asemaansa Euroopassa sekä kasvattaa markkinaosuuttaan Pohjois-Amerikassa. Yhtiö on listattu Nasdaq First North Growth Market-markkinapaikalla. www.nordicid.fi

NORDIC ID OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

LIIKEVAIHTO

Tammi-joulukuu

Liikevaihto oli 6,73 (9,23) miljoonaa euroa. Ratkaisumyynti oli 1,54 miljoonaa euroa ollen 22,9 % liikevaihdosta (19,1). Laitemyynti 5,19 (7,47) miljoonaa euroa, joka oli 77,1 prosenttia liikevaihdosta.

Heinä-joulukuu

Liikevaihto oli heinä-joulukuussa 2,83 (4,59) miljoonaa euroa.

TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS

Myyntikate oli katsauskaudella 4,21 (5,69) miljoonaa euroa ja 62,5 prosenttia liikevaihdosta. (61,6).

Henkilöstökulut olivat katsauskaudella 3,01 (3,94) miljoonaa euroa ollen 44,7 prosenttia (42,7) liikevaihdosta.

Katsauskauden liiketoiminnan muut kulut olivat 1,49 (1,96) miljoonaa euroa, joka oli 22,1 % (21,2) liikevaihdosta.

Yhtiön liikevoitto tammi-joulukuussa 2020 oli -1,11 (-0,88) miljoonaa euroa ja kauden tulos -1,37 (-0,95) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli -0,56 euroa (-0,39).

RAHOITUS, RAHAVIRTA JA INVESTOINNIT

Tammi-joulukuussa 2020 konsernin liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä 0,11 miljoonaa euroa (-1,16). Yhtiöllä on pitkäaikaista rahoituslaitoslainaa yhteensä 1,18 miljoonaa euroa sekä lyhytaikaista lainaa 1,14 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiöllä on käyttämätöntä tililimiittiä 0,09 miljoonaa euroa. Yhtiön omavaraisuusaste on 3,0 % (18,9).

Nordic ID Oyj:n merkittävin investointi on tuotekehitys, jonka osalta aktivoitiin palkkamenoja sekä yhtiön ulkopuolisten alihankkijoiden kustannuksia 0,41 miljoonaa euroa, suhteutettuna liikevaihtoon 6,1 prosenttia. Lisäksi investoinnit sisältävät kalusto- ja muita aineettomia oikeuksia 0,13 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan investoinnit olivat yhteensä 0,54 miljoonaa euroa.

Emoyhtiöllä on USA:n tytäryhtiöltään merkittävä määrä saamisia. Näiden takaisinmaksusta on tehty hallituksen hyväksymät pitkänajan tulosennusteisiin pohjautuvat kassavirtalaskelmat. Ennusteiden toteutumista on seurattu aktiivisesti. Kuluneella tilikaudella USA:n tytäryhtiö onnistui kasvattamaan myyntiä.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

Vuoden 2020 tuotekehitystoiminta kohdistui voimakkaasti uuden lippulaivatuotteen HH85 lukijan loppuunsaattamiseen sekä ohjelmistoalusta RADEAN jatkokehittämiselle. Vaikeana koronapandemian leimaamana vuotena ohjelmistoalustaa jatkokehitettiin palvelemaan paremmin teollisia asiakkaita ja omaisuudenhallinnan ratkaisuja. Ennen vuotta 2020 toimitukset, jotka pohjautuivat RADEA ohjelmistoalustalle, olivat pääasiassa kaupan alan yrityksiä. Jatkokehitys mahdollistaa aiempaa laajempien asiakaskohderyhmien palvelemisen. Vuonna 2020 käynnistyi tuotekehitystyö kiinteiden lukijoiden tuoteperheen osalta, joka tähtää tuoteportfolion kilpailukyvyn parantamiseen.

Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut sekä bruttoinvestoinnit olivat 0,48 miljoonaa euroa ja 7,1 prosenttia liikevaihdosta.

HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Henkilöstö

Henkilöstön määrä väheni viime tilikaudenkauden loppuun verrattuna kuudella (6) henkilöllä ja oli katsauskauden lopussa 41 (47).

Johtoryhmä

Tilikauden aikana tapahtui seuraavat muutokset johtoryhmän kokoonpanossa: Uusi operatiivinen johtaja ja johtoryhmän jäsen Markus Anttila aloitti 2.3.2020. Hän vastaa myös taloudesta. Entinen talousjohtaja Henri Ojanen siirtyi vastaamaan rahoituksesta sekä sisäisestä ja ulkoisesta laskennasta. Laitteet-liiketoiminnan johtaja Mikael Strann irtisanoutui siirtyäkseen uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolella 2.3.2020 alkaen. Toimitusjohtaja Juha Reima irtisanoutui tehtävästään 15.4.2020. Yhtiön hallitus nimesi Nordic ID Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi Ratkaisupalveluliiketoiminnan johtajan Juuso Lehmuskosken 16.4.2020 alkaen. Markkinointi- ja viestintäjohtaja Freja Harkke jätti yhtiön 9.10.2020.

Hallinto

Nordic ID Oyj:n yhtiökokous pidettiin 27.5.2020. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jorma Lalla, Leevi Parsama, Juha Tiittanen, Mammu Kaario, Veijo Komulainen ja Anna Toppari. Yhtiön hallitus piti järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Lalla.

OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET

Nordic ID Oyj:n osakemäärä on tilikauden lopussa 2.521.556 kappaletta ja 2.349.658 kappaletta tilikaudella ja puolivuotiskaudella keskimäärin. Viime tilikaudella osakemäärä oli 2.177.759 kappaletta. Yhtiöllä on hallussaan 71.921 kappaletta omia osakkeita. Kokonaan maksettu osakepääoma on 91 345,50 euroa. Osakkeita on yksi sarja, ja niillä on yhtäläinen oikeus osinkoihin ja yhtiön varoihin. Yhtiöllä oli 31.12.2020 yhteensä 1011 osakkeenomistajaa.

Hallituksen valtuutukset

Osakeanti sekä optio-oikeuksien antaminen: Yhtiön varsinainen yhtiökokous 27.5.2020 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisien oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 447.051 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 20 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.

Hallitus päättää osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevia osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa ja luovuttamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustin- ja palkkiojärjestelmien toteuttamiseen sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus kumosi yhtiökokouksen 20.3.2019 antaman valtuutuksen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka.

Optio-ohjelma 2018

Yhtiön hallitus päätti 29.8.2018 yhtiökokoukselta saadun valtuutuksen nojalla enintään 249.290 optio-oikeuden antamisesta yhtiön avainhenkilöille. Jokainen optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) osakkeen. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on alkanut ja päättyi 31.12.2020. Optio-oikeuden merkintähinta on 0,164 euroa ja optio-oikeuden nojalla merkittävän uuden osakkeen merkintähinta on yksi (1) euro per osake.

Osakemäärään vaikuttavat sopimukset

Yhtiö on sopimuksellisesti sitoutunut antamaan kolmannelle osapuolelle erityiset oikeudet, jotka oikeuttavat merkitsemään 2,0 % omistusosuutta vastaavan osakemäärän Nordic ID Oyj:n osakkeita 30.11.2022 mennessä samalla hinnalla kuin yhtiön listautumisannin osakkeesta maksettava merkintähinta, eli 5,40 euroa/osake.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Nordic ID Oyj on määritellyt merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät koko konsernin näkökulmasta. Hallituksen arvion mukaan merkittävimmät riskit liittyvät seuraaviin riskitekijöihin: käyttöpääoman ja oman pääoman riittävyys, markkinatilanteen kehittyminen globaalisti ja henkilöstöön liittyvä riittävä osaamisen ylläpitäminen. Nordic ID Oyj:llä ei ole avoimia oikeudenkäyntejä eikä merkittäviä riita-asioita. Hallitus on erityisesti kiinnittänyt tilikaudella huomiota käyttöpääoman riittävyyteen. Ostovelkojen suhteen yhtiö on joutunut tekemään maksujärjestelyjä viranomais- ja toimittajamaksuihin. Yhtiön tilanne tulee jatkumaan riskisenä lähiaikojen käyttöpääomatason osalta. Yhtiö pyrkii hallitsemaan riskiä kasvattamalla liikevaihtotasoaan, käyttämällä asiakasrahoitusratkaisujaan laajasti, jatkamaan maksujärjestelyitä tarpeen mukaan ja etsimään pitkäaikaista rahoitusta toiminnan turvaamiseksi ja kehittämiseksi.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

26.1. Nordic ID tiedotti solmineensa merkittävän sopimuksen teknologian kehittämisestä ja toimittamisesta pitkäaikaiselle kumppanilleen.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Nordic ID Oyj:n hallitus alensi 29.5.2020 yhtiön aikaisempaa pitkän aikavälin tulosohjeistusta. Listautumisen yhteydessä asetettuja kasvutavoitteita ei saavutettu vuosien 2018 – 2019 aikana. Laiteportfolion uudistuksen viivästyminen ja sen aiheuttama laitemyynnin hidastuminen ovat vaikuttaneet yhtiön liikevaihdon kasvuvauhtiin heikentävästi. Lisäksi vuoden 2020 aikana epävarmuus markkinoilla on lisääntynyt erityisesti globaalin koronaviruspandemian myötä, jonka seurauksena merkittävimmät Nordic ID:n markkina-alueet Euroopassa ovat kärsineet huomattavasti. Keskeiset asiakastoimialat, kuten muoti- ja vaateteollisuus sekä matkailu ovat kärsineet muuttuneesta tilanteesta.

Nordic ID:n liiketoimintaympäristössä tapahtui vuonna 2020 muutoksia ja toimialan konsolidoitumisen voidaan odottaa jatkuvan myös tulevaisuudessa. RFID:n alalla tunnistevalmistajat ovat tehneet sijoituksia lukijoita ja ohjelmistoja valmistaviin yrityksiin ja päinvastoin. Osa kilpailevista yrityksistä on luopunut joko osittain tai kokonaan RFID lukijalaitteiden liiketoiminnasta. Markkinamuutokset avaavat Nordic ID:lle sekä liiketoimintamahdollisuuksia, että tuovat luonnollisesti mukanaan myös yhtiön kokoon liittyviä riskejä.

Tilikauden 2020 aikana Nordic ID karsi kulujaan merkittävästi. Tämä edesauttaa jatkossa yhtiön kannattavuuden parantamista ja vuoden 2023 tavoitteiden saavuttamista.

Huomioiden yhtiön haasteellisen käyttöpääomatilanteen, yhtiö jatkaa suunnitellusti toimenpiteitä likviditeetin turvaamiseksi. Yhtiö aikoo rahoittaa aiemmin julkistamiensa merkittävien sopimusten valmistuksen aikaisia kustannuksia ja siten vapauttaa käyttöpääomaa liiketoiminnan käyttöön nopeasti. Yhtiö pyrkii aktiivisesti etsimään ratkaisua rahoitusaseman parantamiseksi pitkällä aikavälillä erilaisin keinoin.

Nordic ID:n tavoitteena vuonna 2023 on 25 miljoonan euron liikevaihto ja 15 % käyttökate (EBITDA). Yhtiö ei anna tulosohjeistusta tulevasta tilikaudesta.

LYHENNETTY TULOSLASKELMA
(Tilintarkastamaton)
1.1.2020- 1.1.2019- 1.7.2020- 1.7.2019-
T U L O S L A S K E L M A 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
12 kuukautta 12 kuukautta 6 kuukautta 6 kuukautta
L I I K E V A I H T O 6,734,450 9,233,974 2,832,045 4,590,145
Valmiiden tuotteiden varastojen muutos 0 8,591 -7,051 6,838
Liiketoiminnan muut tuotot 8,260 37,591 5,507 30,021
Materiaalit ja palvelut -2,534,140 -3,585,211 -1,043,981 -1,700,595
Henkilöstökulut -3,010,096 -3,944,323 -1,374,761 -1,969,029
Poistot ja arvonalentumiset -820,843 -670,227 -423,539 -381,089
Liiketoiminnan muut kulut -1,485,150 -1,959,741 -530,374 -923,140
L I I K E V O I T T O -1,107,519 -879,346 -542,154 -346,849
-16.4 % -9.5 % -19.1 % -7.6 %
Rahoitustuotot ja -kulut -253,298 -67,897 -174,866 -52,267
TULOS ENNEN VEROJA -1,360,817 -947,243 -717,020 -399,116
Tuloverot -4,229 899 -3,045 326
KATSANTOKAUDEN VOITTO (+)/TAPPIO (-) -1,365,046 -946,344 -720,065 -398,790

LYHENNETTY TASE
(Tilintarkastamaton)
T A S E 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
12 kuukautta 12 kuukautta 6 kuukautta 6 kuukautta
V A S T A A V A A
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 1,861,550 2,009,435 1,861,550 2,009,435
Aineelliset hyödykkeet 496,332 629,796 496,332 629,796
Sijoitukset 5,720 15,720 5,720 15,720
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2,363,602 2,654,951 2,363,602 2,654,951
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus 1,262,847 1,369,054 1,262,847 1,369,054
Pitkäaikaiset saamiset 53,435 42,232 53,435 42,232
Lyhytaikaiset saamiset 812,093 1,263,440 812,093 1,263,440
Rahat ja pankkisamiset 80,467 98,749 80,467 98,749
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2,208,842 2,773,475 2,208,842 2,773,475
VASTAAVAA YHTEENSÄ 4,572,444 5,428,426 4,572,444 5,428,426
V A S T A T T A V A A
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 91,346 91,346 91,346 91,346
Ylikurssirahasto 43,655 43,655 43,655 43,655
SVOP rahasto 3,320,295 2,732,813 3,320,295 2,732,813
Kertyneet voittovarat -1,954,893 -898,493 -2,599,874 -1,446,047
Katsantokauden tulos -1,365,046 -946,344 -720,065 -398,790
Oma pääoma yhteensä 135,355 1,022,977 135,355 1,022,977
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 1,178,300 1,175,140 1,178,300 1,175,140
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 3,258,789 3,230,309 3,258,789 3,230,309
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 4,572,444 5,428,426 4,572,444 5,428,426

RAHOITUSLASKELMA
(Tilintarkastamaton) 1.1.2020- 1.1.2019- 1.7.2020- 1.7.2019-
R A H O I T U S L A S K E L M A 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
12 kuukautta 12 kuukautta 6 kuukautta 6 kuukautta
Liiketoiminnan rahavirta:
Tulos ennen tilinpäätösiirtoja ja veroja -1,360,817 -947,243 -717,020 -399,116
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 820,843 670,227 423,539 381,089
Rahoitustuotot ja -kulut 253,298 67,897 174,866 52,267
Muut oikaisut -194,168 -7,023 -1,231 -6,104
Käyttöpääoman muutos
Vaihto-omaisuuden lisäys/vähennys 104,899 -559,177 -26,964 -302,741
Saamisten lisäys/vähennys 444,769 -323,483 778,773 821,609
Korottomien velkojen lisäys/vähennys 206,609 10,551 -52,742 -495,772
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -165,213 -78,756 -90,983 -60,897
Saadut korot ja muut rahoitustuotot 2,561 4,487 189 1,594
Maksetut verot -5,075 -990 -3,045 -664
Liiketoiminnan rahavirta 107,706 -1,163,510 485,382 -8,735
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -539,496 -1,680,556 -144,240 -668,949
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0 0 0 0
Lainasaamisten muutos 10,000 0 0
Investointien rahavirta -529,496 -1,680,556 -144,240 -668,949
Rahoituksen rahavirta:
Omien osakkeiden hankinta 0 0 0 0
Omien osakkeiden myynti 0 25,000 0 25,000
Merkintäoikeuksien maksu 10,500 76,952 10,500 76,952
Maksullinen osakeanti 587,481 102,310 0 18,394
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset 153,160 458,640 0 75,000
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -150,000 -112,500 -75,000 -87,500
Lyhytaikaisten lainojen lisäykset/vähennykset -197,633 1,185,933 -288,736 336,802
Maksetut osingot 0 0 0 0
Rahoituksen rahavirta 403,508 1,736,335 -353,236 444,648
Rahavarojen muutos -18,282 -1,107,731 -12,094 -233,036
Rahavarat katsantokauden alussa 98,749 1,206,480 92,561 331,785
Rahavarat katsantokauden lopussa 80,467 98,749 80,467 98,749

Liite

Tags

#FirstNorth

#NordicID

Attachments


Nordic-ID-Oyj-Tilinpaatos-Toimintakertomus-ja-Tilintarkastuskertomus-2020

Nordic-ID-Oyj-Tilinpaatos-Toimintakertomus-ja-Tilintarkastuskertomus-2020…

Related Links

Alkuperäinen artikkeli