Etusivu » Privanet Group Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Privanet Group Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Privanet Group OyjPrivanet Group Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

24.5.2021 16:50:00 EEST | Privanet Group Oyj | Yhtiötiedote

Privanet Group Oyj
YHTIÖTIEDOTE
24.05.2021 kello 16.50

Privanet Group Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Privanet Group Oyj:n 24.5.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous:

 • vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta
 • päätti valtuuttaa hallituksen päättämään 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella Privanet Securities Oy:n osakkeina maksettavasta varojenjaosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti
 • päätti myöntää vastuuvapauden 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta yhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
 • päätti yhtiön hallituksen jäsenille seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka maksettavista palkkioista seuraavasti:
  • Hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele Privanet Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 1 500 euroa per kalenterikuukausi kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.
  • Hallituksen puheenjohtajalle, joka ei työskentele Privanet Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 3 000 euroa per kalenterikuukausi kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset
  • Hallituksen jäsenelle, joka työskentelee Privanet Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota, mutta korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset
 • päätti valita yhtiön hallitukseen neljä jäsentä
 • päätti valita yhtiön hallituksen jäseniksi nykyiset hallituksen jäsenet Kim Wiion, Juha Kasasen ja Sampsa Laineen uudelleen sekä uutena jäsenenä Mikko Mikkolan
 • päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan
 • päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan yhtiökokouksen päättymiseen saakka uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n. KPMG Oy Ab:n ilmoittaman mukaisesti KHT Tapio Raappana toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

Kokouspöytäkirjan julkaiseminen

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan suomenkielisenä osoitteessa www.privanet.fi/privanet-group/governance/invitations-and-minutes viimeistään 7.6.2021.

Hallituksen järjestäytyminen

Varsinaisessa yhtiökokouksessa valittu hallitus on kokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa päättänyt valita hallituksen puheenjohtajaksi Kim Wiion.

Hallituksen suorittaman riippumattomuusarvioinnin mukaan hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä, yhtiön toimivasta johdosta ja sen merkittävistä, yli 10 prosenttia osakkeista ja äänistä edustavista osakkeenomistajista seuraavin poikkeuksin:

 • Kim Wiion määräysvaltayhtiö Mininvest Oy omistaa 31,78 % yhtiön osakkeista, eikä Kim Wiio ole näin ollen riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.
 • Mikko Mikkola on toiminut yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden asiamiehenä välimiesmenettelyssä vuonna 2020. Mikkolan määräysvaltayhtiö Juramentum Oy laskutti yhtiöiltä näistä palveluista aiheutuneet oikeudenkäyntikulut. Mikkola ei näin ollen ole Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodin määrittelemällä tavalla riippumaton yhtiöstä.

Yhteyshenkilöt

Kim Wiio

Hallituksen puheenjohtaja

Privanet Group Oyj

Puh:

+358 (0)44 567 8964

kim.wiio@privanet.fi

Riku Lindström

toimitusjohtaja

Privanet Group Oyj

Puh:

+358 (0)40 864 4483

riku.lindstrom@privanet.fi

Tietoja julkaisijasta Privanet Group Oyj

Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö. Konsernin tytäryhtiö Privanet Securities Oy harjoittaa sijoituspalveluyrityksen toimiluvan mukaista liiketoimintaa keskittyen Suomen johtavan listaamattomien arvopapereiden jälkimarkkinan ylläpitämiseen sekä erinäisiin rahoitusjärjestelyihin. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. www.privanet.fi.

Privanet Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)41 748 9738.

Liitteet

Tilaa pörssitiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla pörssitiedotteemme sähköpostiisi.

Tilaa

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

UutishuoneAlkuperäinen tiedote