Etusivu » Ovaro aloittaa omien osakkeiden osto-ohjelman

Ovaro aloittaa omien osakkeiden osto-ohjelman

Ovaro aloittaa omien osakkeiden osto-ohjelman

| Source:

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Helsinki, FINLAND

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj
Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
Pörssitiedote 6.5.2021 klo 13.00

Ovaro aloittaa omien osakkeiden osto-ohjelman

Ovaro Kiinteistösijoitus Oy:n hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan.

Ovaro hankkii omia osakkeita enintään 50.000 kappaletta, eli enintään noin 0,52 % koko osakekannasta. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 7.5.2021 ja lopetetaan 19.08.2021 tai kun määrä on tullut täyteen.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 14.4.2021 hallituksen päättämään enintään 900.000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus on voimassa 30.6.2022 asti.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:llä on 9.598.910 osaketta, joista yhtiöllä itsellään 422.415 kpl, jotka on hankittu ajalla 11.12.2018 – 22.1.2021.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Marko Huttunen, puh 050 329 2536.

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.ovaro.fi

Alkuperäinen artikkeli