Etusivu » Osakkeiden lukumäärä Nexstim Oyj:ssä osakkeiden vähentämisen ensimmäisen vaiheen päättyessä

Osakkeiden lukumäärä Nexstim Oyj:ssä osakkeiden vähentämisen ensimmäisen vaiheen päättyessä

Osakkeiden lukumäärä Nexstim Oyj:ssä osakkeiden vähentämisen ensimmäisen vaiheen päättyessä

| Source:

Nexstim Oyj

Nexstim Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish
Swedish

Yhtiötiedote, Helsinki, 14.5.2021, klo. 21.00 (EEST)

Osakkeiden lukumäärä Nexstim Oyj:ssä osakkeiden vähentämisen ensimmäisen vaiheen päättyessä

Nexstim Oyj:n (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” tai ”Yhtiö”) yhtiökokous päätti 11.5.2021 Yhtiön osakemäärän vähentämisestä alentamatta osakepääomaa laskemalla liikkeelle uusia osakkeita ja lunastamalla Yhtiön omia osakkeita siten, että jokaista 100:a Yhtiön tämänhetkistä osaketta vastaa yksi Yhtiön osake sen jälkeen, kun Yhtiön osakemäärän vähentämisjärjestelyt on viety loppuun.

Osana järjestelyitä, jotka koskevat Euroclear Finland Ltd:n ylläpitämään osakasluetteloon alla määriteltynä Transaktiopäivänä rekisteröityjä osakkeenomistajia, yhtiökokous päätti että Yhtiö laskee liikkeelle 14.05.2021 (“Transaktiopäivä”) enintään 1.000.000 Yhtiön uutta osaketta vastikkeetta siten, että jokaisen osakkeenomistajan arvo-osuustilin mukaisen osakkeiden lukumäärä on jaollinen 100:llä. 349 530 osaketta tarvittiin, jotta ko. osakkeenomistajien omistamat Yhtiön osakkeet saadaan jaolliseksi 100:lla. Tänään 14.05.2021 tehdyn hallituksen päätöksen mukaisesti ko. osakkeenomistajille vastikkeetta liikkeeseen laskettujen uusien osakkeiden lukumäärä oli 349 530 osaketta. Ko. osakeannin jälkeen Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä Transaktiopäivänä oli 663 988 900 osaketta. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, siten kuin ko. päätöstä täsmennettiin hallituksen päätöksellä tänään 14.05.2021, Yhtiö on Transaktiopäivänä edellä mainitun osakeannin yhteydessä lunastanut kaikilta osakkeenomistajilta vastikkeetta lunastussuhteen 100/1 edellyttämän määrän Yhtiön osakkeita osakkeiden lukumäärän vähentämisen toteuttamiseksi, eli yhteensä 657 349 011 Yhtiön osaketta.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, hallitus on päättänyt mitätöidä 657 349 011 Yhtiön osaketta, jotka tulivat Yhtiön haltuun Transaktiopäivänä. Osakkeiden mitätöinnin jälkeen Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 6 639 889.

Osana järjestelyä yhtiökokous päätti 11.5.2021 myös enintään 350.000 uuden osakkeen liikkeeseenlaskusta Yhtiölle itselleen vastikkeetta. Selvyyden vuoksi todetaan, että Yhtiölle itselleen suunnattavien osakkeiden määrä on laskettu Yhtiön osakemäärän vähentämistä edeltävän osakemäärän perusteella, eikä vähentämisen jälkeisen osakemäärän perusteella. Vähennyksen jälkeen vastaava osakemäärä on 3.500. Ko. uudet osakkeet voidaan laskea uudelleen liikkeeseen eli luovuttaa vastikkeetta Yhtiöltä osakkeenomistajille (“Vastaanottavat Osakkeenomistajat”), jotka omistavat Täsmäytyspäivänä eli a) Ruotsin osalta 18.05.2021 Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään rekisteröityjä osakkeita joko omaisuudenhoitajan tai suoraan ko. Osakkeenomistajan nimissä tai b) Suomen osalta 14.5. Euroclear Finland Ltd:n arvo-osuusrekisteriin merkittyjä hallintarekisteröityjä osakkeita, joiden määrä (a tai b) ei ole jaollinen 100:lla, siinä määrin kuin ko. Osakkeenomistajien omistusosuuden Yhtiössä saamisen jaolliseksi 100:lla edellyttää. Tänään 14.05.2021 tehdyn hallituksen päätöksen mukaisesti Yhtiölle itselleen vastikkeetta liikkeeseen laskettujen uusien osakkeiden lukumäärä oli 3.500 osaketta.

Osakkeiden mitätöinnin sekä edellä mainitun 3.500 uuden osakkeen liikkeellelaskun jälkeen Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 6 643 389.

Yhtiön osakkeiden uusi kokonaismäärä merkitään kaupparekisteriin 17.05.2021 mennessä. Kaupankäynti Yhtiön osakkeiden uudella kokonaismäärällä alkaa Nasdaq Helsingissä ja Nasdaq Tukholmassa arviolta 17.05.2021.

Helsingissä, 14.05.2021

NEXSTIM OYJ

Hallitus

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Leena Niemistö, hallituksen puheenjohtaja
+358 9 2727 170
leena.niemisto@nexstim.com

Erik Penser Bank AB (Certified Adviser)
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas diagnostiikka ja hoito.

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian nimeltä SmartFocus®. SmartFocus® perustuu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

SmartFocus® TMS teknologiaa käytetään Nexstimin kehittämässä NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteistossa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Lisäksi Nexstim markkinoi kehittämäänsä, SmartFocus® TMS teknologiaan perustuvaa NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq First North Growth Market Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com

Liite

Attachments


3.1_Company announcement_Board resolution 14052021_FIN_FINAL II

3.1_Company announcement_Board resolution 14052021_FIN_FINAL II…Alkuperäinen artikkeli