Etusivu » Osakeanti / luovutus Nexstim Oyj:n osakkeiden lukumäärän vähentämisen yhteydessä

Osakeanti / luovutus Nexstim Oyj:n osakkeiden lukumäärän vähentämisen yhteydessä

Osakeanti / luovutus Nexstim Oyj:n osakkeiden lukumäärän vähentämisen yhteydessä

| Source:

Nexstim Oyj

Nexstim Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish
Swedish

Yhtiötiedote, Helsinki, 19.5.2021 klo 13.00 (EEST)

Osakeanti / luovutus Nexstim Oyj:n osakkeiden lukumäärän vähentämisen yhteydessä

Nexstim Oyj:n (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” tai ”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous päätti 11.5.2021 Yhtiön osakemäärän vähentämisestä alentamatta osakepääomaa laskemalla liikkeelle uusia osakkeita ja lunastamalla Yhtiön omia osakkeita siten, että jokaista sataa Yhtiön tämänhetkistä osaketta vastaa yksi Yhtiön osake sen jälkeen, kun Yhtiön osakemäärän vähentämisjärjestelyt on viety loppuun.

Osana järjestelyä yhtiökokous päätti 11.5.2021 350 000 uuden osakkeen liikkeeseenlaskusta Yhtiölle itselleen vastikkeetta. Selvyyden vuoksi todetaan, että Yhtiölle itselleen suunnattavien osakkeiden määrä on laskettu Yhtiön osakemäärän vähentämistä edeltävän osakemäärän perusteella, eikä vähentämisen jälkeisen osakemäärän perusteella. Vähennyksen jälkeen vastaava osakemäärä on 3.500. Ko. uudet osakkeet voidaan laskea uudelleen liikkeeseen eli luovuttaa vastikkeetta Yhtiöltä osakkeenomistajille (“Vastaanottavat Osakkeenomistajat”), jotka omistavat Täsmäytyspäivänä eli a) Ruotsin osalta 18.05.2021 Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään rekisteröityjä osakkeita joko omaisuudenhoitajan tai suoraan ko. Osakkeenomistajan nimissä tai b) Suomen osalta 14.5.2021 Euroclear Finland Ltd:n arvo-osuusrekisteriin merkittyjä hallintarekisteröityjä osakkeita, joiden määrä (a tai b) ei ole jaollinen 100:lla, siinä määrin kuin ko. Osakkeenomistajien omistusosuuden Yhtiössä saamisen jaolliseksi 100:lla edellyttää.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, siten kuin ko. päätöstä täsmennettiin hallituksen päätöksellä tänään 19.5.2021, Yhtiö on edellä mainittuun lunastussuhteeseen ja edellytykseen perustuen laskenut liikkeeseen, eli luovuttanut yhteensä 32 omaa osaketta Vastaanottaville Osakkeenomistajille vastikkeetta siten, että Vastaanottavien Osakkeenomistajien omistamien osakkeiden lukumäärä on jaollinen 100:lla. Tämä osakeanti / luovutus koskee ainoastaan kaikkia edellä tarkoitettuun ryhmään a) kuuluvia Vastaanottavia Osakkeenomistajia, jotka omistavat suoraan Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään rekisteröityjä osakkeita (ko. osakkeet eivät siis hallintarekisteröityjä) siinä määrin kuin ko. Osakkeenomistajien omistusosuuden Yhtiössä saamisen jaolliseksi 100:lla edellyttää.

Osakkeiden luovutus Yhtiöltä ko. Vastaanottaville Osakkeenomistajille tapahtuu ja kirjataan arvo-osuustileille viimeistään 24.5.2021.

Helsingissä, 19.5.2021

NEXSTIM OYJ

Hallitus

Lisätietoja saatavissa verkkosivuilla www.nexstim.com tai seuraavilla yhteystiedoilla:

Leena Niemistö, Hallituksen puheenjohtaja
+358 9 2727 170
leena.niemisto@nexstim.com

Erik Penser Bank AB (Certified Adviser)
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas diagnostiikka ja hoito.

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian nimeltä SmartFocus®. SmartFocus® perustuu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

SmartFocus® TMS teknologiaa käytetään Nexstimin kehittämässä NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteistossa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Lisäksi Nexstim markkinoi kehittämäänsä, SmartFocus® TMS teknologiaan perustuvaa NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq First North Growth Market Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com

Liite

Attachments


3.1_Company announcement_Board resolution 19052021 FI_FINAL

3.1_Company announcement_Board resolution 19052021 FI_FINAL…Alkuperäinen artikkeli