Etusivu » Oma Säästöpankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2021: Vahva tuloskertymä alkuvuodelta

Oma Säästöpankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2021: Vahva tuloskertymä alkuvuodelta

Logo_lokakuu_2017.png

Oma Säästöpankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2021: Vahva tuloskertymä alkuvuodelta

| Source:

Oma Säästöpankki Oyj

Oma Säästöpankki Oyj

Seinäjoki, FINLAND

Finnish
English

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 3.5.2021 KLO 8.30, OSAVUOSIKATSAUS Q1

Oma Säästöpankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2021: Vahva tuloskertymä alkuvuodelta

Tämä tiedote on tiivistelmä Oma Säästöpankki Oyj:n (OmaSp) tammi-maaliskuun 2021 osavuosikatsauksesta, joka on luettavissa kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä olevasta pdf-tiedostosta ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.omasp.fi

Toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi:
Pankin alkuvuoden tulos oli erinomainen. Päätulonlähteemme, korkokate ja palkkiotuotot, jatkoivat vauhdikasta kasvua. Alkuvuoden aikana korkokatteemme kasvoi 16 % ja palkkiotuottojen nettoerä 18 % edelliseen vuoteen verrattuna. Samanaikaisesti liiketoiminnan kulut pysyivät hyvin hallinnassa ja kulu-tuottosuhde erinomaisella 49,9 % tasolla. Oman pääoman tuotto (ROE %) nousi 10,5 %:iin ylittäen tavoitetason.

Luottokannan laatu on hyvällä tasolla. Seuraamme tiiviisti koronapandemian taloudellisia vaikutuksia ja kasvatimme alkuvuonna johdon harkintaan perustuvaa varausta 1,5 miljoonalla eurolla. Varaus on nyt lähes 6 miljoonaa euroa ja se on täysimääräisesti käytettävissä.

Tammi-maaliskuun tulos ennen veroja kasvoi 62 % vertailukauteen nähden ollen 11,7 milj. euroa. Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 10 milj. euroa.

Osingot ovat kahdeksankertaistuneet kuudessa vuodessa
Liiketoiminnan hieno kehitys ja vahva tuloskasvu heijastuvat suoraan pankin osingonmaksukykyyn. Ensimmäisen kvartaalin aikana maksoimme osingot tilikaudelta 2019 viranomaisten voitonjakorajoitusten puitteissa. Maaliskuussa yhtiökokous päätti maksaa hallituksen esityksen mukaisesti osinkoa ennätykselliset 0,30 €/osake. Maksettava osinko sisältää tilikauden 2020 osingon 0,24 €/osake sekä tilikaudelta 2019 lisäosinkoa 0,06 €/osake. Osinko maksetaan voitonjakorajoituksen päätyttyä.

Tilikausi jatkuu erinomaisista lähtökohdista
Yhdistymisneuvottelut etenevät Eurajoen Säästöpankin kanssa ja päätöksiä pääsemme tekemään molempien pankkien hallintoelimissä toisen kvartaalin aikana.

Pankin taloudellinen asema on vahva ja odotamme liiketoiminnan vauhdikkaan kasvun jatkuvan myös kuluvalla tilikaudella.”


Tammi-maaliskuu 2021
• Korkokate kasvoi edelleen vahvasti, tammi-maaliskuussa 16,1 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.
• Asuntoluottokanta kasvoi alkuvuoden aikana 4,3 %. Edellisen 12 kuukauden aikana asuntoluottokanta kasvoi 20,0 %. Samaan aikaan yritysluottokanta kasvoi 17,4 %.
• Talletuskanta kasvoi ensimmäisen neljänneksen aikana 1,6 %. Edellisten 12 kuukauden kasvu oli 19,1 %.
• Palkkiotuottojen ja -kulujen nettoerä kasvoi alkuvuoden aikana 17,7 % vertailukauteen nähden.
• Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot olivat tammi-maaliskuussa 2,8 (8,5) milj. euroa. Rahoitusvarojen arvonalentumistappioissa korostuvat koronapandemian pitkittymisen vuoksi lisätyt johdon harkinnanvaraiset varaukset. Yhtiö lisäsi ensimmäisen neljänneksen aikana johdon arvioon perustuvaa harkinnanvaraista varausta 1,5 milj. eurolla koronapandemian edelleen pitkittyessä.
• Ensimmäisen kvartaalin kulu-tuottosuhde oli 49,9 (47,5) %. Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde parani ollen 52,4 (58,2) %.
• Ensimmäisen kvartaalin tulos ennen veroja kasvoi merkittävästi edelliseen tilikauteen nähden ja oli 11,7 (7,2) milj. euroa.
• Ensimmäisen kvartaalin vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi merkittävästi vertailukauteen nähden ja oli 10,0 (1,7) milj. euroa.

Konsernin tunnusluvut (1 000 euroa) 1-3/2021 1-3/2020 Δ % 1-12/2020
Korkokate 17 999 15 505 16 % 67 819
Palkkiotuotot ja -kulut, netto 7 902 6 714 18 % 29 257
Liiketoiminnan kulut yhteensä -14 412 -14 233 1 % -51 676
Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot, netto -2 791 -8 531 -67 % -21 587
Tulos ennen veroja 11 672 7 222 62 % 37 707
Kulu-tuottosuhde, % 49,9 % 47,5 % 5 % 46,6 %
Taseen loppusumma 4 459 307 3 526 023 26 % 4 381 999
Oma pääoma 353 859 317 519 11 % 353 493
Kokonaispääoman tuotto, ROA % 0,8 % 0,7 % 19 % 0,8 %
Oman pääoman tuotto, ROE % 10,5 % 7,4 % 41 % 9,1 %
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,32 0,20 59 % 1,04
Ydinpääomasuhde (CET1), % 15,0 % 16,6 % -10 % 15,9 %
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja 10 043 1 690 494 % 26 729
Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde, % 52,4 % 58,2 % -10 % 51,2 %
Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, ROE % 9,0 % 1,8 % 399 % 6,5 %


Näkymät 2021 (ennallaan)
Yhtiö arvioi, että kannattava kasvu jatkuu edelleen vahvana yleisestä talouden epävarmuudesta huolimatta ja konsernin vuoden 2021 tulos ennen veroja sekä vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvavat edelliseen tilikauteen verrattuna.

Oma Säästöpankki Oyj

Lisätietoja:
Pasi Sydänlammi, toimitusjohtaja, puh +358 45 657 5506, pasi.sydanlammi@omasp.fi
Sarianna Liiri, talousjohtaja, puh. +358 40 835 6712, sarianna.liiri@omasp.fi
Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh. +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.omasp.fi

OmaSp on kasvava suomalainen pankki ja taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 32 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta 140 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 300 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. Henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.

Liite

Attachments


OmaSp Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2021

OmaSp Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2021…Alkuperäinen artikkeli