Etusivu » NORDIC ID OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 6. TOUKOKUUTA 2021

NORDIC ID OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 6. TOUKOKUUTA 2021

NORDIC ID OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 6. TOUKOKUUTA 2021

| Source:

Nordic ID Oyj

Nordic ID Oyj

SALO, FINLAND

NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE 6.5.2020 KELLO 15.00

NORDIC ID OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 6. TOUKOKUUTA 2021 JA HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Nordic ID Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 6.5.2020 Salossa.

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2020.

Vastuuvapaudesta päättäminen

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista ei makseta osinkoa.

Hallituksen jäsenten palkkiot ja hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 4.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille kullekin 2.000 euroa kuukaudessa.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jorma Lalla, Leevi Parsama ja Veijo Komulainen. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Nordic ID:n hallituksen varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Lalla.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Niklas Oikia.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 13.5.2021.

NORDIC ID OYJ

Lisätietoja:

Juuso Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puh. 040 510 3790
Hyväksytty neuvonantaja: Translink Corporate Finance Oy, puh. 0400 735 835

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet www.nordicid.fi

Nordic ID Oyj lyhyesti:

Nordic ID Oyj on suomalainen RFID-teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaista, palveluratkaisua (PaaS, Platform as a Service) tavaravirtojen ja tuotteiden reaaliaikaiseen seurantaan ja hallintaan. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 1.1.- 31.12.2020 oli 6,7 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 78 % muodostuu viennistä; yhtiön tavoitteena on vahvistaa entisestään asemaansa Euroopassa sekä kasvattaa markkinaosuuttaan Pohjois-Amerikassa. Yhtiö on listattu Nasdaq First North Growth Market-markkinapaikalla. www.nordicid.fi

Tags

#FirstNorth

#NordicID

Related Links

Alkuperäinen artikkeli