Etusivu » Martela Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 31.3.2021

Martela Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 31.3.2021

Martela Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 31.3.2021

| Source:

Martela Oyj

Martela Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

Tammi-maaliskuun 2021 liikevaihto heikkeni ja liiketulos parani edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Tammi-maaliskuu 2021

  • Liikevaihto oli 19,9 MEUR (21,7), muutos -8,2 %
  • Vertailukelpoinen liiketulos oli -1,4 MEUR (-2,8)
  • Liiketulos oli -2,0 MEUR (-2,8)
  • Liikevoittoprosentti oli -10,1 % (-13,1 %)
  • Tilikauden tulos oli -2,3 MEUR (-3,5)
  • Osakekohtainen tulos oli -0,56 euroa (-0,84)

Näkymät

Näkymät vuodelle 2021

Martela-konsernin koko vuoden 2021 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan paranevan edellisvuotisesta. Perinteisesti konsernin liiketulos on kertynyt normaalista kausivaihtelusta johtuen toisella vuosipuoliskolla.

Avainluvut, Meur

2021 2020 Muutos 2020
1-3 1-3 % 1-12
Liikevaihto 19,9 21,7 -8,2 % 88,4
Liiketulos -2,0 -2,8 -4,0
Liiketulos % -10,1 % -13,1 % -4,5 %
Tulos ennen veroja -2,4 -3,5 -4,8
Tilikauden tulos -2,3 -3,5 -4,8
Tulos/osake, eur -0,56 -0,84 -1,16
Sijoitetun pääoman tuotto % -7,9 -37,4 -13,4
Oman pääoman tuotto % -23,2 -24,1 -35,7
Omavaraisuusaste % 21,0 29,5 -28,9 % 22,7
Nettovelkaantumisaste % 56,7 64,3 -11,8 % 37,9

Toimitusjohtaja Artti Aurasmaa:

”Ensimmäistä vuosineljännestä määritteli edelleen jatkuva Pandemia, tähän liittyvät vahvat etätyösuositukset sekä yleinen epävarmuus markkinoilla. Liikevaihtomme laski vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä 8,2 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja oli 19,9 milj. euroa.

Odotetusti myös uudet tilaukset laskivat edelleen vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tilaukset laskivat erityisesti yksityisellä sektorilla. Myös tilausten laskuun vaikutti pandemian aiheuttama epävarmuus. Kysynnnän elpymisen aikatauluun tulee vaikuttamaan merkittävästi pandemian eteneminen, rajoitusten vähentyminen ja näiden kautta asiakkaidemme päätökset työympäristöihin palaamisesta.

Liiketuloksemme parani vuoden ensimäisellä neljänneksellä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli -2,0 milj euroa. Liiketulos sisältää 0,6 milj. euron kertaluonteiset kulut, jotka liittyivät alkuvuonna käytyihin yhteistoimintaneuvotteluihin ja niistä seuranneisiin irtisanomisiin sekä organisaation uudelleenjärjestelyihin. Näinollen vertailukelpoinen liiketuloksemme oli -1,4 milj euroa, joka on huomattava parannus edellisestä vuodesta jolloin liiketuloksemme oli -2,8 milj. euroa. Liiketuloksen merkittävään parantumiseen vaikutti kustannustehkokkuuden parantuminen liiketoimintaprosesseissamme, pandemian vuoksi toteutetut lomautukset sekä kiinteiden kulujen sopeuttamistoimenpiteet

Uudistimme organisaatiorakenteemme ja julkistimme helmikuun lopussa uuden johtoryhmän, mikä tulee jatkossa parantamaan entisestään asemaamme johtavana kestävän kehityksen työympäristöasiantuntijana. Olemme tänään tiedottaneet myös maaliskuussa lanseeratun osakeannin tuloksen, jossa lähes 40 avainhenkilöä merkitsi yhteensä 352 440 osaketta tarjotuista 432 260 osakkeesta. Olen annin lopputuloksestä erittäin tyytyväinen, sen osoittaessa avainhenkilöstömme vahvan sitoutumisen yhtiöön ja luottamuksen asemaamme johtavana työympäristöasaintuntijana myös poikkeuksellisen voimakkaan markkinahäiriön aikana. Sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilöstömme on tärkein voimavara, jonka voimin yhtiö voi nousta viime vuosien tappiokierteestä voitolliseksi ja vahvistaa asemaa erityisesti kiertotalouden ympärille rakentuvan työympäristökehityksen saralla.

Koronaviruspandemia ja sen mukanaan tuoma epävarmuus vaikuttavat edelleen negatiivisesti markkinatilanteeseen ja markkinatilanteen ei odoteta muuttuvan suotuisammaksi tilikauden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana. On edelleen vaikea arvioida miten vallitsevat olosuhteet tulevat vaikuttamaan keskipitkän aikavälin liikevaihdon ja tuloksen kehittymiseen. Uskon kuitenkin että käänne parempaan lähenee ja olemme valmiit vastaamaan positiviisen markkinakehityksen tuomaan kysynnän kasvuun. Olemmekin ylläpitäneet Pandemiasta huolimatta erinomaista toimitusvarmuutta ja entisestään parantuva asiakastyytyväisyys antaa meille hyvät lähtökohdat uuden kasvun rakentamiseen, kun pandemia ja etätyösuositukset aikanaan päättyvät.

Uskomme että työn tekemisen tavat ja työympäristöt tulevat muuttumaan pysyvästi tulevaisuudessa. Koronapandemia on nopeuttanut työnteon muutosta entisestään, minkä johdosta toimisto on yksi monista työnteon paikoista, ja etätyön merkitys kasvaa. Tämä tulee lisäämään kysyntää yhä monimuotoisimmille työympäristöille, sekä tarvetta panostaa henkilöstön etätyöolosuhteisiin. Jatkamme edelläkävijänä, yhteistyössä asiakkaidemme kanssa parhaiden ja joustavimpien työympäristöjen luomisessa jotka parantavat työntekijäkokemusta, tehokkuutta ja innovaatiokykyä sekä laskevat kokonaiskustannuksia. Vastaamme asiakkaidemme kasvaneeseen joustavuusvaateeseen WaaS-palvelumallillamme, jota olemme pilotoineet ja kehittäneet aktiivisesti edelleen kuluneen talven aikana. Kiinnostus palvelumallia kohtaan on ollut rohkaisevaa ja odotamme palvelumallin vaikuttavaan liiketoimintamme kehittymiseen positiivisesti toisen vuosipuoliskon aikana.”

Markkinatilanne

Koronaviruspandemia on vaikuttanut negatiivisesti koko Martelan toimintaympäristöön niin Skandinaviassa kuin muissakin maissa. Pandemia on vaikuttanut erityisesti yksityisen sektorin markkinatilanteeseen. Suomen julkisen sektorin markkinatilanne on muuttunut hieman yksityistä sektoria vähemmän. Tässä vaiheessa on vielä haasteellista sanoa mikä tulee olemaan pandemian vaikutus keskipitkällä aikavälillä yleiseen markkinatilanteeseen ja miten pitkään markkinan epävakaus jatkuu.

TIEDOTUSTILAISUUS

Tiedotustilaisuutta ei järjestetä vallitsevan tilanteen johdosta, mutta toimitusjohtaja Artti Aurasmaa ja talousjohtaja Kalle Lehtonen ovat tavoitettavissa puhelimitse perjantaina 7.5.2021 klo 11.00-13.00 välisenä aikana.

Martela Oyj
Hallitus

Artti Aurasmaa
Toimitusjohtaja

Lisätiedot
Toimitusjohtaja Artti Aurasmaa, puh + 358 45 186 1775
Talousjohtaja Kalle Lehtonen, puh +358 40 053 9968

Jakelu
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.martela.com

Missiomme ”better working” ja visiomme ”people centric workplaces” määrittelevät strategisen suuntamme. Martela toimittaa käyttäjälähtöisiä työympäristöjä, joissa käyttäjät ja heidän hyvinvointi ovat keskiössä. Keskitymme Pohjoismaihin, sillä yhteisen avoimen työkulttuuritaustamme ja tarpeidemme myötä Pohjoismaat ovat hybridien työympäristöjen edelläkävijöitä.

Liite

Attachments


2021_0507 Q1 osavuosikatsaus

2021_0507 Q1 osavuosikatsaus…Alkuperäinen artikkeli