Etusivu » Martela Oyj:n avainhenkilöille suunnatun annin lopputulos

Martela Oyj:n avainhenkilöille suunnatun annin lopputulos

Martela Oyj:n avainhenkilöille suunnatun annin lopputulos

| Source:

Martela Oyj

Martela Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

Martela Oyj:n hallitus päätti 23.3.2021 konsernin avainhenkilöiden suoritusperusteisen lisäosake-järjestelmän 2021—2023 toteuttamiseksi järjestelmään osallistuville avainhenkilöille suunnatusta osakeannista. Päätös suunnatusta maksullisesta osakeannista perustui varsinaisen yhtiökokouksen 18.3.2021 antamaan valtuutukseen.

Uuteen järjestelmään osallistuminen edellytti, että osallistuja hankkii yhtiön A-osakkeita enintään hallituksen päättämän määrän. Järjestelmän toteuttamiseksi hallitus päätti järjestelmän kohderyhmälle suunnatusta maksullisesta osakeannista.
Yhtiön on tiedottanut järjestelmästä ja siihen liittyvästä osakeannista 23.3.2021.

Osakeannissa tarjottiin yhteensä enintään 359 000 yhtiön uutta A-osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suoriteperusteisen lisäosakejärjestelmän 2021—2023 osallistujien merkittäväksi. Lisäksi yhtiön toimitusjohtajan merkittäväksi tarjottiin enintään 73 260 uutta A-osaketta erillään suoriteperusteisesta lisäosakejärjestelmästä.

Uusien osakkeiden merkintäaika oli 31.3.—18.4.2021. Uusien osakkeiden merkintähinta on 2,73 euroa/osake, joka on sama kuin osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä ajanjaksolla 1.2.—28.2.2021.

Osana suoriteperusteisen lisäosakejärjestelmän toteutusta hallitus on päättänyt myöntää ohjelmaan osallistuville henkilöille yhteismäärältään enintään 686 000 euron suuruiset korolliset lainat yhtiön osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi. Lainan enimmäismäärä on 70 prosenttia osallistujan osakesijoituksesta. Lainat maksetaan kokonaisuudessaan takaisin viimeistään 31.12.2025.

Yhtiön hallitus päätti tänään hyväksyä yhteensä 305 700 uuden A sarjan osakkeen merkinnät perustuen suoriteperusteisen lisäosakejärjestelmään 2021—2023 osallistujien merkintöihin ja yhteensä 46 740 uuden A sarjan osakkeen merkinnän perustuen yhtiön toimitusjohtajan merkintään, erillään suoriteperusteisesta lisäosakeohjelmasta. Uusien osakkeiden merkintähinta, yhteensä 962 161,20 euroa, merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat sinä päivänä, kun uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin.

Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 20.5.2021 ja haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi arviolta 21.5.2021. Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee 352 440 osakkeella 4 508 040 osakkeeseen.

Helsinki 6.5.2021

Martela Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Artti Aurasmaa, CEO, puh. 045 186 1775

Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.martela.fi

Missiomme ”better working” ja visiomme ”people centric workplaces” määrittelevät strategisen suuntamme. Martela toimittaa käyttäjälähtöisiä työympäristöjä, joissa käyttäjät ja heidän hyvinvointi ovat keskiössä. Keskitymme Pohjoismaihin, sillä yhteisen avoimen työkulttuuritaustamme ja tarpeidemme myötä Pohjoismaat ovat hybridien työympäristöjen edelläkävijöitä.

Alkuperäinen artikkeli